Hvad Laver En Personaleingeniør? : Plus 4 Typer Personaleingeniører

Hvad Laver En Personaleingeniør? : Plus 4 Typer Personaleingeniører

Hvis du er interesseret i at fremme din ingeniørkarriere, er det et vigtigt skridt at lære mere om ingeniørlederstillinger. At forstå mere om rollen som stabsingeniør kan hjælpe dig med at udvikle de færdigheder, du har brug for til at beslutte, om stillingen er den rigtige for dig. I denne artikel opdager vi, hvad en stabsingeniør gør, udforsker typer af stabsingeniører og lærer topfærdigheder til at hjælpe dig med at forberede dig til en succesfuld karriere.

Relateret: 15 nye færdigheder at lære for at komme videre i din karriere

Hvad er en stabsingeniør?

Personaleingeniører er fagfolk, der indtager en lederrolle i en række forskellige brancher. De er ansvarlige for at administrere og yde teknisk assistance til andre ingeniører. De yder også ofte mentorskab til junior ingeniørpersonale ved at bruge omfattende erfaring til at styre prioritering, udvikling og færdiggørelse af teknologiprojekter. Personaleingeniører kan koordinere flere projekter på samme tid, typisk inden for deres ekspertiseområde såsom civil-, mekanik-, industri- eller elektroteknik.

Der er en række almindelige tilgange til personaleteknik, herunder:

 • Den teknologiske ledelsesstil: Tech-leads er personaleingeniører, der arbejder med ledere for at give vejledning til et specifikt ingeniørteam i en organisation. For eksempel kan et team, der udvikler et stykke oversættelsessoftware, samarbejde med en teknisk leder, som har erfaring med at skrive oversættelseskode.
 • Arkitektstrategien: Arkitekter er stabsingeniører, der tilbyder ledelse af ingeniørteams ved at give instruktion, kontrollere kvalitet og administrere implementering på presserende projekter. De har typisk avanceret teknisk viden, forståelse for forbrugernes efterspørgsel og erfaring med at løse teknologiske problemer inden for et bestemt område.
 • Løsningsmetoden: Løsere er stabsingeniører, der udmærker sig ved at analysere og levere enkle løsninger til udfordrende situationer. De kan samarbejde med virksomhedsledere for at løse tekniske problemer, efterhånden som de opstår, eller koncentrere sig i længere tid om at overvinde en bestemt forhindring.
 • Højrehåndsteknik : Højrehåndsingeniører arbejder på vegne af en stor organisations ledere. De kan hjælpe en virksomhedsleder med at udøve autoritet over den daglige drift ved at tilføje deres ingeniørekspertise til at løse problemer og hjælpe junioringeniører med at øge produktiviteten.

Relateret: Hvad er projektledelse? Alt hvad du behøver at vide

Hvad laver en stabsingeniør?

Personaleingeniører kombinerer ledelsesevner med matematiske og naturvidenskabelige færdigheder for at give informeret lederskab til ingeniørteams og sikre, at de producerer og implementerer teknologiske løsninger af høj kvalitet. Mens en stabsingeniørs daglige opgaver kan variere baseret på behovene i deres organisation, håndterer de typisk følgende ansvarsområder:

 • Overvågning af ingeniørprojekter
 • Brug af ekspertise til at udvikle projekter, såsom at anvende programmeringssprog til at hjælpe teams med at skrive software
 • Vedligeholde relationer og udvikle en positiv teamkultur
 • Vejledning af junioringeniører og andet teknisk personale på begynderniveau
 • Tilbyder ingeniørekspertise til at hjælpe ledere med at træffe informerede beslutninger om virksomhedens mål
 • Planlægning og tilpasning af teknisk instruktion til et projekt under udvikling
 • Optimering af løsninger ved hjælp af matematiske strategier, der understreger trinvise ændringer, såsom bakkeklatring
 • At hjælpe junioringeniører med at identificere de vigtigste aspekter af et bestemt projekt for at fremme effektiviteten

De fire typer stabsingeniører

Baseret på den branche, de arbejder i, udvikler personaleingeniører specialiseret teknisk viden, der hjælper dem med at designe, planlægge og overvåge udvikling af bestemte produkter eller tjenester. Her er fire eksempler på specialiserede stabsingeniører:

 • Ansat civilingeniør: Disse stabsingeniører arbejder typisk for byggefirmaer, arkitektfirmaer eller offentlige myndigheder. De kan føre tilsyn med infrastrukturudviklingsprojekter, der påvirker naturlige miljøer, såsom kloakkonstruktion og brobygning. Ansatte civilingeniører er ofte ansvarlige for at oprette et projektbudget og bestemme, hvordan vejr og slid kan påvirke en struktur over tid.
 • Ansatte industriingeniører: Ansatte industriingeniører er ansvarlige for at allokere personale og udstyr til et bestemt projekt samt evaluere produktdesign for at sikre kvalitet. De giver typisk lederskab ved at hjælpe teams med at øge produktiviteten og skabe et projektbudget.
 • Stab elektrisk ingeniør: Disse stabsingeniører kan arbejde i en række forskellige industrier såsom elektronik, fremstilling, transport og arkitektur. De guider teams til at skabe specialiseret udstyr, der leverer elektricitet til produkter eller dele såsom belysning, motorer, ledninger, kredsløb og computerprocessorer. Personalets elektriske ingeniører kan også bruge spektrometre og andre specialiserede værktøjer til at evaluere og foreslå forbedringer til elektriske produkter.
 • Personale maskiningeniør: Personale mekaniske ingeniører arbejder typisk i fremstillingsindustrien eller beslægtede områder. De kan yde teknisk rådgivning og lede teams, der udvikler forbruger- og kommercielle maskiner såsom turbiner, elevatorer, bilmotorer, mikrobølger, køleskabe og robotter.

Relateret: 8 forskellige typer teknik: Ansvar, løn og mere

Færdigheder til en succesfuld stabsingeniørkarriere

Personaleingeniører bruger et varieret sæt af teknikker til at styre ingeniørteams og sikre, at de leverer løsninger på en effektiv og rettidig måde. Her er et par vigtige tekniske færdigheder, som personaleingeniører kan anvende til deres job:

 • Design, såsom programmering eller computerstøttet tegning
 • Udvikling af tekniske produkter, såsom software, motorer eller kredsløb
 • Vedligeholdelse af virksomhedens maskiner, udstyr og hardware
 • Opdatering af teknologi
 • Løsning af problemer med matematiske ligninger

Ud over tekniske færdigheder bruger personaleingeniører ofte følgende bløde færdigheder til at støtte deres personale:

 • Lederskab: For effektivt at vejlede ingeniørteams, rådgive ledere og hjælpe ledere anvender personaleingeniører højtudviklede lederevner.
 • Kreativitet: Personaleingeniører hjælper deres team med at overvinde mekaniske forhindringer. De bruger kreative kritiske tænkningsfærdigheder til at hjælpe dem med hurtigt at identificere problemer, evaluere mulige årsager og implementere løsninger for at opretholde et højt niveau af kvalitet og effektivitet for hvert projekt.
 • Aktiv lytning: For at fremme et sammenhængende arbejdsmiljø bruger personaleingeniører aktiv lytning til at forudse, forebygge og håndtere sociale udfordringer på et team. Personaleingeniører kan også samarbejde med ledere for at tilbyde rådgivning og lede en-til-en møder, som kan tilskynde til teamwork og udvikle en positiv virksomhedskultur.
 • Kommunikation: Som en del af deres daglige opgaver deler stabsingeniører ofte viden med junioringeniører, ledere og virksomhedsledere. Udvikling af kommunikationsevner kan hjælpe personaleingeniører med at sikre, at de leder nyttige træningsarrangementer, samarbejder effektivt med ledere og giver klare råd til ingeniørpersonale.

Relateret: 12 væsentlige tekniske færdigheder til dit CV

Hvordan stabsingeniørroller sammenlignes med andre ingeniørstillinger

Baseret på størrelsen og standarderne for en organisation kan den bruge forskellige titler til at angive det ansvarsniveau, en bestemt ingeniørrolle har. For eksempel kan en lille virksomhed have færre ingeniørstillinger, mens en mellemklassevirksomhed kan tilføje flere mellemliggende lederroller, efterhånden som den udvider sig. Mange organisationer følger dog udviklingen nedenfor for ingeniørstillinger:

 • Junior ingeniør
 • Ingeniør
 • Senior ingeniør
 • Stabsingeniør
 • Senior stabsingeniør
 • Hovedingeniør
 • Senior ledende ingeniør
 • Fremragende ingeniør

Stabsingeniører vs. systemingeniører

Systemingeniører er tværfaglige fagfolk, der kombinerer ingeniør- og ledelsesevner for at overvåge projekter og systemer. Ligesom personaleingeniører arbejder de i en række brancher såsom informationsteknologi, transport, fremstilling og produktudvikling til detailhandel, sundhedspleje og erhvervslivet. Mens stabsingeniører og systemingeniører begge indtager lederstillinger og administrerer projektledelse, adskiller rollerne sig på følgende måder:

Relateret: Lær om at være systemingeniør

 • Omfang: Systemingeniører skaber, anvender og vedligeholder systemer til at guide produkter fra udvikling til færdiggørelse. I modsætning hertil fokuserer personaleingeniører på at fremme specifikke projekter ved at yde teknisk assistance, overvinde projektspecifikke forhindringer og understøtte produktivitet gennem tidsstyring.
 • Samarbejdspartnere: Mens personaleingeniører typisk koncentrerer sig om at arbejde med junioringeniører, ledere og ledere, kan systemingeniører også arbejde med andre afdelinger såsom marketing og salg for at udvikle systemer relateret til kundeopsøgende og distribution.
 • Ansvarsområder: Systemingeniører er ofte ansvarlige for at designe sikkerheds- og sikkerhedssystemer og derefter administrere implementering og vedligeholdelse. Til sammenligning laver stabsingeniører planer for projektudvikling, vejleder junioringeniører og støtter ledere ved at tilbyde lederskab inden for specifikke tekniske områder.
 • Tekniske koncentrationer: Personaleingeniører fokuserer typisk på de tekniske aspekter af projektudvikling, mens systemingeniører kan være ansvarlige for at levere systembackup og skabe standarder for, hvordan en organisation modtager produktfeedback.

Hjalmar Dam
Hjalmar Dam Hvis du er interesseret i at fremme din ingeniørkarriere, er det et vigtigt skridt at lære mere om ingeniørlederstillinger. At forstå mere om rollen som stabsingeniør kan hjælpe dig med at udvikle de færdigheder, du har brug for til at beslutte, om stillingen er den rigtige for dig. I denne artikel opdager vi, hvad en stabsingeniør gør, udforsker typer af stabsingeniører og lærer topfærdigheder til at hjælpe dig med at forberede dig til en succesfuld karriere.