Sådan Bliver Du Byrådsmedlem I 4 Trin: Med Færdigheder

Byrådsmedlemmer er vigtige medlemmer af deres lokalsamfund, fordi de hjælper borgere med at appellere til deres lokale og statslige myndigheder. Denne stilling kan føre til højere regeringsstillinger i statslige eller føderale regeringer. At forstå færdighederne, arbejdsmiljøet og vejen til at blive byrådsmedlem kan hjælpe dig med at afgøre, om denne stilling stemmer overens med dine færdigheder og karrieremål. I denne guide viser vi dig, hvordan du bliver byrådsmedlem i fire trin og fremhæver nogle færdigheder, du muligvis har brug for til jobbet.

Hvad er et byrådsmedlem?

Et byrådsmedlem er en valgt embedsmand, der tjener i en bys lovgivende bestyrelse eller byråd. Denne embedsmand besidder typisk embedet i en periode på omkring tre år, før han stiller op til genvalg eller forfølger en højere stilling i deres lokale eller statslige regering. Byrådsmedlemmer repræsenterer interesserne i deres menighed eller del af en by. Borgere kan anmode byrådsmedlemmer om vigtige lovændringer og kommunikere med borgmesteren og andre embedsmænd i byen gennem byrådsmedlemmer.

Læs mere: Sådan forfølger du en karriere i politik

Hvad laver et byrådsmedlem?

Byrådsmedlemmer har mange opgaver, herunder:

 • Deltagelse i bestyrelsesmøder: Byrådsmedlemmer deltager i bestyrelsesmøder for at diskutere byens politikker, ændringer af gældende love og behovet for ny lovgivning. De hører også borgernes bekymringer og bestemmer behovet for at ændre eller vedtage love som svar.

 • Kommunikation med lokalsamfundet: Byrådsmedlemmer kommunikerer ofte med borgerne gennem telefonopkald, e-mails og møder. Hyppig kommunikation hjælper byrådsmedlemmer med at holde sig opdateret om borgernes bekymringer og sikre, at borgernes og byens embedsmænds interesser stemmer overens.

 • Forslag til lovgivning: Byrådsmedlemmer foreslår og debatterer ny lovgivning, som de enten vedtager til love eller afviser. De kan også arbejde med borgere for at vedtage visse love eller bybekendtgørelser.

 • Opdatering af bycharteret: Bycharteret er et dokument, der dikterer den lokale regerings magt. Byrådet kan stemme om ændringer til dette dokument for at udvide eller begrænse regeringsmagten.

Byrådsmedlemmers kompetencer

Byrådsmedlemmer kan drage fordel af at have visse færdigheder til at hjælpe dem med at udføre deres pligter og interagere med borgere og andre embedsmænd. Disse færdigheder kan omfatte:

 • Forhandling: Byrådsmedlemmer har brug for evnen til at drøfte særlige love, bekendtgørelser eller forslag og skabe ønskværdige løsninger for involverede parter. Gode ​​forhandlingsevner kan hjælpe et byrådsmedlem med at appellere til borgere og embedsmænd.

 • Tålmodighed: Byrådsmedlemmer udarbejder eller gennemgår typisk love og politikker hver uge og hører mange bekymringer fra borgerne. Tålmodighed hjælper dem med at administrere deres tid og hver anmodning effektivt for at sikre, at de udfører hver opgave.

 • Geografi: Byrådsmedlemmer er fortrolige med deres by og dens forskellige afdelinger, herunder attraktioner, kvarterer, veje og geografiske træk. Dette hjælper dem med zoneinddeling, udarbejdelse af retfærdige love og kontakt til borgerne.

 • Offentlig sikkerhed: Byrådsmedlemmer forstår de love, der styrer offentlig sikkerhed, og hvordan de påvirker den offentlige sikkerhed i en by. Denne viden hjælper dem med at udarbejde love, der holder alle trygge og skaber en renere og mere sikker by.

 • Lov: Byrådsmedlemmer forstår det grundlæggende i lokale love, hvordan man udarbejder love, og hvordan man arbejder inden for deres juridiske begrænsninger for alles bedste. Juridiske kompetencer hjælper byrådsmedlemmer med at forstå regeringsgrene, og hvordan loven finder anvendelse i en kommunal sammenhæng.

Relateret: 16 job, der arbejder for lokale, statslige eller føderale myndigheder

Byrådsmedlem arbejdsmiljø

Et byrådsmedlem arbejder typisk indendørs på et kontor eller advokatsale. Nogle byrådsmedlemmer arbejder dog også udendørs for at søge borgere til valg eller samle den offentlige mening om politikker. Typisk bruger et byrådsmedlem en computer eller mobilenhed til at udarbejde love, formulere ideer og kommunikere med borgerne.

Sådan bliver du byrådsmedlem

At blive byrådsmedlem kræver specifikke opgaver, der kan være forskellige fra by til by. Der er dog en grundlæggende skabelon for at blive rådsmedlem, der gælder for mange byer. Sådan bliver du byrådsmedlem:

1. Opfyld lokale krav

Det første skridt til at blive byrådsmedlem er at opfylde alle de lokale krav til stillingen, som kan variere fra by til by. Her er et par almindelige krav til rådsmedlemmer:

 • Vær mindst 18 år gammel
 • Vær amerikansk statsborger
 • Vær bosiddende i den by, stat og distrikt, du løber i
 • Bliv registreret for at stemme i din by
 • Har et rent juridisk register
 • Har ingen interessekonflikter

Du kan undersøge dine lokale krav til byrådet for at se, om du opfylder dem alle, eller om du har brug for at foretage ændringer. For eksempel, hvis du ikke har registreret dig for at stemme i din nuværende by, kan du overveje at registrere dig for at stemme for at sikre, at du opfylder dette byrådskrav.

Relateret: 12 grader til offentlige job

2. Indsend dit kandidatur

Når du har fastslået, at du opfylder din bys og stats byrådskrav, kan du indsende dit kandidatur. Dette kræver, at du besøger din byfoged og indsender en ansøgning, som kan koste et gebyr. Ansøgningen angiver din hensigt om at stille op til bykontoret og beskriver dine kvalifikationer.

Når du har underskrevet din ansøgning og bekræftet dine oplysninger, vil du modtage en pakke med oplysninger til potentielle byrådsmedlemmer, som typisk indeholder din nominerende andragende. Indstillingsbegæringen er et dokument, der kræver et bestemt antal vælgerunderskrifter for at nominere dig til kandidatur. Dette hjælper med at vise byskriveren, at der er nok folk til at advokere for din karakter, og at du har de civile færdigheder til at stille op. Antallet af underskrifter, du skal bruge fra distriktets vælgere, kan variere, men typisk skal du bruge mellem 50 og 200 underskrifter.

3. Kør efter kontoret

Når du har afsluttet din ansøgning og erhvervet underskrifter, kan du begynde at løbe til dit lokale kontor. Dette kan omfatte møde med borgere, holde pressekonferencer, oprette skilte eller reklamer og fastlægge dine mål for embedet. Mange byrådsnominerede hyrer et kampagnehold til at vejlede dem i bedste praksis for at køre en politisk kampagne og skabe et tiltalende image for deres kandidatur. Du skal muligvis også rejse penge til dit kandidatur gennem offentlige arrangementer eller private donationer.

At skabe et centralt budskab eller slogan til din kampagne er også vigtigt, fordi det fortæller vælgerne, hvad dine mål og værdier er. For eksempel, hvis din mission er at rydde op i kriminalitet i dit distrikt, kan du bruge sloganet, Sikkerhed for alle borgere . Slogans hjælper med at opsummere dine kampagne- og valgmål og giver vælgerne en visuel repræsentation af, hvilken slags kandidat du er.

Relateret: Arbejde i regeringen: Fordele og ulemper

4. Vind et valg og få erfaring

At vinde et valg er det sidste skridt til at blive byrådsmedlem. Dette kan kræve tålmodighed, god kampagne og kontakt til vælgerne i dit distrikt. Når du har vundet din valgkamp, ​​kan du bestemme dine mål som lokalpolitiker og begynde at arbejde med vælgerne for at nå disse mål.

Som du arbejder for byrådet, kan du få politisk erfaring og lokalretlig erfaring, som du kan bruge til at arbejde som byrådsmedlem i fremtiden eller til at forfølge højere stillinger i din kommune. Mange byrådsmedlemmer bliver dommere, borgmestre eller andre embedsmænd i byen. De færdigheder, du lærer som rådsmedlem, gælder ofte for mange områder af lovgivning og regering og kan hjælpe dig med at opnå et ry i dit distrikt som en retfærdig repræsentant.

Elmer Bjerre
Elmer Bjerre Byrådsmedlemmer er vigtige medlemmer af deres lokalsamfund, fordi de hjælper borgere med at appellere til deres lokale og statslige myndigheder. Denne stilling kan føre til højere regeringsstillinger i statslige eller føderale regeringer. At forstå færdighederne, arbejdsmiljøet og vejen til at blive byrådsmedlem kan hjælpe dig med at afgøre, om denne stilling stemmer overens med dine færdigheder og karrieremål. I denne guide viser vi dig, hvordan du bliver byrådsmedlem i fire trin og fremhæver nogle færdigheder, du muligvis har brug for til jobbet.