FAQ: Hvad Er En Risikomanagers Rolle I En Organisation?

FAQ: Hvad Er En Risikomanagers Rolle I En Organisation?

Risikostyring hjælper med at holde forretningspolitikker opdaterede og effektive. En risikomanager arbejder for at sikre, at virksomheder træffer optimale forretningsbeslutninger inden for markedsføring, ekspansion og daglig drift. At lære om en risikomanagers rolle kan hjælpe dig med at forstå, om karrieren er den rigtige for dig. I denne artikel forklarer vi rollen som en risikomanager i en organisation og kravene til job og færdigheder for at blive en risikomanager.

Hvad er en risikomanager?

En risikomanager er en professionel, der etablerer og kommunikerer en organisations risikopolitikker. De yder både ledelsesmæssig og direkte støtte og vurderer markedsmæssige, operationelle og finansielle risici. Risikomanagere overvåger forretningsprocesserne i både individuelle afdelinger og hele virksomheder og hjælper med at arbejde hen imod driftssikkerhed og effektivitet. De kan arbejde med virksomhedsledere for at gennemgå forretningsplaner eller med andre ledere for at gennemgå operationelle procedurer.

Relateret: Risk Management: A Definitive Guide

Hvad er rollen som risikomanager i en organisation?

Risikomanagere designer risikostyringspolitikker for en organisation, herunder hvordan økonomiske beslutninger og marketingindsats påvirker forretningsindsatsen. De analyserer aktuelle og potentielle risici, der kan påvirke virksomhedens effektivitet. Risikomanagere evaluerer virksomhedens risikohistorie for at forberede sig på potentielle fremtidige udfordringer. De kommunikerer med ledelsen og lederne for at forstå virksomhedens risikomargen. De udarbejder forsikringsbudgetter og beredskabsplaner. Andre opgaver for en risikomanager omfatter:

 • Forklaring af vurderingsdetaljer til medarbejdere, interessenter og virksomhedens bestyrelse
 • køb af forsikring
 • Vedligeholdelse af forsikringsjournaler
 • Implementering af arbejdsmiljøprocedurer i forskellige afdelinger
 • Overvåge politiske revisioner i hele virksomheden
 • Ansættelse af eksterne revisorer til at verificere overholdelse
 • Gennemgang af større kontrakter eller forretningsplaner, der påvirker sikkerheden
 • Træning af medarbejdere i sikkerhedsbevidsthed

Hvad er jobkravene til en risikomanager?

Der er mange karriereveje, du kan tage for at blive risikomanager. Grader, erfaring og certificeringer kan hjælpe med at vise arbejdsgivere din forståelse af risikovurderingsprincipper. Nogle af jobkravene til en risikomanager omfatter:

Uddannelse

Mens risikostyring ikke kræver nogen formel uddannelse, kan en bachelorgrad hjælpe dig med at opbygge nøglefærdigheder til arbejdspladsen. At have en kandidatgrad eller postgraduate grad i et af følgende fag kan hjælpe med at vise kandidater din ekspertise:

 • Ledelsesstudier
 • Forretningsstudier
 • Risikostyring
 • Finansiere
 • Økonomi

Grader inden for nogle af disse felter kan også hjælpe, når du ansøger om denne rolle:

 • Videnskab
 • Statistikker
 • Lov
 • ingeniørarbejde
 • Matematik
 • DET

Erfaring

Praktikophold eller entry-level stillinger i administration kan hjælpe dig med at få relevant erfaring og kompetencer til at rykke op i andre risikostyringsstillinger. Søg roller, der kan øge dine færdigheder inden for ledelse, kvalitetssikring, sikkerhed, dataanalyse og virksomhedsoverholdelse. Risikomanagere kan være ansvarlige for en række forskellige risikosituationer, så det at samle erfaring i adskillige typer risiko- og complianceforhold kan hjælpe dig med at komme videre i din karriere.

Certificeringer

Risiko- og overholdelsescertificeringer kan hjælpe dig med at få ekspertise og tilføje autoritet til dit CV. Alle certificeringer er valgfrie, men giv din arbejdsgiver sikkerhed for, at du forstår informationssystemer eller generel risikostyring. Certificeringer, der er tilgængelige for risikomanagere, omfatter:

 • Certificeret Risk Manager (CRM)
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)
 • Certificeret Risk Management Professional (CRMP)
 • Certificering i Risk Management Assurance (CRMA)
 • Certificeret i risiko- og informationssystemkontrol (CRISC)

Relateret: 10 Risk Management jobtitler og roller med løn

Hvad er vigtige færdigheder i risikostyring?

Hvis du overvejer at blive risikomanager, så udforsk nogle af følgende færdigheder:

Analytiske evner

Analytiske færdigheder involverer at analysere information, løse problemer og træffe beslutninger. Risikomanagere bruger analytiske færdigheder til at vurdere daglige processer og forklare, hvordan ledelsen kan forbedre dem. Risikomanagere evaluerer virksomhedens politikker, arbejdsinstruktioner og datasystemer for at kommunikere anbefalinger til medarbejderne. Som revisorer vurderer risikoansvarlige arbejdsmiljøer, tidsplaner og rapporter for at sikre, at afdelingens drift er effektiv og sikker.

Organisatoriske færdigheder

Et ansvar for risikostyring er at organisere afdelingsinformation. Risikomanagere overvåger mange aspekter af afdelingens sikkerhed, såsom forsikring, ændringer i politik, uddannelse og orienteringer. De holder øjeblikkelige møder med ledere om seneste politiske ændringer og kan lede møder, der forklarer disse ændringer til andre medarbejdere. Risikomanagere udfører detaljerede revisioner for at sikre, at alle dokumenter for en afdeling er klare, tilgængelige og nøjagtige.

Kommunikationsegenskaber

Risikomanagere kommunikerer information til en række medarbejdere. De bruger præsentationsevner til at forberede politiske møder og præsentere nye processer for ledere. Risikomanagere bruger også kommunikationsevner til at forklare komplekse emner til andre medarbejdere og træne nyansatte. Derudover har risikomanagere skriftlige kommunikationsevner til at lave rapporter, politikresuméer, arbejdsinstruktioner og formelle e-mails eller breve.

Relateret: Guide til at blive en certificeret risikomanager

Branchekendskab

Risikostyring er vigtig for mange områder. Risikomanagere, der har grundlæggende til omfattende viden om deres branche, kan bedre forstå deres arbejde. De kan arbejde i industrier som produktion, såsom råvarer eller transport, sundhed og wellness, finans, forsikring og teknik. Principper for risikostyring gælder for alle disse industrier, men specifik viden kan forbedre deres anvendelighed.

Matematisk viden

Mange risikomanagere har et praktisk kendskab til matematik. Risikomanagere i den finansielle industri bruger matematiske færdigheder til manuelt at kontrollere regnskaber, beregne forsikringsomkostninger og vurdere virksomhedsudvidelse. I produktionsindustrier kan risikomanagere bruge matematik til at forstå forskellige afdelingsprocesser såsom fabrikselementer, leveringskvoter og tidsplaner.

Informationsteknologiske færdigheder

Risikomanagere evaluerer nogle gange computersystemer, lagersystemer og databaseorganisation. Informationsteknologiske færdigheder kan hjælpe risikomanagere med at forstå kode og teknisk organisation for at optimere en virksomheds systemer. Risikomanagere kan oprette databasemodeller til dokumentoverførsel eller foreslå nye intranetklienter til brug i hele virksomheden. De kan også undersøge måder, hvorpå de kan hjælpe med at beskytte virksomhedsdata, herunder antivirusprogrammer, firewalls og informationspolitikker.

Revisionsfærdigheder

Revisorer er specialister, der gennemgår afdelings- og virksomhedsdata, processer og dokumenter for at verificere validiteten. Risikomanagere udfører ofte virksomhedsdækkende revisioner for at foreslå effektivitetsforbedringer eller foretage procesændringer. Mens risikomanagere nogle gange hyrer eksterne revisorer som en anden verifikationsforanstaltning, deler risikomanagere mange af de samme ansvarsområder som revisorer. De kontrollerer regnearksdata, virksomhedsregnskaber, økonomiske kontrolsystemer, generelle sikkerhedsrisici og aktivsikkerhed. Risikomanagere udarbejder rapporter efter revisioner, identificerer procesforbedringer og arbejder tæt sammen med ledelsen.

Relateret: Den endelige guide til en risikostyringskarriere

Generelle ledelsesevner

Risikomanagere hjælper med at sikre, at alle medarbejdere følger politikker og regler. De vurderer politikker som dokumentkontrol, lønfordeling, sikkerhedsstandarder, klarhed i arbejdsinstruktioner og tidsplanstyring. Risikoansvarlige kan også vælge at ansætte en ekstern revisor til årlige afdelingsrevisioner og generelle compliance-tjek. Risikoansvarlige planlægger eksterne revisionsmøder, kommunikerer på ledelsens og revisors vegne og dokumenterer eventuelle ændringsønsker.

Karsten Torp
Karsten Torp Risikostyring hjælper med at holde forretningspolitikker opdaterede og effektive. En risikomanager arbejder for at sikre, at virksomheder træffer optimale forretningsbeslutninger inden for markedsføring, ekspansion og daglig drift. At lære om en risikomanagers rolle kan hjælpe dig med at forstå, om karrieren er den rigtige for dig. I denne artikel forklarer vi rollen som en risikomanager i en organisation og kravene til job og færdigheder for at blive en risikomanager.