ESFP Personlighedstype: Definition, Træk Og Karriere

ESFP Personlighedstype: Definition, Træk Og Karriere

Personlighedsvurderinger som Myers-Briggs Type Indicator kan hjælpe dig med at vælge en karrierevej baseret på dine psykologiske præferencer, styrker og udfordringer. At anerkende dine unikke præferencer – såsom at vide, at du er udadvendt og trives i sociale situationer – kan være nøglen til at finde en karriere, der passer bedst til dig. ESFP-personligheden er en af ​​de 16 personlighedstyper, der vurderes af Myers-Briggs.

I denne artikel forklarer vi, hvad ESFP står for, dets unikke egenskaber og hvordan denne personlighedstype fungerer på arbejdspladsen. Vi identificerer også de ideelle karriereveje for denne personlighed.

Hvad står ESFP for?

ESFP er et akronym, der står for udadvendt, sansende, følelse og perceiving. Også kendt som "The Entertainer" eller "The Performer", denne personlighedstype har den uhyggelige evne til altid at være festens liv og anses generelt for at være venlig. Disse personer følger tingenes strøm, og de elsker at gå til fester og være i centrum for opmærksomheden.

Her er nogle korte beskrivelser af de fire områder, der omfatter ESFP-personlighedstypen:

 • Udadvendt (E): Ekstroverte er typisk udadvendte og udtryksfulde personlighedstyper. De synes at trives i teammiljøer og arbejder hen imod løsninger gennem diskussion.

 • Sansning (S): Sansetyper bruger deres fem sanser til at opleve situationer. De kan også lide praktiske ideer, der kan sættes i værk med det samme. Nye oplevelser foretrækkes og værdsættes.

 • Følelse (F): Følelsestyper er kendt for at stole på deres mavefornemmelse og følge deres instinkter. Denne type kan vælge et nyt job, fordi det 'føles rigtigt' frem for et job, der ligner det rigtige valg på papiret.

 • Perceiving (P): Opfattende personlighedstyper nyder åben-ende spontanitet. De fungerer bedst, når de får en vis fleksibilitet.

ESFP egenskaber

ESFP'er er naturligvis nysgerrige og har øje for æstetik. De nyder at ændre deres miljø for bedre at afspejle, hvordan de har det. Selvom de er spontane og legende, har "The Performer" personlighed altid et lyttende øre til dem, der har brug for det.

ESFP'er er følsomme over for, hvordan deres beslutninger påvirker andre, og de er altid villige til at hjælpe med at gøre tingene bedre. Denne egenskab kombineret med stærke interpersonelle færdigheder gør dem til samvittighedsfulde fredsstiftere og diplomater. Gruppediskussioner og teamwork er velegnet til denne personlighed, da de generelt foretrækker at være omkring mennesker.

ESFP'er kan føle sig kvalt i et traditionelt klasseværelsesmiljø. Denne personlighedstype foretrækker praktisk erfaring frem for boglæring. ESFP'er kan være meget praktiske og ressourcefulde. Et dynamisk miljø med en masse social interaktion ville holde dem motiverede og produktive.

Styrker ved ESFP-personlighedstypen

Alle personlighedstyper har iboende styrker. ESFP'er spænder fra at være naturlige ledere og have evnen til at tilpasse sig nye situationer til at besidde en evne til kreativitet. Her er en liste over nogle af de mest almindelige styrker ved ESFP-personlighedstypen:

 • Kreativitet: "The Entertainer" har øje for æstetisk tiltalende ting. Dette giver dem den skarpe opmærksomhed på detaljer, som kreativt arbejde kræver. Som en sansende personlighed finder de glæde i ting, der skaber livsglade miljøer og fornemmelser. Kreativ problemløsning er fantastisk til en ESFP, fordi det kræver den unikke tænkning, som denne personlighed naturligt besidder.

 • Diplomatisk og venlig: En af de største styrker ved ESFP-typen er evnen til at bevæge sig mellem forskellige grupper af mennesker med relativ lethed. De er gode lyttere, som virkelig bekymrer sig om, hvordan andre mennesker har det.

 • Observant: Som mennesker, der bruger deres følelser og fem sanser til at informere beslutningstagning, er ESFP'er meget opmærksomme på deres miljø. Denne evne hjælper også med at bevæge sig gennem sociale situationer og opfange sociale signaler før andre.

 • Tilpasningsevne: ESFP-personligheden er meget tilpasningsdygtig til forandring, fordi de har en naturlig tendens til spontanitet. Med fleksibilitet som præference trives de i miljøer, hvor de ikke hænger fast i en rutine.

 • Positiv holdning selv i svære tider: Ekstroverte er generelt glade mennesker, og ESFP'er elsker muligheden for positiv forandring. De kan ikke lide negative resultater og skaber historier eller bekræftelser for at klare situationer for at forblive optimistiske. Denne tendens hjælper ESFP med at komme igennem hårde tider med ynde.

 • Lederevner: En nødvendig egenskab ved ledelse er følelsesmæssig intelligens. "The Performer" har en folk-først-mentalitet, der er velegnet til ledelse. De ser virkelig frem til at fremme andres succes med opmuntring og entusiasme.

Svagheder ved ESFP-personlighedstypen

Svaghederne ved en ESFP kan omfatte dårlig planlægning og at blive såret af konstruktiv kritik, såvel som at blive hurtigt kede af og uinteresseret i gentagne opgaver. Nedenfor er en liste over nogle af de mere almindelige svagheder forbundet med ESFP-personlighedstypen:

 • Såret af kritik: Fordi ESFP'er er sensoriske detektorer og følere, kan de blive såret af konstruktiv kritik mere end andre. Uden modenhed kan ESFP føle sig bakket ind i et hjørne og være modstandsdygtig over for forandringer på grund af vanskeligheden ved at møde personlige svagheder.

 • Dårlig planlægning for fremtiden: Denne impulsive, fødder-første personlighed kan komme i problemer på grund af manglende planlægning. Fordi de trives med fleksibilitet og nye eventyr, kan der være en tilbøjelighed til helt at springe planlægningsfasen over. Dette kan føre til, at ESFP føler sig tabt i deres karriere eller samler en masse gæld.

 • Let at kede sig med gentagne opgaver: Rutinemæssigt, gentagne arbejde er et problem for "The Entertainer", der higer efter nyt og fleksibilitet. Uden den rette balance kan "The Entertainer" føle sig fanget og ulykkelig i dette miljø.

 • Kan søge øjeblikkelig tilfredsstillelse: Forsinket tilfredsstillelse er nødvendig for at opnå ethvert langsigtet mål, men en ESFP kan løbe ind i vanskeligheder her på grund af deres impulsive karakter. De trives med kreativitet, og nogle gange er det nødvendige arbejde for at fuldføre det kreative arbejde rutinemæssigt og gentagne. Personer med disse egenskaber skal lære at finde glæde ved de opgaver, der kræves for at nå et mål.

 • Kan kæmpe med indre konflikter: Selvom ESFP er en god lytter og god til mennesker, kan de undlade at se deres egne interne konflikter i øjnene. Håndtering af personlig uro er nøglen til følelsesmæssig modenhed og velvære.

 • Kan mangle fokus på langsigtede planer: Som en personlighed, der dykker direkte ind, er en ESFP ligeglad med at planlægge. Impulsivitet kan resultere i, at man ikke kan se på det større billede. Dette kan føre til den manglende tålmodighed, der kræves for at fokusere på langsigtede mål.

ESFP værdier og motivationer

ESFP-personligheden er motiveret af aktiviteter, der giver dem energi. De trives med offentlige udflugter og opbygning af forbindelser med andre mennesker. De elsker at underholde deres venner og andre med historier, sange eller udtryksfuld adfærd. De ønsker, at alle skal have det godt og vil hjælpe en ven med at tale igennem et problem, hvis det er nødvendigt.

"The Entertainer" oplives ved at være vidne til kreativitet og skønhed gennem former for kunst, natur og mode. De vil også springe på chancen for at være kreative i en praktisk tilgang.

ESFP'er på arbejdspladsen

På arbejdet trives ESFP'er, når de får fleksibilitet med deres tidsplan og opgaveafslutning. En mere hands-off ledelsesstil er bedst for denne personlighedstype. ESFP'er ønsker at hjælpe andre og skabe en følelse af sammenhold blandt medarbejderforhold. Fordi folk typisk kan lide en ESFP's dristighed, vil det sandsynligvis have positive fordele for resten af ​​medarbejderne at holde dem i energi.

De styrker, ESFP'er besidder, gør dem udpræget velegnede til at arbejde i miljøer, der involverer en masse variation og social interaktion. Jobs som rådgivere og socialrådgivere er ideelle til denne egenskab. For kreativitet og øje for design kunne "The Entertainer" nyde en karriere som kunstner, fotograf eller modedesigner. En ESFP-personlighed kan skinne inden for ethvert underholdningsområde, såsom musik, skuespil eller dans.

Bedste job til ESFP'er

Her er en liste over 10 job, der er velegnede til en ESFP-personlighedstype. For de mest opdaterede lønoplysninger fra Bonjoures, klik på linket for hver løn nedenfor:

1. Socialrådgiver

National gennemsnitsløn: $57.579

Primære opgaver: Socialrådgivere tilbyder støtte til børn, voksne og familier for at hjælpe med at forbedre deres liv. De er ansvarlige for at yde mental sundhedsrådgivning, foretage klientvurderinger, finde ressourcer til at hjælpe klienten, tale for dem under krise og meget mere.

2. Indretningsarkitekt

National gennemsnitsløn: $58.147 om året

Primære opgaver: Indretningsarkitekter er ansvarlige for at skabe et design baseret på kundens mål, bestille materialer og ydelser inden for budgettet og føre tilsyn med byggeprocessen.

3. Paramediciner

National gennemsnitsløn: $19,71 i timen

Primære opgaver: Paramedicinere er ansvarlige for at køre udrykningskøretøjer, reagere hurtigt på nødopkald, yde akut behandling på vej til hospitalet, pleje sår og skader samt mange andre akutte medicinske situationer.

4. Modedesigner

National gennemsnitsløn: $62.930 om året

Primære opgaver: Modedesignere er ansvarlige for at lave tøj og tilbehør til mænd, kvinder og børn. De kan også lede eller vejlede andre designere og hjælpe med markedsføring af design.

5. Fotograf

National gennemsnitsløn: $14,92 i timen

Primære opgaver: Fotografer er generelt ansvarlige for at diskutere mål med kunden og forberede det nødvendige udstyr og scene til optagelsesdagen. Bagefter er de ansvarlige for at redigere og levere fotos af professionel kvalitet til tiden. Freelancefotografer har ansvaret for at markedsføre deres arbejde og opsøge nye kunder.

6. Psykolog

National gennemsnitsløn: $85.764 om året

Primære opgaver: Disse fagfolk indsamler data om klienter via interviews, observationer, undersøgelser og mere. Psykologer er derefter ansvarlige for at vurdere disse data for at bestemme den bedste behandling for klienten. Nogle områder er primært relateret til undersøgelse og analyse af adfærd og hjernefunktioner.

7. Børnepasningsudbyder

National gennemsnitsløn: $11,58 i timen

Primære opgaver: Børnepasningsudbydere er ansvarlige for at sørge for et sikkert miljø for børn, hjælpe børn med hygiejne og bleskift, forberede måltider og noget undervisning i primære færdigheder.

8. Personalespecialist

National gennemsnitsløn: $52.867 om året

Primære pligter: Disse fagfolk sikrer, at alle medarbejdere forstår og har adgang til HR-politikker og alle gældende love. De udfylder papirarbejde vedrørende ansættelse, afskedigelse, forfremmelse eller overførsel af medarbejdere. HR-specialister er også ansvarlige for at formidle arbejdskonflikter, når de opstår.

9. Cheftræner

National gennemsnitsløn: $33,95 i timen

Primære opgaver: En cheftræner for et sportshold er ansvarlig for at forberede atleter til spil, udvikle talent, forberede strategier til konkurrencer, følge regler fra alle styrende organer og mere.

10. Børnelæge

National gennemsnitsløn: $179.777 om året

Primære opgaver: En børnelæges ansvar omfatter diagnosticering og behandling af skader og sygdom hos børn og teenagere, vurdering af en patients sygehistorie og bestilling af nødvendige medicinske tests.

Janus Klausen
Janus Klausen Personlighedsvurderinger som Myers-Briggs Type Indicator kan hjælpe dig med at vælge en karrierevej baseret på dine psykologiske præferencer, styrker og udfordringer. At anerkende dine unikke præferencer – såsom at vide, at du er udadvendt og trives i sociale situationer – kan være nøglen til at finde en karriere, der passer bedst til dig. ESFP-personligheden er en af de 16 personlighedstyper, der vurderes af Myers-Briggs.