Sådan Besvarer Du Etiske Interviewspørgsmål

Hvis du forbereder dig til en samtale, vil du sandsynligvis støde på etiske interviewspørgsmål, der giver intervieweren mulighed for at få en idé om din etik som medarbejder. Selvom etiske dilemmaspørgsmål kan være udfordrende, kan det hjælpe dig med at få svar på det at øve dig i, hvordan du vil reagere på denne type spørgsmål. Derudover er der et par forskellige måder, hvorpå intervieweren kan stille dig etiske interviewspørgsmål, så du vil gerne være klar på forhånd. I denne artikel vil vi undersøge, hvorfor arbejdsgivere stiller etiske interviewspørgsmål, hvordan man besvarer dem og se på adskillige eksempler på svar for at hjælpe dig med at få succes i dit interview.

Hvorfor arbejdsgivere stiller etiske interviewspørgsmål

Arbejdsgivere stiller interviewspørgsmål til etiske dilemmaer for at vurdere din integritet og tilgang til at evaluere og løse problemer på arbejdspladsen. En anden vigtig grund til denne type spørgsmål er, at det giver arbejdsgiverne mulighed for at se, hvad dine værdier er som professionel, og hvordan disse værdier stemmer overens med virksomheden.

Typisk kan arbejdsgivere stille et bredt spørgsmål, såsom: "Kan du beskrive en tid, hvor du stod over for et etisk dilemma?" Med dette etiske interviewspørgsmål vil dit svar være et eksempel på en situation, du oplevede, da du stolede på gennemsigtighed, når du interagerer med andre, dine kerneværdier, empati og moral for at løse et etisk problem på arbejdspladsen.

I andre tilfælde kan etiske dilemmainterviewspørgsmål bestå af specifikke situationsspørgsmål, som en interviewer stiller for at få en fornemmelse af disse kvaliteter i forskellige hypotetiske situationer. Flere typer etiske dilemmainterviewspørgsmål, du kan forberede dig på på forhånd, omfatter:

  • Hvad ville du gøre, hvis en arbejdsgiver bad dig om at give oplysninger forkert?
  • Hvad ville du gøre, hvis en leder eller supervisor bad dig om at gøre noget imod din egen etik?
  • Hvad ville du gøre, hvis du så en kollega gøre noget uetisk?

Relateret: Sådan forbereder du dig til et adfærdsinterview

Sådan besvarer du etiske dilemmaspørgsmål

Når du forbereder dig til dit interview, er der flere trin, du kan tage for at sikre, at du har et svar klar i tilfælde af, at du støder på moralske interviewspørgsmål:

1. Tænk på en oplevelse, og hvordan du håndterede den

Den mest effektive måde at besvare etiske interviewspørgsmål på er med specifikke eksempler fra din tidligere erfaring. Tænk på en situation, hvor du fandt dig selv i at løse en konflikt, handle mod en uetisk adfærd eller en anden situation, hvor du var nødt til at stole på din problemløsning og evne til at agere under pres. For eksempel var du måske vidne til en kollega, der stjal, eller en ny supervisor, der brugte virksomhedens udstyr til personlig vinding. Du kan bruge eksempler som disse til at beskrive, hvordan du greb situationen an for at hjælpe med at løse den.

2. Relater dine handlinger til virksomhedens værdier eller mission

Beskriv din oplevelse ved at bruge eksempler på dine kommunikationsevner, kritisk tænkning og beslutningstagningsevner. Forklar situationen, og hvordan du var i stand til at løse konflikten på en moralsk passende måde. Dette vil give intervieweren mulighed for at forstå, hvordan dine kerneværdier og overbevisninger motiverer dig til at nærme dig et etisk dilemma. Hvis du for eksempel konfronterede kollegaen, der stjal, og underrettede din overordnede, kan disse handlinger fremhæve, hvordan du værdsætter medarbejder-arbejdsgiver-tillid og gennemsigtighed.

3. Prioriter virksomhedens behov og interesser

Når du reagerer med din erfaring, så overvej, hvordan dine handlinger og resultatet af situationen viser, hvordan du prioriterer virksomhedens interesser. For eksempel, hvis du bemærkede, at en medarbejder fik adgang til din tidligere virksomheds klientnetværk for personlige interesser eller gevinster og tog handling for at stoppe det, beskriv hvordan du gjorde det, mens du varetager virksomhedens interesser.

4. Læg vægt på at handle med integritet

Uanset hvilken type situation du har oplevet og reagerer med under interviewet, skal du tydeligt understrege din evne til at handle med ærlighed og integritet. Selvom din oplevelse krævede, at du handlede mod forkert handling eller uetisk adfærd, skal du sørge for at gentage dine værdier og fremvise, hvordan du valgte at tage skridt mod en løsning proaktivt og retfærdigt.

5. Anvend STAR-responsteknikken

Etiske dilemma-interviewspørgsmål er egentlig bare situationsbestemte interviewspørgsmål, der fokuserer på moralske handlinger og integritet på arbejdspladsen. Ligesom situationsbestemte interviewspørgsmål kan du besvare etiske spørgsmål med STAR-svarteknikken:

  • Situation: Beskriv kort det etiske dilemma eller den situation, du har oplevet.
  • Opgave: Forklar din rolle og rollerne for alle involverede i situationen.
  • Handling eller tilgang: Giv eksempler på de tilgange, du tog for at løse situationen.
  • Resultat: Fremhæv, hvordan du anvendte integritet, dine værdier og andre færdigheder for at komme til en løsning. Forbind dette med virksomhedens værdier.

Relateret: Sådan bruger du STAR Interview Response Technique

Eksempel svar

Da etiske interviewspørgsmål kan variere fra brede spørgsmål til hypotetiske scenarier, som du skal nærme dig, er det nyttigt at have en række eksempler som vejledning. Følgende eksempler på svar på etiske interviewspørgsmål kan hjælpe dig med at få en idé om, hvordan du forbereder dit eget svar:

Eksempel 1: Kundeservice og salg

"For adskillige år siden, i min første rolle som detailhandelsmedarbejder, oplevede jeg en kollega, der tog kontanter fra et af registrene. I starten lignede det bare at skifte skuffen, men jeg besluttede alligevel at konfrontere medarbejderen. Medarbejderen var rent faktisk tog penge fra kassen, og jeg tog de kontanter, de havde fra skuffen, lagde dem tilbage i registret og underrettede min leder. Vi var i stand til at løse problemet ved at balancere kasseskuffen og sikre, at den pågældende medarbejder ikke var i stand til at forpligte sig. tyveri fra virksomheden igen."

Eksempel 2: Medicin og sundhedsvæsen

"Da jeg arbejdede på et lille hospital som RN, bemærkede jeg, at en sygeplejerskes assistent opførte sig uregelmæssigt. Den første hændelse involverede assistenten, der glemte at administrere meget vigtig medicin, hvilket jeg tilskrev medarbejderens færdighedsniveau. Jeg diskuterede det først med dem og hjalp med at yde støtte og vejledning til at hjælpe medarbejderen med at blive bedre. Medarbejderen begyndte dog igen at udvise utilregnelig adfærd. Jeg underrettede vores sygeplejerskeleder om medarbejderens adfærd. Det blev konstateret, at medarbejderen arbejdede i beruset tilstand, hvilket udsatte patienterne i fare, og medarbejderen blev opsagt.

Eksempel 3: Uddannelse og undervisning

"I min første grundlærerstilling var jeg vidne til, at en kollega ændrede karaktererne på sine elevers prøver. Da jeg spurgte hende, hvorfor hun forklarede, at hun bare rundede op, så karaktererne ville være hele procentpoint. Mens skolens finansiering altid afhang af det kumulative gennemsnit af elevernes præstationer på standardiserede statslige vurderinger, er snyd en juridisk og moralsk upassende tilgang til at opnå det. Jeg underrettede rektor og assisterende rektor om lærerens snyd, så der kunne træffes passende disciplinære foranstaltninger. Elevernes præstationer er meget vigtig for mig, og at ændre deres karakterer mindsker deres indsats."

Eksempel 4: Uddannelse, college eller ph.d.-skole

"I slutningen af ​​mit første år var vi ved at tage vores afsluttende eksamener, og jeg så en af ​​mine klassekammerater snyde til eksamen. Jeg forstod den udfordring, som eksamen indebar, og jeg vidste, at det kunne påvirke vores GPA, hvis jeg ikke fik eksamen. , Jeg tror ikke på, at det er etisk at opnå succes på bekostning af andre, og i slutningen af ​​klassesessionen gjorde jeg min professor opmærksom på det, jeg så. Jeg forklarede, at selvom jeg kender konsekvenserne af at fejle, og endnu mere med snyd kunne jeg ikke holde ud at lade nogen plagiere en andens arbejde."

Eksempel 5: Økonomi og regnskab

"I min sidste bogføringsstilling var jeg ansvarlig for at godkende, registrere og indberette forretningsudgifter. Min chef bad mig en gang om at køre en udgift gennem godkendelse, men det var en personlig udgift og ikke arbejdsrelateret. Selvom jeg ikke ville gjorde min chef ked af det, og det vejede mindre på min arbejdsmoral og juridiske samvittighed som bogholder end at nægte at registrere omkostningerne som en forretningsudgift. Min chef fulgte ikke op med at lægge den personlige udgift gennem virksomhedskontoen og takkede mig faktisk for minde dem om deres moralske og juridiske forpligtelse over for virksomheden."

Relateret: 5 situationsbestemte interviewspørgsmål (med eksempelsvar)

Tips til besvarelse af etiske interviewspørgsmål

Her er nogle yderligere tips til at gennemgå, så du kan forberede dig på at besvare etiske interviewspørgsmål:

  • Undgå at sige, at du aldrig har stået over for et etisk dilemma. Dette gælder især, hvis du har erfaring i roller, hvor du har interageret med fagfolk og kunder. Dit svar på et etisk dilemma-spørgsmål behøver ikke at involvere en heroisk handling eller en alvorlig og livsændrende begivenhed. Dit svar skal egentlig blot fremhæve din etik og dine værdier som medarbejder.
  • Giv altid et eksempel fra din professionelle erfaring. Det er bedst at undgå at tale om en personlig livserfaring, såsom at donere til velgørende organisationer eller frivilligt arbejde i samfundet. Selvom disse aktiviteter kan vise, at du er dedikeret til at "gøre det rigtige", fremhæver de ikke rigtig, hvordan du ville gribe konflikter an som medarbejder. Hvis du ikke kan komme i tanke om en arbejdssituation, hvor du stod over for et etisk dilemma, så tænk tilbage på din tid på college eller gymnasiet og brug et eksempel fra den oplevelse.
  • Giv virkelige eksempler på, hvordan du greb en situation an. Medmindre spørgsmålet er en hypotetisk situation, som intervieweren ønsker, at du skal komme med en løsning på, undgå hypotetiske historier som svar på denne type spørgsmål. Intervieweren vil sandsynligvis vide, at det ikke er sandt, og dette kan i sig selv have en negativ indflydelse på dit interview. Brug i stedet et rigtigt eksempel fra enhver professionel eller akademisk indstilling, hvor du opførte dig etisk og med integritet for at løse et problem.

Gunner Schou
Gunner Schou Hvis du forbereder dig til en samtale, vil du sandsynligvis støde på etiske interviewspørgsmål, der giver intervieweren mulighed for at få en idé om din etik som medarbejder. Selvom etiske dilemmaspørgsmål kan være udfordrende, kan det hjælpe dig med at få svar på det at øve dig i, hvordan du vil reagere på denne type spørgsmål. Derudover er der et par forskellige måder, hvorpå intervieweren kan stille dig etiske interviewspørgsmål, så du vil gerne være klar på forhånd. I denne artikel vil vi undersøge, hvorfor arbejdsgivere stiller etiske interviewspørgsmål, hvordan man besvarer dem og se på adskillige eksempler på svar for at hjælpe dig med at få succes i dit interview.