Hvad Er Bredbånd? Definition, Fordele Og Ulemper

Den lønstruktur, du bruger, er en vigtig del af din virksomhedsdrift. Bredbåndslønstrukturer er en tilpasningsdygtig måde at kompensere dine medarbejdere på, som giver mange fordele. At forstå, hvad bredbånd er, kan hjælpe dig med at afgøre, om denne lønstruktur passer til din virksomhed. I denne artikel definerer vi bredbånd, beskriver kort, hvordan det fungerer, og lister mange af dets fordele og ulemper for at hjælpe dig med at beslutte, om denne type kompensation kan gavne din virksomhed.

Relateret: Hvad er en lønstruktur? (Definition og hvordan man udvikler en)

Hvad er bredbånd?

Bredbånd er, når virksomheder sætter et bredere end normalt lønbånd eller løninterval for et jobniveau. Virksomheder opretter typisk mange lønintervaller, der dækker snævre lønintervaller. Disse lønintervaller overlapper ofte hinanden. Ved bredbånd opretter virksomheder normalt færre lønintervaller, der hver især dækker et meget bredere løninterval. Med bredbånd overlapper disse lønintervaller meget sjældnere.

Typisk baserer en virksomhed et bredt lønbånd omkring et lønmidtpunkt. Bandets rækkevidde starter normalt et sted under dette, ofte ved 80 % af lønnens midtpunkt. Den øverste ende af intervallet kan gå så højt som 200 % af lønnens midtpunkt. For eksempel, hvis du indstiller et bands lønmidtpunkt til $100.000 pr. år, kan den lave ende være $80.000 pr. år (80 %), og den øverste ende kan være $200.000 pr. år (200%).

Relateret: Løninterval: Definition og hvordan det bruges af arbejdsgivere

Hvem bruger bredbånd?

Virksomheder, der bestemmer en medarbejders løn baseret på deres færdigheder og erfaring snarere end deres præstationer, bruger ofte bredbånd til at bestemme deres lønintervaller. Flade hierarkier, eller virksomheder, der kun har få ledere, der overvåger et stort antal medarbejdere, bruger typisk også bredbånd. Dette skyldes, at disse virksomheder ofte har færre jobniveauer, som de skal bestemme et løninterval for.

Virksomheder med færre ansatte, såsom startups, bruger også ofte bredbånd. Disse virksomheder har nogle gange ansatte med store kompetencer, som udfører mange funktioner i virksomheden. Bredbånd giver disse virksomheder mulighed for at finde multi-talentfulde kundeemner, der kan øge deres løn uden at flytte til en ny stilling.

Relateret: Hierarkisk struktur: Definition og eksempler

Hvordan fungerer bredbånd?

Bredbånd fungerer normalt som et sæt af meget få, meget brede lønskalaer, hvor du kan placere dine medarbejdere. Du kan placere hvert job i din virksomhed i separate kategorier baseret på ligheder, såsom de nødvendige færdigheder til at udføre dem. Du kan derefter oprette et hierarki for disse job baseret på vigtigheden af ​​hver gruppe. I en bredbåndslønstruktur har hver gruppe en bred vifte af potentielle lønninger, de kan tjene. Kort sagt deler hvert job sit lønbånd med mange andre lignende job i virksomheden med ledere, der overvåger flere relaterede teams.

Fordele ved bredbånd

Bredbånd giver mange fordele for din virksomhed, dine ledere og dine medarbejdere. Det giver flere muligheder for dem i din virksomhed at træffe vigtige beslutninger om deres roller og kompensation. Nogle af de vigtigste fordele ved bredbånd omfatter:

Det lader dine ledere bestemme deres medarbejderes aflønning

Fordi bredbånd bruger brede intervaller til potentielle lønninger, hjælper det med at give dine ledere mulighed for at give deres medarbejdere lønforhøjelser. Typisk giver virksomheder, der bruger bredbåndslønstrukturer, deres ledere mulighed for at træffe deres egne beslutninger om medarbejders kompensation. Dette skyldes, at det brede lønbånd giver hver medarbejder mulighed for at tjene mere og mere løn, mens de forbliver i samme stilling.

Det tilskynder dine medarbejdere til at vokse

Ledere, der bruger bredbånd, bestemmer normalt deres medarbejderes løn ud fra de kompetencer, de har, som kan gavne virksomheden. Lederne kan gøre dette, fordi jobniveau deler lignende færdigheder og kompetencer. Når medarbejdere lærer nye færdigheder, der giver dem mulighed for at udføre flere roller i virksomheden, øger de den løn, de kan tjene inden for deres jobniveau. Dette kan hjælpe med at motivere dine medarbejdere til at lære de færdigheder, de skal bruge for at tjene en højere løn.

Relateret: Din guide til medarbejderudvikling

Det strømliner kommandovejen

Da ledere i en virksomhed, der anvender brede lønbånd, ofte superviserer mange teams, kan det resultere i et lavere antal ledere end ellers. Dette skaber et mindre ledelsesteam, som kan strømline den kommunikation, de har med hinanden. Hver leder har ofte kun nogle få ledere over sig for at hjælpe dem med at træffe vigtige beslutninger, eller som de rapporterer problemer eller fremskridt til.

Værdsætter alle medarbejdere

Medarbejdere i virksomheder med bredbåndsstrukturer kan fortsætte med at tjene lønforhøjelser, mens de forbliver i deres nuværende rolle. Dette kan hjælpe med at motivere dem til at fortsætte med at præstere godt uden at søge en forfremmelse. Brede lønbånd giver dig mulighed for at vise dine medarbejdere, hvor værdifulde de er for virksomheden, uanset hvilken stilling de har. At hjælpe dine medarbejdere til at føle sig værdsat kan skabe et positivt arbejdsmiljø, som kan være med til at øge moralen, medarbejdernes engagement og produktivitet.

Reducerer behovet for specialiserede roller

Fordi brede lønbånd motiverer medarbejderne til at have en bred vifte af færdigheder, reducerer det behovet for mange medarbejdere for at have snævre kompetencer. Dette giver dig mulighed for at have mange medarbejdere, der er i stand til at udføre flere roller afhængigt af din virksomheds behov. Dette er nyttigt, når du tildeler opgaver, gennemfører projekter og sætter virksomhedens mål.

Det gør din virksomhed tilpasningsdygtig

Bredbånd giver dig mulighed for at implementere nye politikker og processer med et reduceret behov for omstrukturering. Da nogle af dine medarbejdere kan udfylde forskellige roller, reducerer det behovet for at skabe nye, når forandringer skal implementeres. I stedet kan du opmuntre dine medarbejdere til at lære nye færdigheder eller stole på, at dine ledere ved, hvilke medarbejdere der bedst kan udføre nye opgaver.

Ulemper ved bredbånd

Bredbånd kan have nogle ulemper, når du skaber motivation for dit team. Det er nyttigt at tage disse fordele i betragtning, når du beslutter, om en bredbåndsstruktur fungerer bedst for din virksomhed. Nogle ulemper ved bredbånd omfatter:

Det giver færre kampagner

På grund af det reducerede jobniveau har medarbejderne færre muligheder for at opnå en forfremmelse. Nogle medarbejdere kan se forfremmelser som en motiverende faktor til at præstere bedre. Du kan dog bruge deres potentiale til at tjene højere løn inden for deres rolle til at hjælpe med at fortsætte med at motivere dem. Du kan også overveje andre motiverende incitamenter, såsom kontorfester og præmier for at nå et mål.

Det gør det udfordrende at sammenligne lønninger med markedspriser

Da mange medarbejdere har mere generelle roller, kan det være udfordrende at finde en markedsrente for deres stilling. Dette kan gøre det uklart for dine ledere og medarbejdere, når de skal afgøre, hvor meget de typisk kan tjene for de job, de udfører. Det kan være nyttigt at finde et gennemsnit af andre lignende stillinger, der er almindelige på arbejdsmarkedet for at bestemme en typisk løn. Du kan også finde det nyttigt at bestemme de opgaver, dine medarbejdere hver især udfører oftest for at hjælpe både dig og dem med at bestemme, hvad en typisk løn kan være.

Dens midtpunkter er uklare

På grund af den generelle karakter af hvert lønniveau er det nogle gange uklart, hvor lønmidtpunktet skal være. For at hjælpe med dette kan du overveje at gruppere hvert jobniveaus færdighedssæt omkring mere specifikke forretningsmål, såsom salgsmål. Dette kan hjælpe dig med at bestemme en gennemsnitsløn for de roller, der typisk kan nå disse mål. Det er nyttigt at basere lønmidtpunkterne omkring disse gennemsnit. Du kan også overveje at finde ud af, hvor mange roller din gennemsnitlige medarbejder kan opfylde, og hvor vigtige disse roller er for virksomheden for at hjælpe dig med at bestemme en gennemsnitlig grundløn for det pågældende jobniveau.

Tony Abrahamsen
Tony Abrahamsen Den lønstruktur, du bruger, er en vigtig del af din virksomhedsdrift. Bredbåndslønstrukturer er en tilpasningsdygtig måde at kompensere dine medarbejdere på, som giver mange fordele. At forstå, hvad bredbånd er, kan hjælpe dig med at afgøre, om denne lønstruktur passer til din virksomhed. I denne artikel definerer vi bredbånd, beskriver kort, hvordan det fungerer, og lister mange af dets fordele og ulemper for at hjælpe dig med at beslutte, om denne type kompensation kan gavne din virksomhed.