Hvad Gør En Softwareudviklingsingeniør I Test?

Softwareudviklingsingeniøren i test er en stilling, der kombinerer kompetencer inden for udvikling med test og kvalitetssikring. At arbejde som softwareudviklingsingeniør i test kan være en krævende karriere, der kræver datalogiske færdigheder og bløde færdigheder som kommunikation og tidsstyring. At forstå dette arbejde kan hjælpe dig med at afgøre, om karrieren er den rigtige for dig. I denne artikel vil vi diskutere jobkravene til en softwareudviklingsingeniør i test og de nødvendige færdigheder for at få succes.

Hvad er en softwareudviklingsingeniør i test?

En softwareudviklingsingeniør i test (SDET), også kaldet udvikler i test, er en professionel computerindustri, der kan producere og vurdere programmeringskode til at lave automatiserede testprogrammer. Disse testprogrammer er tilpasset til at evaluere alt, hvad SDET'en vælger baseret på et sæt parametre. Softwareudviklingsingeniører i test kan vurdere den kode, de skriver, og foretage ændringer efter behov for at forbedre slutbrugeroplevelsen med en kundefokuseret tankegang for at udvikle og levere det ønskede resultat.

Relateret: Hvad er softwareudvikling: definition, processer og typer

Hvad laver softwareudviklingsingeniører i test?

Softwareudviklingsingeniører i test kan arbejde inden for forskellige områder, herunder informationsteknologi, reklame, gæstfrihed, underholdning og finans. De kan have nogle eller alle af følgende jobansvar:

 • Etablere, overvåge og vedligeholde automatiseret test. SDET'ens primære rolle er at skrive software, der kører test på eksisterende programmer. Derfor handler meget af deres job om at kode automatiserede test og kontrollere for at sikre, at testene er korrekte og effektive.
 • Identificer og fejlfind problemer med de automatiserede tests. Hvis der opstår fejl i den automatiske testsoftwarekode, kan SDET'en rette fejlene for at forbedre testens ydeevne. SDET kan identificere fejlene selv, eller en tester eller kunde kan rapportere fejlene.
 • Forbedre eksisterende testautomatisering eller design mere effektiv test. Udover at lave nye automatiserede test, kan SDET'er forbedre eksisterende testkode eller designtest, der er hurtigere eller mere omfattende i forhold til eksisterende test. Disse forbedrede tests kan senere tjene som udgangspunkt for fremtidige forbedringer.
 • Forstå et produkts behov for at rådgive om og designe teststrategier. Softwareudviklingsingeniører i test skal forstå og forvente, hvorfor og hvordan den test, de designer, er nødvendig. Denne forståelse gør det muligt for SDET at rådføre sig med kunder og kolleger for at anbefale ændringer eller strategier for at forbedre testen, før den oprettes.
 • Kompiler og rapporter resultater på en automatiseret måde og i realtid. Softwareudviklingsingeniører i testdesignprogrammer til at indsamle testresultaterne og rapportere dem. Herefter skal SDET være i stand til at fortolke resultaterne som præsenteret af det automatiserede program.
 • Kommunikere teknisk information til kunder. Udover at kommunikere med teknisk personale kan SDET tale med ledere, partnere eller kunder, som ikke har en avanceret teknisk forståelse. De skal kunne veksle mellem at bruge jargon og enklere terminologi for at sikre, at de mennesker, de kommunikerer med, fuldt ud forstår resultaterne af deres arbejde.

Softwareudviklingsingeniører i test vs. manuelle testere

Selvom de kan synes at være meget ens, har SDET'er og manuelle testere forskellige job og nødvendige færdigheder. Manuel test er den nødvendige, men tidskrævende proces til at sammenligne adfærden og funktionerne i et udviklet stykke kode med dets forventede adfærd og funktionalitet, der ofte omtales som softwarens krav.

Her er nogle væsentlige forskelle mellem en manuel tester og en softwareudviklingsingeniør i test:

Pligter, roller og forventninger

Selvom manuelle testere og SDET'er begge vurderer et programs eller kodes funktion, udfører den manuelle tester testen direkte. De kræves eller forventes ikke at generere deres egne testautomatiseringsprogrammer. I modsætning hertil skaber SDET testautomatiseringsværktøjer skræddersyet til specifikke tilfælde. Softwareudviklingsingeniører i test designer også programmer til automatisk at generere og indsamle data og analysere resultaterne af deres test. Softwareudviklingsingeniører i test tester ikke kun kode. De skriver det også og retter fejl, efterhånden som de identificerer dem.

Læs mere: En guide til manuel testning

Viden og forståelse

Sammenlignet med en manuel tester har SDET en dybere og mere grundig forståelse af funktionen af ​​et helt system, som de tester, og de automatiserede testprotokoller. SDET kræver også betydelige færdigheder i programmering. Den manuelle tester behøver ikke at have omfattende viden om systemet eller programmering. SDET'er forstår systemet på et meget dybere og mere funktionelt niveau, end manuelle testere gør.

Relateret: 8 interviewspørgsmål til automatiseringstest (med eksempler)

Omfang af involvering

Hele softwaregenereringscyklussen kræver en softwareudviklingsingeniør i test. Denne cyklus omfatter normalt design-, udviklings- og testfaser. Denne grad af involvering er forskellig fra en manuel tester, som kun deltager i projektet i testfasen.

Færdigheder for softwareudviklingsingeniører i test

Her er nogle færdigheder, der kan hjælpe dig med at få succes som softwareudviklingsingeniør i test:

 • Computerteknik : En stærk baggrund for viden inden for hardware- og softwareudvikling er afgørende for at designe testautomatisering og løse problemer, efterhånden som de opstår.
 • Problemløsning : Denne færdighed er kritisk for en SDET, hvis job ofte kræver at identificere og rette problemer som svar på testresultater eller kommentarer fra kolleger eller kunder.
 • Kendskab til programmeringssprog : En SDET skal forstå programmeringssprog for at oprette testkoder og rette dem efter behov.
 • Kendskab til testmetoder og værktøjer : Ud over at forstå programmeringssprog bør SDET'er vide, hvordan man designer tests og analyserer disse testresultater for at indsamle brugbar information.
 • Kommunikation : Både mundtlige og skriftlige kommunikationsevner er afgørende for en SDET. Stillingen kræver kommunikation med projektudviklingsteamet, som måske forstår teknisk terminologi, samt ikke-tekniske personer såsom kunder, der skal kunne forstå information såsom teststrategier og resultater
 • Tidsstyring og organisering : SDET-jobbet kan kræve et højt produktivitetsniveau på grund af stor arbejdsbyrde og generelt krævende arbejdsopgaver. Derfor skal SDET være effektiv og effektiv for at udføre alle opgaver tilfredsstillende.

Torkild Christiansen
Torkild Christiansen Softwareudviklingsingeniøren i test er en stilling, der kombinerer kompetencer inden for udvikling med test og kvalitetssikring. At arbejde som softwareudviklingsingeniør i test kan være en krævende karriere, der kræver datalogiske færdigheder og bløde færdigheder som kommunikation og tidsstyring. At forstå dette arbejde kan hjælpe dig med at afgøre, om karrieren er den rigtige for dig. I denne artikel vil vi diskutere jobkravene til en softwareudviklingsingeniør i test og de nødvendige færdigheder for at få succes.