COO Vs. CEO

COO Vs. CEO

Hvis du overvejer at tage en ledende stilling i en virksomhed, er det vigtigt at skelne tydeligt mellem administrerende direktørs og COO's ansvar. Administrerende direktør og COO er begge højtplacerede ledende stillinger i en virksomhed, og de arbejder sammen om at fastholde forretningsvækst og sikre profit i virksomheden. Der er dog nogle forskelle i deres jobansvar og forventninger. I denne artikel vil vi udforske forskellene mellem en CEO vs en COO.

Relateret: Hvad er virksomhedskultur?

Hvad er en COO?

COO, eller Chief Operations Officer, fungerer som en ledende medarbejder, der fører tilsyn med de daglige administrative og operationelle funktioner i en virksomhed. De betragtes normalt som den næstkommanderende i en virksomhed og rapporterer til den administrerende direktør.

COO'ens hovedfunktion er at eksekvere virksomhedsplaner baseret på en godkendt forretningsmodel. Mens COO følger de direktiver, der er fastsat af den administrerende direktør, har de bemyndigelse til at træffe deres egne beslutninger med hensyn til udførelsen af ​​forretningsplaner og de operationelle funktioner i en organisation. I de fleste tilfælde har COO'er brug for praktisk viden for at opbygge en virksomhed og strategier for den. De betragtes som arkitekterne bag virksomhedsledelse.

En COO's ansvar varierer afhængigt af, hvordan deres stilling relaterer sig til den administrerende direktør. En COO's kerneansvar involverer normalt følgende:

 • Koordinering med interessenter i forhold til budgettering og økonomisk planlægning
 • Planlægning og skabelse af strategier for forretningstilgange for at sikre vækst og minimere risiko
 • Håndtering af forretningsomkostninger og -udgifter og udvikling af taktiske initiativer for at minimere tab af overskud
 • Overvågning af revision af virksomhedens indtægter og udgifter
 • Rapportering af nøjagtige økonomiske resultater
 • Uddelegere opgaver til personalet for at sikre, at alle medarbejdere præsterer godt
 • Udvikling af virksomhedspolitikker, der fremmer en positiv virksomhedskultur
 • Overvåge virksomhedens interne drift og andre lederes output
 • Vurdering af præstationer gennem datafortolkning og udvikling af forretningsmålinger
 • Håndtering af relationer med forretningspartnere og aktiv deltagelse i ekspansionsaktiviteter såsom investeringer, opkøb og forretningsforhandlinger
 • Indberetning af vigtige forhold til den administrerende direktør

COO fokuserer mere på virksomhedens interne anliggender. De spiller en meget vigtig rolle i at sikre, at hele virksomheden fungerer, som den skal være, og virksomheden tjener overskud.

Relateret: Guide til virksomhedskultur

Hvad er en CEO?

Den administrerende direktør eller administrerende direktør har den mest ledende og højest rangerende rolle i en virksomhed. De fungerer også som ansigtet for en virksomhed og er ansvarlige for dens samlede succes.

Den administrerende direktør træffer beslutninger på øverste niveau for at sikre virksomhedens fremtid. De fleste administrerende direktører har konsulenter og andre ledende medarbejdere til at give input til forretningsbeslutninger, men direktøren er normalt den eneste, der har bemyndigelse til at træffe en endelig beslutning.

Administrerende direktør for en mindre virksomhed styrer ofte de overordnede funktioner i deres organisation mere direkte, mens administrerende direktører i store virksomheder ofte uddelegerer opgaver til afdelingsledere, så de kan fokusere på at træffe store beslutninger og udvikle virksomhedsstrategier på højt niveau.

En administrerende direktørs ansvar varierer afhængigt af virksomhedens størrelse. Alle administrerende direktører deler dog det samme mål om at vejlede udviklingen og implementeringen af ​​langsigtede strategier for at øge værdien af ​​aktionærerne. Nogle typiske ansvarsområder for en administrerende direktør kan omfatte:

 • Udvikling og implementering af virksomhedens vision og mission
 • Udførelse af overordnede virksomhedsstrategier
 • Rådgivning med bestyrelsen
 • Kommunikation med aktionærer, bestyrelsen, embedsmænd og ledere af administrationen på vegne af virksomheden
 • At holde sig opdateret med markedslandskabet, udvidelsesmuligheder, udvikling af erhvervskonkurrence og teknologiske fremskridt i branchen
 • Overvågning og vurdering af alle risici og forebyggelse af enhver form for tab og skade på virksomheden
 • Deltagelse i enhver branche-relaterede begivenheder for at øge lederevner, opbygge virksomhedens omdømme og styrke virksomhedens potentiale for succes
 • Udvikling og fastsættelse af forretningsstrategiske mål, der er målbare, opnåelige og beskrivelige

Relateret: Lær om at være administrerende direktør (Chief Executive Officer)

COO vs. CEO: Hvad er forskellene?

Her er nogle vigtige sondringer mellem en CEO og en COOs roller:

 • Virksomhedsrangering
 • Jons ansvar
 • Stillingens nødvendighed
 • Aktier og ejerskab

Virksomhedsrangering

Den største forskel mellem en COO og en CEO er den strukturelle rangering i en organisation. Den administrerende direktør har den højeste rang i en organisation, og COO'en rapporterer til dem. Vigtigere er det, at den administrerende direktør er virksomhedens leder og træffer de endelige beslutninger for virksomhedens fremtid, mens COO'er kun kan rådgive baseret på virksomhedens funktioner og nuværende status.

Jobansvar

CEO'er fokuserer mere på de overordnede langsigtede aspekter af at drive en virksomhed, mens COO'er fokuserer på organisationens nuværende drift og økonomiske status. Selvom COO'er har lov til at træffe deres egne beslutninger i forhold under deres myndighed, har den administrerende direktør stadig beføjelse til at ændre COO's beslutninger, hvis det er nødvendigt.

Stillingens nødvendighed

Ikke alle virksomheder, der har administrerende direktører, har nødvendigvis en COO. For eksempel udfører administrerende direktører i små virksomheder ofte selv en COO's ansvar, mens de bevarer deres pligter som administrerende direktør. Dette hjælper en CEO med at styre deres virksomhed tæt, mens den vokser.

Aktier og ejerskab

Selvom det ikke altid er tilfældet, ejer mange administrerende direktører enten virksomheden eller er aktionærer, hvis ikke hovedaktionæren, i virksomheden. COO'er er dog mindre tilbøjelige til at være hovedaktionæren i deres virksomhed.

Sådan vælger du mellem at blive COO eller CEO

Valget mellem stillingen som CEO og COO afhænger af din ledelsesbaggrund, erfaring og kompetencer. Hvis du overvejer en karriere i en stilling på C-niveau, skal du følge disse trin for at vælge mellem COO eller CEO.

 1. Få mere erfaring.
 2. Overvej dine evner.
 3. Lav en tjekliste.
 4. Søg råd.

1. Få mere erfaring

Det er tilrådeligt at begynde at arbejde som COO, før du bliver CEO, hvilket vil give dig den nødvendige erfaring til at træffe de rigtige beslutninger som CEO. At få denne tidligere erfaring kan også hjælpe dig med at afgøre, om du foretrækker at forblive i rollen som COO i stedet for.

2. Overvej dine evner

At være COO betyder at arbejde sammen med den administrerende direktør. Dette kan fungere som træning for dig, inden du påtager dig opgaven som administrerende direktør. Når en administrerende direktør går på pension eller fratræder, er efterfølgeren til stillingen normalt COO'en, som er den næste i kommandokæden. Når du overtager stillingen, vil du sandsynligvis allerede være bekendt med virksomhedens overordnede drift. Hvis du i stedet vælger at forblive COO, kan du blive bedt om at hjælpe med at finde en passende afløser for den administrerende direktør.

3. Lav en tjekliste

En af de bedste måder at vælge mellem stillingen som COO og CEO er at lave en tjekliste over roller og ansvar og evaluere dig selv for at se, hvilken stilling der passer dig godt. For eksempel, hvis du er dygtigere til intern drift i en organisation, kan du udmærke dig mere som COO.

4. Søg råd

Du kan også søge råd fra personer, du kender, som arbejder som ledere for at give dig en bedre forståelse af, hvad du kan forvente i begge stillinger. På denne måde kan du få mere perspektiv og lære mere om begge stillinger.

Lea Michaelsen
Lea Michaelsen Hvis du overvejer at tage en ledende stilling i en virksomhed, er det vigtigt at skelne tydeligt mellem administrerende direktørs og COO's ansvar. Administrerende direktør og COO er begge højtplacerede ledende stillinger i en virksomhed, og de arbejder sammen om at fastholde forretningsvækst og sikre profit i virksomheden. Der er dog nogle forskelle i deres jobansvar og forventninger. I denne artikel vil vi udforske forskellene mellem en CEO vs en COO.