Vigtigheden Af Compliancetræning

En væsentlig overvejelse for enhver direktion eller ledelsesteam er lovoverholdelse. Love og branchebestemmelser kan have en betydelig indflydelse på virksomhedens politikker, strategier og drift. Som leder ønsker du at sikre, at dit team gennemgår effektiv compliance-træning for at minimere risikoen. I denne artikel forklarer vi, hvorfor compliance-træning er vigtig, og giver et par tips til at overveje, når du udvikler et compliance-træningsprogram.

Hvad er compliancetræning?

Overholdelsestræning giver medarbejderne mulighed for at lære om de love og regler, der gælder for deres job. Der er mange slags compliance-træningsprogrammer, hvoraf nogle gælder på tværs af alle brancher, og andre er job- eller branchespecifikke. Overholdelsestræning er ofte obligatorisk og tidsfølsom, så for at en virksomhed og dens ansatte skal overholde loven, skal medarbejderne normalt gennemføre uddannelsesprogrammerne inden for bestemte tidsrammer.

Derudover kræver statslige og føderale regler typisk, at medarbejdere skal gennemføre den relevante overholdelsestræning hvert år. Dette sikrer, at medarbejderne er konsekvent opmærksomme på krav og bedste praksis på deres arbejdsplads.

Relateret: Eksempler på adfærdskodeks på arbejdspladsen

Hvorfor bruger ledere compliance-træning?

Udover det faktum, at compliance-træning ofte er påbudt af regeringen, kan det også være meget gavnligt for en virksomhed. Compliance er et effektivt værktøj til at facilitere et samlet arbejdsmiljø. At skabe bevidsthed på arbejdspladsen om sikkerhed, tryghed og tolerance kan hjælpe ledere med at etablere en arbejdskultur, der er baseret på rummelighed og respekt.

Her er et par andre grunde til, at ledere kan finde overholdelsestræning en fordel:

  • Færre retssager: At informere medarbejderne om de relevante love, der regulerer din branche, kan hjælpe med at beskytte virksomheden mod potentielle retssager.

  • Reducerede arbejdsskader: Medarbejdere, der kender til sikkerhedsprocedurer, kan være mindre tilbøjelige til at lide skader på arbejdet, hvilket kan resultere i reduceret medarbejderfravær og skadeskrav.

  • Medarbejdernes bevidsthed om risikostyring: Når medarbejderne bliver gjort opmærksomme på, hvorfor compliance er vigtigt, bliver de aktive deltagere i organisationens risikostyringsstrategi.

  • Øget produktivitet: Overholdelsestræning hjælper medarbejderne med at træffe klogere valg og opføre sig mere hensigtsmæssigt. Positiv adfærd kan føre til øget produktivitet på arbejdspladsen, da medarbejdere, der regulerer sig selv, ofte kræver mindre indgriben fra ledere.

Relateret: Risk Management: A Definitive Guide

Eksempler på compliancetræning

De kurser, du kan vælge, afhænger af din branche, type arbejdsaktiviteter og din virksomheds placering. Her er et par eksempler på almindelige overholdelsestræningsemner:

Etik uddannelse

Hver organisation har sin egen adfærdskodeks inden for de juridiske parametre, der styrer dens branche – dette kan omfatte retningslinjer vedrørende korruption, snyd og interessekonflikter. Etiktræning giver medarbejderne mulighed for at træffe passende beslutninger og giver dem den information, de kan have brug for for at holde sig selv og andre ansvarlige, hvis der opstår udfordrende situationer.

Træning mod chikane

Et kursus mod chikane gør typisk medarbejderne opmærksomme på upassende interpersonel adfærd på arbejdspladsen. Medarbejdere lærer at definere forskellige former for chikane, såsom seksuel chikane eller diskrimination baseret på køn, alder, seksuel orientering eller tro. De lærer også om effektive strategier, de kan bruge som reaktion på tilfælde af chikane.

I visse stater er træning mod chikane obligatorisk. Stater, hvor en form for træning mod chikane er obligatorisk for at inkludere Washington, Utah, Texas og New York.

Træning i mangfoldighed

Mangfoldighedstræningskurser har til formål at reducere fordomme og diskrimination på arbejdspladsen ved at understrege værdien og styrkerne ved en mangfoldig arbejdsstyrke. Disse typer træning omfatter information om at navigere i forskelle som race, etnicitet, køn, seksuel orientering, alder og evner. Denne type træning fremmer positiv medarbejderinteraktion ved at pege på måder at identificere ubevidst bias og fremhæve fælles mål, som alle medarbejdere deler.

Relateret: Lær om mangfoldighed og inklusion: 10 gratis virtuelle kurser

Databeskyttelse og privatlivsuddannelse

De fleste organisationer, uanset branche, er ansvarlige for en eller anden form for følsomme data. Dette kan være grundlæggende medarbejder- og kundeoplysninger, eller det kan være oplysninger, der kræver mere sikkerhed, såsom detaljerede regnskabsoplysninger. Databeskyttelse og privatlivsuddannelse giver medarbejderne de tekniske færdigheder til at praktisere sikker datahåndtering.

Thomson Reuters' uddannelseskurser i databeskyttelse giver for eksempel medarbejdere information om principperne for databeskyttelse og deres databeskyttelsesansvar. De lærer også at håndtere data uden for arbejdspladsen, såsom på en mobilenhed.

Sikkerhed på arbejdspladsen

At sørge for et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne er en vigtig overvejelse for enhver leder. Også Occupational Safety and Health Administration (OSHA) har fastsat regler og forskrifter vedrørende accepterede sundheds- og sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen. Disse omfatter at yde faldsikring og forhindre eksponering for høje niveauer af støj og skadelige stoffer såsom asbest.

Selvom visse industrier og erhverv - såsom byggeri eller fremstilling - kan opleve øgede fysiske risici, bør selv virksomheder med standard kontorindstillinger have grundlæggende sikkerhedsstandarder på plads. Sikkerhedstræning på arbejdspladsen kan omfatte information om førstehjælpsprocedurer, passende reaktioner i nødstilfælde, håndtering af hændelser og identifikation og rapportering af farer.

Tips til udvikling af compliance-træning

Hvis du har til opgave at udvikle et overholdelsestræningsprogram for din virksomhed, er her et par retningslinjer, som du kan finde nyttige:

Anvend mikrolæring

Travle medarbejdere med en fuld arbejdsplan kan finde udsigten til et længere compliance-kursus overvældende. Du kan sikre mere aktivt engagement med compliance-træning ved at give medarbejderne mikrolæringslektioner, som dækker ét læringsmål ad gangen og kun tager et par minutter at gennemføre.

Brug digital teknologi

Ved at gøre compliance-træning tilgængelig i et digitalt format, såsom interaktive e-læringsapplikationer, kan medarbejderne nemt få adgang til kurser og gennemføre dem i deres egen tid.

Hold tingene enkle

For at sikre, at medarbejderne aktivt engagerer sig i undervisningsmateriale og bevarer de relevante oplysninger, er det nyttigt at give kortfattet indhold. Du kan gøre tingene lettere for medarbejderne, for eksempel ved at levere uddrag af politikker eller love og levere enkle forklaringer på deres mest relevante punkter.

Angiv de korrekte oplysninger

Det er vigtigt, at du giver ajourførte og korrekte oplysninger i overholdelseskurser for at beskytte medarbejderne og minimere risikoen for virksomheden.

Ernst Toft
Ernst Toft En væsentlig overvejelse for enhver direktion eller ledelsesteam er lovoverholdelse. Love og branchebestemmelser kan have en betydelig indflydelse på virksomhedens politikker, strategier og drift. Som leder ønsker du at sikre, at dit team gennemgår effektiv compliance-træning for at minimere risikoen. I denne artikel forklarer vi, hvorfor compliance-træning er vigtig, og giver et par tips til at overveje, når du udvikler et compliance-træningsprogram.