Foreman Vs. Supervisor: Alt Hvad Du Behøver At Vide

Foreman Vs. Supervisor: Alt Hvad Du Behøver At Vide

Byggeprojekter involverer jævnligt et netværk af fagfolk med forskellig ekspertise, der hver især udfører forskellige roller. Formænd og tilsynsførende er to byggeteammedlemmer, der hjælper med at guide projekter mod en vellykket gennemførelse. Hvis du er interesseret i at arbejde eller tjene avancement inden for bygge- og anlægsområdet, kan du måske drage fordel af at lære om, hvordan disse almindelige holdninger adskiller sig. I denne artikel definerer vi, hvad en arbejdsleder og supervisor gør, og gennemgår de vigtigste forskelle, der adskiller deres roller.

Relateret: 4 typer byggeprojekter (plus byggekarrierer)

Hvad er en værkfører?

En værkfører er en bygningsprofessionel, der leder en byggebesætning, der udfører tilsyn, instruktion og ledelsesfunktioner. De gennemgår tekniske dokumenter, såsom tegninger, og bidrager til projektplanlægningsprocessen. Deres ekspertise sætter dem i stand til at rådgive projektledere og kunder om, hvor lang tid projekter kan tage, eller hvor mange ressourcer de kan kræve. Formænd kontrollerer det arbejde, deres teammedlemmer udfører, og sikrer, at det lever op til kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Under hele byggeriet kan de blive nødt til at ansætte, uddanne og evaluere medarbejdere og yde støtte og vejledning efter behov.

Formænd er ofte de primære kommunikatører med byggeledere og arbejdsledere, som har mindre direkte involvering i byggearbejde. De giver også kritiske opdateringer om projekternes fremskridt, budgetmål og tidslinjer til de interessenter, som ikke er regelmæssigt på stedet. Hvis det lykkes, kan formænd sikre, at deres teams gennemfører projekter til tiden og inden for det forudbestemte budget.

Hvad er en vejleder?

En vejleder, der arbejder i byggeriet, overvåger en bred vifte af processer og personale, herunder værkførere. De arbejder for det meste off-site og opfylder de administrative og planlægningsmæssige funktioner, der understøtter byggeoperationer. Når et projekt påbegyndes, samarbejder vejledere med arkitekter og underleverandører, godkender budgetter, planer og tidsplaner. De sikrer al nødvendig dokumentation, såsom tilladelser, og alt udstyr, der ikke er let tilgængeligt, såsom køretøjer eller specialværktøj.

Under byggeriet udfører supervisorer gennemgange og mødes med formænd for at lære, hvordan projektet skrider frem. De videresender derefter de opdateringer, de modtager, til interessenter. Mange aspekter af byggeriet, fra udstyrsdrift til arealanvendelse, kræver dokumentation, såsom certificeringer og godkendelser. Tilsynsførende indsamler og organiserer også dette papirarbejde for at bevise overholdelse af ethvert tilsynsorgan.

Læs mere: Hvad er en supervisors ansvar?

Forskelle mellem værkførere og arbejdsledere

Her er flere vigtige forskelle mellem formænd og tilsynsførende:

Pligter

Formænd og supervisorer deler nogle tilsynsansvar, men de har hver især også unikke sæt opgaver. Formænd har specialiseret sig i:

 • Personaleledelse: Formænd styrer direkte deres besætninger, ofte udvide eller reducere størrelsen af ​​et team for at imødekomme projekternes behov. De administrerer også medarbejdernes afspadserings- og planlægningsanmodninger og imødekommer deres personale, hvor det er muligt.

 • Instruktion: Formænd instruerer deres medarbejdere i de processer og procedurer, de skal følge. Nogle bygningsarbejdere skal måske lære en helt ny færdighed, mens andre måske skal tilpasse deres arbejdsgang til en specifik situation.

 • Delegering: Formænd uddelegerer opgaver for at maksimere effektivitet og arbejdskvalitet. Deres viden om deres teams styrker giver dem mulighed for at tildele job til de medarbejdere, der er bedst egnede til at fuldføre dem.

 • Kvalitetskontrol: Formænd har ekspertisen til at evaluere kvaliteten af ​​deres besætningers arbejde. De bekræfter, at hver leverance opfylder kundernes specifikationer.

 • Sikkerhed: Formænd forstår, hvordan man minimerer ulykker eller skader på arbejdspladser. De informerer deres teams om bedste sikkerhedspraksis og træffer hurtige korrigerende handlinger, når en medarbejder afviger fra dem.

Supervisorer er mere fokuserede på ansvarsområder som:

 • Administration: Supervisors letter de administrative opgaver, der holder projekter kørende. De udarbejder og distribuerer budgetter, designrelaterede dokumenter og arbejdsplaner til interessenter, så alle parter arbejder med fælles forventninger.

 • Koordinering: Arbejdsledere koordinerer mellem underleverandører og interessenter, der intermitterende udfører arbejde på en arbejdsplads og formænd. De sørger for, at hver fase af byggeriet sker i henhold til tidsplanen, hvor alle parter ved, hvad de kan forvente hver dag.

 • Ressourcestyring: Tilsynsførende sikrer de ressourcer et byggeprojekt har brug for ved at forhandle med leverandører og håndtere kontrakter. De har typisk bemyndigelse til at godkende køb af yderligere tjenester eller materialer.

 • Overholdelse: Tilsynsførende sikrer, at byggefirmaet indsamler alle nødvendige tilladelser, certificeringer og medarbejderdokumenter. De bekræfter også, at virksomheden opfylder sine krav som arbejdsgiver, hvilket giver et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Kvalifikationer

De fleste formænd opnår deres kvalifikationer gennem omfattende erhvervserfaring. Ved at arbejde i en række forskellige konstruktionsroller lærer formænd gradvist de forskellige færdigheder, de skal kende, før de overvåger andres arbejde. Disse færdigheder kan omfatte betjening af udstyr, det grundlæggende i fag såsom tømrer- og murerarbejde, sikkerhedspraksis og ressourcestyring. Bygningsarbejdere bruger ofte mindst fem år på at få erhvervserfaring, før de skifter til værkførerroller.

Vejledere har større fleksibilitet, når de udvikler deres kvalifikationer. Nogle lærer måske om byggeri ved at arbejde på arbejdspladser og gradvist påtage sig mere ansvar, indtil de er klar til at arbejde i en tilsynsrolle. Andre kan studere et relevant felt på college, såsom byggevidenskab, byggeledelse eller teknik. Supervisorer deltager ofte i tekniske diskussioner, men de er primært afhængige af deres ledelsesmæssige og administrative færdigheder.

Relateret: Hvad er byggeteknik?

Færdigheder

Formænd bruger hovedsagelig håndværk og ledelsesmæssige færdigheder til at lede deres teams, herunder:

 • Handelsfærdigheder: Formænd er dygtige fagfolk, der er afhængige af deres opmærksomhed på detaljer, finmotorik og fejlfindingsfærdigheder for at udføre byggeopgaver. Deres handelsfærdigheder skal være veludviklede nok til at dele dem med mindre erfarne teammedlemmer, der har brug for råd og forklaringer.

 • Kommunikationsevner: Kommunikationsevner, såsom aktiv lytning, klare skriftlige og verbale udtryk og modtageligt kropssprog, hjælper alle formænd med at interagere med teammedlemmer og interessenter produktivt. De kan effektivt distribuere kritisk information, så alle parter forbliver informerede og til tiden.

 • Lederevner: Formænd leder forskellige teams, som de motiverer til at arbejde hen imod et fælles mål. De bruger lederevner som konfliktløsning, strategisk tænkning og ydmyghed for at tjene deres medarbejderes respekt og som et resultat maksimere deres produktivitet.

 • Tidsstyringsevner: Interessenter er afhængige af arbejdsledere, der følger tidsplaner nøje for at gennemføre projekter inden for budget og til tiden. Færdigheder som fleksibilitet, beslutningstagning og multitasking gør det muligt for formænd at tilpasse sig, efterhånden som de omgivende forhold ændrer sig og stadig opfylde deres arbejdsgiveres og kunders forventninger.

Supervisorer bruger mere energi på mål, der kræver færdigheder som:

 • Organisatoriske færdigheder: Supervisorer bruger organisatoriske færdigheder til at forbedre deres virksomheders unikke arbejdsgange og forretningsmodeller. De dokumenterer al projekt- og personaleudvikling, samarbejder med kolleger og tredjepartsleverandører og identificerer de mest presserende problemer, et projekt skal overvinde.

 • Analytiske færdigheder: Vejledere bruger deres analytiske færdigheder, såsom prognoser og forskning, til at informere de strategiske beslutninger, de træffer for hvert projekt. Analytiske færdigheder giver supervisorer mulighed for at estimere omkostninger, forudsige forhindringer og proaktivt erhverve ressourcer.

 • Problemløsningsevner: Supervisorer har brug for problemløsningsfærdigheder for hurtigt at løse eventuelle potentielle kilder til forsinkelse eller ekstra omkostninger. Kritisk tænkning, tilpasningsevne og modstandsdygtighed giver vejledere mulighed for at finde kreative løsninger på selv de mest komplekse og udfordrende problemer, der ledsager byggeprojekter.

 • Kundeservicefærdigheder: Supervisorer korresponderer regelmæssigt med kunder, informerer dem om projektets fremskridt og underretter dem om eventuelle ændringer i arbejdsplanen. Fremragende kundeservicefærdigheder, såsom at forudse behov, tage ansvar og omfavne gennemsigtighed, hjælper alle supervisorer med at skabe tillid til kunderne og løse eventuelle vanskeligheder.

Læs mere: 9 tips til at forbedre dine kundeservicefærdigheder

Arbejdsmiljøer

Formænd arbejder for det meste på arbejdspladsen for deres nuværende projekt. De skal være tæt på det arbejde, der udføres, så de hurtigt kan identificere eventuelle nødvendige justeringer, give direkte feedback til personalet og indsamle information om projektets fremskridt. Arbejdsstedets omgivende forhold kan variere meget. Formænd forbereder sig på at arbejde i både varme og kulde, i inde og ude miljøer. De kan have tidsplaner, der stemmer overens med typiske arbejdstider, eller de arbejder måske nattevagter og weekender. Når formænd begynder på et nyt projekt, går de normalt over til et nyt arbejdsmiljø.

Supervisorer har en tendens til at arbejde i et mere centraliseret miljø, da de ikke behøver at være på stedet hele tiden. De opererer ofte fra et kontor og arbejder sammen med en byggevirksomheds øvrige administrative og ledelsesmæssige medarbejdere. Arbejdsledere kan besøge arbejdspladser, når de udfører gennemgange, eller de kan rejse til forskellige kontorer for at mødes med kunder og andre interessenter.

Relateret: Byggeledelse: Funktioner og faser

Løn

En værkfører i USA tjener en gennemsnitlig løn på 51.052 USD om året. Dette repræsenterer en lidt højere gennemsnitsløn, end vejledere typisk tjener, hvilket er en løn på $48.053 om året. For begge erhverv kan lønnen variere afhængigt af geografisk placering, uddannelse og erhvervserfaring.

Marie Frank
Marie Frank Byggeprojekter involverer jævnligt et netværk af fagfolk med forskellig ekspertise, der hver især udfører forskellige roller. Formænd og tilsynsførende er to byggeteammedlemmer, der hjælper med at guide projekter mod en vellykket gennemførelse. Hvis du er interesseret i at arbejde eller tjene avancement inden for bygge- og anlægsområdet, kan du måske drage fordel af at lære om, hvordan disse almindelige holdninger adskiller sig. I denne artikel definerer vi, hvad en arbejdsleder og supervisor gør, og gennemgår de vigtigste forskelle, der adskiller deres roller.