FAQ: Hvad Er En Landbrugsingeniør?

FAQ: Hvad Er En Landbrugsingeniør?

At forbedre den måde, hvorpå landmænd planter og høster afgrøder, er en kritisk del af øget fødevaredistribution for at hjælpe med at forbedre livskvaliteten på verdensplan. Landbrugsingeniører udvikler eller forbedrer maskiner for at hjælpe landmænd med at producere mere mad mere effektivt. De forsker også i nye landbrugsteknikker og uddanner andre i bæredygtige landbrugsmetoder, som kan hjælpe med at forbedre miljøet. I denne artikel besvarer vi nogle ofte stillede spørgsmål om landbrugsingeniører, såsom hvad de laver, og hvor de arbejder.

Hvad er en landbrugsingeniør?

En landbrugsingeniør kombinerer landbrug med videnskab og teknologi for at designe, teste og forbedre det maskineri og den infrastruktur, landmænd bruger til at dyrke, høste og opbevare afgrøder. Ofte er landbrugsingeniører undersøgende og nysgerrige og kan godt lide praktisk arbejde. Mange landbrugsingeniører arbejder sammen med kunder eller konsulenter og offentligheden for at uddanne andre om bæredygtige dyrkningsteknikker og -metoder.

Relateret: Landbrugsingeniør: Definition og hvordan man bliver en

Hvad laver en landbrugsingeniør?

Landbrugsingeniører bruger det meste af deres tid på at arbejde på udstyr eller studere teknikker, som landmændene bruger, og opdager måder at gøre dem mere effektive eller sikre for miljøet. For at gøre det læser de aktuel videnskabelig litteratur, herunder artikler og tidsskrifter, i deres branche. De kan besøge gårde og mødes med kunder og landmænd, indsamle og analysere prøver og kontrollere maskineriet for at være sikker på, at det overholder koder og regler. De kan også udføre research, skrive tekniske rapporter og holde præsentationer.

Senior landbrugsingeniører har ofte ledelses- og projektplanlægningsansvar. De fører tilsyn med andre landbrugsingeniører og uddanner nogle gange nye medarbejdere eller hjælper med at udvælge kandidater til nye stillinger. Nogle senior landbrugsingeniører udfører sikkerhedsanalyser og administrerer budgetter. Andre miljøeksperter konsulterer nogle gange senior landbrugsingeniører om forurening og miljøspørgsmål.

Hvor arbejder en landbrugsingeniør?

Landbrugsingeniører arbejder på en række forskellige steder, såsom indendørs i et laboratorium eller klasseværelse eller udendørs på en gård eller skov. De kan rejse mellem steder, afhængigt af hvor meget tid de bruger på at besøge gårde eller tjekke udstyr. Nogle landbrugsingeniører arbejder i offentlige stillinger, mens andre kan arbejde i fødevarefremstilling eller uddannelse. Senior landbrugsingeniører bruger normalt mere tid på at uddanne eller lede andre og rådføre sig med andre videnskabsmænd og eksperter, end de gør på at rejse til gårde.

Hvilket udstyr bruger de?

Landbrugsingeniører arbejder med forskellige landbrugs- eller skovbrugsudstyr i løbet af dagen, hvis de tilbringer det meste af deres tid med kunder eller deres klients entreprenører. Hvis de designer dele eller maskiner, kan landbrugsingeniører bruge computerstøttet design (CAD)-programmer til at skabe og ændre en tredimensionel model af det objekt, de vil lave. Andre kan bruge mikroskoper og andet laboratorieudstyr til at undersøge prøver fra en gård.

Hvad er deres gennemsnitlige løn?

Oplysninger om den gennemsnitlige løn for en landbrugsingeniør er ikke tilgængelig, men den gennemsnitlige nationale løn for en ingeniør er $65.666 om året, mens den gennemsnitlige nationale løn for miljøingeniører er $84.000 om året. Deres løn kan afhænge af uddannelse og erfaring, hvem de arbejder for og deres placering. Nogle landbrugsingeniører arbejder i landdistrikter eller fjerntliggende områder, mens andre arbejder i befolkede områder, hvilket kan påvirke deres løn.

Hvordan er en landbrugsingeniørs arbejdsplan?

Landbrugsingeniører arbejder primært på fuld tid med lejlighedsvis overarbejde. Hvis de besøger kunder som en del af deres daglige opgaver, kan deres tidsplan variere afhængigt af vejret eller sæsonen, såsom når landmænd høster eller planter deres afgrøder. Nogle gange modtager landbrugsingeniører opkald med kort varsel i tilfælde af en nødsituation, men det afhænger af deres position.

Hvad er deres jobudsigter?

US Bureau of Labor Statistics rapporterer, at jobudsigterne for landbrugsingeniører er lavere end andre job med en vækst på 2 % frem til 2029. Landbrugsteknik er et lille felt, og efterspørgslen kan stige i fremtiden, efterhånden som landmænd forsøger at forbedre deres fødevareproduktion og reducere deres miljømæssige indvirkning. Kandidater med en baggrund inden for landbrugsteknik kan også forfølge en karriere inden for ingeniørvidenskab, hvis de vælger, hvilket giver dem mulighed for at overveje en bred vifte af potentielle stillinger.

Hvilket uddannelsesniveau har du brug for?

Du skal have en bachelorgrad til entry-level stillinger som landbrugsingeniør, gerne en i landbrugs- eller biologisk teknik. Hvis du vil avancere til en ledende stilling eller fokusere på akademikere eller forskning, så overvej også at få en kandidatgrad.

Har du brug for en licens for at blive landbrugsingeniør?

Entry-level landbrugsingeniører behøver ikke en licens, men hvis du vil undervise eller arbejde i en regeringsstilling, har du muligvis brug for en professionel ingeniør (PE) licens. Kravene kan variere afhængigt af din stat, men de fleste stater kræver:

 • En grad fra et program med akkreditering fra Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)
 • En bestået karakter på Fundamentals of Engineering eksamen, som du kan tage efter at have afsluttet din bachelorgrad
 • Fire års erfaring som ingeniør i uddannelse eller ingeniørpraktikant, selvom nogle stater kan kræve mere
 • En bestået score på professionel ingeniøreksamen

Stater accepterer ofte licenser fra andre stater, når disse stater har lignende eller højere krav til licens, og nogle stater kan også kræve videreuddannelse for at beholde din licens. Undersøg din stats love sammen med enhver anden stat, hvor du ønsker at arbejde i fremtiden.

Hvilke færdigheder har en landbrugsingeniør brug for?

Landbrugsingeniører har brug for matematiske og naturvidenskabelige færdigheder til de tekniske dele af deres job. De har også brug for andre færdigheder såsom:

 • Kommunikation: Landbrugsingeniører kan have brug for at kommunikere med kolleger og kunder, hvilket ofte involverer at forklare tekniske emner til folk, der ikke deler deres uddannelsesbaggrund.
 • Kritisk tænkning: Fordi landbrugsingeniører bruger deres tid på at forsøge at forbedre systemer og teknikker, bruger de også dagligt problemløsning og kritisk tænkning.
 • Ledelse: Senior landbrugsingeniører bruger lederskab og ledelsesevner, såsom projektledelse og træning, især hvis de leder teams. De læser og skriver også teknisk materiale, nogle gange præsenterer eller underviser de dette materiale for andre.

Hvilke karriereveje er der?

Landbrugsingeniører kan avancere til senior- eller lederstillinger, hvor de har flere ansvarsområder og kan føre tilsyn med eller uddanne andre landbrugsingeniører. Nogle landbrugsingeniører kan overgå til en salgsstilling for salg af landbrugsudstyr, og andre kan gå ind i forskning eller akademikere efter at have fået en kandidatgrad. Andre landbrugsingeniører kan også vælge at forfølge en anden type teknik, såsom miljøteknik.

Læs mere: Hvad er miljøteknik?

Hvilke faglige organisationer kan landbrugsingeniører tilslutte sig?

Landbrugsingeniører har flere professionelle organisationer, de kan tilslutte sig, herunder:

 • International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)
 • American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), som er en regional medlemsgruppe af CIGR
 • National Society of Professional Engineers (NSPE)

Disse organisationer tilbyder efteruddannelse for medlemmer og ressourcer til at hjælpe medlemmer med at netværke og finde job. De opdaterer også medlemmer med branchenyheder og går ind for faget på internationalt plan.

Relateret: Spørgsmål og svar: Hvad er en professionel organisation?

Hvad er nogle lignende erhverv?

Nogle erhverv relateret til landbrugsteknik omfatter:

 • Landbrugs- og fødevaretekniker
 • Landbrugstekniker
 • Arborist
 • Bevaringsforsker
 • Miljøingeniør
 • Gartnertekniker
 • Plantebiolog
 • Planteøkolog

Osvald Rasmussen
Osvald Rasmussen At forbedre den måde, hvorpå landmænd planter og høster afgrøder, er en kritisk del af øget fødevaredistribution for at hjælpe med at forbedre livskvaliteten på verdensplan. Landbrugsingeniører udvikler eller forbedrer maskiner for at hjælpe landmænd med at producere mere mad mere effektivt. De forsker også i nye landbrugsteknikker og uddanner andre i bæredygtige landbrugsmetoder, som kan hjælpe med at forbedre miljøet. I denne artikel besvarer vi nogle ofte stillede spørgsmål om landbrugsingeniører, såsom hvad de laver, og hvor de arbejder.