Hvad Er Human Resource Management?

Enhver del af en organisation, der involverer den menneskelige arbejdsstyrke, er en del af funktionen med menneskelig ressourcestyring. Der er en række mål, som menneskelig ressourceledelse har for at sikre, at virksomhedens mål nås. I denne artikel definerer vi personaleledelse, hvad trinene og målene er og nogle forskellige HR-jobtitler.

Hvad er personaleledelse?

Human resource management er det system, der bruges til at styre personalet i en organisation, så virksomheden kan få succes. Det dækker personale og rekruttering, løn- og fordelspakker, uddannelse og udvikling, præstationsvurdering og definering af de opgaver, som hver medarbejder udfører.

Det underliggende princip for HRM er, at hvis medarbejderne er så effektive som muligt i deres roller, så vil produktiviteten i virksomheden være optimal. Dette opnås ved at skaffe de bedst mulige medlemmer til et personale, hjælpe dem med at træne og udvikle deres færdigheder og evner og tilpasse dem til virksomhedens mål og mål. Det er vigtigt for hele personalet i en organisation at have den samme vision, og det sikrer HRM, at det sker. De bygger også teams og motiverer personalet til at føle, at de er en del af deres virksomheds overordnede succes.

HRM-afdelingen leverer en række kompetencer og ressourcer, der sikrer, at virksomheden kan fungere med succes. Disse ressourcer omfatter juridisk rådgivning og ledelsesrådgivning, træning og coaching, administrative tjenester og talentstyring, foruden et indgående kendskab til den bedste måde at motivere og lede mennesker på. God HRM er afgørende for virksomheder af alle størrelser, og at finde de bedste mennesker til en rolle i en virksomhed kan gøre forskellen mellem succes og stabil forretningsvækst til at være ude af stand til at generere overskud.

Læs mere: Guide til People Management: Definition, tips og færdigheder

Hvad er trinene i personaleledelse?

Human resource management er en proces, der sikrer, at den bedste person udfører et bestemt job. Trinene til at sikre, at dette sker, er som følger:

 1. Analyse: Før du kan komme videre med ethvert HRM-behov, skal du forstå de organisatoriske mål eller virksomhedens mål. Virksomheden kan have krav til salg, produktion eller markedsføring. HRM har brug for en grundig vurdering af disse mål, før de kan begynde en proces.
 2. Lav en opgørelse: Det nuværende antal medarbejdere, deres uddannelsesniveau og træning, kapacitet og nuværende præstation er faktorer, som HRM skal kende, før de kan overveje personalebehov. Nogle stillinger kan blive besat fra interne kandidater, og andre vil have behov for nye medarbejdere.
 3. Planlægning: HR-afdelingen skal lave en overordnet plan for virksomhedens personalebehov. Hvis planen er udført godt, bør det resultere i minimumsomkostninger og intet spild, hvilket kræver ansættelse af den rigtige fagmand første gang. Rekruttering og uddannelse er en dyr proces, så det er bedst kun at udføre processen én gang. At forudsige medarbejdernes behov for fremtiden og estimere, hvor åbningerne for nyt personale er, er vigtigt på dette stadium.
 4. Rekruttering: Denne del af processen involverer annoncering efter nye medarbejdere, afholdelse af samtaler og udvælgelse af de bedst egnede kandidater, der både har det rette uddannelsesniveau og passer godt ind i virksomhedskulturen.
 5. Træning: Denne fase er nøglen til at sikre, at nye medarbejdere er forberedte på deres roller og sandsynligvis vil blive i virksomheden i lang tid. En veluddannet medarbejder vil sandsynligvis være mere produktiv og gladere i deres rolle.
 6. Vurdering: For at vide, hvor godt en medarbejder klarer sig i deres rolle, skal HRM-teamet foretage regelmæssige evalueringer. Dette giver dem mulighed for at give feedback til medarbejderen og finde ud af, om medarbejderen har nogle behov. Evalueringerne skal give feedback til den overordnede HRM-plan, så det løbende personalebehov kan sammenlignes med de nuværende medarbejderes evner.
 7. Kompensation: Hvis en organisation ønsker at have medarbejdere, der nyder deres arbejde og yder deres bedste, så skal de yde løn, der er branchestandarden eller højere. HRM bør overvåge standardlønnen og altid sikre, at medarbejderne får det korrekte beløb for at kompensere dem for deres arbejde og overarbejde.
 8. Oprettelse af politikker: Der skal være politikker på plads for at sikre, at medarbejderne forstår deres rettigheder, og hvad der forventes af dem. Der bør være oversigter i en medarbejderhåndbog, som alle medarbejdere har adgang til. Politikkerne skal opdateres regelmæssigt for at afspejle eventuelle ændringer, der sker i organisationen.
 9. Vedligeholdelse af motivationen: Mange mennesker er begejstrede, når de begynder på et job, og det er vigtigt at bevare motivationen hos arbejdsstyrken over tid. HRM bør udvikle et sæt incitamenter, der har til formål at skabe motivation og booste moralen. Disse er adskilt fra lønninger og kan omfatte at tillade fjernarbejde i hjemmet, en kortere arbejdsuge, bedre sundhedspleje, gratis eller subsidieret børnepasning eller overskudsdeling.

Hvad er målene for personaleledelse?

Som en vital komponent i en god forretningsmodel har HRM-afdelingen til formål at:

 • Afstem virksomhedens mål efter medarbejdernes: Det er vigtigt, at hvert medlem af arbejdsstyrken forstår, hvad organisationen stræber efter at opnå, så de arbejder som en samlet gruppe. Nye medarbejdere får ofte oplæring fra HRM-afdelingen for at give dem et overblik over organisationen og målene.
 • Sørg for, at arbejdsstyrken bliver brugt til maksimal effekt** :** Det giver mening at få hver person til at udføre en rolle, som de er i stand til og tilstrækkeligt uddannet til at udføre. HRM-afdelingen er ansvarlig for at sikre, at hver enkelt rolle udfyldes korrekt, og at alle medarbejdere arbejder optimalt.
 • Find ud af, hvad medarbejdere har brug for fra deres job: Glade medarbejdere er normalt effektive medarbejdere, og HRM bør sigte efter at finde ud af, hvad hver enkelt medarbejder har brug for for at holde dem glade i deres job, såsom personalegoder, overarbejde eller uddannelse.
 • Motivere og øge medarbejdermoralen: HRM-afdelingen organiserer team-bonding-øvelser, udedage og arrangementer, der involverer medarbejderfamilier. De skal forstå, hvad der motiverer personalet, især i vanskelige tider som efter en runde med fyringer eller budgetnedskæringer.
 • Øg medarbejdernes færdighedsniveau gennem træning og uddannelse: Når en medarbejder er korrekt uddannet og trænet, er de i stand til at udføre deres arbejde efter bedste evne. HRM-afdelingen bør tilrettelægge både on-the-job træning og off-site specialistuddannelse. De kan bringe eksperter ind i organisationen for at levere specifikke træningskurser. Evalueringer giver HRM-afdelingen mulighed for at afgøre, hvilken yderligere uddannelse en medarbejder ville finde nyttig. Løbende feedback gennem god HRM fører til løbende forbedring af arbejdsstyrkens kompetencer.
 • Forsyn organisationen med dygtige nye medarbejdere: Nogle roller i virksomheden kræver erfarne personer med et specifikt uddannelsesniveau og kvalifikationer. HRM skal finde den ideelle person til disse roller og tilbyde dem en pakke af fordele, der gør dem interesserede i at sikre ansættelse i organisationen. Til entry-level stillinger skal de finde personer, som de vurderer i stand til at udføre deres opgaver efter et passende uddannelsesforløb.
 • Hjælp arbejdsstyrken med at danne stærke teams, der kan samarbejde med hinanden: Teamwork er afgørende for succes, både inden for hvert team og ved samarbejde med andre teams. Stærke teams er mere effektive i deres arbejde og har højere moral. Teammedlemmer kan dele bedste praksis og gode ideer. HRM skal styrke teamwork gennem bindingsøvelser og træning og ved at tilbyde belønninger for teampræstationer.

HR jobtitler

Hvis du er interesseret i at arbejde i HR-faget, er der en række jobtitler at overveje, herunder:

 • HR assistent
 • HR koordinator
 • HR generalist
 • HR-chef
 • HR direktør
 • Vicepræsident for HR

HR assistent

National gennemsnitsløn: $16,27 i timen

Primære opgaver: Dette er en entry-level stilling, der udfører de lavere opgaver i HR-afdelingen. Flere ledende medarbejdere overvåger HR-assistenten og fungerer som mentorer.

HR koordinator

National gennemsnitsløn: $18,34 i timen

Primære opgaver: En HR-koordinator er en indgangsstilling, der rapporterer til HR-chefen. Hoveddelen af ​​rollen er at opdatere og administrere dokumenter som medarbejderregistre og optegnelser over syge- og ferieorlov. De er ofte kontaktpunktet for virksomhedens ansatte.

Læs mere: Lær om at være HR-assistent

HR generalist

National gennemsnitsløn: $54.679 om året

Primære opgaver: Denne rolle er ansvarlig for medarbejdere i en organisation. De sigter mod at hjælpe medarbejdernes præstationer gennem uddannelse og udvikling og administrere medarbejderbetalinger og -goder.

Læs mere: Lær om at være HR-generalist

HR-chef

National gennemsnitsløn: $72.102 om året

Primære opgaver: HR-chefer overvåger juniormedarbejdere og rekrutteringsprocessen. De udvikler og implementerer afdelingens strategier og politikker for at sikre, at de stemmer overens med organisationens overordnede mål.

HR direktør

National gennemsnitsløn: $96.411 om året

Primære opgaver: Disse fagfolk kan også kaldes HR-chefer. De sikrer, at alle juridiske og organisatoriske politikker og regler overholdes og administrerer økonomien for afdelingen, herunder kompensationsplaner. De designer og udvikler også medarbejdertræningsstrategier og kan rapportere til den administrerende direktør afhængigt af afdelingens størrelse.

Vicepræsident for HR

National gennemsnitsløn: $146.636 om året

Primære opgaver: Dette er en HR-rolle på øverste niveau, også kaldet chief HR officer, der typisk findes i større organisationer. Disse fagfolk fokuserer hovedsageligt på HR-strategi og har magten til kritisk at påvirke virksomhedens succes.

Magnus Holst
Magnus Holst Enhver del af en organisation, der involverer den menneskelige arbejdsstyrke, er en del af funktionen med menneskelig ressourcestyring. Der er en række mål, som menneskelig ressourceledelse har for at sikre, at virksomhedens mål nås. I denne artikel definerer vi personaleledelse, hvad trinene og målene er og nogle forskellige HR-jobtitler.