Hvad Er Peer-redigering? Definition Og Tips

Et stykke skrift kræver ofte redigering, før det er færdigt. Selvom det kan være fordelagtigt at redigere dit eget arbejde, er det normalt også nyttigt at få en anden til at redigere din tekst. Peer-redigering giver peers mulighed for at identificere fejl og foreslå forbedringer til artikler eller essays. I denne artikel diskuterer vi, hvad peer-redigering er, giver seks trin til, hvordan man peer-redigering og tilbyder nogle tips til at hjælpe dig med at peer-redigere papirer effektivt.

Hvad er peer-redigering?

Peer-redigering er processen med at få en peer til at læse og redigere et stykke skrift, fremhæve fejl eller måder at forbedre det på. Disse fejl kan omfatte stavefejl, grammatikfejl og problemer med klarhed. Peers kan levere redigeringer på et fysisk papir eller bruge et tekstbehandlingssystem til at redigere et papir.

Peers kan omfatte klassekammerater, venner eller kolleger. For eksempel kan en lærer i et klasseværelse lave en peer-redigeringsopgave, hvor to elever deler deres essays, reviderer hinandens papirer og senere diskuterer deres forslag. Dette kan hjælpe dem med at forbedre hinandens skrivning.

Relateret: Skrivefærdigheder: Definition og eksempler

Sådan peer-redigering i 6 trin

Her er seks trin, du kan tage for at peerredigere en persons tekst:

1. Forbered dig på at redigere

Før du starter, skal du beslutte, hvad du vil kigge efter, mens du redigerer, og hvordan du vil kommunikere dine redigeringer og forslag til forfatteren. Overvej at lave en liste over emner, du vil gennemgå, såsom grammatik, indhold og problemer med klarhed. Du kan også overveje, hvilken tone du vil bruge, mens du redigerer. For eksempel kan du beslutte dig for at være både venlig og konstruktiv, når du skriver din feedback.

2. Læs hele stykket igennem

Før du foretager redigeringer, skal du læse hele teksten igennem. Dette kan sikre, at du er fortrolig med indholdet, før du foretager ændringer eller giver forslag. Prøv at analysere indholdet, gennemgå værkets tilrettelæggelse og undersøg både introduktionen og konklusionen på oplægget.

3. Korrekturlæs og revider mindre fejl

Når du har læst stykket, kan du begynde at læse korrektur for fejl. Korrekturlæsning refererer til at identificere mindre fejl, såsom forkert syntaks, formateringsproblemer og tegnsætningsfejl. Hvis du redigerer et fysisk papir, kan du fremhæve eller sætte en ring om fejl i papiret eller skrive kommentarer i margenen på papiret. Hvis du redigerer digitalt, kan du muligvis bruge fremhævelsesværktøjer og kommentarfunktioner i et tekstbehandlingsprogram til at identificere fejl.

Relateret: Sådan bliver du korrekturlæser

4. Rediger for indholdsfejl

Når du har læst korrektur, kan du redigere for større, vigtigere fejl i papirets indhold. Når du reviderer indhold, kan du stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Støtter forfatterens påstande deres tese?
  • Er hvert afsnit relevant for papirets emne?
  • Er citaterne eller referencerne korrekte?
  • Er analysen klar og stærk?
  • Er skriften sammenhængende?

Du kan også komme med specifikke forslag til at hjælpe forfatteren med at løse visse problemer. Overvej at gennemgå papiret flere gange for indholdsfejl for at sikre, at du har lavet nyttige redigeringer.

5. Giv skribenten feedback

Når du er færdig med at redigere stykket, skal du skrive noget feedback, som du kan dele med forfatteren. Dette kan omfatte identifikation af papirets styrker, årsagerne til dine redigeringer, råd til forbedring af en specifik sektion eller overordnede forslag til indhold for stykket.

At skrive noter om papiret kan være gavnligt for både redaktøren og skribenten. Det kan hjælpe redaktøren med at gennemgå deres anbefalinger, når de diskuterer papiret med skribenten, og det kan give skribenten noter at henvise til, når han reviderer.

Relateret: Sådan skriver du et papir trin for trin (plus nyttige tips til at gøre det effektivt)

6. Tag en diskussion med forfatteren

Peer-redigeringsprocessen ender typisk med, at redaktøren og skribenten diskuterer papiret eller essayet. Du kan give skribenten feedback og give dem mulighed for at gennemgå dine redigeringer og stille spørgsmål, hvis de har brug for afklaring på nogen af ​​dine kommentarer. Det er vigtigt at forklare dine redigeringer og forslag til forfatteren med respekt. Derudover kan du diskutere alt i avisen, der var uklart, så forfatteren kan forstå, hvad de skal rette.

Tips til peer-redigering

Her er nogle tips, du kan implementere, når du redigerer andres tekster:

Læs stykket højt

Overvej at læse essayet eller papiret højt, når du laver peer-redigering. Hvis du gør det, kan det hjælpe dig med at bemærke fejl og afgøre, om skriften lyder naturlig og klar. Det kan også hjælpe dig med at finde mindre fejl som tastefejl og grammatikfejl.

Relateret: Tips til at give feedback til en peer

Gør dine redigeringer klare

Selvom du måske har chancen for at forklare dine redigeringer til forfatteren personligt, er det vigtigt at gøre dine redigeringer, markeringer og kommentarer til dokumentet nemme at læse og forstå. Dette kan give skribenten en klar guide til at revidere papiret på egen hånd. For at gøre dette skal du skrive pænt og bruge hele sætninger i dine kommentarer. At have et afsnit til dine noter i slutningen af ​​papiret kan også være nyttigt til at organisere dine redigeringer.

Giv konstruktiv feedback

Nyttig feedback eller redigeringer er ofte konstruktive, hvilket betyder, at de påpeger fejl eller problemer på en støttende måde. Det er en fordel at identificere både styrker og svagheder for at give redigeringer, der bedst hjælper forfatterens papir med at blive bedre. Overvej at komplimentere de dele af papiret, der er succesfulde, og give feedback for at forbedre områder, som forfatteren bør forsøge at revidere.

Giv en nøgle til dine mærker

Når du redigerer, kan du vælge at bruge specifikke mærker til at fremhæve fejl og farvekode dine revisioner, så det er vigtigt at inkludere en nøgle, der forklarer disse mærker. For eksempel kan du fremhæve hver grammatikfejl i papiret med gult og fremhæve alle de forkert stavede ord med blåt. Du kan også sætte en ring om citationsfejl eller indsætte et spørgsmålstegn ved udsagn, der er forvirrende. Din nøgle skal klart definere, hvad hver farve og markering betyder, så forfatteren nemt kan forstå dine redigeringer og implementere din feedback.

Anne-Lise Justesen
Anne-Lise Justesen Et stykke skrift kræver ofte redigering, før det er færdigt. Selvom det kan være fordelagtigt at redigere dit eget arbejde, er det normalt også nyttigt at få en anden til at redigere din tekst. Peer-redigering giver peers mulighed for at identificere fejl og foreslå forbedringer til artikler eller essays. I denne artikel diskuterer vi, hvad peer-redigering er, giver seks trin til, hvordan man peer-redigering og tilbyder nogle tips til at hjælpe dig med at peer-redigere papirer effektivt.