Front Office Vs. Middle Office Vs. Back Office I Investment Banking: Hvad Er Forskellen?

Investeringsbanker er en type finansiel virksomhed, der gennemfører finansielle transaktioner på vegne af kunder, såsom selskaber eller enkeltpersoner. Disse organisationer kræver forskellige fagfolk for at fungere med succes. I denne artikel diskuterer vi, hvad en virksomheds front office, middle office og back office er, og sammenligner forskelle og ligheder mellem front office versus middle office versus back office i investeringsbanker.

Hvad er frontkontoret for et finansieringsselskab?

Frontkontoret for et finansieringsselskab eller investeringsbank er den afdeling, der er dedikeret til at hjælpe organisationen med at tjene penge. Dette kontor omfatter corporate finance og salgspersonale. De servicerer kunder direkte for at tilbyde finansielle produkter, som kunderne kan købe eller handle for at generere indtægter til organisationen. Der er dog nogle front-office-professionelle, der håndterer fusioner, opkøb og egenkapital, som ikke genererer indtægter eller kræver interaktion med kunder.

Frontkontoret kan omfatte afdelinger eller afdelinger som:

 • Kapitalmarkeder
 • Investeringsbank
 • Forskning
 • Salg og handel
 • Formueforvaltning

Nogle opgaver for fagfolk i en organisations front office kan omfatte:

 • Udarbejdelse af pitch-bøger og økonomiske modeller
 • Håndtering af førhandelsarbejde og udførelse
 • Undersøgelse af potentielle investeringsmuligheder eller markeder
 • Håndtering af klientaktiver
 • Handel med gældsbeviser, derivater eller aktier

Relateret: Hvad gør investeringsbankfolk? Definition og investeringsbankers rolle

Hvad er mellemkontoret i et finansselskab?

Midtkontoret i et finansieringsselskab eller en investeringsbank tilbyder risikostyringstjenester til at understøtte frontkontoret. Dette kontor eksisterer på grund af den øgede kompleksitet af finansielle transaktioner, der håndteres af front office. Fagfolk på mellemkontoret vurderer risici og sporer og beregner overskud og tab. De kan også evaluere den juridiske overholdelse af en transaktion og sikre, at transaktionen stemmer overens med aftaler.

I nogle organisationer er mellemkontoret også ansvarlig for informationsteknologi. Disse fagfolk sikrer, at it-ressourcer og software, der bruges dagligt, fungerer korrekt, og administrerer softwaresystemer, der bruges af front- og back-office-professionelle. Nogle organisationer har mellemkontorer, der er tilgængelige 24 timer i døgnet for at sikre optimal support og indsamling og overvågning af markedsdata.

Relateret: Risk Management: A Definitive Guide

Hvad er backoffice for et finansselskab?

Backoffice i et finansieringsselskab eller investeringsbank varetager den daglige drift af organisationen. Dette omfatter generelt administrative, betalings- og supporttjenester. Back offices varierer dog for hver organisation baseret på dens behov og struktur.

Nogle eksempler på afdelinger, som et finansselskabs backoffice kan have, omfatter:

 • Regnskab
 • Klareringer
 • Menneskelige ressourcer
 • Registrerer vedligeholdelse
 • Regulativ overholdelse
 • Bosættelser
 • Teknologi

Relateret: En guide til investeringsbankvirksomhed

Forskelle mellem front office vs middle office vs back office i investeringsbank

Her er nogle forskelle mellem front-office, middle-office og back-office job inden for finans:

Indtægtsgenerering

Frontkontoret leder investeringsbankernes indsats for at skabe omsætning. Backoffice kan udføre opgaver, der understøtter front office og genererer omsætning. Mellemkontoret har dog ingen rolle i at generere indtægter bortset fra at hjælpe med risikostyring.

Kvalifikationer

Kvalifikationerne til individuelle job hos specifikke finansielle virksomheder eller investeringsbanker. Frontoffice-stillinger kræver dog ofte det højeste kvalifikationsniveau. Personer, der arbejder i front office, har typisk mastergrader, og mange har også yderligere professionelle certificeringer. Tilsvarende har fagfolk i mellemkontoret generelt mindst en bachelorgrad, og nogle af dem kan have en kandidatgrad.

Kvalifikationer til back-office-stillinger varierer meget baseret på de specifikke roller og afdelingerne i en organisations backoffice. Nogle stillinger i backoffice kræver muligvis kun et minimum af en gymnasial eksamen. Men hvis backoffice omfatter afdelinger som menneskelige ressourcer, for eksempel, kan de professionelle have et minimum af en bachelorgrad.

Relateret: Sådan kommer du ind i Investment Banking

Ansvar

Front-office, middle-office og back-office-professionelle har hver især unikke ansvarsområder, der påvirker organisationens succes. Frontkontoret er primært ansvarlig for kundeservice, marketing og salgsdrift, og de laver handler og gennemfører salg og handler. Mellemkontoret varetager en række IT-, compliance- og risikostyringsopgaver. Backoffice er ansvarlig for en række operationelle problemer, hovedsagelig relateret til administrative opgaver og kontorarbejde, og nogle backoffices yder også teknisk support.

Afdelingens alder

De fleste finansielle virksomheder inkluderede altid front-office- og back-office-stillinger. Mellemkontorstillinger er dog nyere. Mellemkontoret blev dannet som et resultat af stadig mere komplekse finansielle transaktioner og relaterede aktiviteter.

Kundeforhold

Front office-stillinger er de mest kundevendte stillinger. De arbejder konsekvent direkte med kunderne. Back-office- og middle-office-stillinger interagerer sjældent med kunder.

Relateret: Commercial Banking vs. Investment Banking: Definitioner og forskelle

Balance mellem arbejde og fritid

At arbejde i front office kræver ofte at arbejde mange timer i et presset miljø, og nogle front office-medarbejdere arbejder regelmæssigt op til 80 timer om ugen. Mellemkontorarbejdere arbejder også længere, men de arbejder typisk mellem 50 og 60 timer om ugen. Backoffice-stillinger tilbyder typisk den bedste balance mellem arbejde og privatliv, da disse fagfolk arbejder 40 timer eller kun lidt mere om ugen.

Ligheder mellem front office vs. middle office vs. back office

Her er nogle ligheder mellem front-office, middle-office og back-office job inden for finans:

Samarbejde

Bag-, front- og mellemkontorerne støtter alle hinanden. Der er dog et specifikt hierarki i, hvordan afdelingerne understøtter hinanden. Bag- og mellemkontorernes indsats understøtter frontkontorets indsats, og deres funktioner kan nogle gange overlappe hinanden.

Effekter af teknologi

Fremskridt inden for teknologi fortsætter med at påvirke bagsiden, fronten og mellemkontoret. Nogle investeringsbanker er afhængige af computere til at udføre opgaver, der tidligere blev udført af backoffice-professionelle, og andre investeringsbanker eller finansielle virksomheder foretrækker nu at bruge elektronisk handelspraksis. Dog kan stigningen i teknologien komme mellemkontoret til gode, da det håndterer informationsteknologi og risikostyring.

Betydning

Bag-, for- og mellemkontorerne er alle vigtige for en succesfuld drift af en investeringsbank eller finansiel virksomhed. Hver afdelings drift påvirker, hvor effektivt organisationen kan generere indtægter og undgå risiko. Indsatsen fra bag- og mellemkontorerne muliggør, at frontkontoret fungerer korrekt.

Lukas Karlsen
Lukas Karlsen Investeringsbanker er en type finansiel virksomhed, der gennemfører finansielle transaktioner på vegne af kunder, såsom selskaber eller enkeltpersoner. Disse organisationer kræver forskellige fagfolk for at fungere med succes. I denne artikel diskuterer vi, hvad en virksomheds front office, middle office og back office er, og sammenligner forskelle og ligheder mellem front office versus middle office versus back office i investeringsbanker.