HR Business Partner Vs. HR Manager: Nøgleforskelle

HR Business Partner Vs. HR Manager: Nøgleforskelle

Personalepersonale spiller en vigtig rolle i udviklingen af ​​medarbejdertalent og understøtter organisatorisk succes. Selvom der er en række roller tilgængelige for fagfolk inden for HR-området, forvirrer mange stillingerne som HR-chef og HR-forretningspartner, fordi førstnævnte nogle gange påtager sig sidstnævntes opgaver afhængigt af størrelsen af ​​en organisation. Hvis du er en håbefuld HR-professionel, kan en bedre forståelse af disse stillinger hjælpe dig med at indsnævre din jobsøgning. I denne artikel skitserer vi, hvad HR-forretningspartnere og -ledere er, herunder nogle af de vigtigste forskelle mellem disse roller.

Relateret: Arbejde i Human Resources

Hvad er en HR-forretningspartner?

En menneskelige ressourcer (HR) forretningspartner er en professionel, der støtter organisationer ved at samarbejde med andre HR-professionelle og tilbyde specialiseret forretningsviden. Disse fagfolk fokuserer ofte deres indsats på strategisk planlægning, der kan hjælpe en organisation med at nå sine overordnede forretningsmål. Hermed udvikler HR-forretningspartnere typisk en forståelse for, hvordan man bedst strukturerer en organisation, hvilke typer medarbejdere der kan udmærke sig i bestemte roller, og hvilke konkrete initiativer der vil hjælpe en organisation med at få succes.

Behovet for HR-forretningspartnere opstod som følge af udvidelsen af ​​HR-området gennem de seneste årtier. I feltets koncept fokuserede HR-professionelle typisk på administrative og compliance-baserede opgaver relateret til medarbejderrekruttering, ansættelse og ledelse. Mens nogle HR-professionelle stadig fokuserer på disse opgaver, centrerer andre – såsom HR-forretningspartnere – deres indsats på specialiserede mål som nuværende og fremtidig forretningssucces. Dette specialiseringsniveau gør det muligt for HR-forretningspartnere at udnytte en organisations menneskelige kapital til at tilpasse den til organisationens forretningsmål.

Relateret: HR-specialist vs. HR-generalist: Hvad er forskellen? (Med ofte stillede spørgsmål)

Hvad er en HR-chef?

En HR-chef er en professionel, der støtter organisationer ved at arbejde med både nyansatte og nuværende medarbejdere for både at maksimere deres effektivitet og administrere deres ansættelsesforhold. Disse fagfolk fokuserer ofte på at rådføre sig med organisatoriske ledere for at koordinere personaleledelsesspørgsmål, såsom rekruttering, ansættelse, udvikling og opsigelse. Derudover er de typisk ansvarlige for at overvåge medarbejdernes produktivitet og håndtere disciplinære spørgsmål, efterhånden som de opstår. HR-ledere kan også påtage sig forskellige administrative opgaver, såsom tilmelding til personalegoder og at sikre, at en organisation overholder ansættelsesbestemmelserne.

Fagfolk inden for området kalder ofte HR-chefer for generalister, fordi de påtager sig så mange forskellige ansvarsområder og ikke specialiserer sig i et enkelt område af personaleledelse. På grund af dette bredere ansvarsområde står HR-chefer nogle gange også i spidsen for deres afdeling og overvåger forskellige specialiserede medarbejdere, afhængigt af størrelsen af ​​den organisation, hvor de arbejder.

Læs mere: Din guide til en karriere i Human Resources Management

HR-forretningspartner vs. HR-chef

HR forretningspartnere og ledere har ligheder og forskelle. Mens fagfolk i begge disse roller understøtter den overordnede sourcing, rekruttering, ansættelse og ledelse af organisatorisk personale, er der forskellige nøglefaktorer, der adskiller HR-forretningspartnere fra HR-chefer. Her er et par af disse faktorer forklaret for at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af disse to typer fagfolk og deres unikke roller:

Specialisering

HR-chefer er typisk generalister, der dækker en bred vifte af ansvarsområder relateret til personaleledelse. De kan være involveret i sager som rekruttering, interviews, ansættelser, budgettering, kompensation, fordele, medarbejderuddannelse og udvikling, forandringsledelse, fastholdelsesledelse, compliance og administration. Disse fagfolk påtager sig nogle gange endda ansvaret for specialister som HR-forretningspartnere, når de arbejder for mindre organisationer, der har færre fagfolk, der arbejder i deres HR-afdelinger.

Til sammenligning er HR-forretningsledere specialister, der tilbyder særlige kompetencer, der giver dem mulighed for at samarbejde effektivt med andre HR-teammedlemmer. Forretningsledere har typisk et mere snævert sæt ansvarsområder end HR-ledere, da de hovedsageligt fokuserer på at danne langsigtede strategier, der tillader organisationer at nå specifikke mål.

Læs mere: De 8 funktionelle områder af menneskelige ressourcer

Pligter

Da HR-chefer er generalister, er de ofte ansvarlige for forskellige opgaver på daglig basis, herunder:

 • Supervision af specialpersonale og koordinering af programmering
 • Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere
 • Overvågning af nuværende medarbejderes produktivitet
 • Indsendelse og planlægning af løn
 • Håndtering af ydelsestilmelding
 • Skabe lærings- og udviklingsinitiativer
 • Overvåge disciplinære processer for medarbejdere
 • Design af programmer til fastholdelse
 • Håndtering af en organisations overholdelse af lovgivningen

Sammenlignet med HR-chefer kan HR-forretningspartnere være ansvarlige for færre daglige opgaver, der har et meget større omfang, herunder:

 • Planlægning af strategiske initiativer til at understøtte forretningsmål
 • Coaching af ledere til at udvikle deres forståelse af HR-spørgsmål
 • Design af talenterhvervelse og rekrutteringsinitiativer
 • Udvikling af HR-politikker og organisatorisk tilgang

Mål

HR-ledere arbejder hen imod målet om at støtte personalet og udvikle deres relationer til en arbejdsgiver. Dette skyldes, at en styrkelse af medarbejder-arbejdsgiver-forholdet kan have en positiv indvirkning på emner som medarbejdernes produktivitet, tilfredshed og fastholdelse. Derfor bidrager hver af de forskellige opgaver, HR-chefer udfører i det daglige, til dette mål på en eller anden måde.

Til sammenligning arbejder HR-forretningspartnere typisk hen imod målet om at understøtte en organisations forretningsstruktur ved at tilbyde specialiseret viden til HR-afdelingen som helhed. De arbejder ofte sammen med ledere og ledere for at analysere en organisations forretningstilgang og tilbyde HR-rådgivning til forskellige forretningsområder for at nå dette mål.

Relateret: 10 Karrierer i Human Resources Management

Uddannelse og træning

Både HR-chefer og HR-forretningspartnere skal typisk have en bachelorgrad i en beslægtet disciplin for at være berettiget til at arbejde inden for HR-området. For eksempel kan disse fagfolk forfølge grader i HR, business administration, psykologi eller kommunikation. På trods af denne lighed kan HR-ledere og forretningspartnere være nødt til at forfølge forskellige erfaringer og uddannelse for at arbejde i deres respektive roller.

For eksempel kan en HR-chef først få erfaring gennem praktikophold eller entry-level roller, der understøtter generalistledelse. For eksempel kan de først tjene som HR-assistenter, før de forfølger en rolle i ledelsen. HR-forretningspartnere kan dog have behov for at få specialiseret erfaring med at arbejde i en forretningsorienteret kapacitet, før de forfølger deres rolle. Disse grundlæggende erfaringer kan hjælpe HR-forretningspartnere med at opnå en forståelse på et højere niveau af forretningskoncepter, som kan give dem mulighed for bedre at betjene organisationer gennem deres karriere.

Leo Hviid
Leo Hviid Personalepersonale spiller en vigtig rolle i udviklingen af medarbejdertalent og understøtter organisatorisk succes. Selvom der er en række roller tilgængelige for fagfolk inden for HR-området, forvirrer mange stillingerne som HR-chef og HR-forretningspartner, fordi førstnævnte nogle gange påtager sig sidstnævntes opgaver afhængigt af størrelsen af en organisation. Hvis du er en håbefuld HR-professionel, kan en bedre forståelse af disse stillinger hjælpe dig med at indsnævre din jobsøgning. I denne artikel skitserer vi, hvad HR-forretningspartnere og -ledere er, herunder nogle af de vigtigste forskelle mellem disse roller.