Sådan Bliver Du En Bedre Problemløser: Med Trin Og Tips

At være en god problemløser kan hjælpe dig med at identificere problemer og skabe løsninger, der hjælper dig, dine kolleger og medlemmer af ledelsen. At være en fremragende problemløser kan også hjælpe dig med at forbedre din overordnede arbejdsindsats. Hvis du er interesseret i at opbygge dit færdighedssæt, kan det være nyttigt for dig at lære, hvordan du bliver en bedre problemløser. I denne artikel diskuterer vi, hvad en problemløser er, hvorfor de er vigtige på arbejdspladsen, og hvordan du kan blive en bedre problemløser.

Hvad er en problemløser?

En problemløser er en person, der træffer beslutninger og løser problemer ved hjælp af kritisk tænkning og analytiske færdigheder. Typisk overvejer de alle faktorer i en situation og træffer en beslutning baseret på den bedste løsning. Mens nogle mennesker besidder naturlige problemløsningsevner, kan enhver opnå disse færdigheder ved at identificere problemer, fokusere på løsninger og analysere alle mulige resultater.

Relateret: Problemløsningsfærdigheder: Definitioner og eksempler

Hvorfor er det vigtigt at være en problemløser?

Her er flere grunde til, hvorfor det er vigtigt at være en problemløser på arbejdspladsen:

 • Identificerer risici: At være en problemløser kan hjælpe dig med at identificere potentielle risici i dit arbejdsmiljø. Gode ​​problemløsere kan ofte forudse visse problemer, før de opstår.

 • Forbedrer produktiviteten: Hvis du identificerer produktivitetsproblemer på arbejdspladsen, kan du bruge dine problemløsningsevner til at identificere problemet og skabe en løsning.

 • Generer vækst: Problemløsning kan hjælpe dig med at identificere forbedringsområder inden for din arbejdsindsats, så du kan løse eventuelle problemer og udvikle dine færdigheder.

 • Sikrer, at driften kører problemfrit: At være en problemløser kan hjælpe dig med at identificere problemer, der får driften på din arbejdsplads til at køre mindre effektivt, som du så kan arbejde på at finde en løsning på.

Relateret: Effektive problemløsningstrin på arbejdspladsen

Sådan bliver du en bedre problemløser

At blive en bedre problemløser involverer at bruge en effektiv problemløsningsproces. Når du står over for et problem, skal du følge disse trin for at hjælpe dig med at finde en løsning:

1. Identificer, hvad problemet egentlig er

Ofte kræver det forskning og omhyggelig eftertanke at identificere, hvad det underliggende problem bag et problem er. En god problemløser tager sig tid til at stille spørgsmål og identificere, hvad problemet egentlig er. For eksempel, hvis computersoftware går i stykker, kan en problemløser se på, hvilket problem der fik softwaren til at gå i stykker, i stedet for blot at rette den ødelagte software og komme videre. Her er spørgsmål, du kan stille for at hjælpe dig med at identificere, hvad problemet er:

 • Hvem er involveret i dette problem?
 • Hvornår begyndte dette problem?
 • Hvilke skridt kan jeg tage for at løse dette problem?

2. Find ud af, hvad der forårsagede problemet

Når du har fastslået, hvad det egentlige problem er, skal du stille spørgsmål, der finder ud af, hvad der forårsagede problemet i første omgang. Dette kan hjælpe dig med at forstå, hvordan du forhindrer, at et problem opstår igen i fremtiden. Her er flere spørgsmål, du kan stille, som hjælper dig med at finde årsagen til et problem:

 • Hvad skete der lige før dette problem opstod?
 • Er dette problem opstået tidligere?

Relateret: Sådan overvindes udfordringer på arbejdspladsen

3. Beslut dig for flere løsninger

Når du håndterer et problem, så prøv at finde flere løsninger, der kan fungere. Dette kan give dig muligheder og alternativer, hvis én løsning ikke fungerer, som du oprindeligt havde planlagt. Sørg for at oprette et tilsvarende mål for at hjælpe dig med at måle succesen af ​​hver løsning. Her er nogle måder, hvorpå du kan skabe flere forskellige løsninger:

 • Tal med forskellige kilder for at få deres mening om løsninger.
 • Se på problemet fra andre perspektiver.

4. Vælg hvilken løsning der fungerer bedst

Når du har fastlagt flere løsninger, skal du vælge, hvilken løsning der passer bedst til din situation. Her er flere spørgsmål, du kan stille for at finde den bedste løsning:

 • Hvad er udfordringerne ved denne løsning?
 • Hvad er de potentielle positive resultater af denne løsning?
 • Hvad er de potentielle negative resultater af denne løsning?
 • Hvilke ressourcer kræver denne løsning?
 • Hvem har gavn af denne løsning?

5. Implementer din valgte løsning

Når du har bestemt din løsning, er det tid til at implementere den. Bestem, hvordan du vil implementere det, herunder hvilke handlinger du skal tage, hvem løsningen involverer, og hvornår du måske bemærker virkningerne af løsningen.

Relateret: 8 almindelige problemløsningsspørgsmål og -svar

6. Vurder om løsningen lykkes

Når du har implementeret løsningen, skal du afgøre, om løsningen fungerede, som du havde til hensigt. For at gøre dette skal du måle, om det opfyldte dine mål og løste problemet. Hvis løsningen ikke virkede, så prøv at analysere de forskellige elementer for at forstå dens styrker og forbedringsområder. Du kan altid henvise til de andre løsninger, du har oprettet, og prøve en anden, hvis det er nødvendigt.

Tips til at blive en bedre problemløser

Her er flere tips, som du kan bruge, når du bliver en bedre problemløser:

Søg råd

Når du står over for et problem, er det en god idé at søge meningsfuld rådgivning fra en betroet mentor, kollega eller ven. Sørg for at fortælle hele historien og give alle relevante oplysninger, så de råd, du modtager, er upartiske og nyttige.

Udfør grundig research

Det er vigtigt at udføre grundige undersøgelser for at sikre, at du forstår potentielle resultater. Før du træffer vigtige beslutninger vedrørende et problem, skal du sørge for at tale med alle parter, der er involveret i et problem, og slå nyttige oplysninger op, der relaterer til problemet.

Hold et åbent sind

Hvis du prøver at løse et udfordrende problem, er det bedst at holde et åbent sind og overveje alle løsninger. Dette kan hjælpe dig med at se alle perspektiver af et problem, hvilket giver dig mulighed for at identificere flere løsninger.

Eksempel på problemløsning

Her er et eksempel på en effektiv problemløser:

Priya arbejder som andenklasses lærer for Perkin Elementary School. Hun ønsker at blive en bedre problemløser, så hun kan identificere og løse elevernes problemer mere effektivt. Hendes elever har problemer med at være opmærksomme i klassen. Hun var usikker på, hvilke aktiviteter der interesserede dem, og hun følte, at hun mistede mere elevengagement hver dag.

Først identificerede Priya det virkelige problem. Hun fastslog, at børnenes opmærksomhed ikke kan klare at sidde stille i mere end 20 minutter ad gangen. Hun fandt ud af, at roden til problemet var, at hendes klasse er lige efter frikvarteret, så eleverne er for begejstrede for at lege udenfor til at falde til ro og være opmærksomme.

Priya besluttede sig for flere løsninger. Den første løsning er, at hun inkorporerede fysiske aktiviteter i sine timer for at holde sine elever engagerede. Den anden mulighed er, at hun tager børnene med på en gåtur, inden hun begynder i timen. Den tredje mulighed er at slukke lyset i klasseværelset hver dag for at hjælpe eleverne med at føle sig rolige og komfortable. Hendes mål for hver løsning er at få sine elever til at score mindst 20 % højere på deres quizzer. Hun beslutter sig for, at den bedste løsning er at inddrage fysiske aktiviteter i sine timer, så hun kan lave aktiviteter ud fra indholdet af lektionsplanerne.

Hun implementerer planen ved at skabe sjove pædagogiske spil, der involverer eleverne til at gå, løbe og hoppe. Efter at hun har gjort dette i to uger, måler hun elevens fremskridt for at se, hvor godt hendes løsning fungerede. I gennemsnit scorer hendes elever 25 % højere på deres quizzer, hvilket viser, at hendes løsning virkede.

Egon Kjærgaard
Egon Kjærgaard At være en god problemløser kan hjælpe dig med at identificere problemer og skabe løsninger, der hjælper dig, dine kolleger og medlemmer af ledelsen. At være en fremragende problemløser kan også hjælpe dig med at forbedre din overordnede arbejdsindsats. Hvis du er interesseret i at opbygge dit færdighedssæt, kan det være nyttigt for dig at lære, hvordan du bliver en bedre problemløser. I denne artikel diskuterer vi, hvad en problemløser er, hvorfor de er vigtige på arbejdspladsen, og hvordan du kan blive en bedre problemløser.