Hvad Er Ebit? : Og Hvordan Man Beregner Det

EBIT, eller "Earnings Before Interest and Taxes", er et finansielt udtryk, der bruges til at identificere en virksomheds aktiver før fradrag af renter eller skat. Det er en vigtig beregning, virksomheder bruger til bedre at forstå deres indkomst og overskud. I denne artikel forklarer vi, hvad EBIT er, hvordan man beregner det, og hvordan det adskiller sig fra EBITDA og EBT med et eksempel.

Relateret: Driftsresultat: Definition og hvordan man beregner

Nøgle takeaways:

  • EBIT er et finansielt udtryk, der er mængden af ​​indkomst før renter og skat er fratrukket.
  • EBIT omtales også som "driftsindkomst" eller "bruttoindkomst."
  • At kende dit EBIT kan være yderst nyttigt, når du skal analysere din virksomheds kerneudgifter, kapital, indkomst og overskud.

Hvad er EBIT?

EBIT er en beregning, der bruges i finanssektoren som en indikator for virksomhedens rentabilitet. EBIT-beregninger er en vigtig analytisk ressource for virksomheder til at forstå deres nuværende præstationer og planlægge deres fremtid. Finansprofessionelle kan også henvise til EBIT som "driftsoverskud", "driftsindtjening" eller "resultat før renter og skat."

EBIT hjælper virksomheder med at identificere, hvor meget overskud de har genereret og træffe vigtige økonomiske beslutninger, såsom hvor meget de kan anvende til at betale ned på deres potentielle gæld og/eller hvor meget de kan investere i virksomhedens drift.

Sådan beregnes EBIT

Der er to hovedmåder at beregne EBIT på. Her er nogle almindelige formler til at finde dit EBIT:

1. Beregning af EBIT fra den samlede omsætning

Du kan beregne EBIT ud fra din samlede omsætning. Start med dit samlede indtægtstal og træk omkostningerne ved solgte varer (COGS) og driftsomkostningerne fra. Formlen for EBIT ser således ud:

[ EBIT ] = [ Samlet overskud ] - [ COGS ] - [ Driftsudgifter ]

Resultatet af denne beregning giver det samlede overskud, efter du har redegjort for driften, men før du udtager skyldige skatter eller renter. Driftsudgifter i denne formel inkluderer poster som løn, provisioner, rejseudgifter, afskrivninger og amortiseringer. Tilbage står et billede af driftsoverskuddet.

2. Beregning af EBIT fra nettoindkomst

Du kan også beregne EBIT ud fra din nettoindkomst. Hvis du starter med nettoindkomsten som dit basisnummer, kan du stadig beregne EBIT ved at følge denne formel:

[ EBIT ] = [ Nettoindkomst ] + [ Renter ] + [ Skatter ]

Her får du din total ved at tage indkomst, der allerede har haft rente- og skattefradrag, og lægge dem ind igen.

Relateret: Sådan beregnes EBIT

EBIT vs. EBITDA

EBIT og EBITDA er lignende beregninger. EBITDA står for "Earnings Before Interest, Taxes, Preciation and Amortization." Her er de vigtige måder, de adskiller sig på:

Fradrag

EBIT beregnes til at bestemme et beløb før fradrag af renter og skatter, og EBITDA beregnes til at bestemme et beløb før fradrag af renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer.

Formål

En virksomhed beregner deres EBIT for at bestemme, hvor meget driftsindtægt de har, mens EBITDA beregnes for at bestemme pengestrømmen eller det samlede beløb, der strømmer ind og ud af en virksomhed. Det repræsenterer en virksomheds likviditet.

Indsigt

En virksomheds EBIT giver virksomhedsledere mulighed for at drage slutninger om, hvor godt en virksomhed klarer sig. EBITDA bestemmer, hvor meget købekraft en virksomhed har til at foretage nye investeringer. I nogle tilfælde kan en virksomhed klare sig godt, men have relativt lidt pengestrømme at bruge eller have en masse pengestrømme, men ikke en stærk præstation i en rapporteringsperiode. Brug af EBIT og EBITDA sammen hjælper virksomhedsledere med at se et billede af økonomisk sundhed.

Læs mere: Hvorfor EBITDA er vigtigt for en virksomhed (med eksempel)

Sådan beregnes EBITDA

Der er to måder at beregne EBITDA på:

1. Beregning af EBITDA fra EBIT

Du kan beregne dit EBITDA ud fra dit EBIT. Tilføj afskrivnings- og amortiseringstal tilbage til din EBIT-total for at nå frem til EBITDA:

[ EBITDA ] = [ EBIT ] + [ Afskrivning ] + [ Amortisering ]

2. Beregning af EBITDA fra nettoindkomst

Du kan også beregne EBITDA ud fra din nettoindkomst. Nettoindkomst viser indtjening, efter at alle fradrag er taget højde for, ikke kun driftsudgifter. For at nå frem til EBITDA skal du tilføje renter, skatter, afskrivninger og amortiseringsfradrag tilbage til din nettoindkomst:

  • [ EBITDA ] = [ Nettoindkomst ] + [ Renter ] + [ Skatter ] + [ Afskrivninger ] + [ Amortisering ]

Hvis du ikke har mulighed for at bruge EBIT til at nå frem til EBITDA, vil brug af nettooverskud få dig til det samme tal, men det kræver, at du laver flere beregninger. Folk kan generelt godt lide at starte med EBIT med henblik på enkelhed.

Læs mere: Sådan beregnes EBITDA (med eksempler)

EBIT eksempler

Her er nogle eksempler på, hvordan du bruger EBIT i forskellige scenarier:

Skatter og EBIT

For investorer kan se på EBIT for flere virksomheder hjælpe dem med at få en idé om, hvilken virksomhed der foretager den bedste investering.

For eksempel kan en individuel investor, der sammenligner aktieoptioner, bruge EBIT til at bestemme rentabiliteten af ​​en virksomhed, før han vurderer skatter.

Dette er nyttigt, fordi hvis en virksomhed modtager en skattefradrag på grund af incitamenter eller ny skattelovgivning, vil den øge sin fortjeneste i opgørelser og finansielle dokumenter. Brug af EBIT i din investeringsanalyse hjælper dog med at udligne dette problem, fordi det ikke trækker fra for beskatning.

Gæld og EBIT

For virksomheder i en branche, der forventer at have mange kapitaludgifter, hjælper det at se på EBIT for at få et retvisende billede af økonomisk succes og rentabilitet.

For eksempel kan det i fremstillingen være nødvendigt for en virksomhed at have lagre og produktionsfaciliteter samt tungt udstyr, der kræves for at fungere.

Dette resulterer i leasingaftaler og kreditaftaler, som kan indeholde betydelige renter. Når dette trækkes fra omsætningen for at nå frem til nettoresultatet, repræsenterer tallet muligvis ikke det fulde billede af finansiel sundhed, fordi der kan være behov for kapitaludgifter for virksomhedens vækst.

I stedet kan interessenter bruge EBIT til at vise dem, om virksomheden er klar til rentabilitet. Dette kan hjælpe virksomheder med at fremskrive fremtidig indtjening og få et mere præcist billede af den økonomiske sundhed i virksomheder, der har store rentebetalinger.

Ofte stillede spørgsmål

Her er svar på ofte stillede spørgsmål om EBIT:

Hvorfor er EBIT vigtigt?

EBIT er vigtigt, fordi det måler det overskud, en virksomhed tjener udelukkende fra driften. Det giver værdifuld indsigt, der hjælper finansprofessionelle og virksomhedsledere med at forstå, hvor godt deres produkter og tjenester genererer indtjening på en måde, der er målbar og kan bruges til at vise væksttendenser. Det hjælper også investorer med at beslutte, hvilke virksomheder der er de bedste at investere i baseret på deres samlede rentabilitet og succes.

Økonomifunktionærer og revisorer bruger EBIT som et mål til at identificere, om en virksomhed genererer nok indtjening til at dække udgifter som gæld og finansiering af fortsatte drift, mens de stadig bevarer et overskud.

Relateret: Komplet guide til finansiel gearing

Er EBIT det samme som nettoresultatet?

Nettoresultat er beløbet efter at renter og skat er fratrukket, så EBIT minus disse fradrag.

Hvad er vigtigere, EBIT eller EBITDA?

Det ene er ikke vigtigere end det andet, da de har hver deres formål og værdi. Hvis din virksomhed ønsker at bestemme driftsindtægten, vil den gerne beregne EBIT. Hvis din virksomhed på den anden side ønskede at bestemme sit cash flow, ville den bruge EBITDA.

Anne-Marie Kirkegaard
Anne-Marie Kirkegaard EBIT, eller "Earnings Before Interest and Taxes", er et finansielt udtryk, der bruges til at identificere en virksomheds aktiver før fradrag af renter eller skat. Det er en vigtig beregning, virksomheder bruger til bedre at forstå deres indkomst og overskud. I denne artikel forklarer vi, hvad EBIT er, hvordan man beregner det, og hvordan det adskiller sig fra EBITDA og EBT med et eksempel.