Militære Ingeniørkarrierer: Typer, Fordele Og Tips

Blandt de mange karriereveje, der er tilgængelige i militæret, er teknik en ideel mulighed for folk, der ønsker at bruge deres problemløsningsevner og tekniske viden til at lette militære operationer. Flere grene af de amerikanske væbnede styrker hyrer militæringeniører til at designe og reparere maskiner, strukturer og forbindelser. At få et job som militæringeniør kan gøre dig i stand til at opbygge en spændende karriere inden for dit interesseområde, mens du tjener dit land.

I denne artikel giver vi et overblik over militæringeniørkarrierer og besvarer nogle af de vigtigste spørgsmål relateret til at blive militæringeniør.

Hvad er militærteknik?

Militærteknik omfatter enhver anvendelse af videnskabelige principper til at løse problemer og forbedre operationer inden for militæret. Området for militærteknik eksisterer for at designe og vedligeholde militær infrastruktur og værktøjer, herunder fysiske strukturer, teknologi og våben. Militære grupper bruger militærtekniske koncepter til at lette kommunikation, indsamle efterretninger, transportere soldater, opbevare forsyninger og teste krigsscenarier. Militærteknik fokuserer på tre kerneområder for militær støtte:

Strategisk støtte

Strategisk støtteteknik involverer konstruktion og vedligeholdelse af kommunikations- og transportlinjer. Militære operationer er afhængige af strategisk støtteteknik for at få adgang til den teknologi og anden infrastruktur, der er nødvendig for at nå nøglemål. Strategisk støtteteknik kombinerer teknologisk udvikling med byggeri og logistik.

Kampteknik

Combat engineering refererer til alle ingeniøraktiviteter, der finder sted på slagmarken for at forbedre strategiske forhold i en krigszone. Militære grupper bruger kampteknik til at skabe et fysisk dække, der beskytter soldater mod fjendens ild, granatsplinter og andre farer. Soldater og officerer bruger kampteknik til at rydde vejen for militære fremskridt, ofte ved at bygge broer, grave skyttegrave, opføre shelters eller rive strukturer ned.

Relateret: Combat Engineering: Definition, jobopgaver og hvordan man bliver en

Hjælpestøtte

Ancillary support engineering lægger vægt på at udvikle metoder til at distribuere militær efterretninger til kampenheder og taktiske grupper. Militære ingeniører involveret i hjælpestøtte skaber militære kort og finder måder at levere dem til soldater og officerer i felten. Hjælpeteknologi involverer også udvikling af måder at afvæbne og bortskaffe aktive bomber, missiler og sprænghoveder.

Hvad laver militæringeniører?

Militære ingeniører skaber typisk skemaer, tester prototyper og producerer færdige designs til militær teknologi og fysisk infrastruktur. De kan arbejde med kemi-, mekanik- og elektroteknik afhængigt af deres baggrund. Militære ingeniører kan være ansvarlige for en række opgaver afhængigt af deres specifikke rolle og deres gren af ​​militæret, men alle militæringeniører tjener en rolle i at udvikle og vedligeholde ressourcer til militære operationer. De udvikler projekter for at fremme indenlandsk sikkerhed og neutralisere militære trusler. Nogle af de vigtigste opgaver for militæringeniører er:

 • Forsker i videnskabelige begreber
 • Design af camoflauge
 • Tolkning af satellitbilleder
 • Tegning af kort
 • Udarbejdelse af terrænplaner og udgravning af kampområder
 • Anlæg af veje og stier
 • Test af militærkøretøjer
 • Opfinder eksplosive anordninger
 • Lokalisering og eliminering af landminer
 • Udvikling af militærpolitik
 • Design af elektriske systemer
 • Reparation af fly og vandfartøjer
 • Koordinering af militærkøretøjer
 • Strategilægning af militære operationer

Afhængigt af deres anciennitet kan militæringeniører styre hold af andre ingeniører, udvikle operationelle strategier og evaluere ingeniørpraksis.

Typer af militæringeniører

Fordi militærteknik er et bredt felt, er der mange typer militæringeniørstillinger at overveje. Militære projekter og operationer involverer typisk samarbejde fra flere ingeniørstillinger. Militære ingeniører kan arbejde som officerer eller hvervet personel. Nogle militæringeniører arbejder også med civile i stedet for udelukkende at fokusere på krigstidsstrategier. Luftvåbnet, hæren, kystvagten, flåden og marinekorpset ansætter alle roller relateret til militærteknik for at støtte deres operationer.

Som militæringeniør kan du bestemme, hvilken gren af ​​de væbnede styrker du vil tjene ud fra det speciale, du ønsker at forfølge inden for den gren. Nogle af de tilgængelige typer militæringeniørtitler inkluderer:

 • Nuklear ingeniør
 • Flådens reaktoringeniør
 • Elektroingeniør
 • Luftfartsingeniør
 • Maskinmester
 • Kampingeniør
 • Biomedicinsk ingeniør
 • Lille håndværksmekaniker
 • Vandscooteringeniør
 • Geospatial ingeniør
 • Byggeingeniør
 • Biomiljøingeniør
 • Civilingeniør
 • Marineingeniør
 • Maskiningeniør
 • Ingeniørofficer
 • Udviklingsingeniør
 • Specialstyrkeingeniør
 • Teknisk ingeniør

Relateret: 10 typer ingeniørkarrierer

Fordele ved at arbejde som ingeniør i militæret

At få et job som militæringeniør kan have mange personlige og faglige fordele. Militære ingeniører kan nyde de grundlæggende fordele forbundet med at være medlem af de væbnede tjenester plus de yderligere positive aspekter ved at arbejde i en innovativ ingeniørrolle. Nogle af de største fordele ved en militær ingeniørkarriere inkluderer:

 • Jobsikkerhed: Militære erhverv involverer typisk et minimumsforpligtelse på flere år, så militæringeniører kan være sikre på deres jobsikkerhed. Militær ingeniørerfaring er meget værdifuld, og militære enheder søger typisk at beholde så meget talent som muligt ved at give sikre, konsekvente muligheder.
 • Interessante projekter: Som militæringeniør kan du arbejde på en række spændende ingeniørprojekter som at finde måder at bruge sprængstoffer til at rydde blokerede stier på eller designe beskyttelsesudstyr. Militære ingeniører kan specialisere sig i de områder, der interesserede dem, fra radarteknologi til missiludvikling.
 • Hjælp andre: Militæringeniører kan opnå personlig tilfredsstillelse ved at bruge deres arbejde til at hjælpe andre. Mange militæringeniører bruger deres færdigheder til at hjælpe med katastrofehjælp og beskytte deres enhed mod skade.
 • Muligheder for vækst: Ved at forfølge en karriere som militæringeniør, vil du være i stand til at få adgang til en række vækstmuligheder. Du kan søge avancement gennem de militære rækker eller vælge at specialisere dine færdigheder for at blive ekspert i militærtekniske emner. Mange militæringeniører fortsætter med at få yderligere ingeniørgrader, fordi militæret bidrager til uddannelsesomkostninger for veteraner.

Hvordan man bliver ingeniør for militæret

Hvis området for militærteknik er interessant for dig, skal du tage disse trin for at blive kvalificeret:

1. Undersøg hver gren

Før du kan melde dig til militæret og finde en ingeniørstilling, skal du først beslutte dig for, hvilken gren af ​​militæret du vil tilslutte dig. Undersøg de generelle optagelseskrav, og gennemgå de tilgængelige ingeniørkarriereveje for hver gren. Overvej faktorer som længden af ​​din tjenesteansøgning, hvilken type militæroperationer du ønsker at støtte og din potentielle løn.

2. Optjen en grad, hvis det er nødvendigt

Nogle militære stillinger kræver en universitetsgrad, mens andre ikke gør. Kravene spænder fra blot at begynde din uddannelse til at afslutte en hel bachelorgrad. Hvis du ønsker at blive officer, er det vigtigt at få mindst en bachelorgrad inden for et område relateret til ingeniørarbejde. Som en rekrutteret rekrut kan du muligvis få en ingeniøruddannelse på jobbet uanset din formelle uddannelse.

3. Saml praktisk erfaring

At have felterfaring inden for ingeniørarbejde som civil kan hjælpe dig med at kvalificere dig til lignende stillinger inden for militæret. Se efter praktikpladser eller entry-level-stillinger, hvor du kan implementere din ingeniørviden og få praktiske arbejdspladserfaringer. Jo mere erfaring du har uden for militæret, jo mere avancerede stillinger kan du kvalificere dig til inden for militæret.

4. Optjen certificering

Nogle ingeniørstillinger i militæret kræver, at kandidater har certificering som professionel ingeniør. Ingeniører med en universitetsgrad og fire års erhvervserfaring kan kvalificere sig til at tage deres certificeringseksamen for ingeniør. Mange stillinger kræver ikke certificering, så undersøg dine muligheder, før du beslutter dig for at tage denne vej. At blive certificeret kan også gøre det lettere at overføre dine ingeniørfærdigheder til civile projekter under eller efter din militære karriere.

5. Kontakt en rekrutterer

Mød en militær rekrutterer i din ønskede afdeling for at bestemme din berettigelse til militæret. Rekruttereren vil indsamle dine personlige og professionelle detaljer for at hjælpe dig med at placere dig i et passende militærprogram. De vil også give dig instruktioner om, hvordan du starter optagelsesprocessen og specifikt målrette ingeniørroller i militæret.

6. Opfyld fysiske standarder

For at blive militæringeniør skal du kunne opfylde de samme fysiske standarder som andre soldater. Militæret kræver, at hvervede demonstrerer fysisk og mental sundhed for at sikre, at de vil være i stand til at håndtere udfordrende forhold, mens de er udstationeret. Tilmeld dig en fitness-evaluering på en militær indgangsbehandlingsstation, hvor du vil gennemgå en fysisk og medicinsk vurdering.

7. Tag ASVAB

Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) eksamen er en test, der vurderer din evne til at lykkes i forskellige militære roller og erhverv. ASVAB dækker en række akademiske og erhvervsmæssige emner. Dine ASVAB-score har direkte indflydelse på, hvilke militærjob du kan søge. For at blive militæringeniør skal du opnå høje scores i fag relateret til matematik, naturvidenskab og teknik.

8. Gennemgå din tiltrædelsesaftale

Efter at have opfyldt alle kvalifikationerne for at blive militæringeniør, skal du gennemgå din optagelsesaftale med din rekrutterer. Din optagelsesaftale forklarer dine karrieremuligheder og beskriver vilkårene for din værnepligt. Tag dig tid til at læse dokumentet igennem og stil alle spørgsmål, du har om, hvordan du kan komme videre som militæringeniør, når du først er blevet hvervet.

9. Afslut grunduddannelsen

Når du melder dig, vil du gennemføre flere ugers grundlæggende kamptræning, hvor du lærer militære protokoller og procedurer. I løbet af denne tid vil du lære at være soldat og bruge militær taktik som et hold. Grunduddannelse involverer at gennemføre et batteri af fysiske og psykologiske tests og øvelser for at demonstrere din militære kompetence og få erfaring i et miljø, der ligner en rigtig udsendelse. Selvom grunduddannelsen ikke involverer tekniske emner, er den afgørende for at etablere en ramme for din militære karriere.

9. Gennemfør videregående uddannelse

Efter din grunduddannelse vil du gennemføre en videregående uddannelse i militærteknik, hvor du træner til din specifikke stilling. Avanceret ingeniøruddannelse involverer at arbejde med erfarne militæringeniører og lære at anvende din grundlæggende træning til militære behov eller kampsituationer. Når du har afsluttet din videregående uddannelse, kan du fortsætte til din placering som officiel militæringeniør.

Relateret: United States Military AIT (Advanced Individual Training): Hvad kan man forvente

Ofte stillede spørgsmål om militærteknik

Hvad er lønnen for en militæringeniør?

Militære ingeniører har forskellige indtjeningsmuligheder og lønninger baseret på deres stilling og længden af ​​deres militærtjeneste. Den gennemsnitlige løn for en kampingeniør er registreret her til $45.400 om året, men dette tal kan ændres. Selvfølgelig kan nogle roller betale mere eller mindre afhængigt af din lønklassifikation inden for din militærgren. Du kan finde et diagram, der forklarer militære lønbeløb på det amerikanske forsvarsministeriums finanswebsted.

Hvad er jobudsigten for en militæringeniør?

Militæringeniør er en sikker karrierevej for folk, der ønsker jobsikkerhed og langsigtet stabilitet. Det er også et område i vækst, da militære afdelinger opsøger ingeniører til at optimere deres præstationer og udvikle ny militær teknologi. Det er vigtigt at huske, at regeringens militærstrategi kan påvirke efterspørgslen efter ingeniører i militæret. Der kan være flere militære ingeniørstillinger tilgængelige under aktive krigstidskonflikter, selvom militæringeniører stadig er afgørende for at træne og opretholde de væbnede tjenester i fredstider.

Hvad er arbejdsmiljøet for en militæringeniør?

Militære ingeniører kan arbejde i mange miljøer, herunder slagmarker, kontorer og forskningslaboratorier. En militæringeniørs standardarbejdsmiljø afhænger af deres specifikke rolle. En militæringeniør kan bruge tid ved deres computer på at udvikle 3D-modeller eller udarbejde deres designs. De kunne også være en del af en kampenhed og aktivt træffe tekniske beslutninger under missioner. Nogle militæringeniører arbejder udelukkende i kampzoner, mens andre kun arbejder på kontorer eller gennemfører en kombination af forskning og feltarbejde.

Hvilke færdigheder har du brug for for at være militæringeniør?

At være militæringeniør involverer avancerede tekniske færdigheder og ingeniørviden plus en række personlige færdigheder og egenskaber. Militære ingeniører skal være i stand til at forstå det grundlæggende i teknik og være i stand til at anvende dem i en meget stressende kampsituation. Nogle af de kernefærdigheder, du bør have, hvis du ønsker at blive militæringeniør er:

 • Navigation
 • Computer videnskab
 • Førstehjælp
 • Tungt udstyrsdrift
 • Opmåling
 • Konstruktion
 • Nedrivning
 • Konflikt de-eskalering
 • Beslutningstagning
 • Strategisk tænkning
 • Planlægning
 • Udarbejdelse
 • Kreativitet
 • Strukturel analyse
 • Samarbejde

Thorvald Meldgaard
Thorvald Meldgaard Blandt de mange karriereveje, der er tilgængelige i militæret, er teknik en ideel mulighed for folk, der ønsker at bruge deres problemløsningsevner og tekniske viden til at lette militære operationer. Flere grene af de amerikanske væbnede styrker hyrer militæringeniører til at designe og reparere maskiner, strukturer og forbindelser. At få et job som militæringeniør kan gøre dig i stand til at opbygge en spændende karriere inden for dit interesseområde, mens du tjener dit land.