Hvad Er En Forebyggende Læge? Definition Og Krav

Hvad Er En Forebyggende Læge? Definition Og Krav

Forebyggende læger er meget vigtige for at fremme sundheden til den brede offentlighed. Deres rolle består af mange ansvarsområder og kræver et højt uddannelsesniveau, da de arbejder med sygdoms- og skadesforebyggelse. Hvis du er interesseret i det medicinske område såvel som at fremme sund adfærd, så kan du overveje at blive en forebyggende medicinlæge. I denne artikel diskuterer vi, hvad en forebyggende læge er, hvad de laver, krav for at blive det og de nationale løn- og jobudsigter for denne rolle.

Hvad er en forebyggende læge?

En forebyggende læge er en læge, der er specialiseret i forebyggelse af sygdom, handicap, skade eller for tidlig død. Forebyggende læger hjælper typisk patienter, før de bliver syge, mens en primærlæge hjælper patienter, efter de er blevet syge. Deres mål er at øge sundheden og mindske risikoen for skader eller spredning af sygdomme hos enkeltpersoner og den generelle befolkning. De fremmer sundheden for at forhindre sygdom eller skade, før den opstår. For at gøre dette kan læger i forebyggende medicin undervise eller rådgive patienter eller grupper af mennesker til at uddanne dem om sundhed og forebyggelsesmetoder.

Mens læger i forebyggende medicin kan mødes med individuelle patienter eller hjælpe almindelige befolkninger, faciliterer de også sundhedsprogrammer og træner andre læger i forebyggende medicin. Læger i forebyggende medicin kan arbejde på hospitaler, klinikker, offentlige myndigheder eller virksomheder, og der er tre områder, som læger i forebyggende medicin specialiserer sig i:

  • Luftfartsmedicin: Luftfartsmedicin refererer til sundheden hos dem i flyindustrien.
  • Generel forebyggende medicin og folkesundhed: Generel forebyggende medicin vedrører sundheden for offentligheden, såsom samfund eller befolkninger.
  • Arbejdsmiljø: Arbejdsmiljø er sundhed og sikkerhed for personer, der er på deres ansættelsessted.

Relateret: 19 lægekarrierer at forfølge

Hvad gør en forebyggende læge?

En forebyggende læge kan specialisere sig i forskellige områder, og deres roller kan variere afhængigt af, hvor de arbejder. Men forebyggende lægers mål er at fremme og vedligeholde folks sundhed. Nogle opgaver, de kan udføre, omfatter:

  • Udarbejdelse af sundhedsrapporter
  • Screening af patienter for sygdom
  • Uddannelse af læger
  • Identifikation af potentielle højrisikogrupper for sygdomme

De kan også udføre forskning for at undersøge, hvordan deres forebyggende medicin eller andre forebyggende foranstaltninger virker. Forebyggende læger kunne også undersøge årsagen til sygdomme, eller hvorfor de spredes.

Forebyggende medicinlæger kan arbejde med individer, eller de kan studere større grupper, såsom befolkninger. For enkeltpersoner kan de foreslå livsstils- eller adfærdsændringer for at fremme sundheden, hvilket kan øge en persons levetid eller generelle velvære. For en befolkning kan de studere sundhedsforskelle eller sygdomspredning inden for et samfund. Forebyggende læger kan ofte støde på tilbagevendende sygdomme, som påvirker en stor procentdel af befolkningen, såsom hjertesygdomme eller diabetes.

Relateret: Medicinske jobtyper og roller med beskrivelser

Krav for at blive forebyggende læge

Hvis du er interesseret i at blive forebyggende læge, er her nogle krav til denne rolle:

Få en bachelorgrad

Før du bliver læge i forebyggende medicin, skal du have en bachelorgrad eller fire års formel uddannelse. Selvom der er mange gradsmuligheder, du kan vælge, er en videnskabs- eller præ-medicinsk grad populære valg for at blive læge. Overvej at vælge en grad, der kan hjælpe dig med at forstå forebyggende medicin. For at gøre dette skal du undersøge den uddannelse, du overvejer, for at se, hvilke kurser de tilbyder. En bachelorgrad inden for disse områder kan kræve, at du deltager i laboratorier eller klinisk arbejde som en del af programmet.

Gå på medicinstudiet

Selvom læger i forebyggende medicin specialiserer sig i at forebygge sygdom og skader, skal de stadig gå på medicinsk skole. Dette skyldes, at deres rolle kan kræve, at de udfører opgaver, som en normal læge kan udføre, såsom at operere patienter eller ordinere medicin. Medicinsk skole er yderligere fire års formel uddannelse. En medicinstuderende bruger typisk de første to år på kurser, der lærer dem medicinske og naturvidenskabelige begreber. Tredje og fjerde år omfatter normalt mere klinisk erfaring, som er personlig træning med patienter.

Relateret: Sådan vælger du en specialitet i medicin

Gennemfør et ophold i forebyggende medicin

Når du har deltaget og bestået medicinstudiet, kan du gennemføre et ophold i forebyggende medicin. Residency-programmer er efteruddannelse, der fokuserer på et specifikt område, såsom forebyggende medicin. Disse programmer kan vare fra tre til syv år, afhængigt af det felt eller program, du vælger. Et ophold i forebyggende medicin er, hvor du begynder at lære om det forebyggende medicinfelt og den generelle folkesundhed i modsætning til grundlæggende ph.d.-uddannelse. På et opholdssted for forebyggende medicin kan du lære om epidemiologi, som refererer til studiet af forekomst, vedligeholdelse, spredning og kontrol af sygdomme.

Bestå en opholdseksamen

Når du har afsluttet dit ophold, skal du muligvis bestå en eksamen for at blive certificeret eller licenseret. At arbejde inden for ethvert medicinsk område kræver et vist niveau af beherskelse. Dette skyldes, at det at være læge kræver omfattende viden om mange komplekse emner og anvendelse af denne viden til at udføre daglige opgaver. Sammen med afslutningen af ​​opholdseksamener kan din tilsynsførende læge evaluere dine færdigheder for at sikre, at du er kvalificeret til at blive en forebyggende medicinlæge.

Relateret: 12 typer epidemiologer

Gennemsnitlig jobløn og jobudsigter

I gennemsnit tjener læger en national løn på $248.472 om året. Løn kan variere afhængigt af placering og dit uddannelsesniveau eller erfaring. Det kan også variere afhængigt af det specifikke felt. For eksempel kan en primærlæge have en anden løn end en forebyggende læge.

Det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS) anslår, at stillinger for læger, såsom læger i forebyggende medicin, vil vokse med 4% i løbet af det næste årti, hvilket er lig med den gennemsnitlige sats for alle job. Dette skyldes den samlede vækst i den aldrende befolkning og den stigende frekvens af kroniske sygdomme.

Ditlev Nygaard
Ditlev Nygaard Forebyggende læger er meget vigtige for at fremme sundheden til den brede offentlighed. Deres rolle består af mange ansvarsområder og kræver et højt uddannelsesniveau, da de arbejder med sygdoms- og skadesforebyggelse. Hvis du er interesseret i det medicinske område såvel som at fremme sund adfærd, så kan du overveje at blive en forebyggende medicinlæge. I denne artikel diskuterer vi, hvad en forebyggende læge er, hvad de laver, krav for at blive det og de nationale løn- og jobudsigter for denne rolle.