Sådan Bliver Du VVS-lærling

At lære at blive VVS-lærling kan have en positiv effekt på din karriere. Uanset dine tidligere færdigheder eller kvalifikationer, kan det at komme på en VVS-læreuddannelse give dig den praktiske og teoretiske viden, du skal bruge for at blive VVS-installatør. At blive VVS-lærling er et vigtigt karrieretrin, men det kræver forskning og dedikation. I denne artikel diskuterer vi, hvad en VVS-lærling er, og hvor længe den varer, og vi giver også handlingsrettede trin til, hvordan du bliver VVS-lærling.

Hvad er en VVS-lærling?

En VVS-lærling er en kommende VVS-installatør, der arbejder under vejledning og opsyn af en senior VVS-installatør. De udfører mange af de samme opgaver som senior blikkenslagere, og udfører normalt de grundlæggende opgaver selv og fungerer som hjælpere på de sværere. Afhængigt af jobbets præcise karakter kan VVS-installatører enten arbejde med almindelige fuldtidsskemaer eller på skift, der dækker hele 24-timersperioden.

Lærlinge som blikkenslagere og senior blikkenslagere arbejder begge normalt på stedet, hvilket kan variere afhængigt af kunden. De fleste VVS-kunder er familieboliger og erhvervsbygninger, men stort set enhver bygning har et VVS-system, der skal repareres eller vedligeholdes lejlighedsvis.

Nogle af de mest nyttige færdigheder som VVS-lærling er:

  • Fysisk styrke: VVS-installatører og VVS-lærlinge skal ofte arbejde med tungt udstyr. De skal have styrke, mobilitet og udholdenhed til at bruge dem sikkert hver dag.
  • Behændighed: Mange VVS-opgaver udføres i meget trange rum, og VVS-lærlingen skal være i stand til at skifte dele og manøvrere tungt værktøj i disse rum.
  • Problemløsningsevner: Mange VVS-problemer har ikke en oplagt løsning, da VVS-systemer ofte er meget komplekse. VVS-lærlinge skal bruge deres teoretiske viden og deres logik til at identificere, hvad der forårsagede et bestemt problem. De har også ofte brug for at komme med kreative løsninger på forskellige problemer.
  • Kommunikationsevner: VVS-lærlinge skal være i stand til at kommunikere korrekt med deres vejledere og ledere. De skal også forklare forskellige problemer for kunderne og skitsere de trin, de skal tage for at reparere disse problemer.

De mest almindelige ansvarsområder for en VVS-lærling er:

  • Lokalisering og reparation af lækager: En af de oftest opståede situationer, der kræver en VVS-installatør, er, når der opstår en lækage. VVS-installatører og VVS-lærlinge skal identificere kilden til lækagen og reparere den. Kompleksiteten af ​​denne operation afhænger normalt af størrelsen af ​​den bygning, de arbejder i, og dens VVS-system. Store bygninger kan have utætheder, der er svære at lokalisere og kræver, at blikkenslageren analyserer deres tegninger for at undersøge mulige lækagesteder.
  • Ændring og reparation af forskellige VVS-dele: De fleste VVS-problemer kræver, at VVS-installatører og VVS-lærlinge ændrer eller reparerer forskellige komponenter i de berørte VVS-systemer. Dette kan involvere udskiftning af defekte vandhaner, dækning af små huller i rør, eliminering af tilstopninger og andre lignende operationer.
  • Valg af det rigtige udstyr til hvert job : VVS-opgaver kræver generelt en bred vifte af VVS-værktøj og -udstyr. VVS-lærlinge skal lære at identificere det rigtige værktøj og udstyr afhængigt af situationen.
  • Udarbejdelse af omkostningsoverslag for kunder: I betragtning af de mange forskellige situationer, som en VVS-installatør eller VVS-lærling støder på, kræver det viden om omkostningerne til materialer, udstyr og arbejdskraft at vide, hvor meget en kunde skal opkræve. Lærlinge skal lære, hvordan man korrekt evaluerer hvert job uden at over- eller underprise kunder.

Relateret: 5 typer blikkenslagere og deres pligter og løn

Hvor lang tid varer en VVS-lære?

Den nøjagtige tidslinje for VVS-lærlingeuddannelser kan variere fra situation til situation, men de varer typisk mellem to og fem år. Selvom en flerårig læretid kan virke for lang, forbereder det at være VVS-lærling dig ikke kun til en karriere som VVS-installatør, du kan også få en højere lønindkomst sammenlignet med andre lærepladser. Lærlingeuddannelser for blikkenslagere omfatter både teoretisk og praktisk uddannelse, hvor lærlingeindtjening gradvist vokser hele vejen igennem.

Relateret: Hvor meget tjener blikkenslagerlærlinge?

Sådan bliver du VVS-lærling

Overvej at tage disse trin, hvis du ønsker at blive VVS-lærling:

1. Sørg for, at du har evnerne og beslutsomheden

At blive blikkenslager kræver et vist kvalifikationssæt, og VVS-læretiden kan vare i op til fire eller fem år, så før du forsøger at blive VVS-lærling, skal du sikre dig, at du har de rigtige færdigheder og er villig til at arbejde i flere år med mål om at blive senior blikkenslager.

2. Uddannet gymnasiet

Minimumskravet for blikkenslagere er en gymnasial eksamen eller tilsvarende. Men på grund af den store efterspørgsel efter blikkenslagere foretrækker mange arbejdsgivere ansøgere med et diplom frem for en GED. Naturfag og matematik er normalt de vigtigste gymnasiefag for blikkenslagere.

3. Opret et CV

Selvom dit CV som kandidat fra gymnasiet sandsynligvis ikke vil nævne mange relevante erhvervserfaringer, bør det skitsere enhver kvalitet eller præstation, der kan være relevant for VVS. Dette kan omfatte matematik eller naturvidenskabelige gymnasiekurser, enhver erfaring inden for byggeri eller et lignende område og enhver erfaring med at håndtere kunder direkte.

Relateret: En komplet guide til VVS-færdigheder

4. Gennemfør VVS-kurser på en professionshøjskole eller handelsskole

Selvom det ikke er en klar forudsætning for at få en VVS-læreplads, kan det vise sig at være en stor fordel, hvis du konkurrerer med andre om rollen. Deres kurser overlapper også med den teoretiske del af lærepladsen, så du ville have brug for færre klasseværelsestimer efter at have optjent lærepladsen. Også mange skoler er forbundet med VVS fagforeninger og virksomheder og kan direkte hjælpe dig med at blive VVS-lærling.

5. Tag og bestå egnethedsprøven

Evneprøven er en forudsætning for nogle VVS-lærlingeuddannelser, mens andre ser det som en fordel, som en ansøger kan have frem for andre ansøgere. Testen omfatter generelt sektioner som VVS viden, matematik og læseforståelse.

6. Søg VVS-lærlingestillinger hos private virksomheder

Når du har gennemført alle tidligere trin, er det tid til aktivt at lede efter VVS-lærlingepladser. Det er tilrådeligt at henvende sig til så mange VVS-firmaer som muligt, for at øge dine chancer for, at nogle af dem kræver lærlinge.

7. Søg læreplads hos en VVS-fagforening

Alternativt kan du springe over at søge hos mange private VVS-virksomheder og deltage i en fagforenings læreuddannelse. De parrer dig derefter med en senior blikkenslager og tilbyder også fordele såsom sygesikring, invalideforsikring og sygemelding.

Relateret:** 16 populære fag inden for byggeri**

8. Begynd at forberede dig til licenseksamenen

Når du er blevet VVS-lærling, bør du begynde at forberede dig til VVS-eksamenen med det samme, da det kan være meget udfordrende uden ordentlig forberedelse.

Heidi Frandsen
Heidi Frandsen At lære at blive VVS-lærling kan have en positiv effekt på din karriere. Uanset dine tidligere færdigheder eller kvalifikationer, kan det at komme på en VVS-læreuddannelse give dig den praktiske og teoretiske viden, du skal bruge for at blive VVS-installatør. At blive VVS-lærling er et vigtigt karrieretrin, men det kræver forskning og dedikation. I denne artikel diskuterer vi, hvad en VVS-lærling er, og hvor længe den varer, og vi giver også handlingsrettede trin til, hvordan du bliver VVS-lærling.