Sådan Bliver Du Sagsbehandler

Sådan Bliver Du Sagsbehandler

Sagsbehandlere går ind for en række forskellige klienter for at hjælpe med at navigere i udfordrende situationer og forbedre deres livskvalitet. At blive sagsbehandler kan være din første introduktion til den større branche af socialt arbejde, der har til formål at give den bedste information, omsorg og ressourcer til alle mennesker. I denne artikel diskuterer vi, hvad en sagsbehandler er, stillingens kompetencer og jobansvar, hvordan man bliver en og den gennemsnitlige lønudsigt for branchen.

Hvad er en sagsbehandler?

En sagsbehandler er en socialrådgiver, der taler for deres klienter hos regeringen, retssystemer og andre tjenesteudbydere. Sagsbehandlere kan støtte klienter som:

 • Voksne med handicap
 • Børn og familier
 • Ældre individer
 • Personer med psykiske udfordringer
 • Mennesker, der kommer sig fra afhængighed

Relateret: Socialrådgivere vs. sagsbehandlere

Hvad laver en sagsbehandler?

En sagsbehandlers arbejdsopgaver kan variere afhængigt af de klienter, du betjener, og de institutioner, du arbejder for. Nogle generelle ansvarsområder for en sagsbehandler omfatter:

 • Deltag i sagsoversigter og retssager.
 • Tjek kunderne for at sikre, at de opfylder målene og håndterer situationer.
 • Udføre psykosociale og psykologiske evalueringer.
 • Forbind kunder til offentlige ressourcer gennem henvisninger.
 • Koordinere plejeydelser til klienter.
 • Rådgive klienter om at træffe sundere, sikrere og mere produktive valg i deres liv.
 • Lav sagsplaner.
 • Sikre kundens sikkerhed.
 • Hjælp kunder med at sikre fornødenheder som bolig eller madydelser.
 • Vedligeholde sagsoptegnelser.
 • Lave sagsfremstillinger for domstolene og andre udbydere.
 • Skitsér plankrav og sæt mål for kunderne.
 • Udfør hjemmebesøg for at undersøge en klients livssituation.
 • Yde rådgivning og assistance til klienter.
 • Anbefal klasser og behandlingsmuligheder til klienter.
 • Rapporter og dokumenter påstande og beviser for omsorgssvigt, misbrug eller ulovlig aktivitet.
 • Arbejd med teams af tjenesteudbydere for at arrangere handlingsplaner for kunder.

Kompetencer for en sagsbehandler

Sagsbehandlere har typisk en bred vifte af interpersonelle og teknologiske færdigheder. Nogle kan omfatte:

Meddelelse

Du kan bruge det meste af din dag på at tale med kunder og udbydere personligt, i telefonen, via e-mail og via sms. Du kan også skrive rapporter og sagsplaner for at dele med klienter og andre involverede i den aktuelle situation. At have fremragende kommunikationsevner kan hjælpe med at gøre disse opgaver lettere og sikre, at alle involverede parter forstår den information, du forsøger at formidle.

Medfølelse

Nogle sager eller klienter ønsker måske vejledning og tryghed i løbet af jeres forhold. At være medfølende og ikke-dømmende over deres bekymringer og være venlig, når de besvarer spørgsmål, kan hjælpe med at få dem til at føle sig bedre. Det kan også hjælpe dem med at holde fast i deres planer og nå deres mål, hvis de ved, at du bekymrer dig om deres velbefindende og deres fremtid.

Kritisk tænkning

Du kan støde på tvister mellem to eller flere kunder, tjenester eller organisationer. Kritisk tænkning kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken fremgangsmåde du skal tage, og hvordan du bedst løser et problem til gavn for alle involverede parter.

Forhandling

Som kundeadvokat kan du forhandle med offentlige og juridiske organisationer eller tjenesteudbydere for at få den bedst mulige pleje eller tjenester til dine kunder. At være dygtig til at forhandle kan hjælpe dig med at lave en plan og overbevise andre om at sørge for de fornødenheder, du beder om.

Organisation og tidsstyring

Som sagsbehandler kan du arbejde med mange klienter på samme tid. At være organiseret kan hjælpe med at prioritere opgaver og sager, sikre, at du kommer til aftaler til tiden og giver hver sag så meget opmærksomhed som muligt.

Relateret: Hvad er en socialrådgiver? Typer af socialrådgivere og sociale arbejdsmiljøer

Sådan bliver du sagsbehandler

Brug disse trin til at lære, hvordan du bliver sagsbehandler:

1. Få en bachelorgrad

Mange sagsbehandlerstillinger på indgangsniveau kræver mindst en bachelorgrad for at ansøge. Potentielle sagsbehandlere kan vælge at modtage grader i socialt arbejde eller beslægtede områder som psykologi eller sociologi. Du kan også tjene en bachelorgrad i et ikke-relateret område, hvis du kan supplere et års relateret socialt arbejde uddannelse gennem frivillig erfaring eller beskæftigelse med en relateret nonprofit organisation.

Hvis du tilmelder dig en bacheloruddannelse, der er akkrediteret gennem Rådet for Socialrådgiveruddannelsen, kan du sikre dig, at uddannelsen følger et sæt standarder og bedste praksis i branchen, og at studieordningen kan forberede dig til et job efter endt uddannelse. Nogle kurser kan omfatte social arbejdsmetode, social velfærd og menneskelig adfærd.

2. Overvej at tage undervisning i fremmedsprog

Overvej at tage undervisning i fremmedsprog enten inden for din bacheloruddannelse eller som suppleringskurser. Selvom det ikke er et krav at være dygtig til et fremmedsprog for at blive socialrådgiver, kan du have klienter fra flersprogede eller engelsk-som-et-andensprog-baggrunde. At tale mindst ét ​​andet sprog flydende, især et der er almindeligt talt i det område, hvor du håber at bo og arbejde, kan appellere til potentielle arbejdsgivere. Selvom American Sign Language (ASL) ikke er et fremmedsprog, kan det være et andet, du kan lære at kommunikere bedre med potentielle kunder.

3. Vælg en specialitet

Sagsbehandlere kan håndtere sager for en række forskellige klienter i forskellige miljøer, mens andre vælger at specialisere sig i én specifik undergruppe af socialt arbejde. Hvis du håber at specialisere dig, kan nogle områder omfatte:

 • Børne-, familie- eller skolesagsbehandler : Støt unge og familier i situationer som anbringelse i plejefamilier for at give ressourcer, rådgivning, fordele og terapitjenester
 • Klinisk sagsbehandler : Støt medicinske klienter ud over traditionelle ressourceforbindelser og kan yde mere målrettet pleje, svarende til en psykiater
 • Samfundssagsbehandler : Støt hele lokalsamfund til at yde hjælp gennem rådgivning og opsøgende lokalsamfund
 • Sagsbehandler i sundhedsvæsenet : Støt patienter med kroniske sygdomme med at give henvisninger og tale for forsikringsselskaber og lægepersonale
 • Hospice eller palliativ sagsbehandler : Støt patienter, der er tæt på slutningen af ​​deres liv, og deres familier til at hjælpe med beslutningstagning og tale for forsikringsselskaber og medicinsk personale
 • Makrosagsbehandler : Støt den sociale arbejdsindustri som helhed ved at forske i og slå til lyd for politiske ændringer og ressourcetilgængelighed
 • Militær- og veteransagsbehandler : Støt aktive militærmedlemmer og veteraner i overgangen til det civile liv gennem henvisninger til bolig, job og mentale sundhedstjenester
 • Psykiatrisk sagsbehandler : Støt klienter med psykiske lidelser i et klinisk miljø for at give terapiressourcer og henvisninger og for at tale med forsikringsselskaber og medicinsk personale
 • Stofmisbrugssagsbehandler : Støt mennesker med eller i bedring efter afhængighed, psykiske lidelser og stofmisbrugsproblemer ved at lægge planer for at overvinde afhængighed eller for at leve en sundere livsstil

4. Gennemfør et praktikophold eller feltarbejde krav

Sociale arbejdsprogrammer kan kræve, at du gennemfører et praktikophold, praktikforløb eller feltarbejde før eksamen. Disse klasser opmuntrer dig til at få erfaring, der kan hjælpe dig med at sikre dig en stilling efter at have modtaget din grad. Du kan deltage i et program i dit sidste skoleår. Dine instruktører kan placere dig hos en tilknyttet organisation for at opfylde kravene. Mange praktikophold eller praktik kræver 16-20 timers arbejde om ugen med en varierende tidsplan afhængigt af dine klasser og placeringssted. Tal med din programmoderator for at lære yderligere krav.

5. Har et gyldigt kørekort

Nogle stillinger og praktikophold kan kræve, at du har et gyldigt statskørekort, hvis dit job kræver, at du transporterer kunder til aftaler. Dette er ikke et krav for alle sagsbehandlerjob.

6. Få din sagsbehandlerlicens

Nogle sagsbehandlerjob kan kræve, at du optjener en licens, før du kan ansøge. Dette er ikke et krav for alle stillinger, men at have en gyldig licens kan vise potentielle arbejdsgivere, at du har gennemført alle forudsætninger og forpligter dig til at fortsætte din uddannelse eller faglige udvikling. For at finde ud af, om din stat eller arbejdsgiver kræver en social arbejdslicens, skal du tjekke med Association of Social Work Board. Nogle typer licenser og legitimationsoplysninger kan omfatte:

 • Klinisk socialt arbejde licens : Ideel til dem, der ønsker at yde kliniske tjenester og åbne en privat praksis
 • Master socialt arbejde licens : Ideel til dem, der ønsker at arbejde uden for en klinisk ramme med en række forskellige klienter

7. Få en certificering i socialt arbejde

Overvej at ansøge om et frivilligt socialt arbejde certificering. Organisationer som National Association of Social Workers (NASW) tilbyder legitimationsoplysninger som Certified Social Work Case Manager (C-SWCM) betegnelsen. Krav til certificering kan omfatte fuldførelse af en bachelor- eller kandidatgrad, et påkrævet antal betalte og overvågede arbejdstimer, vellykket gennemførelse af en skriftlig eksamen og bevis for licens.

8. Overvej at tjene en kandidatgrad

Hvis du gerne vil komme videre i din sagsbehandlerkarriere, kan du overveje at tage en mastergrad i socialt arbejde (MSW). Programmer kan tage to eller flere år at gennemføre. Muligheder for at arbejde fuld tid og tage kurser på deltid kan være tilgængelige. Mange MSW-programmer kræver en bachelorgrad i adfærdsvidenskab eller relaterede områder som kønsstudier, menneskelig udvikling, statskundskab eller tidlig barndomsudvikling. Du kan også vælge et fokusområde for din MSW baseret på dine interesseområder.

Programmer kan omfatte traditionelle foredrag og kurser, deltagelse i forskningsprojekter, praktisk erfaring for kliniske discipliner og gennemførelse af et praktikophold eller feltarbejde. Nogle sagsbehandlere vælger at forfølge en MSW direkte efter eksamen fra deres bacheloruddannelse eller efter et par år i feltet.

9. Gennemfør uddannelse

Nogle stillinger kan kræve, at du gennemfører yderligere uddannelse under ansættelsesprocessen for at sikre, at du har færdigheder og legitimationsoplysninger til dit speciale. For eksempel kan du gennemføre et baggrundstjek eller et kursus i børnemisbrug, hvis du arbejder med børn og familier. Du kan også gennemføre specialiserede kurser om sygdomme, lidelser og medicinsk protokol, hvis du skal arbejde med patienter.

10. Fortsæt med efteruddannelse

Overvej at forfølge efteruddannelse, selv efter at du har fundet et job i branchen. Statslige og nationale licensudvalg og frivillige certificeringsgrupper kan kræve, at du gennemfører efteruddannelse for at forny dine legitimationsoplysninger og holde dem aktuelle, men det kan være gavnligt for alle i socialt arbejde. Typer af efteruddannelse kan omfatte:

 • Konferencer
 • Kurser
 • Fjernundervisning
 • Uafhængige skrive- og forskningsprojekter
 • Møder
 • Paneldebatter
 • Seminarer
 • Værksteder

Relateret: 10 typer socialrådgivere

Gennemsnitsløn for en sagsbehandler

I gennemsnit tjener sagsbehandlere 45.666 USD om året. Andre fordele forbundet med at være sagsbehandler omfatter:

 • AD & D forsikring
 • Tandlægeforsikring
 • Invalideforsikring
 • Medarbejderhjælpsprogrammer
 • Fleksibel tidsplan
 • Fleksibel forbrugskonto
 • Sundhedsopsparingskonto
 • Livsforsikring
 • Tilgivelse af lån
 • Kilometergodtgørelse
 • Betalt fri
 • 401(k)

Elmer Erichsen
Elmer Erichsen Sagsbehandlere går ind for en række forskellige klienter for at hjælpe med at navigere i udfordrende situationer og forbedre deres livskvalitet. At blive sagsbehandler kan være din første introduktion til den større branche af socialt arbejde, der har til formål at give den bedste information, omsorg og ressourcer til alle mennesker. I denne artikel diskuterer vi, hvad en sagsbehandler er, stillingens kompetencer og jobansvar, hvordan man bliver en og den gennemsnitlige lønudsigt for branchen.