Salgsledere: Definition Og Topkvaliteter

Salgsledere: Definition Og Topkvaliteter

Et salgsteam kræver stærkt tilsyn for at få succes. Salgslederen er ansvarlig for at sikre den succes. Der kan dog være en vis forvirring om, hvad det indebærer, og hvad der adskiller dem fra salgschefer. I denne artikel vil vi definere, hvad denne forskel er, og beskrive kvaliteterne ved en effektiv salgsleder for at hjælpe dig med bedre at forstå deres rolle, og hvad der adskiller dem fra andre teammedlemmer.

Hvad er en salgsleder?

Salgslederen sætter målene og tonen for hele salgsteamet. De laver salgsguiden, nogle gange omtalt som en salgsbog, for at definere de mål, visioner, kultur og salgsprocesser, der fører deres team til succes. De kan gøre dette på egen hånd eller arbejde med deres salgsteam for at skabe dokumentet, som derefter vil blive brugt af deres ledere til at træne og vedligeholde et succesfuldt salgsteam.

Salgslederen tjener også til at inspirere og motivere deres team til at forstå målene og processerne, og hjælper dem med at nå en individuel passion for disse mål for bedre at gavne hele teamet.

Forskellen mellem salgsledere og salgschefer

At kende forskel på en salgsleder og en salgschef kan være udfordrende, da der er en vis crossover. De arbejder begge for at overvåge, træne og opmuntre salgsteamet til at nå deres mål.

Forskellene kommer i detaljerne i deres pligter. Salgslederen udvikler strategierne for hele teamet. De træner og coacher deres teams ledere i de strategier, der er defineret i salgsguiden. Salgschefer træner og coacher derefter deres salgsteam til at implementere denne strategi for at opnå de ønskede resultater.

Salgslederen bruger data og sætter de langsigtede mål for virksomhedens salgsteam. Lederne fører tilsyn med disse teams for at sikre, at disse mål nås. Ledere udvikler strategi, kultur, vision og processer for at sikre virksomhedens langsigtede salgssucces. Lederne bruger disse til at opbygge daglige succeser i et forsøg på at nå slutmålene. I de enkleste vendinger planlægger lederne mål, og lederne handler på disse planer.

Relateret: 20 Salgscheffærdigheder

Syv kvaliteter af en effektiv salgsleder

Salgsledere skal være rustet til at overskue og sætte tonen for hele teamet. Her er de bedste kvaliteter, stillingen kræver for at være effektiv og opnå succes:

Relateret: Spørgsmål og svar: Hvad er ledelse?

Strategi-fokuseret

Salgslederens første opgave er at sætte den strategi, teamet vil bruge. En effektiv salgsleder skal genkende deres teams mål og lave den plan, der opnår disse mål. Dette kræver konsekvent forskning i dataene for at finde ud af, hvad der virker, og forfining af disse strategier for at forbedre de mest effektive metoder, som teamet kan bruge. De coacher og vejleder deres ledere og deres team for at sikre, at strategien er klar og forstået.

De skal også forstå, hvordan man manøvrerer dem på holdet for at placere dem, hvor de kan gøre deres bedste arbejde og opnå de bedste resultater.

Fleksibilitet

Selvom salgslederen allerede har skrevet salgsvejledningen, skal de erkende, hvornår det gør og ikke virker. De er ansvarlige for virksomhedens langsigtede salgsmål og skal bruge de værktøjer, de måtte have for at nå dem. Dette kræver fleksibilitet til at foretage ændringer, når det er nødvendigt.

Denne fleksibilitet er også nyttig, når de coacher og vejleder deres ledere og team. Den samme coachingstrategi er muligvis ikke effektiv for alle medarbejdere. I stedet skal salgsledere bruge forskellige strategier for at få de bedste resultater fra de enkelte medlemmer af deres team.

Empati

Det er salgslederens opgave at give deres team en passion for succes. Til dette skal de sikre sig, at deres teammedlemmer forstår den vision, der er skitseret i salgsvejledningen på individuelt niveau. Indlevelse i deres teammedlemmers individuelle stilarter og behov kan hjælpe med at opnå dette. For at styrke teamet som helhed skal salgslederen anerkende og pleje hvert medlems unikke talenter.

Dette betyder også at forstå vigtigheden af ​​gennemsigtighed. Der kan være tidspunkter, hvor medlemmer af teamet er utilfredse med det arbejde, de har udført, eller føler, at forventningerne til dem er for høje. Salgslederen bør lytte, opbygge en atmosfære af tillid og opmuntre deres teammedlemmer til at give udtryk for deres bekymringer. En god leder lytter til disse bekymringer og fjerner eventuelle problemer, der forhindrer teamet i at lykkes.

Målstyret

En effektiv salgsleder sætter ikke bare deres teams mål, de arbejder aktivt for at drive deres team mod at møde og overgå dem. Slutmålet er det, der driver alle aspekter af salgslederens arbejde. Lederens opgave er at sikre, at disse mål altid er inden for rækkevidde, og brug derefter de strategier, de har defineret og skitseret for at nå disse mål.

Inspirerende

Hver salgschef og sælger bør forstå, at hvert enkelt mål, de opfylder, driver hele teamet til succes. Gennem coaching og mentoring sikrer salgslederen, at denne succes er, hvad hvert medlem af deres team ønsker.

De mest effektive salgsledere forstår dog, at det kræver mere end coaching at inspirere deres team. En god salgsleder dyrker en arbejdspladskultur, der indgyder stolthed over et veludført arbejde. Det kan de gøre ved at anerkende individuelt arbejde og belønne det med bonusser og præmier. De finder måder at inspirere deres team ud over deres lønsedler for at få medarbejderne til at ønske at få succes.

Stærke supervisionsevner

De bedste salgsledere holder et fast greb om deres team ved konsekvent at overvåge deres mål og præstationer og træde ind for at foretage justeringer, når det er nødvendigt. De sikrer, at deres team altid er klar over, hvad der forventes af dem, ved at coache deres salgschefer og individuelle teammedlemmer. Konsekvent coaching er nødvendig for at holde teamet på rette spor for at nå deres salgsmål. Når disse mål ikke nås, er det nogle gange nødvendigt at irettesætte og afskedige medarbejdere. En god salgsleder bør forstå, hvornår hver tilgang er den mest effektive.

Ledelse

En effektiv salgsleder underviser deres team ikke kun ved at skrive salgsguiden og coache dem, men også ved personligt at følge den vision og kultur, de sætter. At se deres salgsleders arbejdsmoral viser teamet, hvordan forventningerne, adfærdskodekserne og processerne fungerer. At gå foran med et godt eksempel giver teamet mulighed for at se, hvordan succes inden for virksomheden ser ud.

Aage Kjeldsen
Aage Kjeldsen Et salgsteam kræver stærkt tilsyn for at få succes. Salgslederen er ansvarlig for at sikre den succes. Der kan dog være en vis forvirring om, hvad det indebærer, og hvad der adskiller dem fra salgschefer. I denne artikel vil vi definere, hvad denne forskel er, og beskrive kvaliteterne ved en effektiv salgsleder for at hjælpe dig med bedre at forstå deres rolle, og hvad der adskiller dem fra andre teammedlemmer.