Hvad Er Den Iterative Proces? : Definition Og Trin

Effektive forsknings- og udviklingsprocesser kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres tilbud, bedre forstå deres kunders behov og optimere deres drift. Uanset det produkt, den service eller den proces, du ønsker at forbedre, kan implementering af en udviklingsstrategi være meget gavnlig for at nå din virksomheds mål. Den iterative proces er en metode, virksomheder bruger til at fremme deres forretningsstrategier og forbedre deres tilbud. I denne artikel definerer vi, hvad den iterative proces er, forklarer, hvorfor den bruges, forenkler den iterative procesmodel og giver et eksempel, der forklarer, hvordan processen fungerer.

Hvad er den iterative proces?

Den iterative proces er en teknik, som forsknings- og udviklingsteams bruger til at hjælpe dem med at optimere deres produkter, tjenester og forretningsprocesser. Processen involverer gentagne trial-and-error stilcyklusser, hvor forskerne justerer hver cyklus i henhold til, hvad de lærte i den forrige iteration. Ved at bruge denne metode kan teams designe planlagte ændringer til deres processer og tilskynde til konstante forbedringer hen imod et slutmål. Omhyggelig planlægning og overvejelse af feedback kan hjælpe teams med at udføre vellykkede iterative processer.

Typisk bruger fagfolk inden for forretningsudvikling og marketingsforskning den iterative proces til at hjælpe dem med at løse designproblemer, forbedre forretningsstrategier, optimere produktfunktioner eller hurtigt tilpasse sig markedsændringer. Metoden kan bruges til en række forskellige virksomheder og applikationer. Teams inden for marketing, softwareudvikling, teknik, uddannelse eller design kan alle bruge denne proces til at analysere produkter eller processer i deres virksomhed.

Relateret: Agile vs. Waterfall vs. Scrum vs. Kanban

Hvorfor skal du bruge den iterative proces?

Der er mange grunde til, at du bør bruge den iterative proces i din forsknings- og udviklingsindsats. Det kan give dig og din organisation forskellige fordele, fordi det er:

Fleksibel

En grund til at bruge den iterative proces er dens fleksibilitet. En stor fordel ved modellen er dens evne til at give brugerne mulighed for hurtigt at revidere og forfine deres produkter eller processer. Dette kan især være fordelagtigt, hvis en virksomhed stadig er i planlægningsfasen af ​​produktudvikling og endnu ikke har en færdig model tilgængelig.

Normalt gør virksomheder, der bruger den iterative proces, det for at hjælpe dem med at evaluere og forbedre deres nuværende produkter eller processer. De kan også bruge det som en fejlfindingsstrategi for at hjælpe dem med at nå frem til en effektiv løsning. Uanset hvordan du vælger at implementere processen, tilpasser den iterative tilgang sig til mange scenarier og forretningstyper. Det giver mulighed for miljø- eller markedsændringer og kan hjælpe dine bestræbelser på at producere leverancer, der matcher dine kunders behov.

Nyttig

Den iterative proces kan også være en nyttig måde for udviklingsteams at skabe nye strategier og etablere succesfulde produkter. Fordi hver iteration forbedres i forhold til det foregående trin, er det nemt at forstå, hvilken fase du er i med din produktudvikling. Den iterative proces starter ofte med en grov prototype, der går ind i en testfase for at give dig rettidig feedback, mens du arbejder hen imod et afsluttet projekt. Det kan også være nyttigt til at producere synlige resultater tidligt. Hver cyklus eller milepæl repræsenterer væsentlige forbedringer og ændringer, der kan optimere din tidslinjestyring.

Effektiv

Nogle alternative udviklingstilgange, som vandfaldstilgangen, er afhængige af etablerede trin for at nå frem til det ønskede resultat. Når du bruger disse processer, kan eksterne eller interne ændringer nogle gange forstyrre teams evne til at implementere forbedringer hurtigt og holde sig på sporet med hensyn til tidslinjer og specifikke krav.

I modsætning hertil giver den iterative proces mulighed for afvigelser i planen og store ændringer midtvejs i udviklingen. Dette kan hjælpe virksomheder med at holde sig på mål og hurtigt komme sig, når de implementerer deres ændringer. Typisk kræver iterative processer også et helt teams hjælp. Dette kan øge effektiviteten, fordi den iterative proces ofte tilskynder til spredte arbejdsbyrder og velafbalancerede teams.

Relateret: En komplet guide til vandfaldsmetoden

Omkostningseffektiv

En anden grund til, at virksomheder vælger at bruge den iterative proces, er dens omkostningseffektivitet. Sammenlignet med metoder som vandfaldstilgangen kan den iterative proces rumme ændringer i overordnede krav og omfang til lavere omkostninger. Igen er det fordi processen tilskynder teams til at genoverveje deres eksisterende tilbud. Forandring er både forventet og nødvendig for denne tilgang. Hver cyklus beder teams om at evaluere deres produkt ved hjælp af ny feedback og om at inkorporere nødvendige ændringer til næste runde.

Traditionelle trial-and-error-modeller kan gøre dette noget tilfældigt. Med den iterative proces planlægger og strategilægger teams imidlertid deres beslutninger på forhånd for at sikre, at de optimerer deres indsats. Dette kan reducere de samlede udviklingsomkostninger på lang sigt.

Tilgængelig

Den iterative proces er et nyttigt værktøj, fordi det er meget tilgængeligt. Det kan tilskynde til samarbejde, klar kommunikation og gennemsigtighed. Fordi processen fremhæver uoverensstemmelser og områder, hvor teams kan forbedre et projekts design, kode eller evne til at opfylde kundens specifikationer, er det nemt at spore visse bevægelser og beslutninger. Denne funktion kan hjælpe med at eliminere misforståelser. Det kan også være nemmere at præsentere resultaterne af gentagelserne for kunder eller interessenter med denne tilgang, fordi de tydeligt kan visualisere produktets udvikling.

Bygbar

Den iterative tilgang giver virksomheder mulighed for at forbedre deres eksisterende tilbud konsekvent og pålideligt. Hver iterationscyklus giver teams mulighed for at evaluere områder til forbedring og implementere de erfaringer, de har lært. Det betyder, at hver ny iteration typisk er bedre end den sidste. Ved at forbedre udviklingsprocessen konsekvent kan teams skabe gennemtænkte produkter og omhyggeligt designe processer, der har garanteret kvalitet.

Lav risiko

En sidste grund til, at mange virksomheder og udviklingsteam vælger at bruge den iterative tilgang, er, at den er relativt lav risiko. Ofte behandler teams først de højrisikoaspekter af et produkt. Efterhånden som processen fortsætter, bliver hver iteration mere og mere raffineret. Dette kan reducere risikoen for større opdagelser nær slutningen af ​​processen, fordi teams har haft så lang tid til at løse problemer og bekymringer. Metoden kan give virksomheder mulighed for at identificere og løse risici tidligt.

Hvis du bruger en iterativ tilgang i software, kan mindre iterationer også hjælpe med test- og fejlretningsprocesser. Dette skyldes, at kunder og brugere ofte er mere involveret i processen tidligt, og de kan advare dig om nødvendige rettelser.

Hvad er den iterative procesmodel?

Der er fem trin i en iterativ procesmodel. De er:

1. Planlæg

Den iterative proces begynder ofte med en planlægnings- og kravundersøgelsesfase. Her kan teams kortlægge indledende krav som deadlines og kundespecifikationer. Planlægningsfasen er også et godt tidspunkt til at indsamle og organisere relevante dokumenter og definere en projekttidslinje for den første cyklus iteration.

Relateret: Hvad er Agile Project Management?

2. Design

Overvej i anden fase af denne model at fokusere på dit design og din analyse. Dette omfatter fuld forståelse for dine mål, sammensætning af databasemodeller og definering af projektets tekniske krav. Omhyggelig analyse af dit projekts individuelle komponenter kan hjælpe dig med at skabe systemer til din produkttest, der afspejler dine overordnede mål.

3. Implementer

Den tredje fase er implementering. Her er det vigtigt at udvikle dit produkts eller proces funktionalitet. Gør dit bedste for at opfylde minimumskravene og forbedre i forhold til tidligere iterationer, hvis der var nogen. Skab noget, der er værdigt til at teste, som kan give dig brugbar indsigt i de næste trin.

4. Test

Indsaml feedback om dine tilbud til testfasen. Arbejd omhyggeligt med at identificere aspekter af dit projekt, som ikke fungerer eller lever op til forventningerne. Du kan bruge undersøgelser, interessentpræsentationer, betatestere og fokusgrupper til at indsamle og indsamle feedback. Det kan være nyttigt for den iterative proces at omhyggeligt udvælge dine testere for at sikre, at du får de rigtige oplysninger på de rigtige tidspunkter.

Relateret: Sådan udfører du effektive produktfokusgrupper

5. Gennemgang

Det sidste trin er evaluering og gennemgang. Hvis det er din første iteration, skal du sammenligne din feedback og dine noter med projektets oprindelige krav. Prøv at forstå, hvordan du kan implementere de forbedringer, du har opdaget. Tag dig også tid til at forstå, hvad der gik godt i din første iteration. At bygge videre på det, der virker, kan være lige så nyttigt som at forbedre det, der ikke virker.

Når du har afsluttet din evaluering og gennemgang, kan du anvende din viden på dit produkt eller arbejde på at forfine dine processer. Prøv at være åben over for yderligere behov eller uforudsete udfordringer. Disse kan opstå, men ofte er de muligheder for at øge succesen med dine iterationer. Når du har udviklet dit produkt ved at bruge de erfaringer, du har lært, kan du gentage cyklussen ved at vende tilbage til trin et.

Hvordan fungerer den iterative proces?

Den iterative proces fungerer ved at bruge cyklusser af feedback og forbedringer til at skabe kvalitetsprodukter og forbedre operationelle processer. For at illustrere, hvordan processen fungerer i aktion, overvej, at et luftfriskerfirma arbejder på en ny duft. De kan bruge hjælp fra en fokusgruppe til at udføre lugttest. I hver testrunde kan luftfriskerfirmaet bede deres grupper om at sammenligne duften af ​​deres produkt med en konkurrents.

De kan tage noter om den feedback, de modtager, og bruge oplysningerne til at beholde, hvad der virkede og kassere det, der ikke gjorde. Herfra kan de måske bringe testgruppen tilbage igen og udføre det samme eksperiment. Ved at gentage den samme fremgangsmåde for hver session, kan de justere deres produkt, indtil det er klar til markedet. Ved at bruge deres resultater fra hver runde sikrer de, at de hele tiden forbedrer deres tilbud og udkonkurrerer deres konkurrenter.

Richard Haagensen
Richard Haagensen Effektive forsknings- og udviklingsprocesser kan hjælpe virksomheder med at forbedre deres tilbud, bedre forstå deres kunders behov og optimere deres drift. Uanset det produkt, den service eller den proces, du ønsker at forbedre, kan implementering af en udviklingsstrategi være meget gavnlig for at nå din virksomheds mål. Den iterative proces er en metode, virksomheder bruger til at fremme deres forretningsstrategier og forbedre deres tilbud. I denne artikel definerer vi, hvad den iterative proces er, forklarer, hvorfor den bruges, forenkler den iterative procesmodel og giver et eksempel, der forklarer, hvordan processen fungerer.