Sådan Skriver Du En Litterær Analyse: En Trin-for-trin Guide

At skrive en litterær analyse kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af et litteraturværk. Uanset emnetekstens tema vil en litterær analyse sandsynligvis give mere dybde og kontekst med hensyn til dens plot, begivenheder, karakterer og andre relevante elementer i værket.

At skrive en solid litterær analyse er en nyttig færdighed, men det kræver øvelse og teoretisk viden. I denne artikel forklarer vi, hvordan du skriver en litterær analyse og undersøger, hvordan du bør strukturere den.

Hvad er en litterær analyse?

En litterær analyse er et essay, der har til formål at undersøge og vurdere et bestemt aspekt af et litteraturværk eller værket i dets helhed. Den analyserer typisk elementer som karakterudvikling, plotdrejninger, begivenhedernes rækkefølge og værkets rammer for at give læseren mere indsigt i forfatterens hensigt og kvaliteten af ​​dets udførelse. At vide, hvordan man skriver en litterær analyse, er i bund og grund at vide, hvordan man læser og tænker kritisk.

I modsætning til litterære resuméer og anmeldelser er målet med den litterære analyse ikke at skabe en synopsis af hele værket eller give en mening om det, men derimod at diskutere relevante elementer i teksten for at finde ud af, hvordan litteraturen fungerer.

Relateret: Sådan bliver du forfatter i 7 trin

Hvad skal medtages i en litterær analyse

Der er ikke en enkelt endelig liste over elementer, der skal indgå i litterær analyse. Hvad der skal fokuseres på, afhænger typisk af arten af ​​den litteratur, der skal analyseres. Der er dog nogle almindelige elementer, som normalt er nyttige og indsigtsfulde, når de indgår i en analyse, uanset de særlige forhold ved den pågældende tekst. Disse er:

 • Genren og typen af ​​det analyserede stykke litteratur
 • En grundig gennemgang af hovedpersonerne
 • En oversigt over værkets plot og hovedideerne i værket
 • En gennemgang af det overordnede tema for den analyserede tekst
 • En beskrivelse af symbolikken identificeret i stykket
 • En inspektion af værkets struktur og den skrivestil, der blev brugt til at skabe det

Almindelige typer af litterær analyse

Litterær analyse involverer dyb fordybelse i det pågældende stykke og en klar idé om, hvilke elementer der skal analyseres. Der er ingen enkelt vej at gå om det - de ideer og interesser, der udløste din analyse, er de eneste vejledende lys, du skal følge. Der er dog fem generelle tilgange, der kan hjælpe dig med at skrive en litterær analyse:

 • Teoretisk: Denne type analyse fokuserer typisk på at kortlægge en eller flere teorier relateret til det på stykket og uddybe forholdet mellem dem. I en teoretisk litterær analyse vil du gennemgå forfatterens argumenter gennem linsen af ​​disse teorier.

 • Nærlæsning: Nærlæsning er baseret på et grundigt kig ind i det litterære værk for at opdage nuancer og detaljer, der forekommer mindre, men har betydning. Denne analyse kan give dig et dybere indblik i forfatterens valg med hensyn til sproget, visse elementer i specifikke scener og andre detaljer, der kan blive overset i en overfladisk læsning.

 • Anvendt: En anvendt analyse er et yderst subjektivt essay, der undersøger, hvordan forskellige elementer af det undersøgte arbejde relaterer til dine personlige oplevelser.

 • Komparativ eller synergistisk: En komparativ analyse sætter det litterære værk i en bredere sammenhæng ved direkte at sammenligne det med lignende skrifter eller andre værker af samme forfatter.

 • Kontekstuel eller historisk: En kontekstuel litterær analyse har til formål at fokusere på eksterne elementer relateret til værket, såsom den historiske ramme eller de sociale ejendommeligheder ved den tid og det sted, hvor historien opstår.

Relateret: De 4 vigtigste skrivestile: Hvornår og hvordan du skal bruge dem

Hvordan man skriver en litterær analyse

Følg disse fem trin for at skabe en grundig og relevant litterær analyse:

1. Undersøg det litterære værk

Det første skridt bør være at læse stykket omhyggeligt, helst mere end én gang. Du bliver nødt til at sætte dig ind i alle vigtige aspekter af værket, såsom dets hovedidé, plot, karakterer og hvordan forfatteren udtrykker specifikke ideer og synspunkter. Hovedformålene bør være at opdage de mest mindeværdige dele af teksten, identificere forfatterens stil og observere, hvordan karaktererne udvikler sig gennem stykket.

2. Saml argumenter for dit speciale

Efter at have sat dig ordentligt ind i arbejdet, er næste skridt at indsamle beviser, der styrker dine argumenter. At danne et overbevisende argument for dine ideer kræver, at du finder passager i teksten, der understøtter dem.

3. Lav en grov oversigt

Den første del af selve processen med, hvordan man skriver en litterær analyse, er at skabe en synopsis af hele undersøgelsen af ​​værket. Dette vil fungere som en ramme for din analyse og hjælpe med at gøre den mere sammenhængende og holde den fokuseret på det punkt, du forsøger at komme med.

4. Formuler et speciale

At formulere et stærkt speciale er næste skridt, og det skal lykkes med at forbinde værkets forfatters ideer og implementeringer til pointerne i din analyse. Dit speciale vil redegøre for, hvordan og hvorfor dine ideer er vigtige for at forstå det litterære værk.

5. Skriv analysen

Efter at have lavet dispositionen og formuleret afhandlingen, er det sidste trin at gå i gang med den egentlige analyse. Hvert afsnit skal understøtte en enkelt idé, og deres rækkefølge skal udfolde sig på en måde, der giver mening for læseren. Når du har skrevet det, skal du revidere din litterære analyse for at tage højde for eventuelle fejl.

Relateret: Den kreative skriveproces: 6 tips

Oversigt over en litterær analyse

Disse er hovedelementerne i en litterær analyse:

Introduktionen

De indledende udtalelser til din litterære analyse skal udsætte læseren for kritikkens kontekst og intentioner. Den bør indeholde grundlæggende oplysninger, såsom forfatterens navn, værkets titel og en tematisk erklæring, der afslører den overordnede hensigt, din analyse sigter mod at formidle. Slutningen af ​​introduktionen bør indeholde en afhandlingserklæring, der inkluderer, hvorfor analysen er relevant, og hvilke spørgsmål den har til formål at besvare.

Kroppen

Dette er hoveddelen af ​​den litterære analyse, og den bør starte med et udsagn direkte relateret til specialet. Dens hovedfokus er at besvare de spørgsmål, du stillede om arbejdet, og udforske, hvordan forfatteren implementerede de metoder, der er skitseret i dit speciale, ved at bruge citater og retorik. Det skal ende med et stærkt udsagn, der styrker analysens tese.

Konklusionen

Afsnittet eller afsnittene, der afslutter den litterære analyse, skal forklare dets afhandling og vise, hvordan de begreber, der præsenteres i kroppen, argumenterer for nøjagtigheden af ​​de ideer, der præsenteres i analysen. Konklusionen er en sammenfatning af dine hovedpunkter, og hvor du får deres betydning med hjem.

Flere trin-for-trin guider til skrivning og analyse

 • 11 Skrivestrategier for effektiv kommunikation
 • Sådan skriver du et godt analytisk essay i 7 trin
 • Sådan skriver du en retorisk analyse i 8 enkle trin

Kristoffer Mørch
Kristoffer Mørch At skrive en litterær analyse kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af et litteraturværk. Uanset emnetekstens tema vil en litterær analyse sandsynligvis give mere dybde og kontekst med hensyn til dens plot, begivenheder, karakterer og andre relevante elementer i værket.