Sådan Skriver Du Et Praktiktilbudsbrev: Med Eksempel

Sådan Skriver Du Et Praktiktilbudsbrev: Med Eksempel

Denne artikel er blevet godkendt af en Bonjoures Career Coach


Praktikophold hjælper studerende og fremtidige jobkandidater med at få den virkelige erfaring, der er nødvendig for at udvikle og anvende deres viden og færdigheder på arbejdspladsen. Et praktiktilbudsbrev er et formelt brev, der informerer en studerende eller enkeltperson om, at de er blevet udvalgt til en praktikplads hos din virksomhed eller organisation. Som leder kan du være ansvarlig for at skrive og udarbejde praktiktilbudsbreve. I denne artikel diskuterer vi, hvad du skal vide, når du udarbejder et praktiktilbudsbrev til en ledig stilling i din virksomhed, samt en komplet praktiktilbudsbrevskabelon og eksempel.

Hvornår skal man bruge et praktiktilbudsbrev

Et praktiktilbudsbrev bør laves, når din virksomhed er klar til formelt at udvide et tilbud til en praktikkandidat. Praktiktilbudsbrevet vil indeholde vigtige oplysninger om stillingen og aftalevilkårene. Dette dokument kan tjene som den formelle aftale mellem din virksomhed og praktikanten.

Relateret: 8 trin til at opbygge et succesfuldt team

Hvad skal medtages i et praktiktilbudsbrev

Et praktiktilbudsbrev skal indeholde flere vigtige detaljer om stillingen, såsom:

  • Firmaets navn
  • Titel på praktikpladsen
  • Datoer, hvor praktikforløbet begynder og slutter
  • Forventet arbejdsplan under praktikforløbet
  • Detaljer om, hvorvidt stillingen bliver lønnet eller ulønnet
  • Juridiske oplysninger, såsom konkurrenceklausuler og fortrolighedsaftaler
  • Navn på den vejleder eller leder, der skal føre tilsyn med stillingen
  • Accepterklæring og underskriftssektion med svarfrist

Praktiktilbudsbrevet skal gøre det klart, at den fulde aftale kun omfatter de vilkår, der er skitseret i brevet, og erstatter eventuelle tidligere drøftelser om stillingen.

Relateret: Oprettelse af et mentorprogram på arbejdspladsen: Nøgletrin og tips

Sådan opretter du et praktiktilbudsbrev

Følg disse trin for at hjælpe dig med at oprette et praktikopholdsbrev:

1. Adresser modtageren

Brevet skal begynde med en formel adressesektion i øverste venstre hjørne, inklusive datoen, brevet er skrevet, navnet på modtageren og modtagerens adresse, by, stat og postnummer. Under adresseafsnittet kan du inkludere en angående linje, der fortæller modtageren, at brevet handler om et praktiktilbud. Du kan derefter begynde brevet med en professionel hilsen, såsom " Kære [ modtagers navn ] ."

2. Identificer oplysninger om virksomheden og stilling

Åbningslinjen i et praktiktilbudsbrev skal indeholde virksomhedens navn og stillingsbetegnelsen og den afdeling, praktikken vil være i. Det skal også angive placeringen af ​​stillingen.

3. Angiv detaljer om stillingens varighed og tidsplan

Det næste afsnit af et praktiktilbudsbrev skal angive den dato, hvor praktikpladsen forventes at begynde, hvor længe praktikforløbet varer, og den tidsplan, praktikanten forventes at arbejde i stillingen. Dette afsnit skal også identificere, om stillingen vil være en lønnet eller ulønnet praktikplads og navnet på stillingens direkte vejleder.

4. Angiv de næste trin i ansættelsesprocessen

Hvis praktikpladsen kræver en vellykket gennemførelse af præ-screeningstest, såsom et baggrundstjek eller narkotikatest, bør du inkludere disse oplysninger med en klar erklæring om, at tilbuddet er betinget af succesfulde screeningskrav. Du kan også identificere enhver dokumentation, praktikanten har brug for med dem på deres første dag eller de næste skridt, de skal tage for at forberede sig på at begynde stillingen.

5. Medtag juridiske oplysninger efter behov

Denne sektion er valgfri, men mange virksomheder foretrækker at inkludere en sektion, der angiver gyldighedsperioden for juridiske offentliggørelser, såsom konkurrenceklausuler eller fortrolighedsaftaler.

6. Erklæring om aftalens fulde omfang

Praktiktilbudsbrevet bør gøre det klart, at praktikanten kun kan forvente, at de vilkår, der er skitseret i brevet, bliver overholdt, og at vilkårene i brevet afløser eventuelle tidligere drøftelser om stillingen. Du skal vedlægge en erklæring om, at eventuelle ændringer, praktikkandidaten gerne vil have med i aftalen, skal ske skriftligt.

7. Angiv kontaktoplysninger

Vedlæg kontaktoplysningerne på den person, praktikkandidaten kan kontakte med spørgsmål vedrørende stillingen eller tilbuddet. Dette kan være rekruttereren, ansættelseschefen eller supervisoren til stillingen. Dette afsnit skal indeholde kontaktpersonens navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse og stillingstitel eller afdeling. Du bør også inkludere en deadline for praktikkandidatens svar på tilbuddet.

8. Luk brevet

Praktiktilbudsbrevet skal afsluttes med en professionel hilsen, såsom " Med venlig hilsen ", efterfulgt af navnet på den person, der skriver brevet, og deres faglige titel.

9. Inkluder et acceptafsnit

Dette sidste afsnit af et praktiktilbudsbrev kommer efter det afsluttende afsnit af brevet. Et acceptafsnit indeholder en erklæring om, at praktikantkandidaten accepterer tilbuddet, og vilkårene i brevet med plads til, at de kan udskrive deres navn, underskrive og datere tilbuddet.

Relateret: Sådan får du succes i mellemledelse

Skabelon til praktiktilbudsbrev

Hvis du har brug for hjælp til at skrive et praktiktilbudsbrev, så prøv at bruge denne skabelon:

[ Dato ]

[ Navn på modtager ]
[ Modtagers adresse ]
[ By, stat og postnummer ]
[ Emnelinje ]

Kære [ Modtagers navn ] ,

På vegne af [ firmanavn ] er jeg glad for at kunne tilbyde dig en praktikplads i vores [ afdelingsnavn ] . Denne stilling er placeret i [ by og stat ] . Stillingen er til en [ stillingstitel ] .

Denne stilling er planlagt til at begynde [ startdato ] og vil være en seks måneders betalt praktikmulighed, der slutter på [ slutdato ] . Tidsplanen for denne stilling er [ datoer og timer ] . Denne stilling vil betale [ timepris ] og inkluderer [ fordele ] . I denne rolle vil du referere direkte til [ navn på vejleder ] . Dette tilbud er betinget af en vellykket gennemførelse af [ stillingskrav ] . Sørg for at medbringe [ nødvendige dokumenter ]med dig på din første dag for at færdiggøre din profil.

Under din midlertidige ansættelse hos [ firmanavn ] kan du have adgang til forretningshemmeligheder og fortrolige eller proprietære forretningsoplysninger tilhørende [ firmanavn ] . Ved at acceptere dette tilbud anerkender du, at disse oplysninger skal forblive fortrolige og accepterer at afstå fra at bruge dem til dine egne formål eller videregive dem til nogen uden for [ firmanavn ]. Du accepterer også, at du efter afslutningen af ​​dit praktikophold straks vil returnere enhver virksomhedsudstedt ejendom og udstyr sammen med oplysninger og dokumenter, der tilhører virksomheden. Ved at acceptere dette tilbud anerkender du, at du forstår, at deltagelse i dette program ikke er et tilbud om ansættelse, og en vellykket gennemførelse af programmet giver dig ikke ret til et ansættelsestilbud fra [ firmanavn ] .

Dette tilbudsbrev repræsenterer det fulde omfang af praktiktilbuddet og afløser eventuelle tidligere samtaler om stillingen. Ændringer i denne aftale kan kun ske skriftligt. Hvis du har spørgsmål til dette tilbud, bedes du kontakte [ kontaktpersons navn og telefonnummer ] i vores rekrutteringsafdeling. Gennemgå dette brev i sin helhed, og underskriv og returner det via [ leveringsmetode ] til [ leveringsadresse ] for at bekræfte din accept af stillingen senest ved lukketid den [ dato ] . Vi ser frem til at få dig til at begynde din karriere hos [ firmanavn ]og ønsker dig et vellykket praktikophold. Velkommen til vores team!

Med venlig hilsen

[ Dit navn ]
[ Din professionelle titel ]

Jeg, [ navn på praktikant ] , accepterer ovenstående tilbud og begynder i praktikpladsen den [ dato ]

[ Signaturlinje ]
[ Udskrevet navn ]
[ Dato ]

Eksempel på praktiktilbudsbrev

Her er et eksempel på et gennemført praktiktilbudsbrev ved hjælp af skabelonen ovenfor:

"1. december 2019

Sarah Johnson
5555 W. 109th St.
Pittsburgh, Pennsylvania 15106

Re: Praktiktilbud

Kære Sarah Johnson,

På vegne af Accounting Partners of America er jeg glad for at give dig et tilbud om en praktikplads i vores revisionsafdeling. Denne stilling er beliggende i Pittsburgh, Pennsylvania. Stillingen er til rollen som revisionspraktikant.

Denne stilling er planlagt til at begynde 1. januar 2020 og vil være en seks måneders betalt praktikmulighed, der slutter den 1. juli 2020. Tidsplanen for denne stilling er mandag-fredag ​​fra kl. 8.00 til 15.30 EDT. Denne stilling vil betale $15 per time. Som vikar i rollen som praktikant vil du ikke være berettiget til nogen virksomhedssponsorerede ydelser. I denne rolle vil du referere direkte til Karen Fernandez. Dette tilbud er betinget af en vellykket gennemførelse af et baggrundstjek og en lægemiddeltest. Sørg for at medbringe to former for ID, dit SSN, skatteangivelsespræferencer, en annulleret check og dine bankkontooplysninger med dig på din første dag for at færdiggøre din profil.

Under din midlertidige ansættelse hos Accounting Partners of America kan du have adgang til forretningshemmeligheder og fortrolige eller proprietære forretningsoplysninger, der tilhører virksomheden. Ved at acceptere dette tilbud, anerkender du, at disse oplysninger skal forblive fortrolige og accepterer at afstå fra at bruge dem til dine egne formål eller videregive dem til nogen uden for Accounting Partners of America. Du accepterer også, at du efter afslutningen af ​​dit praktikophold straks vil returnere enhver virksomhedsudstedt ejendom og udstyr sammen med oplysninger og dokumenter, der tilhører virksomheden. Ved at acceptere dette tilbud anerkender du, at du forstår, at deltagelse i dette program ikke er et tilbud om ansættelse, og en vellykket gennemførelse af programmet giver dig ikke ret til et ansættelsestilbud fra Accounting Partners of America.

Dette tilbudsbrev repræsenterer det fulde omfang af praktiktilbuddet og afløser eventuelle tidligere samtaler om stillingen. Ændringer i denne aftale kan kun ske skriftligt. Hvis du har spørgsmål til dette tilbud, bedes du kontakte Anthony Ramirez i vores rekrutteringsafdeling på 555-555-5555. Gennemgå dette brev i sin helhed, og underskriv og returner det via e-mail til a.ramirez@email.com for at bekræfte din accept af stillingen senest ved lukketid den 10. december 2019. Vi ser frem til at få dig påbegyndt din regnskabskarriere hos Accounting Partners of America og ønsker dig et vellykket praktikophold. Velkommen til vores team!

Med venlig hilsen

Anthony Ramirez
rekrutterer

Jeg, Sarah Johnson, accepterer ovenstående tilbud og begynder i praktikpladsen den 1. januar 2020.

[ Signaturlinje ]

[ Udskrevet navn ]

[ dato ] "

Kaj Dinesen
Kaj Dinesen Denne artikel er blevet godkendt af en Indeed Career Coach