Sådan Bliver Du Kedeloperatør

Sådan Bliver Du Kedeloperatør

Kedeloperatører vedligeholder varmesystemer i motor-, mekaniske og kedelrum. En kedeloperatør arbejder i industrielle omgivelser som varehuse, kraftværker, fabrikker eller udstyrsrum i kedelsystemet. For at forfølge en kedeloperatørkarriere skal du opnå et minimum af en gymnasial eksamen eller generel uddannelsesmæssig udvikling. I denne artikel diskuterer vi, hvad en kedeloperatør er, kedeloperatørernes roller og ansvar, hvordan man bliver kedeloperatør, og den løn og de færdigheder, der er nødvendige for denne rolle.

Hvad er en kedeloperatør?

Kedeloperatører er teknikere, der har specialiseret sig i vedligeholdelse og reparation af kedeludstyr og -rum. Fagfolkene justerer, betjener og overvåger kedler og forskellige faktorer, der påvirker kedler. Nogle af de elementer, som kedeloperatører overvåger, omfatter tryk og temperaturer. For at opretholde velfungerende og pålidelige systemer overvejer og implementerer kedeloperatører følgende faktorer:

  • Match det rigtige udstyr med det brændstof og den nødvendige type service.
  • Bekræft korrekt installation af kedeludstyr.
  • Registrer den daglige ydeevne af systemerne og udvikle forebyggende vedligeholdelsesprogrammer for ugentlige, månedlige og årlige vedligeholdelsesprocedurer

Hvad laver en kedeloperatør?

Kedeloperatører reparerer, vedligeholder, justerer og driver turbiner, kedler og andet kedelrelateret udstyr og systemer. På trods af størrelsen og udstyret af kedelsystemer er en kedeloperatørs primære ansvar og pligter de samme og omfatter:

1. Overvågning og vedligeholdelse af kedler

En kedeloperatør udfører rutinemæssig inspektion og hyppig vedligeholdelse af kedler og kedelsystemer som rør, ventiler og målere. Vedligeholdelse omfatter rengøring og rensning af tilstoppede rør eller ventiler.

2. Inspicering af væsker

Kedelteknikere inspicerer niveauet af gas, vand og andre væsker, der bruges i kedelsystemer eller relateret udstyr. Om nødvendigt justerer de ved at tilføje væsker for at sikre, at kedelsystemet fungerer på sit højeste niveau.

3. Reparation af kedeludstyr

Når dele af kedelsystemer går i stykker eller ikke fungerer, reparerer teknikerne dem. Nogle af de almindelige dele, som kedeloperatører ofte reparerer, omfatter ventiler og rørsystemer.

4. Udskiftning af beskadigede dele

Beskadigede kedelanlæg udskiftes for at anlægget skal fungere godt. Kedelreparation indebærer at undersøge den defekte del for at vurdere, om delene skal repareres eller udskiftes. Hvis tilbehøret er dysfunktionelt, udskifter kedeloperatører dem med nye dele.

5. Registrering af daglige aflæsninger

Kedeloperatører kontrollerer systemet dagligt for at registrere kritisk information såsom fødevandstestresultater og gasaflæsninger, blandt andre testresultater.

6. Justering af udstyr

Kørende kedelsystemer vibrerer, hvilket løsner dele af systemet. En kedeloperatør strammer løse dele og justerer kedelregulatorer og ventiler for at sikre, at systemets trykmængde er korrekt.

7. Opretholdelse af renlighed

Kedeloperatører renser dele af kedelsystemet ind og ud. Teknikerne sikrer også, at fyrrummet og relaterede faciliteter er rent og organiseret.

8. Læsning af tegninger

Kedeloperatører læser og øver tegninger, instruktioner og betjeningsvejledninger, når de udfører vedligeholdelse og reparation af kedler.

Relateret: Sådan læser du tegninger

9. Test af vandkvalitet

For at sikre, at kedelsystemet holder i lang tid, tester kedeloperatører vandkvaliteten. I tilfælde af at vandet har en høj PH, tilføjer teknikerne korrosionsinhibitorer for at undgå kedelsystemets hurtige korrosion.

Sådan bliver du kedeloperatør

Hvis du er interesseret i at forfølge en karriere som kedeloperatør, skal du forstå de kvalifikationer, du har brug for. Her er vejen til at blive en kvalificeret kedeloperatør:

1. Få en gymnasieeksamen

Minimumsuddannelsesniveauet for en kedeloperatør er en gymnasial eksamen eller generelle akademiske udviklingsbeviser. For at opnå optagelse på college eller et lærlingeprogram kræver du også et diplom. Fysik, elektronik, algebra og engelsk er obligatoriske kurser, når du forbereder dig på at blive kedeloperatør. Kedeloperatører tager matematik, naturvidenskab, tekniske og mekaniske fag. For at opnå en kedeloperatør tager en gymnasieeksamen to til fire år.

Hvis du ønsker at blive certificeret gennem generel pædagogisk udvikling (GED), så søg til testen. Eksamen er en test af fire fag, herunder ræsonnement gennem sprogkundskab, samfundsfag, matematisk ræsonnement og naturvidenskab. Ud af de 200 point i hvert fag skal du opnå mindst 145 point på alle fag for at bestå eksamen.

2. Gennemfør lærlingeuddannelser

De fire år lange praktikophold er sponsoreret af ethvert lokalt associeret selskab i International Union of Operating Engineers. De fleste af praktikuddannelserne er for stationære ingeniører, selvom du kan finde uddannelser til kedeloperatører. Praktikprogrammer på jobbet afsluttes inden for 6.000 til 8.000 timer med et tillæg på 600 til 792 timer til klasseværelsesinstruktioner, når du gennemfører den stationære ingeniørs praktikprogram.

Men hvis du er heldig at få et kedeltekniker-praktikprogram, vil det tage dig 4.000 timer at gennemføre in-the-job-programmet og 576 timer for klasseinstruktioner. I praktikken lærer du kedelsikkerhed, drift, typer og vedligeholdelse af kedler. Anlægsstyring og automatisk kontrol er andre områder, du vil lære.

3. Forfølge tekniske eksamensbeviser eller en associeret uddannelse

Lærlingeuddannelserne er begrænsede, og ikke mange studerende får mulighed for at gennemføre dem. Du kan dog studere selvstændigt og få erfaring ved at arbejde som assistenter og hjælpere i kedelanlægsdrift, indtil du får en tekniker forfremmelse. Begge associerede uddannelser i stationær og kraftingeniør eller tekniske diplomuddannelser giver træning i kedeldrift. Kursets emner omfatter blueprint-læsning, måling, hydraulik, strømstyring og matematik. Diplomuddannelser er et til to år, mens du kan opnå en associeret uddannelse på to år.

4. Få en licens

For at arbejde som kedeloperatør kræver forskellige stater, at teknikere har en arbejdstilladelse. For at være berettiget til licensprøverne skal ansøgere være mindst 18 år gamle, have kendskab til og erfaring med kedeldrift og være stats- og område bosat. For at bestå licenseksamenen skal du have mindst 70 % af spørgsmålene korrekte. Kedeloperatørlicenser er gyldige i et til tre år, afhængigt af staten. Efter gyldighedsperioden skal teknikere forny deres licenser.

Færdighedsniveauet for den kedeldrift, du vælger, bestemmer den licenstype, der skal erhverves. Der er licenser til lav- og højtrykskedelteknikere og licenser til stationære dampingeniører. Den type kedelsystem, der skal betjenes, bestemmer den licensklasse, du har brug for, baseret på dit uddannelsesniveau og din erfaring.

5. Søg et job

Potentielle arbejdsgivere for kedeloperatører omfatter industribygninger, hospitaler, forsyningsselskaber, kommercielle bygninger, offentlige myndigheder og beboere. Ifølge Bureau of Labor Statistics (BLS) havde USA i 2019 over 34.000 ansatte, der fungerede som ingeniører og kedeloperatører. Antallet forventes at stige med to procent, hvilket er lavere end de nationale gennemsnitlige beskæftigelsesmuligheder på fire procent.

Når du søger jobsøgning, skal du kigge efter virksomheder eller personer, der annoncerer for kedeloperatørjob. Ved hjælp af søgemaskiner eller gennem personer med kontakter kan du finde arbejdsgivere, der ansætter nye kedelteknikere. Opret et veludformet CV, der giver dine uddannelses-, erfarings- og licenscertificerings- og kvalifikationsoplysninger. Tilpas følgebreve, du sender til forskellige arbejdsgivere. Overvej for eksempel de krav og kvalifikationer, der er anført, når du tilpasser følgebrevene.

Relateret: Hvad er et følgebrev?

Nøglefærdigheder for en kedeloperatør

En kedeloperatør er en tekniker med høje grader af mekanisk egnethed, der arbejder i et fysisk krævende miljø. For at udmærke sig i kedeldriftsopgaver kræver teknikerne følgende færdigheder:

1. Ræsonnement og problemløsning

Store kedelteknikere indser, når der er sket noget galt med kedelsystemet. Teknikerne analyserer situationen og anvender logiske teorier til at bestemme den rigtige måde at løse problemet på. Det er nødvendigt at ræsonnere for at opdage problemet og den korrekte løsning, mens forståelse og hurtigt at finde måder at løse problemet på er kritiske færdigheder, der kræves af kedelteknikere.

Relateret: Problemløsningsfærdigheder: Definitioner og eksempler

2. Kommunikation

Kedeldriftsopgaven involverer læsning og forståelse af manualer og rapportering til overordnede om et kedelsystems ydeevne og funktionalitet. For at kunne videregive og modtage information er både mundtlige og skriftlige kommunikationsevner nødvendige.

Relateret: Kommunikationsevner til karrieresucces

3. Teknikkyndige

Industrielle sektorer oplever en teknologisk revolution med nye og avancerede enheder, der opdages dagligt. Derfor er gode teknikere dygtige og informerede om moderne teknologi. For eksempel kan teknikerne bruge den nyeste computersoftware til at diagnosticere et mekanisk problem med kedelsystemet.

4. Opmærksomhed på detaljer

Kedeloperatører bruger meget tid på at undersøge og inspicere systemerne. Et skarpt øje er nødvendigt for at lægge mærke til selv de små dele, der gør et system dysfunktionelt.

5. Tidsstyring

Kedeloperatører har mange opgaver, og for at klare dem alle skal teknikerne være organiserede. Med en arbejdsplan vil de organisere deres arbejde begyndende med den prioriterede aktivitet. Derfor kan de udføre alle deres opgaver inden for den fastsatte tidsramme.

6. Proaktivitet

Kedeloperatører skal vurdere og identificere mulige risici for at forhindre skader, der kan få systemet til at svigte. Proaktivitet hjælper med at se potentielle risikoproblemer implementere korrigerende foranstaltninger og forudse anlæggets løbende behov.

7. Teamwork

At arbejde som et team giver mulighed for at dele perspektiver, afdække kreative ideer og forbedre færdigheder. For at udvikle brugbare og nyttige ideer lytter og reagerer gode teknikere på kolleger og overordnede, når de søger løsninger eller diagnosticerer systemer.

Relateret: Teamwork færdigheder: Definition og eksempler

8. Evne til at arbejde under pres

Når kedelsystemet svigter, kan industriarbejdet stoppe, indtil systemerne er genoprettet. Dette kan øge presset, da overordnede måske vil have problemet løst så hurtigt som muligt. Store kedeloperatører skal således vise styrke og evne til at arbejde under pres.

Lønnen til en kedeloperatør

Lønningerne til kedeloperatører varierer med uddannelseskvalifikationer, erfaring og arbejdsgivere. For eksempel tjener en tekniker med en associeret uddannelse en højere løn end en tekniker med en gymnasial eksamen. Ansættelsesstedet påvirker også kedelteknikernes indkomst. Operatører i stater, hvor leveomkostningerne er høje, tjener højere løn end teknikere i andre stater. Den nationale gennemsnitlige løn for en kedeloperatør er dog 25,14 USD i timen med et tillæg på 8.530 USD om året som overtidskompensation.

Kedeloperatør jobbeskrivelse

Hvis du er interesseret i at arbejde som kedeloperatør, skal du forstå kedeloperatørjobbet. Nedenfor er kedeloperatørernes kvalifikationer, færdigheder og pligter:

1. Kedeloperatørers pligter

Nogle af kedeloperatørernes ansvar omfatter vedligeholdelse, reparation og drift af kedler i industrier som kraftværker, udstyrsrum, fabrikker og lagre. Kedeloperatørerne starter pulverisatorer og stokers til at male og tilføre kul til kedlers ovne. Ydermere driver fagfolkene automatisk fyret kedel til at generere damp, som leverer strøm i bygnings- og industriprocesser.

2. Kedeloperatørers arbejdsmiljø

Kedeloperatører arbejder fra kedelrum, da de fleste af deres opgaver vedligeholder og holder kedeludstyr og system funktionelt. Deres arbejdsmiljø er således i fyrrum.

3. Kvalifikation til kedeloperatører

Kedeloperatører kræver et minimum af en gymnasial eksamen eller tilsvarende certifikat. Operatørerne kræver industrikendskab, tekniske evner, bløde færdigheder og en licens til at drive og kontrollere kedler effektivt.

4. Løn

Det nationale gennemsnit af kedeloperatører er $56.669 om året, hvilket varierer med beliggenhed og beskæftigelse.

Torsten Bech
Torsten Bech Kedeloperatører vedligeholder varmesystemer i motor-, mekaniske og kedelrum. En kedeloperatør arbejder i industrielle omgivelser som varehuse, kraftværker, fabrikker eller udstyrsrum i kedelsystemet. For at forfølge en kedeloperatørkarriere skal du opnå et minimum af en gymnasial eksamen eller generel uddannelsesmæssig udvikling. I denne artikel diskuterer vi, hvad en kedeloperatør er, kedeloperatørernes roller og ansvar, hvordan man bliver kedeloperatør, og den løn og de færdigheder, der er nødvendige for denne rolle.