Hvad Er En Finansdirektør?

Hvad Er En Finansdirektør?

Chief financial officers har en vigtig rolle i at træffe beslutninger, der øger en virksomheds rentabilitet. De er de højeste finansielle ledere i en organisation og arbejder ofte tæt sammen med andre professionelle på C-niveau for at opretholde og fremme høje standarder for alle medarbejdere. At blive CFO involverer at opnå et unikt sæt færdigheder, få stor erfaring og gennemføre en vis uddannelse. I denne artikel vil vi forklare en CFO's pligter og færdigheder.

Hvad er en finansdirektør?

En finansdirektør er en direktør med ansvar for en virksomheds økonomiske aktiviteter. Dette er den professionelle økonomistyring på højeste niveau i virksomheden, ansvarlig for overholdelse af lovmæssige og regulatoriske krav. De er også ansvarlige for at forudsige og udvikle langsigtede planer for en virksomheds rentabilitet. En CFO udarbejder finansielle rapporter og kan direkte eller indirekte føre tilsyn med medarbejdere, der udfører økonomiske opgaver.

Relateret: 10 almindelige ledelsesstile (med eksempler)

Hvad laver en CFO?

CFO's rolle varierer fra virksomhed til virksomhed. I nogle organisationer er økonomichefens rolle meget struktureret og begrænset til at producere og analysere rapporter. Men efterhånden som disse funktioner er blevet mere automatiserede, har CFO-stillingen i mange organisationer udviklet sig til at udføre andre roller.

 • Oprettelse af strategier: En CFO samarbejder med den administrerende direktør for at udvikle langsigtede planer. Investeringer og kapitalplanlægning er en del af denne vision. Når virksomheden ønsker at påtage sig en kostbar ny satsning, er CFO'en ansvarlig for at sikre, at ressourcerne er der til at implementere planen. Denne opgave involverer pengestrømsstyring, budgetudvikling og vurdering af finansielle styrker og svagheder.
 • Ledende: Denne professionelle leder et team af andet finansielt og administrativt personale, såsom revisorer, analytikere og kontorister. En CFO har også ofte en lederrolle på et højere niveau. Sammen med andre medlemmer af topledelsen hjælper CFO'en med at lede organisationen i den rigtige retning for at nå visioner og mål.
 • Beslutningstagning: CFO'er er beslutningstagere, der er ansvarlige for at analysere finansielle rapporter for at hjælpe ledelsesteamet med at træffe de mest informerede beslutninger som muligt. De bør være i stand til at gennemgå alle tilgængelige data og statistikker for at træffe endelige økonomiske beslutninger for virksomheden. 
 • Repræsenterende: En CFO er en ambassadør, der faciliterer økonomiske drøftelser med andre parter i og uden for virksomheden. De er en autoritet for virksomhedens økonomiske tilstand, så troværdighed er afgørende for organisationens succes. En CFO kan være involveret i forhandlinger om store kontrakter med kunder og leverandører.
 • Overvågning af overholdelse: En CFO er ansvarlig for at holde virksomheden i overensstemmelse med love og myndighedskrav. For eksempel sørger en CFO for, at regnskabsprocedurer nøjagtigt opfanger indtægter og udgifter ved brug af accepterede regnskabsprincipper. Det er deres opgave at sikre, at virksomheden også følger alle skattelove.

Relateret: Hvad er strategisk planlægning? Definition, teknikker og eksempler

Gennemsnitsløn

Økonomidirektører er oftest fuldtidsansatte. Deres løn afhænger normalt af størrelsen, typen og placeringen af ​​den organisation, de arbejder i. Uddannelse og erfaring kan også påvirke økonomidirektørens løn.

 • Gennemsnitsløn i USA: $126.959 om året
 • Nogle lønninger varierer fra $29.000 til $294.000 om året

CFO'er tjener også i gennemsnit yderligere $20.000 om året i overskudsdeling.

Kompetencer for økonomidirektører

Gode ​​CFO'er har brug for mere end blot et indgående kendskab til regnskabsprincipper. De skal også vide, hvordan man anvender disse principper for at lede virksomheden økonomisk. Her er et par færdigheder, som CFO'er bør have for at få succes:

 • Interpersonelle færdigheder
 • Tidsadministration
 • Analytisk tænkning
 • Problemløsning
 • Ledelse

Interpersonelle færdigheder

Økonomisk planlægning for en organisation kræver input fra andre ledere med hensyn til fremtidige behov, så en økonomichef bør være i stand til at arbejde godt sammen med andre. Da CFO'er også ofte leder regnskabs- eller finansafdelinger, bør de være i stand til at arbejde godt sammen med medarbejderne for at sikre afdelingens succes. De bør være troværdige og bevare et ry for integritet og ærlighed.

Tidsadministration

En CFO arbejder ofte mange timer for at opfylde de mange forpligtelser, der er forbundet med stillingen. At arbejde 50 til 60 timer om ugen kan være almindeligt, især når de skal overholde deadlines. Som følge heraf er tidsstyring og evnen til at balancere ansvar kritiske færdigheder for en CFO.

Analytisk tænkning

Fordi de har en væsentlig rolle i beslutningstagning og fremtidig planlægning, skal CFO'er være kritiske tænkere, der kan anvende logik og finansiel intelligens til forretningsmæssige udfordringer.

Problemløsning

CFO'er træffer mange store økonomiske beslutninger, som kan påvirke hele organisationen. De skal være i stand til at skabe løsninger på udfordringer, der er nemme at implementere i hele virksomheden og ikke forårsager yderligere problemer. At have stærke problemløsningsevner kan hjælpe dem med at udvikle grundige beslutninger, der kan kræve kreativitet og innovation.

Ledelse

En stor del af en CFOs opgaver omfatter at lede andre. At besidde gode lederevner gør det muligt for en CFO med succes at fremme virksomhedens strategier og overbevise medarbejderne om at følge dem. Lederevner kan også hjælpe en CFO med at øge motivationen og medarbejdernes engagement i de afdelinger, de leder.

Ofte stillede spørgsmål om at være CFO

Hvis du planlægger en karriere som CFO, har du muligvis nogle specifikke spørgsmål om, hvordan du udfører den karrierebane. Her er et par af de mest almindelige forespørgsler.

Hvad er forskellen mellem en CFO og en controller?

CFO er et begreb, der oftest bruges i store organisationer. Titlen på controller bruges normalt i mindre organisationer. Mens begge titler kan bruges til at henvise til den professionelle økonomistyring på højeste niveau i virksomheden, har CFO'er ofte yderligere ansvar som en del af det øverste ledelsesteam.

Hvem refererer en CFO til?

De fleste CFO'er rapporterer direkte til den administrerende direktør, administrerende direktør, præsident eller en anden topchef. Nogle få økonomidirektører i mindre organisationer rapporterer til et udvalg i en bestyrelse.

Hvor lang tid tager det at blive CFO?

Fordi hver person og hver virksomhed er forskellige, er der ingen fast tidsplan for at nå en CFO-stilling. Hvor lang tid det tager er et spørgsmål om erfaring og forberedelse at blive klar til at lede en virksomhed økonomisk. Efter at have afsluttet din uddannelse, kan det tage otte til 10 års erfaring med finansiel eller virksomhedsledelse at være forberedt til denne rolle.

Hvilken uddannelse har en CFO brug for?

Med hensyn til formel uddannelse kræver de fleste virksomheder, at finansdirektøren har en MBA eller tilsvarende grad. En bachelorgrad i finans eller regnskab er et glimrende program at starte med, inden du går videre til en kandidatuddannelse. I nogle brancher skal økonomidirektøren for en virksomhed være en statsautoriseret revisor.

Har du brug for certificering for at være CFO?

Du behøver ikke en certificering eller licens for at blive CFO, selvom mange optjener økonomiske akkreditiver gennem hele deres karriere, herunder:

 • Statsautoriseret revisor
 • Uddannet finansanalytiker
 • Certificeret intern revisor
 • Certificeret Management Accountant

Mads Johansen
Mads Johansen Chief financial officers har en vigtig rolle i at træffe beslutninger, der øger en virksomheds rentabilitet. De er de højeste finansielle ledere i en organisation og arbejder ofte tæt sammen med andre professionelle på C-niveau for at opretholde og fremme høje standarder for alle medarbejdere. At blive CFO involverer at opnå et unikt sæt færdigheder, få stor erfaring og gennemføre en vis uddannelse. I denne artikel vil vi forklare en CFO's pligter og færdigheder.