Teknisk Produktstyring Defineret

Teknisk Produktstyring Defineret

Tekniske karrierer kan være sjove og lukrative, og hvis du har tekniske eller ingeniørmæssige færdigheder, kan du ofte bruge disse færdigheder i mange forskellige brancher. Hvis du kan lide at anvende dine analytiske tænkningsevner til forretningsområdet, er en karriere, der måske interesserer dig, teknisk produktstyring. Denne lederrolle er ofte en afgørende del af succes med at få et produkt på markedet og kan værdsættes højt i mange brancher. I denne artikel definerer vi teknisk produktstyring og forklarer de ting, en teknisk produktchef gør for at hjælpe dig med at beslutte, om denne karriere er den rigtige for dig.

Relateret: Produktstyring: Definition og strategitrin

Hvad er teknisk produktstyring?

Teknisk produktledelse er en karriere, hvor fagfolk med en teknisk eller ingeniørbaggrund støtter udviklingen af ​​et produkt fra start til slut. Fagfolk inden for dette felt bruger deres unikke færdigheder og vidensbase til at planlægge de tekniske aspekter af et produkt, inkorporere kundebehov i dets funktioner og kommunikere produktudviklingsprocessen både internt og til kunden. Ligesom traditionel produktstyring administrerer denne rolle normalt flere produkter eller produktlinjer på samme tid. Det unikke tekniske element i jobbet betyder, at tekniske produktchefer normalt er godt klædt på til at træffe beslutninger om de komplekse detaljer i produktudviklingscyklussen.

Relateret: 43 Interviewspørgsmål til teknisk produktchef

Hvad laver en teknisk produktchef?

Tekniske produktchefer varetager en række forskellige ansvarsområder på grund af den komplekse karakter af produktudviklingsprocessen. De måler markedsforhold tidligt i produktudviklingsprocessen, bruger forskning og information til at lave en plan for hvert produkt og udvikler trinene til at gøre dette produkt til virkelighed. De udnytter ofte specifikt deres ekspertise i tekniske spørgsmål til at veje ind i det praktiske ved at bringe hvert produkt på markedet. Selvom tekniske produktchefer ofte arbejder i teknologiindustrien, kan deres færdigheder også værdsættes højt i forskellige brancher.

For at hjælpe dig med at beslutte, om denne karriere er den rigtige for dig, er her nogle af en teknisk produktchefs ansvarsområder:

Markedsundersøgelse

Tekniske produktchefer skal vurdere deres potentielle kunders ønsker og behov både før og under produktudviklingsprocessen. Mens traditionelle produktchefer udfører en stor del af deres markedsundersøgelser ved at interagere med kunder, bruger tekniske produktchefer oftere interne kilder til at evaluere markedsforhold - selvom de nogle gange også interagerer med produktbrugere. Denne rolle hjælper ofte med at træffe vigtige beslutninger, når kunder og udviklere har forskellige perspektiver på vigtigheden af ​​produktfunktioner. Tekniske produktchefer forsøger også at løse de udfordringer, markedsundersøgelser kan afsløre eller uddelegere denne proces til et andet team.

Relateret: Sådan udføres markedsundersøgelser

Vejkortlægning

Roadmapping eller planlægning af produktudviklingsprocessen er ofte en nøglefunktion i rollen som teknisk produktleder. Ved at lave en plan for hvert trin i produktudviklingen kan tekniske produktchefer forudse udfordringer, strømline overgange og sikre, at hvert team fungerer effektivt på hvert trin i udviklingen. Ved at skabe denne plan eller køreplan for hvert produkt, samarbejder tekniske produktchefer normalt tæt med andre ledere og interessenter i hvert produkts succes.

Teknisk produktstyring omfatter ofte de to standardprocesser for traditionel produktstyring, som er udvikling, som for det meste er en intern proces, og markedsføring, som offentligheden normalt kan se. Inden for udvikling skal de planlægge markedsundersøgelser, produktstrategi, produktudvikling og produktlevering eller -lancering. I marketing overvåger de branding, prissætning, distribution, salg og kundeoplevelsen. De er særligt opmærksomme på de tekniske aspekter af hver af disse stadier.

Strategi- og visionsudvikling

Tekniske produktchefer skal også fastlægge en sammenhængende vision og strategi for hvert produkt. Dette inkluderer normalt en beslutningsramme for udvikling og implementering af deres produktkøreplan. Denne rolle samarbejder ofte med et team for at udvikle og kommunikere deres vision og strategi for hvert produkt eller produktlinje. Tekniske produktchefer forsøger ofte at bruge forskning, data og anden målbar information til at guide deres strategiske beslutninger.

Produktstyringsstrategi involverer også omhyggelig analyse af kundebasen, mulige konkurrerende produkter, forventet fortjeneste og de større økonomiske og kulturelle faktorer, der kan påvirke et produkts frigivelse. Tekniske produktchefer bruger specifikt deres ekspertise til at evaluere disse forhold og udvikle en strategi i overensstemmelse hermed.

Risikostyring

Da risiko er mulig på alle stadier af produktudviklingen, skal tekniske produktchefer omhyggeligt analysere potentielle faldgruber, før de sker, og oprette beredskabsplaner for at sikre, at deres produkt lykkes, hvis der opstår udfordringer. Budgetproblemer, produktionsforsinkelser og personalemæssige udfordringer kan alle potentielt bremse udviklingen, for eksempel, så en teknisk produktchef vil bruge deres tekniske baggrund og færdigheder til at bestemme den bedste vej frem, hvis denne slags komplikationer opstår.

Fra et teknisk produktstyringsperspektiv er risikostyringsprocessen ligesom i ikke-teknisk produktstyring. Teamet, ledet af den tekniske produktchef eller en teamleder på lavere niveau, skal definere den type risiko, de måler, vurdere denne risiko og udvikle en strategi for at minimere denne risiko. De kan gentage denne proces for forskellige risikotyper og -niveauer og kommunikere, hvad de finder, til interesserede interessenter.

Relateret: Risk Management: A Definitive Guide

Teamledelse og samarbejde

Da tekniske produktchefer planlægger, implementerer og vurderer hvert trin i produktudviklingsprocessen, samarbejder de ofte med og leder forskellige teams af fagfolk. Deres første kontaktpunkt er normalt produktejeren, fordi de normalt er den interessent, der har størst investering i et produkts succes. De træffer også vigtige beslutninger om andre dele af processen som markedsføring og levering, og de skal samarbejde tæt med disse teams for også at sikre produktsucces.

Da produktudvikling ofte involverer at revidere og foretage ændringer gennem hele processen, kan tekniske produktchefer lede deres teams med at indsamle feedback, vurdere forudgående udviklingstrin og opretholde planlagte tidslinjer så meget som muligt. De skal udvise lederevner såsom stærk kommunikation, vejlede teammedlemmer og træffe forretningsbeslutninger på højt niveau, alt sammen i sammenhæng med det tekniske aspekt af et produkts udviklingsproces. Deres ledelse når ofte ud til flere afdelinger, herunder teknik, salg, marketing og support.

Simon Sloth
Simon Sloth Tekniske karrierer kan være sjove og lukrative, og hvis du har tekniske eller ingeniørmæssige færdigheder, kan du ofte bruge disse færdigheder i mange forskellige brancher. Hvis du kan lide at anvende dine analytiske tænkningsevner til forretningsområdet, er en karriere, der måske interesserer dig, teknisk produktstyring. Denne lederrolle er ofte en afgørende del af succes med at få et produkt på markedet og kan værdsættes højt i mange brancher. I denne artikel definerer vi teknisk produktstyring og forklarer de ting, en teknisk produktchef gør for at hjælpe dig med at beslutte, om denne karriere er den rigtige for dig.