Hvad Laver En Fællesskabsarrangør?

Fællesskabsarrangører går ind for en bestemt sag ved at organisere en gruppe mennesker, der deler fælles mål. Disse fagfolk fokuserer ofte på sociale og politiske emner og bruger kommunikationsevner til at samle støtte til deres holdning. Hvis du er interesseret i denne karrierevej, er det nyttigt at forstå disse fagfolks primære pligter og færdigheder. I denne artikel hjælper vi dig med at forstå, hvad fællesskabsorganisering er, rollen som fællesskabsarrangør og hvordan du bliver det.

Hvad organiserer samfundet?

En fællesskabsarrangør er en person, der netværker med og mobiliserer fællesskabet til at støtte en sag, udvikler programmer eller igangsætter enhver anden positiv social påvirkning. Du kan finde beskæftigelse som samfundsarrangør i regeringen, kirker, nonprofitorganisationer, sundhedsorganisationer, sociale myndigheder og mere. En samfundsarrangør kan arbejde i forskellige sektorer som almene boliger, samfundsudvikling, socialt arbejde og nonprofitsektoren.

Det er lettere for fællesskabsarrangøren at hjælpe fællesskabet med at opnå løsninger på deres behov, hvis de fokuserer på specifikke mål. En samfundsarrangør handler på folks ret til at mødes for at påvirke politikker og fortalere for deres rettigheder.

Fællesskabsorganisering er en proces, der mobiliserer og styrker fællesskabsmedlemmer til at identificere deres behov og i fællesskab løse dem. Processen involverer også:

 • At identificere de strukturer og personer, der kan hjælpe samfundet med at opnå de passende løsninger
 • Forhandling med disse mennesker for at løse samfundets problemer
 • Etablering af en institution, som samfundet kontrollerer demokratisk med et formål og kapacitet til at imødegå fremtidige problemer

Læs mere: Hvad er en Community Manager?

Hvad er formålet med samfundsorganisering?

Hovedformålet med samfundsorganisering er at bringe samfundet sammen for at identificere og løse deres behov. Det tjener også andre specifikke roller, herunder:

 • Opmuntre medlemmer af samfundet til at være opmærksomme på deres miljø og situationer
 • At hjælpe medlemmerne til at realisere deres kollektive ansvar og evne til at forvalte sig selv og deres miljø bæredygtigt
 • At give individer mulighed for at deltage i beslutninger og handlinger, der påvirker dem
 • Styrkelse af samfundets kapacitet til at få adgang til midler internt og eksternt, der vil støtte samfundets socioøkonomiske projekter
 • At skabe en platform for fællesskabet til at danne alliancer, der hjælper med fortalervirksomhed og deling af teknologi
 • Facilitering af etableringen af ​​permanente og bæredygtige strukturer til at forvalte samfundets ressourcer

Hvad laver en samfundsarrangør?

Nogle af de daglige opgaver for en fællesskabsarrangør omfatter projektplanlægning, netværk med andre fagfolk og fællesskabsmedlemmer og oprettelse af informationsmateriale.

En samfundsarrangørs ansvar afhænger ofte af de forskellige stadier af samfundsorganiseringsprocessen. En fællesskabsarrangør, der starter processen fra bunden, har følgende ansvar, efterhånden som deres fællesskabsorganiseringsproces skrider frem:

1. Pre-entry eller forberedelsesfase

Fællesskabsarrangører har følgende ansvar i præ-entry-fasen, før de engagerer fællesskabet:

 • Træning og orientering til samfundsorganisering
 • Lave administrative forberedelser såsom etablering af lokalkontor og ansættelse af personale
 • Valg af et community-godkendt websted for at fuldføre deres arbejde

2. Indgangs- eller integrationsfase

I integrationsfasen rækker fællesskabsarrangøren ud til fællesskabet for at etablere en relation med gensidig respekt og tillid. Denne fase er også kendt som græsrodshandling. Nogle af samfundsarrangørernes aktiviteter omfatter:

 • Brug af samfundets levebrød og sociale aktiviteter til at indsamle data
 • At give eksisterende ledere høflighedsopkald
 • At identificere, nå ud til og arbejde med potentielle ledere
 • Etablering af en kernegruppe og netværk for at igangsætte lokalsamfundets organiseringsaktiviteter
 • Rekruttering af medlemmer til kernegruppen og samfundsorganisationen som helhed
 • At give kernegruppen lederuddannelse

Relateret: Uformelle organisationer vs. formelle organisationer: forskelle og fordele

3. Fællesskabsplanlægning og implementeringsfase

Fællesskabsarrangører bør engagere sig i organisatorisk planlægning og implementering efter netværket med et fællesskab. Der er ansvar i denne fase relateret til organisationsudvikling, kapacitetsopbygning og uddannelse og ressourcestyring. Her er nogle af disse primære opgaver:

 • Rekruttering af medlemmer og opbygning af et team af arrangører
 • Udvikling af administration og ledelse til at understøtte generationsprojekter
 • Registrering af samfundsorganisationen hos den relevante regeringsmyndighed for at formalisere processen og få akkreditering
 • Opmuntre samfundet til at tage politisk handling
 • Håndtering af enhver konflikt, der kan opstå mellem team- eller fællesskabsmedlemmer
 • Organisering af studieture
 • Træning i at håndtere følsomme emner
 • Foreslå og engagere sig i aktiviteter, der forbedrer ressourcerne, såsom at oprette dyrereservater

4. Styrkelse af samfundsorganisationen

Samfundsorganisationen skal styrkes for at opnå bæredygtighed. Det involverer aktiviteter som:

 • Opbygning af alliancer og netværk med andre organisationer
 • Konsolidering af organisationens driftsprocedurer, såsom de forskellige udvalgs funktioner, organisationsstrukturen, politikker for medlemskab mm.
 • Uddannelse af frivillige og ledere til at udføre arbejdet
 • Adgang til ressourcer og styrkelse af sociale, økonomiske tjenester
 • Overvågning af ressourceforstærkende foranstaltninger

5. Overvågning og evaluering

Fællesskabsarrangørerne og organisationen skal spore målene, målene, missionen og visionen. Derfor vil de bruge overvågning, som periodisk vurderer projekterne for at måle fremskridt. Fællesskabsarrangører bruger også evalueringsprocessen, som hjælper med at vurdere, hvor vellykket implementeringen af ​​fællesskabsplanerne har været. Fællesskabsarrangørernes roller og ansvar i overvågnings- og evalueringsfasen omfatter:

 • Vurdering af et projekts fremskridt i forhold til dets mål
 • Distribution af samfundsorganiseringsrapporter
 • At give rettidige og passende anbefalinger om ændringer

Relateret: Programevaluering: Fordele og hvordan man bruger det

6. Udfasningsstadiet

Udfasningsfasen er den sidste fase af samfundsorganisering. Fællesskabsarrangøren trækker sig normalt fra fællesskabet, når de når deres mål og viser sig at være bæredygtige. Der er situationer, hvor samfundsarrangøren og støtteorganisationen forbliver til stede i det lange løb. Fællesskabet kører de forskellige programmer og går kun til fællesskabsarrangøren for teknisk vejledning eller assistance. Aktiviteter i udfasningsfasen omfatter:

 • Styring af mål, frivillige og personale i organisationen
 • Overdragelse til medlemmer af lokalsamfundet, hvis projektet viser sig at være bæredygtigt
 • Udførelse af overvågning og evaluering

Samfundsarrangørfærdigheder

En samfundsarrangør kan have brug for følgende færdigheder for at udføre deres pligter og ansvar effektivt:

 • Ledelse
 • Interpersonel
 • Offentlig tale
 • Samfundsengagement
 • Forskning
 • Analytisk og kognitiv
 • Indberetning
 • Hører efter
 • Meddelelse
 • Tidsadministration
 • Kritisk tænkning og problemløsning
 • Fortalervirksomhed
 • Ledelse
 • Selvbevidsthed
 • Multitasking
 • Computer og telefon

Jobkrav til fællesskabsarrangør

Opfyldelse af følgende krav kan hjælpe dig med at finde beskæftigelse og blive en bedre lokalorganisator:

 • Formel træning: Selvom det ikke altid er påkrævet, hjælper formel træning dig med at forberede dig på dit faglige ansvar. Det er nogle gange nyttigt at have en baggrund i socialt arbejde, social retfærdighedssociologi eller andre sociale tjenester.

 • Frivillig erfaring: En baggrund af frivilligt arbejde med sociale organisationer giver praktisk læring, der hjælper dig med at forstå politikkerne for social forandring bedre.

 • Kulturel og social bevidsthed: For at være respektfuld og nå ud til mennesker med forskellige demografiske statusser bør du overveje at søge kulturel, racemæssig og kønsfølsom træning og gøre en bevidst indsats for at være respektfuld over for andre. For eksempel kan du klæde dig passende på for at vise din ærbødighed for et samfundsmedlems kultur.

 • Teamwork: Evnen til at arbejde med andre fagfolk som et team hjælper dig med at nå dine mål og vækste din organisation.

 • Forståelse af samfundsorganisering: En kompetent forståelse af samfundsorganiseringsprocesser, koncepter og udviklingsteorier hjælper dig med at skabe organisatoriske strategier.

Læs mere: Sådan melder du dig frivilligt: ​​13 trin til at starte frivilligt arbejde i dit samfund

Samfundsarrangør arbejdsmiljø

Fællesskabsarrangører kan arbejde for forskellige enheder, herunder regeringen, kirker, nonprofitorganisationer, offentlige sundhedsafdelinger og sociale tjenester. Du kan vælge at arbejde i specifikke afdelinger som folkesundhedsafdelinger, almene boliger, socialt arbejde og samfundsudvikling.

Arbejdsvilkårene for en samfundsarrangør afhænger af, hvor du arbejder. Du skal muligvis leve med et minimum af faciliteter, især i udviklingssamfund. Du bør også forsøge at kommunikere effektivt med medlemmerne af fællesskabet for at gøre dit arbejde lettere.

Fællesskabsorganisering kan tage omkring et år til flere år. Det er en proces, så dens mål og hele processen har en tidsbegrænsning. Tidsrammen afhænger af de mål fællesskabet sætter med hjælp fra en fællesskabsarrangør og et støttebureau.

Mark Høj
Mark Høj Fællesskabsarrangører går ind for en bestemt sag ved at organisere en gruppe mennesker, der deler fælles mål. Disse fagfolk fokuserer ofte på sociale og politiske emner og bruger kommunikationsevner til at samle støtte til deres holdning. Hvis du er interesseret i denne karrierevej, er det nyttigt at forstå disse fagfolks primære pligter og færdigheder. I denne artikel hjælper vi dig med at forstå, hvad fællesskabsorganisering er, rollen som fællesskabsarrangør og hvordan du bliver det.