Hvordan Fungerer Hierarkiet For Elektroingeniørjobtitler?

Hvordan Fungerer Hierarkiet For Elektroingeniørjobtitler?

Elektroingeniørjob er stillinger, hvor fagfolk designer og vedligeholder elektriske enheder og systemer. Der er mange roller, der kræver varierende mængder af uddannelse og tjener forskellige lønninger og fordele. Hvis du er interesseret i at blive elektroingeniør, eller du er en, kan det være en fordel at lære mere om hierarkiet i branchen. I denne artikel undersøger vi, hvad et elektroingeniørjob er, detaljer om, hvilke industrier der ansætter elektroingeniører, beskriver hierarkiet inden for branchen og giver nyttige tips til at fremme din elektroingeniørkarriere.

Relateret: Elektriker vs. Elektroingeniør: Hvad er forskellen?

Hvad er et elektroingeniørjob?

Et elektroingeniørjob er en professionel stilling, hvor en ekspert designer, forbedrer, udvikler, vedligeholder og administrerer oprettelsen eller implementeringen af ​​elektriske systemer og udstyr. Afhængigt af deres rolle og den virksomhed, de arbejder for, kan elektroingeniører udføre en bred vifte af jobopgaver, herunder at lave tegninger, forfine og forbedre radarsystemer eller arbejde med fly og biler.

Relateret: Elektrisk teknologi vs. Elektroteknik: Definitioner og forskelle

Hvilke industrier ansætter elektriske ingeniører?

Disse er nogle industrier, der kan ansætte elektroingeniører:

 • Fly og biler: En elektroingeniør kan hjælpe med at designe og installere de elektriske systemer i en bil eller et fly. De kan også udføre vedligeholdelse og skabe nye systemer til holdbarhed og effektivitet.

 • Elektronik: Elektriske ingeniører bidrager til fremme af elektronik ved at designe apparater, mobiltelefoner, computere og andre elektroniske enheder til personlig brug. Elektriske ingeniører i denne industri stræber efter at producere enheder, der er mere holdbare, vandtætte, holder længere mellem opladninger og yder mere effektivt.

 • Lægemidler: Farmaceutiske virksomheder driver store systemer af udstyr til at skabe og organisere de lægemidler, de producerer. Elektroingeniører kan hjælpe med at designe, implementere og vedligeholde disse systemer.

 • Strømproduktion: Elektriske ingeniører kan arbejde i brændstofindustrien og designe nye metoder til at udvinde olie og andre ressourcer. De kan også bidrage til vedvarende energi ved at designe, installere og vedligeholde solpaneler, vindhøstere og andre naturlige energiløsninger.

 • Telekommunikation: Telekommunikationsindustrien fokuserer på at udvikle mere effektive og pålidelige metoder til kommunikation. Elektriske ingeniører kan arbejde i telekommunikationsindustrien for at designe satellitter, tårnudstyr og frekvensudsendere.

Relateret: Computeringeniør vs. Elektroingeniør: Hvad er forskellen?

Vigtige færdigheder for elektroingeniører

Disse er nogle vigtige færdigheder, som elektroingeniører kan have brug for for at få succes:

Teknisk viden

Uanset deres plads i ingeniørhierarkiet, har alle elektroingeniører brug for en grundig forståelse af elektriske systemer. Dette omfatter elektrisk sikkerhed, værktøjs- og udstyrsdrift, kredsløbsforståelse, energiforsyning og de grundlæggende elementer i design. Efterhånden som de får erfaring, kan de videreudvikle deres elektriske færdigheder og udvide deres tekniske viden og evner.

Kritisk tænkning

Mange elektroingeniører udfører vedligeholdelse på elektriske systemer. Kritisk tænkning er meget vigtig for at udføre vedligeholdelse og installation af nye systemer, da det giver ingeniøren mulighed for at identificere problemer og foreslå potentielle løsninger. Fremragende kritisk tænkning kræver observationsevner, fremragende analyse og kreativ tænkning for originale løsninger.

Meddelelse

Elektriske ingeniører arbejder normalt sammen med andre ingeniører og kommunikerer med deres teamledere. Efterhånden som elektroingeniører får erfaring og opnår højere jobtitler inden for hierarkiet, bliver kommunikation vigtigere. Fremragende kommunikation kan hjælpe en ingeniørchef eller direktør med delegering, konfliktløsning og forhandling.

Ledelse

Ledelse er processen med at give vejledning og retning til et team med det mål at nå forretningsmål. Da en elektroingeniør påtager sig lederroller, bliver deres evne til at multitaske og advokere for deres teammedlemmer meget vigtig. Fremragende lederevner giver elektroingeniøren mulighed for at udvikle tillid, tilskynde til fokus og forbedre innovation og kreativ tænkning i deres team.

Læs mere: Elektrotekniske færdigheder: Definition og eksempler

Hvad er hierarkiet for elektroingeniør jobtitler?

Hierarkiet for elektroingeniør jobtitler varierer fra virksomhed til virksomhed, da forretningsmodeller organiserer deres personale forskelligt. Dette er nogle generelle niveauer inden for elektroingeniørkarrieren, du kan finde i branchen:

Elektroingeniørstillinger på indgangsniveau

En entry-level elektroingeniør stilling er ideel for dem, der for nylig er færdiguddannet med deres ingeniørgrader. En entry-level positioner kan give dig mulighed for at udvikle dine færdigheder og få erfaring som elektroingeniør. Hvor meget erfaring du har brug for til en entry level position kan afhænge af den virksomhed og branche, du slutter dig til, men elektriske ingeniører har normalt disse entry-level roller med mellem ingen års og fem års erfaring:

 • Ingeniørpraktikant: En ingeniørpraktikant udfylder normalt rapporter, evaluerer budgetteringsmål, kommunikerer med kunder og yder assistance til ingeniører. Ingeniørpraktikanter er normalt ulønnede eller betalt meget lidt, bliver som praktikanter i et par måneder eller et år og kan være universitetsstuderende, der gennemfører praktikopholdet for akademiske merit.

 • Ingeniørlærling: Ingeniørlærlinge er normalt dem, der for nylig er færdiguddannet og har fået erfaring. En læreplads adskiller sig fra praktikophold, fordi de normalt er ulønnede og varer mellem et og tre år.

 • Ingeniørassistent: En ingeniørassistent samarbejder tæt med etablerede ingeniører for at yde assistance og udvikle deres ingeniørfærdigheder. De kan hjælpe elektriske ingeniører med at skabe tegninger, designe elektriske produkter og vedligeholde elektriske systemer.

 • Ingeniørassistent: Ingeniørassistenter udfører mange af de samme opgaver som praktikanter, hjælpere og lærlinge, men de fokuserer normalt mere på administrative opgaver. En tekniker kan besvare telefonopkald, planlægge aftaler eller begivenheder, distribuere information til ingeniører og organisere og arkivere optegnelser.

 • Junioringeniør: Afhængigt af den organisation, du arbejder for, kan de klassificere dig som junioringeniør, når du starter. Det betyder, at du kan kræve supervision af en ingeniør eller senioringeniør, mens du udfører opgaver, og start med enklere ingeniøransvar, før du går videre til mere komplekse job.

 • Projektingeniør: Projektingeniøren er en entry-level professionel med et par år eller erfaring, der leder ingeniørprojekter. Deres ansvar omfatter overvågning af budgetter, projektdeadlines og tidslinjer, kommunikation med interessenter og uddelegering af opgaver til teammedlemmer.

 • Associeret ingeniør: En associeret ingeniør har brug for mindst to eller tre års erfaring. Mange virksomheder tilbyder denne titel til deres ingeniører, når de selvstændigt kan styre ingeniøropgaver og tilbyde vejledning til praktikanter eller junioringeniører.

Stillinger som elektroingeniør på mellemniveau

Et teammedlem på mellemniveau har normalt en lederstilling for at give vejledning til andre ingeniører, men giver også rapporter til ledere og andre ledere, der fører tilsyn med dem. En elektroingeniør på mellemniveau har normalt mindst fem års erfaring, men har typisk 10 til 15 års erfaring, især i ledelsesroller. Hvor meget erfaring du skal bruge for at arbejde i en elektroingeniørstilling på mellemniveau afhænger af den virksomhed, du arbejder for. Dette er nogle almindelige titler på dette niveau i hierarkiet:

 • Senioringeniør: Senioringeniører har normalt mindst fem års erfaring og kan give vejledning til praktikanter, hjælpere, junioringeniører og lærlinge. De er kompetente til at skabe og implementere produktdesign, kommunikere med andre ingeniører og bruge kritisk tænkning til at løse problemer.

 • Stab elektroingeniør: Den virksomhed eller organisation, du arbejder for, kan klassificere dig som stabsingeniør, når du har opnået mindst ti års erfaring som elektroingeniør. En stabsingeniør kan lede små teams til at fuldføre projekter og koordinere planlægning.

 • Senior projektingeniør: En senior projektingeniør har erfaring som projektingeniør og et grundigt kendskab til ingeniørprojektledelse. De kan overvåge flere projekter på én gang og overvåge andre projektingeniører for at sikre, at leverancerne er til tiden og af høj kvalitet.

 • El-ingeniør tekniker: El-ingeniør teknikere er typisk specialiseret i at konstruere og samle elektronik og kalibrere deres funktioner. De kan fejlfinde elektriske systemer for at identificere problemer og foreslå løsninger.

 • Ingeniørchef: En ingeniørchef fokuserer på at skabe kvartalsmål for ingeniører og styre professionelle relationer inden for virksomheden og med kunder. Ingeniørlederen har mest erfaring inden for mellem-niveau elektroingeniør-stillingerne, og har typisk brug for mindst 10 års erfaring i ledelse og teknik, før han modtager rollen.

Senior elektroingeniør stillinger

Senior- eller udøvende elektroingeniørstillinger er dem, der besiddes af meget erfarne elektroingeniører med mange ansvarsområder. De har ofte stillinger, hvor de overvåger store operationer og overvåger ydeevnen af ​​teammedlemmer på mellemniveau.

 • Senior stabsingeniør: Senior stabsingeniører overvåger og hæver ydeevnen for mellem-niveau stabsingeniører ved at give vejledning og overvåge deres produktivitet. Afhængigt af den virksomhed, du arbejder for, er det sandsynligt, at du har brug for mindst femten års erfaring for at blive en senior elektriker.

 • Senior associate engineer: En senior associate engineer, ligesom senior stabsingeniøren, fører tilsyn med associerede ingeniører på mellemniveau. Deres ansvar kan meget afhængigt af forretningsmodellen og størrelsen af ​​det team, de arbejder med.

 • Maskinchef: Maskinchefen samarbejder med lederne af andre afdelinger for at sikre, at de andre teams kan fungere godt sammen. De kan kommunikere med andre administratorer og hjælpe med at skabe mål og planer for at nå primære forretningsmål.

 • Leder af elektroteknik: Lederen af ​​elektroteknik er den ingeniør, der fører tilsyn med ingeniørafdelingen i en stor virksomhed eller virksomhed. Denne stilling er muligvis ikke nødvendig i mindre eller mere specialiserede organisationer.

Relateret: 33 interviewspørgsmål i elektroteknik

Tips til at komme videre som elektroingeniør

Du kan bruge disse nyttige tips til at komme videre i din karriere som elektroingeniør:

 • Opret ambitiøse karrieremål. Det er vigtigt at have ambitiøse karrieremål for at hjælpe dig med at planlægge, hvordan du når dem. For eksempel kan du som elektroingeniør beslutte, at du ønsker at blive ingeniørchef eller senior associeret elektroingeniør i din nuværende virksomhed.

 • Udvikl dit professionelle netværk. Dine færdigheder inden for elektroteknik er ikke den eneste komponent til succes. Stærke netværks- og sociale kompetencer kan give dig mulighed for at udvikle et ekspansivt professionelt netværk med kontakter, der kan tilbyde dig gode referencer og muligheder for avancement.

 • Bed om yderligere ansvar. For at udtrykke over for din teamleder, at du er interesseret i at avancere i din karriere, anmod om yderligere ansvar. Forpligt dig til at deltage i undervisningsworkshops eller andre muligheder for faglig forbedring.

 • Forfølge en avanceret grad. Afhængigt af dit nuværende uddannelsesniveau skal du muligvis forfølge en avanceret grad, før virksomheden kan overveje dig til leder- eller ledende roller. Bed om information om uddannelseskrav og kommuniker med din leder, da nogle virksomheder kan tilbyde at hjælpe økonomisk med din skolegang.

Knud Bjerg
Knud Bjerg Elektroingeniørjob er stillinger, hvor fagfolk designer og vedligeholder elektriske enheder og systemer. Der er mange roller, der kræver varierende mængder af uddannelse og tjener forskellige lønninger og fordele. Hvis du er interesseret i at blive elektroingeniør, eller du er en, kan det være en fordel at lære mere om hierarkiet i branchen. I denne artikel undersøger vi, hvad et elektroingeniørjob er, detaljer om, hvilke industrier der ansætter elektroingeniører, beskriver hierarkiet inden for branchen og giver nyttige tips til at fremme din elektroingeniørkarriere.