Hvad Er En Administrerende Direktør: CEO? Definition Og Rolle

Hvad Er En Administrerende Direktør: CEO? Definition Og Rolle

Den administrerende direktør er den højeste stillingsbetegnelse i en organisation og en stilling mange ambitiøse ledere stræber efter. At nå dette niveau kræver mere end blot uddannelse, jobforberedelse og ledelsesevner. Den administrerende direktør vejleder organisationen, sætter tonen for interaktioner, inkarnerer dens mission statement og kultur og bærer ansvaret for virksomhedens mål og retning samt svar til interessenter. Denne artikel forklarer, hvad en administrerende direktør er, deres typiske jobansvar, de nødvendige færdigheder for at få succes i denne stilling og virkningerne af et CEO-skifte.

Hvad er en administrerende direktør?

En administrerende direktør styrer den strategiske retning af en organisation ved at træffe ledelsesmæssige beslutninger på øverste niveau. Mens de kan søge udtalelser fra andre c-niveau officerer, direktører eller ledere i organisationen, falder virksomhedens succes til dem. Nogle administrerende direktører kan have titlen som præsident, administrerende direktør eller administrerende direktør. Hvis den administrerende direktør er leder af en børsnoteret virksomhed, er de ansvarlige for bestyrelsen og interessenterne ud fra et indtægtsperspektiv, men det generelle forløb af virksomheden i, hvordan den opfylder sine omsætningsmål, er overladt til denne position.

Den administrerende direktør bør opretholde konstant årvågenhed over det konkurrencemæssige landskab samt udforske ekspansionsområder, såsom nye markeder, skiftende demografi og vækstmuligheder for produkter eller tjenester. Administrerende direktører fokuserer på retningen og målsætningen, hvorimod lederne arbejder med teams om implementering og daglige detaljer.

Hvad laver en administrerende direktør?

CEO'er sætter den generelle tone og retning for en organisation ved at:

 • Overvågning af organisationens budget
 • Fastsættelse af organisationens strategiske retning og omsætningsmål
 • Lede et team af c-level officerer og arbejde med ledelsen
 • Fungerer som virksomhedens ansigt og styrker dens image
 • Se brancheændringer, potentielle omvæltninger og vurdering af muligheder
 • Bestemmelse af måder at forbedre ydeevnen og vækste virksomheden og omsætningen med en interesse i at spare penge

Overvågning af organisationens budget

Den administrerende direktør arbejder sammen med økonomichefen og den administrerende ledelse for at skabe et budget, der positionerer virksomheden til at opnå økonomisk succes. De kan justere afdelingsallokeringer for at optimere væksten samt eliminere grupper og tjenester, der ikke giver afkast.

Fastsættelse af organisationens strategiske retning og omsætningsmål

Den administrerende direktør kan drive forandringer i organisationen som en del af den strategiske retning og opstilling af indtægtsmål. De vil være ansvarlige for at rapportere om fremskridt hen imod disse mål til bestyrelsen og interessenter.

Lede et team af c-level officerer og arbejde med ledelsen

En del af CEO-funktionen er at lede mennesker. Den administrerende direktør udstikker kursen for virksomheden og arbejder sammen med topledere for at udføre den på kort og lang sigt. Det er vigtigt, at strategiske beslutninger og ændringer i ledelsen filtreres ned gennem de mange lag i organisationen. Den administrerende direktør skal arbejde med deres direkte rapporter for at sikre, at dette sker.

Fungerer som virksomhedens ansigt og styrker dens image

Dagens administrerende direktør har en meget offentligt vendt rolle. Det er ikke ualmindeligt at blive tilkaldt som tankeekspert i interviews og casestudier. Pressekonferencer, onlineinterviews, videoer, løbende spalter og artikler, afholdelse af arrangementer og deltagelse i konferencer som hovedtaler er almindelige opgaver for administrerende direktører.

Der er også interne krav til administrerende direktører, som at tale med medarbejdere med opdateringer om organisationens tilstand, tale med interessenter, sætte gang i salgsmøder, præsentere ved prisoverrækkelser, præsentere ved et bestyrelses- eller aktionærmøde eller tale ved nytårs kick. -off festligheder.

Se brancheændringer, potentielle omvæltninger og vurdering af muligheder

Administrerende direktører ser det skiftende landskab i branchen og beslutter, hvornår det er bedst at udforske eller investere i nye markedsområder. Hvis en organisation har nået et mætningspunkt for sin nuværende demografi, kan den administrerende direktør iværksætte et forsøg på at udforske andre ideer gennem foreløbig dataindsamling og forskning.

Bestemmelse af måder at forbedre ydeevnen og vækste virksomheden og omsætningen med en interesse i at spare penge

Reduktion af omkostninger er et andet arbejdsområde for administrerende direktører. De kan eliminere afdelinger, outsource komponenter af produktion eller service eller genforhandle kontrakter. De leder efter måder at gøre driften mere effektiv og kan søge hjælp udefra til at gøre det.

Kompetencer for administrerende direktører

Nutidens administrerende direktører sætter ikke kun kursen for det strategiske design for virksomheden, de repræsenterer det også offentligt ud over at fungere som brandets ansigt. Administrerende direktører har normalt en bachelorgrad og kan have avancerede erhvervskurser eller en master i forretningsadministration, men det varierer efter branche og erfaring. En administrerende direktør i en uddannelsesvirksomhed kan endda have brug for en doktorgrad. Hvis en administrerende direktør grundlagde deres virksomhed, kan de mangle traditionelle grader, men de har stor erfaring i branchen og anerkendte et behov i samfundet, når de starter deres virksomhed.

CEO'er har brug for en stærk blanding af hårde og bløde færdigheder. For eksempel skal de forstå budgettering og prognoser samt have øje for innovation og potentielle markeder. Men de skal også forstå, hvordan man leder og motiverer mennesker samt vigtigheden af ​​virksomhedskultur for nutidens arbejdsstyrke.

Nødvendige færdigheder for en CEO omfatter:

 • Kommunikation og interpersonelle færdigheder. Administrerende direktører taler til en række mennesker ved mange forskellige arrangementer. Det er vigtigt at forstå, hvordan man præsenterer foran en bestyrelse og de forskellige færdigheder, der skal til for at holde en motiverende og inspirerende indledningstale på det årlige salgsmøde.
 • Beslutningstagning. Den administrerende direktør er ansvarlig for virksomhedens retning og omsætning, selvom de ikke direkte implementerer dele af den strategiske plan. De beslutninger, de træffer, vil påvirke retning og indtægtsstrømme. De skal være trygge ved at tage store beslutninger, der påvirker hele virksomheden.
 • Uafhængighed og lederskab. Mens en stærk administrerende direktør lytter til medarbejderne og tager hensyn til den viden, de har om kunden og daglige processer, kan stillingen som administrerende direktør være en selvstændig stilling. At lede en virksomhed betyder nogle gange at tage upopulære beslutninger og tage hårde handlinger. En administrerende direktør skal ofte overveje helhedens vækst kontra individets følelser. Men de skal også være i stand til at lede medarbejderne og give ledere mulighed for at hjælpe hver enkelt medarbejder til at forstå den rolle, de spiller i organisationens succes.
 • Kreativitet. En administrerende direktør skal kunne tænke kreativt for at se vækstmuligheder og veje til innovation. Chief executive officers ansættes for deres evne til at indlede forandringer og udvikle sig med skiftende markeder. Dette kræver kreativ vision.
 • Problemløsning. En CEO arbejder ud over en "how-to"-manual. De har til opgave at løse store problemer og udfordringer for virksomheden. Fra et PR-debacle til produkttilbagekaldelser skal administrerende direktører stå over for (og have svarene på) virksomhedsdækkende dilemmaer. Denne problemløsning kan være påkrævet uden for traditionelle åbningstider med nødsituationer, der kan afbryde søvn, familietid eller ferier afhængigt af problemets alvor.

Relateret: Bløde færdigheder Definitioner og eksempler, Interpersonelle færdigheder: Definitioner og eksempler, Lederevner: Definitioner og eksempler

Hvad er et CEO-skifte?

Et CEO-skifte kan betyde krusninger af omvæltninger i organisationen, eller det kan være et tegn på gunstige muligheder. Uanset om den administrerende direktør forlader for at lede en ny organisation eller bliver bedt om at forlade af bestyrelsen/interessenter, forstyrrer en ny administrerende direktør en organisation, i det mindste midlertidigt.

Da administrerende direktører sætter tonen og visionen for organisationen, betyder en ny administrerende direktør ofte ændringer på flere områder, herunder:

 • Virksomhedens vision eller strategi. Dette gælder især, da den tidligere administrerende direktør blev bedt om at gå på grund af undervældende resultater. Hvis de finansielle mål ikke blev nået, eller nye markeder eller produkter/tjenester viste sig at give et svagt investeringsafkast, kunne CEO-skiftet medføre et nyt strategisk fokus eller trække det nuværende tilbage.
 • Medarbejdere og afdelinger. Når en ny administrerende direktør kommer ind, har de muligvis et team, de stoler på, hvoraf nogle kan følge dem til det nye firma. Dette gælder især for ledende stillinger. Men en ny administrerende direktør kan også se værdi i at outsource eller fusionere afdelinger.
 • Interessenternes usikkerhed** .** Når en ny administrerende direktør tager over, kan en børsnoteret virksomhed opleve et dyk i aktiekurserne, da investorer spekulerer på, hvad ny ledelse vil bringe. Nogle gange vil en aktie stige. Udsvinget, uanset om det er negativt eller positivt, afhænger af opfattelsen af ​​den nye administrerende direktørs evne til at lede virksomheden. Investorer føler sig nogle gange mere komfortable, når CEO-skiftet fremmer nogen indefra eller en person, der er bekendt med operationen.
 • Politikker** .** Mens administrerende direktører ofte er optaget af store retningsbestemte spørgsmål og strategier, vil en ny administrerende direktør nogle gange lave en politikændring, der påvirker alle medarbejdere. Da de har til opgave at forbedre omsætning og vækst, kan de se muligheder for at øge effektiviteten og spare penge, som vil ændre eksisterende politik.

Relateret: Lær om at være administrerende direktør

Jon Brøndum
Jon Brøndum Den administrerende direktør er den højeste stillingsbetegnelse i en organisation og en stilling mange ambitiøse ledere stræber efter. At nå dette niveau kræver mere end blot uddannelse, jobforberedelse og ledelsesevner. Den administrerende direktør vejleder organisationen, sætter tonen for interaktioner, inkarnerer dens mission statement og kultur og bærer ansvaret for virksomhedens mål og retning samt svar til interessenter. Denne artikel forklarer, hvad en administrerende direktør er, deres typiske jobansvar, de nødvendige færdigheder for at få succes i denne stilling og virkningerne af et CEO-skifte.