Sådan Bliver Du En First Responder: Plus Typer Og Færdigheder

Sådan Bliver Du En First Responder: Plus Typer Og Færdigheder

En first responder er vigtig for lokalsamfundenes sikkerhed, da de yder nødhjælp og redning. En karriere som førstehjælper giver unikke muligheder for at hjælpe dem i nød. At forstå kravene og de nødvendige færdigheder for at blive førstehjælper kan hjælpe dig med at afgøre, om denne karrierevej er den rigtige for dig. I denne artikel diskuterer vi mange typer førstehjælpere, deres færdigheder og hvordan man bliver førstehjælper.

Hvad er en first responder?

En førstehjælper er en sundhedspersonale, der kommer først til et nødopkald og kan vurdere de involverede for skader eller traumer. De besvarer typisk opkald relateret til brand, kriminelle hændelser eller medicinske relaterede nødsituationer for at give oplysninger til andre sundhedsprofessionelle, der ankommer efter dem. Som en del af et medicinsk assistanceteam vurderer og reagerer førstehjælpere hurtigt på nødsituationer ved at yde førstehjælp. Forskellige typer førstehjælpere omfatter:

Akut lægehjælper

En akut medicinsk responder (EMR) administrerer førstehjælp og forstår grundlæggende medicinske procedurer. EMR-træning hjælper dem, der ikke forfølger en yderligere lægekarriere, med at forstå grundlæggende nødberedskabskrav. EMR-professionelle kan være en del af et ambulancehold, administrere førstehjælpsbehandling, tilkalde yderligere assistance og hjælp til at transportere patienter fra akutstedet til et hospital.

Akut medicinsk tekniker

En akutmedicinsk tekniker (EMT) varetager både akuthjælp og tekniske opgaver, såsom brug af medicinske værktøjer. Disse uddannelser til at blive en EMT har længere og mere detaljerede kurser end EMR'er, fordi de lærer at betjene forskellige medicinske værktøjer og maskiner. EMT'er kan udføre akut lægehjælp på patienter fra stedet til hospitalet. De kan også udføre andre procedurer såsom injektioner, ætsning af sår eller vital behandling, når patienten er indlagt.

Politibetjente

Politibetjente er førstehjælpere, der patruljerer lokalsamfund, reagerer på 911-opkald og etablerer sikkerhed i nødsituationer. Politibetjente kan ankomme til en scene, før lægetjenesten gør det, og kan administrere basale nødforanstaltninger såsom HLR eller førstehjælp. De kan tilbageholde kriminelle mistænkte eller spærre områder fra trafik eller civile, afhængigt af situationens alvor.

Brandmænd

Brandmænd er førstehjælpere, der primært slukker brande, men som også kan påtage sig redning og førstehjælp. De kan også håndtere andre former for nødsituationer, såsom naturkatastrofer eller farligt udslip. Brandmænd gennemgår typisk nødtræning og kan have begrænset medicinsk uddannelse for at hjælpe med visse medicinske nødsituationer.

Relateret: Sådan bliver du brandmandsparamediciner (med trin og færdigheder)

Færdigheder for førstehjælpere

Nogle færdigheder for førstehjælpere omfatter:

Problemløsningsevner

En first responders job kræver hurtig beslutningstagning under en nødsituation. De vurderer og adresserer de mest kritiske medicinske behov først, før de behandler andre patienter. Problemløsningsevner hjælper førstehjælpere med at træffe indflydelsesrige beslutninger om medicinske behandlinger og strategier.

Fysisk styrke

Førstehjælpere udfører ofte opgaver, der kræver fysisk styrke, såsom at flytte en patient fra et farligt sted til et sikkert sted for at administrere lægehjælp. Førstehjælpere kan også bruge deres styrke til at redde patienter fra køretøjer eller transportere patienter fra nødsituationer til ambulancer. For eksempel kan en brandmand bruge fysisk styrke til at bryde en dør op til en brændende bygning for at redde en person, der har brug for lægehjælp.

Evne til at bevare roen

Arbejde som førstehjælper kan være farligt, og derfor er det vigtigt for dem at bevare roen. At bevare roen kan hjælpe førstehjælpere med at fokusere og effektivt afhjælpe stressende situationer. Dette kan også hjælpe dem med at videregive relevant information til andre læger.

Interpersonelle færdigheder

At have effektive interpersonelle færdigheder kan hjælpe førstehjælpere med at øve effektivt teamwork i nødsituationer. De arbejder ofte med både patienter og andre læger dagligt, hvilket giver dem mulighed for at øve effektive lytte- og empatifærdigheder. De kan også bruge disse færdigheder til at stille effektive spørgsmål, når de ankommer til en nødsituation.

Relateret: Sådan bliver du en EMT: Uddannelse, færdigheder og krav

Kommunikationsegenskaber

Kommunikationsevner er vigtige for håbefulde førstehjælpere for at sikre, at de forstår, hvordan man kommunikerer kritisk information til andre fagfolk. At kommunikere effektivt i farlige situationer kan hjælpe andre indsatspersoner med at håndtere brande og medicinske nødsituationer hurtigt. De kan også interagere med både patienter og fagfolk for at oversætte information hurtigt og præcist for at sikre optimalt teamwork i nødsituationer.

Samarbejde

Fordi førstehjælpspersonale sjældent håndterer nødsituationer alene, kan godt teamwork hjælpe dem med at håndtere situationer effektivt. De kan opdele og tildele opgaver til dem, der er mere erfarne eller fortrolige med situationer vedrørende intensivpatienter. At arbejde godt med et team kan hjælpe førstehjælpere med at arbejde effektivt for at redde liv.

Situationsbevidsthed

Situationsbevidsthed, eller evnen til at behandle det omkringliggende område, er vigtig for førstehjælpere, da de vurderer og reagerer på akutte medicinske situationer forud for andre medicinske teams. De styrer ofte patienternes indledende sikkerhed, før ambulanceplejen ankommer, og sikrer, at de involverede er sikre mod umiddelbar fare. De kan også flytte patienter til sikrere områder, kontrollere en patients vitale funktioner og anbefale øjeblikkelig pleje, når andre medicinske ressourcer bliver tilgængelige.

Sådan bliver du en first responder

Hvis du ønsker at blive førstehjælper, skal du overveje nogle af følgende trin:

1. Optjen dit gymnasieeksamen

For at blive førstehjælper skal du gennemføre din gymnasieuddannelse. Kurser i matematik, engelsk og naturvidenskab kan hjælpe dig med at fortsætte med at lære, efterhånden som du udvikler dig mod et træningsprogram for førstehjælpere. Alternativt kan et GED-program også hjælpe dig med at forstå førstehjælpsprocedurer, såsom førstehjælp.

Relateret: Sådan bliver du paramediciner

2. Start et træningsprogram

Aspirerende førstehjælpere tilmelder sig mindst ét ​​træningsprogram, før de forfølger certificering. Du kan træne til tre forskellige niveauer af første respons: EMT grundlæggende, EMT paramediciner og EMT mellemliggende. Instruktører underviser i hvert træningsprogram på community colleges, tekniske akademier og erhvervsskoler. EMT-kurser instruerer eleverne i respiratorisk håndtering, traumerespons og hvordan man bruger medicinsk udstyr såsom backboards og defibrillatorer.

De fleste EMT mellemliggende programmer underviser i emner som IV væskebehandling, avanceret patientvurdering og grundlæggende farmakologi. For at gennemgå EMT-mellemtræningsprogrammet tager håbefulde førstehjælpere først EMT basic. Alle first responder træningsprogrammer underviser i emner som fysiologi, anatomi, genoplivning og farmakologi.

3. Opnå first responder-certificeringer

For at blive en first responder kræver ansøgere en first response-licens. EMT-uddannelse administreret af National Registry of Emergency Medical Technicians (NREMT) giver eleverne mulighed for at få en certificering. For at ansøge om NREMT-uddannelse gennemfører ansøgere enten EMT grundlæggende, mellemliggende eller paramedicinsk uddannelse. NREMT-certificeringseksamenen omfatter en skriftlig og praktisk prøve. Når certificeringen er certificeret, er den gyldig i et år og kræver fornyelse. Fornyelse af din certificering varer i to år. Men førstehjælpere kan forny deres certificering ved at tage eksamen igen eller ved at gennemføre 12 timers uddannelseskredit.

4. Arbejd som førstehjælper

Når du er blevet certificeret som førstehjælper, kan du overveje at ansøge om førstehjælpsstillinger på dit lokale hospital. On-the-job træning giver miljøet til at bruge og forbedre dine færdigheder. Når du søger roller, skal du overveje dine interesser og kvalifikationer. Ifølge US Bureau of Labor Statistics kan beskæftigelsesfrekvensen for EMT og paramedicinske førstehjælpere stige med 6 % i 2029. Da dette antal fortsætter med at vokse, vil frivillige EMT'er og paramedicinere også være i højere efterspørgsel i landdistrikterne.

Relateret: EMT vs. paramediciner: Hvilken vej er den rigtige for dig?

5. Få erfaring for at hjælpe med at fremme din karriere

Som en grundlæggende EMT-førstehjælper kan du følge yderligere uddannelse for at få mere erfaring, når du beslutter dig for din karriere. Overvej at tilmelde dig det mellemliggende EMT-uddannelseskursus for at forbedre dit færdighedssæt til EMT'er, eller tilmeld dig et paramedicineruddannelseskursus for at gå over til det felt. Paramedicinere kan også uddanne sig til at blive supervisorer, beredskabsledere eller administratorer ved at få tilstrækkelig erfaring på området. Både mellemliggende EMT'er og paramedicinere kan også blive instruktører eller dispatchers.

Bemærk venligst, at ingen af ​​virksomhederne nævnt i denne artikel er tilknyttet Bonjoures.

Bent Bisgaard
Bent Bisgaard En first responder er vigtig for lokalsamfundenes sikkerhed, da de yder nødhjælp og redning. En karriere som førstehjælper giver unikke muligheder for at hjælpe dem i nød. At forstå kravene og de nødvendige færdigheder for at blive førstehjælper kan hjælpe dig med at afgøre, om denne karrierevej er den rigtige for dig. I denne artikel diskuterer vi mange typer førstehjælpere, deres færdigheder og hvordan man bliver førstehjælper.