Jobs, Der Bruger Din CFA Niveau I

Jobs, Der Bruger Din CFA Niveau I

Som en erhvervsøkonomisk professionel kan det at blive en erfaren finansanalytiker (CFA) hjælpe dig med at komme videre i din karriere ved at kvalificere dig til mere avancerede stillinger og højere lønninger. Når du bliver en CFA, lærer du om detaljerne i corporate finance, gennemfører tre eksamener og indsender bevis for din erhvervserfaring. CFA Level I-eksamenen tester finansielle fagfolk på driften og etikken i corporate finance. I denne artikel diskuterer vi job, du kan søge efter at have bestået CFA Level I-eksamenen.

Relateret: CFP vs. CFA: Hvad er forskellen?

Hvad er et CFA niveau I?

En CFA er en chartret finansanalytiker: en person, der har gennemført CFA-programmet og modtaget CFA-charteret. Denne proces involverer tilmelding til CFA Institute, indsamling af erhvervserfaring og beståelse af tre eksamener, som hver kræver et gennemsnit på mindst 300 timers studier. At bestå den første eksamen, kendt som CFA Level I, er et væsentligt skridt mod at få CFA-charteret, som kan hjælpe dig med at være en konkurrencedygtig kandidat til job på højt niveau og øge dine netværksmuligheder. At læse til den første eksamen kan også give viden, der hjælper dig med at præstere bedre i din nuværende stilling.

Fordi CFA-charteret er en professionel certificering, forfølger finansielle fagfolk det ofte sammen med deres fuldtidsjob. Det er en specialiseret certificering, så det kan være mere nyttigt for dem, der ønsker at avancere inden for corporate finance, end for dem, der ønsker at få mere generel finanserfaring og legitimationsoplysninger.

Læs mere: Chartered Financial Analyst Certificering: CFA Definition and Benefits

Sådan tjener du et CFA-niveau I

Her er de fire trin til at tjene dit CFA niveau I:

1. Opfyld uddannelseskravet

Der er tre måder at være berettiget til CFA Level I eksamen:

 • At afslutte en bachelorgrad eller tilsvarende grad fra et kollegium eller universitet
 • Inden for 11 måneder efter at have afsluttet en bachelorgrad eller tilsvarende
 • At gennemføre mindst 4.000 timers erhvervserfaring eller videregående uddannelse inden for tre på hinanden følgende år

2. Tilmeld dig CFA-programmet

For at tilmelde dig CFA-programmet kan du oprette en konto hos CFA og registrere dig for at tage testen. Der er et engangstilmeldingsgebyr på $450, som er adskilt fra det individuelle eksamensgebyr.

3. Studer til CFA niveau I eksamen

Dernæst kan du lave en plan for at læse til eksamen. Testen dækker disse ti indholdsområder:

 • Etik og professionelle standarder: Dette afsnit dækker etiske beslutninger og de specifikke krav i Global Investment Performance Standards.
 • Kvantitative metoder: I denne enhed lærer eleverne beskrivende statistiske begreber som placering, spredning og central tendens, samt hvordan man bruger sandsynlighedsteori til at beregne investeringsrisiko.
 • Økonomi** :** Dette afsnit dækker grundlæggende økonomiske begreber, markedsstrukturer og konjunkturcykler.
 • Finansiel rapportering og analyse** :** Dette område omhandler finansiel rapporteringsprocedurer, standarder og privatliv.
 • Corporate finance** :** Studerende studerer, hvordan corporate finance fungerer, og hvordan man udnytter og administrerer kapital.
 • Aktieinvesteringer** :** Her lærer eleverne at vurdere og vælge aktieinvesteringer.
 • Fast forrentning** :** Dette afsnit dækker egenskaberne ved fastforrentede værdipapirer og kreditanalyse.
 • Derivater** :** Dette område omhandler derivater, derivatmarkeder og hvordan man kobler derivatpriser til den underliggende værdi.
 • Alternative investeringer** :** I denne enhed lærer eleverne om investeringer som infrastruktur, fast ejendom, hedgefonde, private equity og råvarer.
 • Porteføljestyring** :** Dette emne handler om, hvordan man opretter en portefølje baseret på investors behov og ønskede risikoniveauer.

4. Tag eksamen

Der er to muligheder for at tage CFA niveau I eksamen hvert år: én gang i juni og én gang i december. Eksamenen består af 180 multiple-choice spørgsmål inden for de ti emneområder og tager omkring fem timer at gennemføre. Eksamensresultater er tilgængelige inden for 60 dage.

Læs mere: Sådan bliver du CFA: En trin-for-trin guide

Jobs, der bruger en CFA Level I

Her er jobs, du kan forfølge efter at have bestået CFA Level I-eksamenen:

1. Juniorhandler

National gennemsnitsløn: $37.327 om året

Primære opgaver: En junior erhvervsdrivende arbejder for at lære om finansiel handel, normalt med speciale i et bestemt område som aktiehandel. De arbejder muligvis for en bank eller handelsvirksomhed under en seniorhandler. En juniorhandler kan have en lille konto til at praktisere handelsteknikker og kan repræsentere virksomheden over for nye investorer eller stå for seniorhandleren, når de er ude af kontoret.

2. Finansanalytiker

National gennemsnitsløn: $73.166 om året

Primære opgaver: En finansanalytiker arbejder for en virksomhed eller bank for at styre den finansielle infrastruktur. De arbejder hovedsageligt med kontante aktiver, skaber prognoser og strategier til gavn for organisationen, og de kan også give anbefalinger til organisationens overordnede økonomistyring.

3. Tillidskonsulent

National gennemsnitsløn: $79.220 om året

Primære opgaver: En tillidskonsulent yder professionel rådgivning enten til potentielle investorer eller til dem, der driver en trust. En trust er en investeringsportefølje, som investorer køber eller sælger i aktier, ligesom aktierne i et offentligt ejet selskab.

4. Aktiehandler

National gennemsnitsløn: $82.941 om året

Primære opgaver: En aktiehandler køber og sælger aktier i en virksomhed såvel som andre finansielle aktiver som optioner, værdipapirer og futures. De arbejder normalt for en finansiel institution som en investeringsbank og kan tjene ekstra provisionsindtægter oven i deres løn. Deres position involverer analyse af markedet, de faktiske købs- og salgstransaktioner og overbevisning af kunder eller ledere om værdien af ​​de transaktioner, de gerne vil foretage.

5. Retsmedicinsk revisor

National gennemsnitsløn: $83.711 om året

Primære opgaver: En retsmedicinsk revisor foretager revisioner af virksomheder og organisationer for at identificere potentielt bedrageri. De kan udføre disse revisioner for et eksternt organ, såsom et offentligt organ eller en bank, eller internt for en organisation for at kontrollere, at alle finansielle interaktioner er lovlige og korrekte. Et CFA-niveau I kan forberede en retsmedicinsk revisor til at udføre revisioner på virksomheder, da de har en dybere forståelse af de regler og normer, der gælder for virksomhedernes økonomi.

Læs mere: Lær om at være retsmedicinsk revisor

6. Investeringsforvalter

National gennemsnitsløn: $87.113 om året

Primære opgaver: En investeringsforvalter eller porteføljeforvalter varetager investeringer på vegne af en kunde. De lærer deres kunders investeringsprioriteter og situation at kende, skaber en investeringsstrategi for at skabe mest værdi og investerer derefter i henhold til deres kunders ønsker.

7. Investeringsanalytiker

National gennemsnitsløn: $90.274 om året

Primære opgaver: En investeringsanalytiker indsamler alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at en virksomhed eller enkeltperson kan foretage en investering, herunder risikoen, investeringens forventede resultater og enhver relevant geopolitisk udvikling, der kan påvirke investeringen. De kan arbejde for store banker eller virksomheder, der investerer penge, eller de kan indsamle oplysninger til porteføljeforvaltningsselskaber.

Bemærk venligst, at ingen af ​​virksomhederne nævnt i denne artikel er tilknyttet Bonjoures.

Robert Clemmensen
Robert Clemmensen Som en erhvervsøkonomisk professionel kan det at blive en erfaren finansanalytiker (CFA) hjælpe dig med at komme videre i din karriere ved at kvalificere dig til mere avancerede stillinger og højere lønninger. Når du bliver en CFA, lærer du om detaljerne i corporate finance, gennemfører tre eksamener og indsender bevis for din erhvervserfaring. CFA Level I-eksamenen tester finansielle fagfolk på driften og etikken i corporate finance. I denne artikel diskuterer vi job, du kan søge efter at have bestået CFA Level I-eksamenen.