Hvad Er En Chartered Financial Analyst?

Hvad Er En Chartered Financial Analyst?

Hvis du er færdiguddannet med din bachelor i finans og søger efter en karriere inden for finans- eller investeringsbranchen, kan det være en fordel for dig at blive en certificeret chartret finansanalytiker. Certificerede CFA-professionelle øger ofte deres chancer for at modtage forfremmelser i ledelses- og lederroller. Dette skyldes, at disse karriereveje ofte kræver yderligere uddannelse for at udmærke sig inden for deres områder.

I denne artikel diskuterer vi, hvad en chartret finansanalytiker er, hvad der kræves for at blive det, og hvilke job CFA-professionelle normalt forfølger.

Hvad er en autoriseret finansanalytiker?

En chartret finansanalytiker er en certificeringslegitimation, der tilbydes medarbejdere over hele verden, der ønsker at komme videre i deres finanskarriere. Mange anser denne certificering for prestigefyldt inden for finansbranchen og kan øge dine chancer for at modtage stillinger på ledelsesniveau inden for finans.

Det uddeles af Chartered Financial Analyst Institute, som er en professionel forening, der indeholder medlemmer i over 100 lande. Når du bliver en CFA, vil du også blive registreret som medlem af CFA Institute.

Relateret: Din guide til karrierer i finans

Grunde til at blive uddannet finansanalytiker

Efter eksamen fra en fireårig institution kan kandidater, der forfølger en finanskarriere, vælge enten at blive en chartret finansanalytiker eller opnå en Master of Business Administration. Nogle studerende kan vælge at få både deres MBA og CFA. Hver af disse kvalifikationer kan hjælpe dig med at modtage forfremmelser og højere løn i en finansiel eller investeringsrelateret karriere.

De mest almindelige årsager til, at studerende kan vælge at forfølge en CFA inkluderer:

 • Eksamenerne er billigere end at modtage en MBA. For at blive en CFA skal du tage tre separate eksamener, der hver koster cirka $1500. Typisk kan prisen for disse test være billigere end at forfølge en Master of Business med få eller ingen stipendier.
 • Det kan være lettere at balancere studie og fuldtidsarbejde. Da CFA-eksamenerne er selvlærte og ikke kræver deltagelse i fysiske kurser, kan det være lettere at studere og vedligeholde en fuldtidsrolle i en finansiel stilling for at få mere praktisk erfaring.
 • Det kan øge dine chancer for at få en højere løn . Arbejdsgivere kan være imponeret over mængden af ​​viden og uddannelse, du har modtaget efter omfattende studier til CFA-certificeringen. På grund af denne stærke viden, du har opnået, kan du øge dine chancer for at modtage mere løn.
 • Du kan blive anerkendt globalt for denne præstation. Da CFA Institute er en forening med medlemmer i over 100 lande rundt om i verden, kan du fange opmærksomheden fra fagfolk verden over.

Krav til chartret finansanalytiker

At blive en chartret finansanalytiker tager mange års studier og træning. For at blive uddannet finansanalytiker skal du opfylde følgende krav:

 • Bestå niveau 1, 2 og 3 i CFA-eksamenerne
 • Har en bachelorgrad i finans
 • Fire års professionel erhvervserfaring inden for et investerings- eller finansområde
 • Indsend to til tre professionelle referencer, der er fortrolige med din erfaring inden for finansfaget

Eksamener påkrævet for certificerede finansanalytikere

For at blive uddannet finansanalytiker skal du bestå tre eksamener. Niveau 1-eksamen tilbydes to gange årligt, mens niveau 2 og 3 kun kan tages én gang årligt. Kandidater kan tage disse eksamener så meget som nødvendigt. Mange mennesker bruger cirka 300 timer på at studere til hver eksamen.

Under eksamen kan testpersoner blive testet om emner som:

 • Økonomi
 • Faglige og etiske standarder
 • Finansiering på firmakontorer
 • Derivater
 • Kvantitative metoder
 • Økonomisk analyse og rapportering
 • Alternative investeringer
 • Fast indkomst
 • Formueforvaltning
 • Porteføljeplanlægning
 • Investeringer i egenkapital

Ansøgere skal bestå hver af følgende eksamener for at blive en chartret finansanalytiker. Du kan finde studiematerialer og andre ressourcer online, i lokale boghandlere eller på biblioteker.

Niveau 1 eksamen

Denne eksamen er tilgængelig en gang om året. Kandidater kan vælge at tage det i juni eller december. Testpersoner får seks timer til at gennemføre denne eksamen, som indeholder cirka 240 multiple-choice spørgsmål. Denne del af eksamen er analysedrevet og quizzer ansøgere om de 10 emneområder, der findes inden for Candidate Body of Knowledge.

Niveau 2 eksamen

Når niveau 1-eksamenen er bestået, kan ansøgere tage den niveau 2-eksamen, der tilbydes i juni. I denne eksamen bliver ansøgere testet om aktiver, hvordan man anvender forskellige investeringsværktøjer, og hvordan man konceptualiserer forskellige kontekstuelle problemer eller situationer. Eksamenen er på 120 spørgsmål og vil indeholde cirka 20 casestudier med 6 multiple-choice spørgsmål, der understøtter hvert casestudie.

For at læse til denne eksamen kan du henvise til International Financing Reporting Standards, som diskuterer forskellige analytiske og finansielle rapporteringsregler, der kan vises som spørgsmål på eksamen. Du kan også finde andre eksamensspørgsmål online eller i forberedelsesbøger og studiemateriale.

Niveau 3 eksamen

Den afsluttende eksamen efter bestået de to første er niveau 3-eksamen, som også udbydes i juni. Det vil teste dig om formueplanlægning og porteføljestyring. Det er en seks timers eksamen, der indeholder otte til tolv skriftlige spørgsmål og ti multiple-choice spørgsmål. Du vil blive stillet spørgsmål vedrørende forskellige analytiske metoder og koncepter vedrørende investerings- og finansieringsfag.

Jobs for uddannet finansanalytiker

Når du har bestået hver eksamen og har opfyldt de andre kvalifikationer, kan du undersøge og forfølge stillinger, der er bedst egnede til en certificeret CFA. Nedenfor er almindelige jobs, som mange chartrede finansanalytikere vælger at forfølge.

1. Revisor**

National gennemsnitsløn: $54.745 om året

Primære opgaver : Revisorer analyserer en virksomheds regnskabsdata og information. De vil derefter udarbejde rapporter vedrørende passiver, aktiver og andre finansielle transaktioner. Revisorer vil bestemme den økonomiske status for en virksomhed ved at indsamle deres tab og overskud og vil udvikle en plan for, at virksomheden forbliver økonomisk stabil.

Relateret: Lær om at være revisor

2. Investeringsbankmand**

National gennemsnitsløn: $59.766 om året

Primære opgaver : En investeringsbankmand arbejder direkte med kunder for at tjene som finansiel rådgiver. De sælger ofte aktier eller udsteder gæld i virksomheder for at rejse penge på kapitalmarkederne. Investeringsbankfolk samarbejder også med kunder for at overvåge forskellige investeringsmuligheder og instruere kunder om, hvad de skal investere i.

3. Revisor**

National gennemsnitsløn: $64.117 om året

Primære pligter : Revisorer vil beskytte en virksomheds aktiver og passiver ved at søge i en virksomheds optegnelser, rapporter og enhver anden finansiel dokumentation. De vil ofte udføre adskillige revisionstest og vil rapportere deres resultater med de respektive reviderede. Revisorer er ofte velinformerede om forskellige statslige og føderale love eller regler og arbejder for at sikre, at virksomheder følger disse regler.

4. Børsmægler**

National gennemsnitsløn: $68.049 om året

Primære opgaver : Børsmæglere sælger og køber forskellige aktier til deres kunder. De vil derefter regelmæssigt overvåge og evaluere ydeevnen af ​​de købte aktier og vil kommunikere denne ydeevne til kunderne. Andre ansvarsområder omfatter at rådgive kunder om aktier, der skal købes, holde sig ajour med aktuelle økonomiske tendenser eller nyheder, finde nye kunder til at rådgive gennem netværksmuligheder.

5. Virksomhedens finansanalytiker

National gennemsnitsløn: $70.581 om året

Primære opgaver : En virksomheds finansanalytiker vil spore og rapportere om en virksomheds økonomiske status. De forbliver ofte opdateret på aktuelle økonomiske beslutninger, som virksomheden træffer i kombination med ændringer, der sker på det finansielle marked. Virksomhedsfinansanalytikere vil bruge disse oplysninger til at udvikle rapporter til den øverste ledelse for at lave velrettede finansielle strategier.

Relateret: Lær om at være finansanalytiker

6. Asset manager

National gennemsnitsløn: $74.026 om året

Primære opgaver : Kapitalforvaltere analyserer en virksomheds økonomi og værdi ved at undersøge deres økonomiske rapporter og erklæringer. De vil samarbejde med direkte partnere og finansieringsrådgivere for at bestemme en virksomheds økonomiske status. Andre ansvarsområder omfatter udarbejdelse af kapitalforvaltningsrapporter, investeringsrapporter og risikovurderinger for hver investering.

7. Relationsansvarlig

National gennemsnitsløn: $74.077 om året

Primære opgaver : Relationsledere arbejder på et salgsteam for at opbygge relationer med forskellige kunder og kunder. De vil udføre en konkurrenceanalyse for at lære forskellige strategier, der bruges af andre sælgere. Relationsledere undersøger og opdager også kundernes behov for at hjælpe med at skabe effektive salgsplaner.

8. Økonomisk konsulent

National gennemsnitsløn: $90.227 om året

Primære opgaver : Finansielle konsulenter fungerer som rådgivere for kunder ved at hjælpe dem med at opretholde en stærk personlig økonomisk status. De vil hjælpe kunder med at træffe beslutninger vedrørende skatter, forsikringer, investeringer og pensionsordninger. Andre ansvarsområder omfatter at holde sig ajour med markedstendenser og økonomiske forhold, netværke for at finde nye kunder og undersøge nye steder for kunder at investere i.

9. Risikomanager**

National gennemsnitsløn: $104.119 om året

Primære pligter : Risikomanagere evaluerer og analyserer indvirkningen på en virksomhed, hvis der skulle opstå potentielle risici. De vil omhyggeligt analysere og bestemme eventuelle risici, evaluere, hvordan en virksomhed har håndteret disse risici i fortiden og beslutte, hvordan de skal håndteres i fremtiden. Andre ansvarsområder omfatter udarbejdelse af budgetter for forsikring og risikostyring, brainstorming af planer for at reducere risici og implementering af virksomhedens sikkerhedsplaner.

Jannik Caspersen
Jannik Caspersen Hvis du er færdiguddannet med din bachelor i finans og søger efter en karriere inden for finans- eller investeringsbranchen, kan det være en fordel for dig at blive en certificeret chartret finansanalytiker. Certificerede CFA-professionelle øger ofte deres chancer for at modtage forfremmelser i ledelses- og lederroller. Dette skyldes, at disse karriereveje ofte kræver yderligere uddannelse for at udmærke sig inden for deres områder.