Sådan Bliver Du En EEO-officer

Sådan Bliver Du En EEO-officer

Hvis du er interesseret i en karriere med fokus på mangfoldighed og etik, kan du overveje at blive en ligestillingsmedarbejder (EEO). En EEO-medarbejders hovedmål er at fremme retfærdighed og lighed på arbejdspladsen ved at informere virksomheder om gældende EEO-love og hjælpe medarbejderne med at løse forskelsbehandlingsudfordringer. At forstå de trin, du skal tage for at blive en EEO-officer, kan hjælpe dig med at starte din jobsøgning. I denne artikel undersøger vi, hvad EEO-officerer gør, de skridt, du kan tage for at blive det, og den gennemsnitlige løn, de tjener.

Hvad er en EEO-officer?

Equal Employment Chance (EEO) officerer er ledere af menneskelige ressourcer, der fremmer uvildig behandling af både nuværende og potentielle medarbejdere. De støtter typisk mennesker baseret på følgende juridisk beskyttede egenskaber:

 • Race eller hudfarve
 • Etnicitet eller national oprindelse
 • Religion eller tro
 • Alder
 • Køn eller kønsidentitet
 • Seksuel orientering
 • Medicinsk baggrund
 • Handicap status
 • Civilstand

Afhængigt af den branche, de arbejder med og behovene på en bestemt arbejdsplads, kan en EEO-officer også blive omtalt som:

 • En ligestillingsmedarbejder
 • En positiv handling officer
 • En borgerrettighedsrepræsentant
 • En specialist i mangfoldighed, ligestilling og inklusion
 • En mangfoldigheds- og inklusionschef

Mens de typisk arbejder inden for regering, sundhedspleje, teknologi eller produktion, kræver loven EEO-overholdelse i alle brancher, hvilket betyder, at EEO-officerer kan søge at arbejde med virksomheder og selskaber, der passer til deres interesser.

Hvad laver en EEO-officer?

EEO-officerer stræber efter at etablere positive, ikke-diskriminerende arbejdsmiljøer ved at yde støtte såsom uddannelse, juridisk rådgivning og konfliktløsning. En EEO-officers daglige ansvar kan også omfatte:

 • Sikring af forskelligartede ansættelser: EEO-officerer refererer ofte til det samfund, virksomheden tjener som en guide til ansættelse af mangfoldighed. For eksempel, hvis en virksomhed betjener en multikulturel kundebase, kan det være både rentabelt og retfærdigt at sikre, at ansættelsespraksis er fair over for enkeltpersoner med alle kulturelle baggrunde.
 • Håndtering af juridisk overholdelse: EEO-officerer bruger typisk deres forståelse af loven til at sikre, at virksomheder overholder lovlige ansættelsesstandarder og arbejdspladsbestemmelser. For eksempel kan en EEO-medarbejder støtte ansættelse af en kvalificeret kandidat, der tilfældigvis er en gravid kvinde, ved at minde ansættelseschefen om virksomhedens forældreorlovsprogrammer.
 • Grundlæggende programmer: EEO-officerer etablerer og leder ofte interne og eksterne programmer som planlægning af mangfoldighedstræningsaktiviteter, tilvejebringelse af medicinsk indkvartering til ansatte med handicap eller tilbyde statistikker om virksomhedens befolkning til regeringen.
 • Implementering af politikker: Typisk sigter en EEO-officer mod at forhindre diskriminerende tilfælde ved at uddanne medarbejderne om politikker. For at håndhæve en politik om ansættelsesbias, kan en EEO-medarbejder f.eks. oprette en tjekliste over, hvad de skal gøre i et interview, som kan hjælpe ansættelsesledere med at træffe flere EEO-kompatible beslutninger.
 • Løsning af konflikt: Når en person indbringer en klage om diskrimination, er EEO-officerer ansvarlige for formelt at indgive, gennemgå og løse konflikten.

Læs mere: 5 effektive konfliktløsningsstrategier

Sådan bliver du en EEO-officer

Brug disse trin som en guide til at starte en karriere som EEO-officer:

1. Få en bachelorgrad

Mens arbejdsgivere muligvis ikke kræver en specifik hovedfag, opnår EEO-officerer ofte en grad inden for følgende felter:

 • Psykologi
 • Socialt arbejde
 • Sociologi
 • Multikulturelle studier
 • Kønsstudier

Kurser i jura er også gavnlige, fordi EEO-officerer kræver et indgående kendskab til gældende borgerrettighedslovgivning for at hjælpe virksomheder med juridisk overholdelse.

2. Få erfaring

For at begynde din EEO-officerkarriere, overvej at blive repræsentant for menneskelige ressourcer (HR). En virksomheds HR-afdeling kan tilbyde on-the-job træning for nogle af de opgaver, en EEO-officer møder, hvilket kan udvikle dine konfliktløsningsevner, uddanne dig om aktuelle EEO-politikker og hjælpe dig med at fremme din karriere.

Læs mere: Sådan får du et job i HR (og tips til at kvalificere dig uden erfaring)

3. Overvej at tage en kandidatgrad

Da arbejdsgivere anser EEO-officer for at være en ledelsesrolle, kan nogle kræve en mastergrad, især en Master of Business Administration (MBA). Andre arbejdsgivere leder måske blot efter ledelseserfaring.

For at bekræfte, om opnåelse af en kandidatgrad er det bedste valg for din karriere, kan du overveje at undersøge EEO-officerer hos organisationer, du er interesseret i, på virksomhedens hjemmesider og professionelle sociale medier. Hvis disse EEO-officerer har mastergrader, kan det indikere, at en mastergrad vil hjælpe dig med at nå dine professionelle mål.

Gennemsnitsløn for EEO-officerer

I gennemsnit tjener EEO-officerer en årsløn på $91.521 om året, selvom dette kan variere baseret på placering, erfaring, uddannelsesbaggrund og branche.

Færdigheder for en EEO-officer

EEO-officerer bruger et sæt specialiserede færdigheder til at fremme et positivt forhold mellem arbejdsgivere og ansatte. De arbejder ofte som mæglere i etiske diskussioner, hvilket kan kræve tilpasningsevne og empati for at sikre, at alle sider af en sag er velrepræsenteret. EEO-officerer er ofte dygtige til følgende yderligere færdigheder:

Meddelelse

EEO-officerer opretholder en retfærdig, juridisk kompatibel forbindelse mellem mennesker og de virksomheder, de arbejder for. Dette kræver ofte forskellige interpersonelle færdigheder, herunder:

 • Indgivelse af formelle EEO-klager på medarbejderes vegne
 • Ledelse af EEO-diskussioner mellem uenige parter
 • Informere personalet om kommende EEO-begivenheder eller nye politikker
 • Tilbyde forebyggende træningsaktiviteter
 • At skrive vejledninger og tjeklister til virksomheder for at sikre fair ansættelsespraksis

Integritet

At have stærke etiske principper er en nøglefaktor for at få succes som EEO-officer. De praktiserer ofte følgende vaner, der viser integritet:

 • Interagere respektfuldt med alle medlemmer af virksomheden, især i følelsesmæssigt vanskelige situationer
 • At give ærlig feedback til arbejdsgivere om, hvad de kan gøre for at fjerne partiskhed og fremme ligestilling på arbejdspladsen
 • Opretholdelse af et ry for at være troværdig ved at løse fortrolige sager diskret
 • At tage ansvar for virksomhedens EEO-overtrædelser ved at skabe nye politikker til at støtte medarbejderne
 • At lytte tålmodigt til EEO-diskussioner, lade alle parter forklare deres synspunkter og løse sagen etisk

Relateret: Hvad er forretningsetik? Definition, betydning og tips

Problemløsning

EEO-officerer gør ofte brug af disse problemløsningsevner:

 • Bedømmelse af nye virksomhedspolitikker for at sikre, at de overholder lovgivningen
 • Analysere medarbejderfeedback og bruge den til at implementere nye EEO-politikker
 • Undersøgelse af handlingsrettede strategier for at forbedre lighed på arbejdspladsen
 • Overvågning af kontoratmosfæren for at forudse og forhindre manglende overholdelse af EEO, før det opstår
 • Tage beslutninger om, hvordan man bedst implementerer fair praksis

Elin Frederiksen
Elin Frederiksen Hvis du er interesseret i en karriere med fokus på mangfoldighed og etik, kan du overveje at blive en ligestillingsmedarbejder (EEO). En EEO-medarbejders hovedmål er at fremme retfærdighed og lighed på arbejdspladsen ved at informere virksomheder om gældende EEO-love og hjælpe medarbejderne med at løse forskelsbehandlingsudfordringer. At forstå de trin, du skal tage for at blive en EEO-officer, kan hjælpe dig med at starte din jobsøgning. I denne artikel undersøger vi, hvad EEO-officerer gør, de skridt, du kan tage for at blive det, og den gennemsnitlige løn, de tjener.