Sådan Beregnes Nettoindkomst For Enkeltpersoner Og Virksomheder

Hvis du tjener en løn eller ejer en virksomhed, har du sandsynligvis stødt på udtrykket "nettoindkomst." Bestemmelse af nettoindkomst kan være et nyttigt værktøj til at forstå din personlige eller virksomheds økonomiske status og rentabilitet. I denne artikel definerer vi nettoindkomst for enkeltpersoner og virksomheder, giver dig trinene til beregning af nettoindkomst og forklarer forskellene mellem nettoindkomst og bruttoindkomst.

Hvad er nettoindkomst for enkeltpersoner?

Nettoindkomsten for en person er det beløb, der modtages, efter at alle fradrag er taget ud af deres indtjening eller bruttoløn. Fradrag kan omfatte statslige og føderale skatter, sygeforsikring og pensionsbidrag.

Nettoindkomst kan også kaldes "nettoindtjening." At kende din nettoindkomst kan hjælpe dig med at bestemme et præcist budget, da du vil basere dit forbrug på de penge, du faktisk modtager, snarere end din bruttoløn før fradrag.

Relateret: Hvad er inkluderet i en betalingsstub og andre ofte stillede spørgsmål

Hvilke typiske fradrag trækkes der ud af en lønseddel?

Når alle fradrag er taget fra din bruttoløn, står du tilbage med din nettoindkomst. Her er nogle almindelige fradrag, du kan forvente på en typisk lønseddel:

 • Statsskat
 • Føderal skat
 • Social sikringsskat
 • Sygesikring
 • Tandlægeforsikring
 • 401(k) bidrag

Sådan beregnes nettoindkomst for enkeltpersoner

Her er de trin, du skal følge, når du beregner nettoindkomst for en person:

 1. Start med samlede tjente penge: Dette er det samlede beløb tjent før eventuelle fradrag.

 2. Læg alle fradrag sammen: Overvej alle penge markeret til fradrag, inklusive skatter, sygeforsikringspræmier og pensionsbidrag.

 3. Træk fradragene fra de samlede tjente penge: Når du trækker alle fradragene fra de samlede penge tjent i den pågældende lønperiode, har du nettolønnen eller nettoindkomsten for denne periode.

Hvad er formlen for beregning af individuel nettoindkomst?

Du kan også bruge følgende ligning til at beregne din nettoindkomst:

(Samlet tjent beløb - fradrag) = nettoindkomst

Hvad er nettoindkomst for virksomheder?

Nettoindkomst for virksomheder er mængden af ​​indtjening, en virksomhed tjener efter at udgifterne er fratrukket. Udgifter kan omfatte varer, driftsomkostninger, skatter og andre omkostninger i forbindelse med driften af ​​virksomheden. Du kan finde nettoindtægten på din virksomheds resultatopgørelse.

Din virksomheds nettoindkomst kan vise dig, hvor meget overskud din virksomhed tjener. Du kan også generere en virksomheds nettoindtægt over tid og give potentielle investorer eller interessenter en idé om, hvor godt din virksomhed klarer sig økonomisk.

Sådan beregnes nettoindkomst for virksomheder

Her er trinene til at beregne din virksomheds nettoindkomst:

 1. Start med din samlede omsætning: Samlet omsætning refererer til alle indkomststrømme, din virksomhed tjener. Husk, at dette tal ikke inkluderer fradrag.

 2. Bestem størrelsen af ​​udgifter: Tilføj alle forretningsudgifter, såsom omkostninger til varer, forsyninger og driftsomkostninger.

 3. Beregn forskellen: Træk det samlede beløb af udgifter fra de samlede indtægter. I nogle tilfælde kan dine udgifter være højere end dine samlede indtægter. Dette vil resultere i en negativ nettoindkomst. Når din indtægt er højere end dine udgifter, får du et overskud.

 4. Fradrag skatter: Efter at have bestemt forskellen mellem din virksomheds samlede indtægter og forretningsudgifter, skal du fratrække eventuelle skatter, der er gældende.

Hvad er formlen for beregning af nettoindkomst?

Du kan også bruge følgende ligning til at beregne din virksomheds nettoindkomst:

(Samlede indtægter - udgifter) - skatter = nettoindkomst

Relateret: Din guide til karrierer inden for finans

Eksempler på nettoindkomst Her er nogle eksempler på beregning af nettoindkomst for enkeltpersoner og virksomheder:

Eksempel 1: Enkeltpersoner

Hvis du tjener en timeløn på $25, og du arbejder 40 timer om ugen, vil din ugentlige brutto- eller samlede løn være $1000. Hvis du betaler $200 i føderale skatter og $100 i statsskatter, $25 til sygeforsikring og $25 bidrag til 401k konto, så summer dine samlede fradrag op til $350. Når du trækker dine fradrag ($350) fra din samlede løn ($1000), har du $650, som er din nettoindkomst i en uge.

Eksempel 2: Forretning

Lad os sige, at din virksomhed har en samlet omsætning på 200.000 USD i 2018. Den betalte derefter 30.000 USD til medarbejderne, brugte 40.000 USD på materialer og 5.000 USD til kontorudstyr. Virksomheden betalte også 5.000 dollars i skat. Under disse omstændigheder ville din virksomhed have en nettoindkomst på $120.000. Dette skyldes, at $200.000 (samlet indtægt) - $30.000 - $40.000 - $5.000 (udgifter) - $5.000 (skatter) = $120.000 (nettoindkomst).

Nettoindkomst vs. bruttoindkomst

Mens nettoindkomst repræsenterer din samlede indtjening efter skat, refererer bruttoindkomst til den indkomst, du har tjent før skat eller fradrag.

Nogle eksempler på bruttoindkomst er:

 • Løn
 • Lønninger
 • Bonusser
 • Tips
 • Provision

Relateret: Bruttoløn vs. nettoløn: Definitioner og eksempler

Hvordan skatteindeholdelse kan påvirke nettoindkomsten

Det specifikke antal tillæg, du vælger på formular W-4, vil påvirke mængden af ​​penge, der trækkes fra din lønseddel. For eksempel, hvis du har et højt antal tillæg eller dispensationer, vil du se flere penge i din lønseddel. Men hvis du har for mange tillæg, kan du måske skylde penge tilbage i skat ved årets udgang.

Fuldførelse af din W-4: Sådan udfyldes den i 6 vigtige kategorier

Dorit Nissen
Dorit Nissen Hvis du tjener en løn eller ejer en virksomhed, har du sandsynligvis stødt på udtrykket "nettoindkomst." Bestemmelse af nettoindkomst kan være et nyttigt værktøj til at forstå din personlige eller virksomheds økonomiske status og rentabilitet. I denne artikel definerer vi nettoindkomst for enkeltpersoner og virksomheder, giver dig trinene til beregning af nettoindkomst og forklarer forskellene mellem nettoindkomst og bruttoindkomst.