Hvad Er Lean-metoden? Definition Og Fordele

Hvad Er Lean-metoden? Definition Og Fordele

Organisationer leder altid efter måder at øge deres indtægtsmarginer på. Det er grunden til, at mange virksomheder bruger lean-metoderammen, som fokuserer på at mindske spild og samtidig give mere værdi til kunderne. Hvis du leder et team, der producerer produkter eller leverer en service, kan det at lære om fordelene ved lean-metoden hjælpe dig med at forbedre dine processer, øge din effektivitet og forbedre medarbejdernes produktivitet. I denne artikel definerer vi, hvad lean-metoden er, udforsker dens forskellige anvendelser, deler fordelene ved lean-metoden og lister dens grundlæggende principper.

Hvad er lean-metoden?

Lean-metoden er en forretningstilgang, der fremmer strømmen af ​​værdi til kunderne ved at omfavne en tankegang med kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. Her er, hvordan disse to kernekoncepter styrer rammen for lean metodologi:

 • Kontinuerlig forbedring: Ledere, der følger lean-metoden, mener, at der altid er en måde at forbedre processer på. De kan inkorporere software, der hjælper dem med at spore den løbende forbedring af deres virksomhed ved at organisere, måle og rapportere om lean-initiativer og aktiviteter. Ofte følger disse ledere en anvendt forbedringscyklus såsom PDSA (plan, gør, studere og handle) eller DMAIC (definer, mål, analyser, forbedre og kontroller) for at strukturere deres processer.
 • Respekt for mennesker: Virksomheder, der anvender lean-metoder, forstår, at de bedste ideer normalt kommer fra de medarbejdere, der er direkte ansvarlige for at producere et produkt eller en service. De lytter til deres medarbejdere og værdsætter deres mening lige så meget som deres kunders mening. Ved at opmuntre medarbejderne til at dele deres indsigt og ideer, kan slanke virksomheder mere effektivt identificere områder for forbedring.

Lean-metoden udvikler sig konstant i takt med, at industrier, produkter og forbrugernes behov ændrer sig, men i sin kerne fortsætter den med at fremme ansvarlig beslutningstagning, øget adgang til information og et stærkt fokus på at levere kundeværdi. Virksomheder, der omfavner lean-metoder, leder altid efter måder at optimere deres medarbejdere, ressourcer, indsats og energi på. Dette giver dem mulighed for at producere varer og tjenester mere bæredygtigt, samtidig med at de bygger sundere, mere modstandsdygtige organisationer.

Relateret: Plan for kontinuerlig forbedring på arbejdspladsen: Definition, teknikker og eksempler

5 Principper for lean-metodologi

Der er fem grundlæggende principper, der danner rammerne for lean-metoden. Disse principper er:

1. Værdi

Virksomheder, der praktiserer lean-metoder, har en god forståelse af, hvilken værdi deres kunder tillægger deres produkter eller tjenester. De erkender også, at deres kunder bestemmer den samlede værdi af de produkter eller tjenester, de producerer. Derfor er prisen på en virksomheds varer baseret på, hvad kunderne er trygge ved at betale. Virksomheder, der undersøger deres kunder og tilegner sig denne viden, kan bestemme den maksimalt tilladte pris for at producere et produkt eller en service. Så kan de fokusere på at eliminere spild, så de kan levere de varer, deres kunder ønsker, med de højest mulige marginer for at øge omsætningen.

Relateret: 10 tips til at skabe værdi i erhvervslivet

2. Værdistrømmen

Værdistrømmen repræsenterer summen af ​​et produkts hele livscyklus. Denne livscyklus begynder typisk i forsknings- og udviklingsfasen og strækker sig hele vejen frem til kundens brug af produktet. Virksomheder, der omfavner lean-metoden, undersøger hver proces, der finder sted gennem hele produktets livscyklus for at undersøge, hvad der giver værdi, og hvor der er plads til forbedringer. Dette dybe niveau af forståelse kan hjælpe virksomheder med at eliminere spild, maksimere værdien og øge deres indtægtsmargener.

3. Flow

Flow refererer til, hvor effektivt værdistrømmen fungerer. Virksomheder, der bruger lean-metoder, vurderer løbende hver proces i værdistrømmen for at sikre, at hvert trin er synkroniseret. Når flowet kører problemfrit, er alle nødvendige betingelser opfyldt, og virksomheden kan levere produkter til tiden.

Relateret: Sådan måler du produktivitet og øger effektiviteten på arbejdspladsen

4. Træk

I lean-metoden refererer pull til ideen om, at virksomheder kun producerer, hvad deres kunder har brug for, når de har brug for det. I stedet for at medarbejderne arbejder forud baseret på en prognose eller en tidsplan, venter medarbejderne med at producere varer, indtil en intern eller ekstern kunde bestiller dem. Denne metode kan øge en virksomheds fleksibilitet og reducere leveringscyklustider. Mange virksomheder bruger agile projektstyringsværktøjer, såsom en kanban-tavle, til at give deres teams visuelle signaler, der kommunikerer procesflowet. Dette giver virksomheder mulighed for at integrere ideen om pull i deres processer.

Relateret: Kanban Board: Definition og hvordan det virker

5. Perfektion

Virksomheder, der omfavner lean-metoden, omfavner også løbende forbedringer. De leder altid efter nye måder at reducere spild, øge produktiviteten, forbedre produkter og give yderligere kundeværdi. Denne stræben efter perfektion får virksomheder til at anvende mere stringente målinger. Det opmuntrer dem også til at analysere værdistrømmen og foretage trinvise ændringer, der øger produktiviteten.

8 spild af lean-metode

Et af de største mål med lean-metoden er at eliminere spild. Virksomheder, der anvender lean-metoderammen, vurderer typisk otte typer affald for at identificere, hvordan de kan reducere omkostningerne. Her er de otte typer affald, der er identificeret af lean-metoderammen:

 1. Bevægelse: Det spild, der omtales som bevægelse, opstår hver gang bevægelsen af ​​materialer, mennesker eller maskiner er mere kompliceret eller forekommer hyppigere end nødvendigt.
 2. Beholdning: Beholdning, der er spild, omfatter alle produkter, der ikke umiddelbart er nødvendige for en kunde. Dette skyldes, at overskydende lagerbeholdning kræver yderligere opbevaring og administration. Lagerbeholdning kan også miste værdi over tid.
 3. Venter: Venter er en kostbar ineffektivitet, der opstår, når processer bliver ude af synkronisering, og strømmen af ​​værdistrømmen afbrydes. Dette resulterer ofte i ledige mennesker eller udstyr, mens de venter på, at nye opgaver skal udføres.
 4. Defekter: Virksomheder, der følger den slanke metoderamme, søger altid at forbedre kvaliteten af ​​deres produkter. Dette skyldes, at defekter er spild af materialer, tid og menneskelig indsats.
 5. Overproduktion: Når overproduktion opstår, fører det ofte til andre typer affald, såsom spild af lagerbeholdning, bevægelse og transport. Overproduktion forstyrrer værdistrømmens flow. Virksomheder kan bekæmpe overproduktion ved at omfavne tanken om pull og kun producere produkter, som deres kunder har brug for, når de har brug for dem.
 6. Transport: Lean virksomheder vurderer deres transportmetoder for at sikre, at de kun flytter varer fra et sted til et andet, når det kommer deres kunder til gode.
 7. Overbearbejdning: Overbearbejdning opstår, når der lægges mere arbejde, funktioner eller omkostninger i et produkt end i kundeværdierne. Virksomheder, der følger lean-metoden, fokuserer på kun at give kunderne det, de har brug for.
 8. Menneskeligt potentiale: Spild af menneskeligt potentiale opstår, når en persons færdigheder, ideer og evner er underudnyttet. Ledere af slanke organisationer er meget opmærksomme på deres medarbejdere for at identificere områder med øget potentiale.

Ansøgninger til lean-metodologi

En lang række industrier har taget lean-metoderammen til sig, fordi den kan anvendes på ethvert videnbaseret arbejde, der følger en proces. Her er et par brancher, der anvender lean-metoderammen:

Fremstilling

Fremstilling er en af ​​de mest almindelige industrier, der omfavner lean-metoder. Producenter kan drage fordel af at identificere den værdi, deres kunder tildeler deres produkter og eliminere spild på hvert af de otte områder, der er defineret af lean-metoderammen. Ved løbende at forbedre deres processer kan producenter skabe mere værdi for deres kunder og samtidig reducere produktionsomkostningerne. De kan også bruge lean-metoden til at øge deres fastholdelsesrate ved at respektere deres frontlinjemedarbejdere og hjælpe deres team med at nå deres fulde potentiale.

Software

Softwareudviklere bruger ofte en form for lean metodologiramme kendt som den agile metodologi. Agile metodologi er en hurtig og fleksibel tilgang til projektledelse, der deler større opgaver ned i mindre, mere overskuelige trin. Denne tilgang fokuserer på at optimere software gennem hele udviklingscyklussen for at skabe mere effektive processer og et bedre slutprodukt til slutbrugeren. Det giver også softwareudviklere mere indsigt i, hvad deres kunder værdsætter. Dette hjælper udviklere med at fokusere på nøglefunktionerne i et softwareprogram, forbedrer deres beslutningstagningsevner og øger produktionen.

Læs mere: Brug af den agile projektledelsesmetode

Salg og markedsføring

Salgs- og marketingvirksomheder kan bruge lead-metoderammen til at forbedre produktiviteten og øge den værdi, kunderne tildeler deres tjenester. Det gør de ved at bruge data, analyser og research til at vurdere, hvad deres kunder har brug for og ønsker. Så bruger de disse oplysninger til at forbedre deres processer, forbedre deres tjenester og give en bedre kundeoplevelse. Dette kan hjælpe dem med at fokusere på de vigtigste opgaver eller funktioner i den service, de leverer, hvilket kan øge produktiviteten, reducere mængden af ​​arbejde, der skal udføres, og give teams mere struktur.

Sundhedspleje

Sundhedsfaciliteter kan bruge lean-metoderammen til at minimere spild ved løbende at forbedre deres processer for at øge patienttilfredsheden og reducere overheadomkostninger. Lean-metoderammen bruges ofte sammen med seks sigma-metoden i sundhedsvæsenet. Seks sigma-metoden er et metrik-drevet system, der bruges til at reducere medicinske fejl og eliminere defekter fra de processer, der er involveret i at levere patientbehandling. Nogle måder, hvorpå ledere i sundhedsvæsenet bruger disse metoder sammen, er ved:

 • Minimerer patientens ventetid
 • Implementering af regelmæssige teknologiopgraderinger for at øge effektiviteten
 • Minimering af lagerbeholdning, såsom et overskud af forsyninger, forældet udstyr eller unødvendige data
 • Formindskelse af bevægelsen af ​​patienter fra et rum eller facilitet til et andet
 • Eliminering af unødvendige tests og procedurer

Læs mere: Hvad er Six Sigma? Definition og certificeringer

Fordele ved lean-metoden

Virksomheder, der anvender lean-metoderammen, kan opleve en lang række fordele. Nogle af de mest almindelige fordele ved lean-metoden er:

 • Mindsket spild: Når produkter produceres efter kundernes efterspørgsel, skal virksomhederne kun bruge de ressourcer, der er absolut nødvendige til deres produktion. Lean-metoden hjælper virksomheder med at identificere bedre måder at allokere deres ressourcer på, så de kan mindske spild, give mere værdi til deres kunder og øge deres indtjening.

 • Øget produktivitet: Ved at vedtage lean-metoderammen kan du hjælpe dig med at forbedre din organisations produktivitet og effektivitet ved at eliminere distraktioner og give medarbejderne retningslinjer, der giver dem mulighed for at fokusere på de vigtigste opgaver.

 • Forbedrede processer: Virksomheder, der omfavner lean-metoder, kan forbedre deres processer ved at inkorporere ideen om pull og kun producere produkter, når der er efterspørgsel efter dem. Dette hjælper virksomheder med at sikre, at hver fase af deres værdistrøm fungerer effektivt.

 • Forbedret fokus: Inkorporering af lean-metodologi kan hjælpe med at forbedre fokus for en hel organisation ved at reducere spildte aktiviteter såsom nedetid, overskydende lagerbeholdning og unødvendige opgaver. Dette giver medarbejderne mulighed for at koncentrere sig om aktiviteter, der giver dine kunder mere værdi.

 • Reducerede omkostninger: Den slanke metoderamme fokuserer på at maksimere fortjenesten ved at reducere spild og forstå det maksimale beløb, kunder kan retfærdiggøre at betale for et produkt.

 • Forbedret kvalitet: Ved kun at fokusere på det, der giver værdi for kunderne, kan virksomheder forbedre den overordnede kvalitet af deres produkter. De kan også gøre et bedre stykke arbejde med at opfylde deres kunders behov og tilbyde dem nye, innovative løsninger.

Tips til implementering af lean-metoderammen

Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at implementere lean-metoderammen i din organisation:

 • Tilbyd medarbejderuddannelse: Fokuser på løbende at forbedre din arbejdsstyrke ved at tilbyde dine medarbejdere træningsmuligheder for at lære nye færdigheder og komme videre i deres karriere. Investering i dine medarbejdere kan også få dem til at føle sig værdsat, hvilket kan øge din samlede fastholdelsesrate.
 • Opret et værdistrømskort: Et værdistrømskort illustrerer, hvordan materialer, dele og processer flyder gennem en organisation og ud til kunden. Du kan oprette et værdistrømskort for at identificere områder med affald, der kan reduceres eller elimineres. Dette kan hjælpe dig med at forbedre dine processer og øge dine indtægtsmargener.
 • Kommuniker med dit team: Når du har identificeret områder med affald, skal du sammen med dit team tage de nødvendige handlingstrin for at mindske eller eliminere dem. Gør hvert handlingstrin klart, og kommuniker, hvorfor du foretager disse ændringer med dine medarbejdere. Dette kan hjælpe med at sikre, at dit team er tilpasset og arbejder hen imod det samme mål.

Ulrik Dam
Ulrik Dam Organisationer leder altid efter måder at øge deres indtægtsmarginer på. Det er grunden til, at mange virksomheder bruger lean-metoderammen, som fokuserer på at mindske spild og samtidig give mere værdi til kunderne. Hvis du leder et team, der producerer produkter eller leverer en service, kan det at lære om fordelene ved lean-metoden hjælpe dig med at forbedre dine processer, øge din effektivitet og forbedre medarbejdernes produktivitet. I denne artikel definerer vi, hvad lean-metoden er, udforsker dens forskellige anvendelser, deler fordelene ved lean-metoden og lister dens grundlæggende principper.