Sådan Bliver Du Advokat For Dyr

Det juridiske samfund har i stigende grad undersøgt, hvilke rettigheder dyr har, og hvordan mennesker kan respektere dem. Dyrerettighedsadvokater dedikerer sig til at beskytte dyr mod mishandling og til at holde mennesker, der er grusomme mod dyr, ansvarlige. Hvis du brænder for velfærden for tamme eller vilde arter, kan du være interesseret i at blive advokat for dyr. I denne artikel gennemgår vi, hvad en dyrerettighedsadvokat er, hvilke pligter de udfører og gennemgår de skridt, der skal tages for at blive det.

Relateret: 18 populære job, der involverer arbejde med dyr

Hvad er en dyrerettighedsadvokat?

En dyrerettighedsadvokat er en autoriseret advokat, der er specialiseret i sager, der involverer dyrevelfærd. Dyrerettighedsadvokater er eksperter i at løse tvister, der involverer kæledyr, husdyr eller dyrs levesteder. De arbejder for individuelle kunder og for organisationer, der fremmer dyrevelfærd, bevarer dyrelivet eller beskytter miljøet.

Fordi de ikke udelukkende arbejder på vegne af mennesker, skal dyrerettighedsadvokater være fortrolige med dyrelovens unikke egenskaber for at sikre retfærdige og retfærdige resultater for deres klienter og de dyr, de repræsenterer.

Hvad laver en dyrerettighedsadvokat?

Dyrerettighedsadvokater udfører mange af de samme funktioner som andre advokater, såsom at udføre juridisk forskning, forberede og indgive juridiske dokumenter og argumentere for sager i retten. Imidlertid er de tvister og spørgsmål, som dyrerettighedsadvokater rutinemæssigt håndterer, forskellige. De omfatter:

 • Dyremishandling: Sager om dyremishandling kan være civile eller strafferetlige. Dyrerettighedsadvokater hjælper med at forberede sager, så dyremishandlere risikerer bøder, fængsel eller betinget fængsel.
 • Veterinær fejlbehandling: Dyrerettighedsadvokater holder dyrlæger ansvarlige, hvis de skader et dyr på grund af uagtsomhed eller upassende adfærd.
 • Kæledyrspleje: Dyrerettighedsadvokater hjælper folk med at bilægge tvister om det retmæssige ejerskab af kæledyr.
 • Dyrevelfærdslovgivning: Dyrerettighedsadvokater sørger for, at virksomheder og enkeltpersoner, der bruger dyr til underholdning, forskning eller transport, følger loven.
 • Miljølov: Dyrerettighedsadvokater arbejder for at opretholde juridiske standarder for miljøbeskyttelse. De beskytter vilde arter ved at overvåge forurening, jagt eller krybskytteri og miljøskader.
 • Forbrugerbeskyttelse: Hvis usikre fødevarer eller legetøj skader dyr, kan dyrerettighedsadvokater repræsentere deres ejere i retssager.

Sådan bliver du dyrerettighedsadvokat

Her er nogle trin, du skal tage, hvis du ønsker at forfølge en karriere som dyrerettighedsadvokat:

1. Få en bachelorgrad

Overvej som bachelor, hvordan du kan udvikle de skriftlige og analytiske færdigheder, der er nødvendige for at praktisere jura, mens du lærer om dyr. Juraskoler accepterer studerende fra en række forskellige akademiske baggrunde, hvilket giver dig masser af fleksibilitet i valg af hovedfag. Men når du i sidste ende søger om praktikpladser eller job i dyrerettigheder, kan dyrerelaterede legitimationsoplysninger måske hjælpe dit kandidatur. Nogle akademiske områder, der er nyttige for førskolestuderende og relevante for dyrs rettigheder, omfatter:

 • Filosofi: Filosofistuderende forbereder sig på karrierer som advokater ved at lære at udvikle og analysere argumenter, skrive klart og tænke præcist. Mange filosofikurser involverer dyreetik.
 • Strafferetspleje: Strafferetsplejen kan gøre dig bekendt med retssystemet og forberede dig til at forstå, hvordan en advokat kan retsforfølge en dyrerettighedssag.
 • Dyrevidenskab: Som hovedfag i dyrevidenskab kan du udvikle kritiske tænkningsfærdigheder, der er nyttige for jurastudiet, mens du lærer om forskellige dyreliv og husdyr.
 • Havbiologi: Nogle dyrerettighedsadvokater kan fokusere på at beskytte marine økosystemer. Denne hovedfag kan hjælpe dig med at forstå, hvordan love lykkes eller fejler med at beskytte livet i havet.
 • Miljøvidenskab: Majors i miljøvidenskab udvikler de analytiske færdigheder, der bruges af videnskabsmænd og advokater, mens de lærer om dyrehabitater.

Relateret: Hvad er dyrevidenskab?

2. Forbered dig på Law School Adgangsprøve

Din score på Law School Admission Test, eller LSAT, er en nøglekomponent i din lovskoleansøgning. Nogle studerende tager eksamen, mens de afslutter bachelorkurser. Andre dimitterer og får erhvervserfaring, mens de forbereder sig på det. For det meste multiple choice, eksamensprøverne:

 • Logisk ræsonnement
 • Analytisk ræsonnement
 • Læseforståelse
 • At skrive et argument

Testen vurderer, hvor godt du kan ræsonnere og analysere, frem for at quizze dig om specifikt materiale. Der er mange ressourcer, du kan bruge til at blive klar, såsom forberedelseskurser, bøger og øvelsesprøver. Dediker så meget tid som muligt til at studere, da en høj nok score kan sikre delvise eller fulde stipendier til juraskoler.

Relateret: Sådan forbereder du dig til jurastudiet (med tips)

3. Søg på jurastudiet

Når du modtager dine testresultater, kan du undersøge, hvilke juraskoler der kan acceptere dig baseret på din bachelor-GPA, LSAT-score og dit CV. Typisk kræver ansøgninger transskriptioner, testresultater, anbefalingsbreve og yderligere materialer såsom personlige udtalelser. Det kan måske gavne dig at ansøge om flere skoler for at øge dine chancer for accept og give dig flere muligheder at vælge imellem.

Nogle kandidater forfølger ekstrastudier eller professionelle muligheder, der viser en forpligtelse til at arbejde i jura, såsom:

 • Deltager i et præ-lovsamfund
 • At deltage i studenterstyret
 • Arbejder som advokatfuldmægtig
 • Praktikant på advokatkontorer
 • Gør samfundstjeneste

4. Få en juris doktorgrad

De fleste jurauddannelser tager omkring tre år, og eleverne bruger de første et til to år på at blive introduceret til store juraområder, før de giver dem mulighed for at tage valgfag og forfølge specialiseringer. For at forberede sig til en karriere, der involverer dyrerettigheder, forskningsretsprogrammer med kurser, publikationer eller professionelle muligheder relateret til dyreret.

Jurastuderende skal ofte melde sig frivilligt til organisationer, der har brug for juridisk hjælp, hvilket betyder, at du måske kan hjælpe dyrerettighedsorganisationer, når du opnår din grad.

4. Bestå advokateksamenen

At bestå advokateksamenen i din stat er det sidste krav for at praktisere jura. Hver stat administrerer sin egen advokateksamen og kan bruge lidt anderledes formatering. Oftest foregår eksamen over to dage. Kandidater bruger normalt en dag på at besvare 200 spørgsmål kendt som Multistate Bar Examination og en anden dag på at give skriftlige svar. Advokatbedømmere bekræfter også, at kandidater er af god karakter og egnede til at repræsentere andre mennesker i retten.

Du kan tage eksamen i februar eller juli. American Bar Association planlægger dem, så jurastuderende kan dimittere efter efterårs- eller forårssemestre, læse til eksamen, bestå den og begynde at arbejde.

5. Find åbninger i lov om dyrerettigheder

Du kan anvende din ekspertise som advokat til at forsvare og beskytte dyrs rettigheder. Dyrerettighedssager udgør en forholdsvis lille del af alt juridisk arbejde, så du skal måske tænke kreativt over, hvordan du kan tjene udsatte arter. Her er nogle stillinger, du kan overveje:

 • Privat praksis: De fleste dyrerettighedsadvokater er medlemmer af private praksisser, der arbejder inden for flere retsområder.
 • Dyreværnsorganisationer: Dyreværnsorganisationer, der regelmæssigt tager retslige skridt, kan kræve en fuldtidsadvokat.
 • Bevaringsorganisationer: Bevaringsorganisationer kræver juridisk hjælp til at fastslå overtrædelser af miljølovgivningen og bekæmpe dem.
 • Regering: Adskillige regeringsorganer, såsom Bureau of Land Management og Department of Agriculture, former politikker, der direkte påvirker husdyr og dyreliv.

Løn og jobudsigt

Lønoplysninger for dyrerettighedsadvokater er ikke tilgængelige, men den gennemsnitlige nationale løn for advokater er $119.988 om året. Lønninger til advokater kan variere afhængigt af geografisk placering, uddannelse og faglig ekspertise. Jura kan specialiseringsområdet også påvirke din indtjening.

Det amerikanske Bureau of Labor Statistics forudsiger jobvækst på linje med gennemsnittet for alle erhverv med en sats på 4% om året frem til 2029.

Færdigheder for dyrerettighedsadvokater

Her er flere færdigheder, som dyrerettighedsadvokater kan bruge, når de praktiserer dyreret:

Forskningskompetencer

Når man begynder at arbejde på en sag, udfører dyrerettighedsadvokater grundige undersøgelser for at bestemme, hvad bestemte love siger, og se, om sagen har potentiale til at blive en succes. Advokater søger ofte juridiske ekspertudtalelser og forsker i føderal, statslig eller international ret efter behov for at argumentere for deres sag. Men i en nyere specialisering som dyreret er der måske ikke så mange klare juridiske præcedenser, som hjælper advokater med at forberede argumenter.

Relateret: Forskningsfærdigheder: Definition og eksempler

Debatfærdigheder

Dyrerettighedsadvokater er i sidste ende nødt til at udvikle deres egen holdning til en sag eller bygge et overbevisende argument for at debattere på deres klients vegne. De bruger deres juridiske uddannelse til at fremsætte logiske argumenter skriftligt og mundtligt over for kolleger, det juridiske samfund og juryer. Dygtig argumentation kræver ræsonnement på højt niveau, gennemtænkt præsentation og forståelse for dit publikum.

Interpersonelle færdigheder

Dyrerettighedsadvokater interagerer rutinemæssigt med andre medlemmer af deres firmaer eller organisationer, klienter, dommere og juryer. De er nødt til at udvikle tillid og respekt hos hver af disse parter for at give en vellykket repræsentation for kunderne. Mange dyrerettighedssager kan involvere meget følelsesladede begivenheder, såsom et kæledyrs død, der kræver advokater, der kan være sympatiske og venlige, mens de udfører deres pligter.

Relateret: Interpersonelle færdigheder: Definitioner og eksempler

Samarbejdsevner

At arbejde med forskellige nonprofit- og statslige organisationer og klienter kræver, at dyrerettighedsadvokater ved, hvordan man samarbejder. Samarbejdsevner hjælper dig med at nå mål i fællesskab ved at give input og feedback, respektere kolleger og opfylde forventningerne til din rolle. Dyrerettighedsadvokater samarbejder, når de uddelegerer forskning, møder med klienter og forhandler med andre advokater.

Jessica Kjærsgaard
Jessica Kjærsgaard Det juridiske samfund har i stigende grad undersøgt, hvilke rettigheder dyr har, og hvordan mennesker kan respektere dem. Dyrerettighedsadvokater dedikerer sig til at beskytte dyr mod mishandling og til at holde mennesker, der er grusomme mod dyr, ansvarlige. Hvis du brænder for velfærden for tamme eller vilde arter, kan du være interesseret i at blive advokat for dyr. I denne artikel gennemgår vi, hvad en dyrerettighedsadvokat er, hvilke pligter de udfører og gennemgår de skridt, der skal tages for at blive det.