CIO Vs CTO: Forskelle, Ligheder Og Karriereveje

Virksomheder på tværs af alle brancher er afhængige af ledere til at håndtere kompleksiteten ved at drive en virksomhed. Professionelle ledere påtager sig forskellige roller og arbejder sammen for at anvende deres færdigheder og ekspertise. To eksempler på stillinger på dette niveau omfatter informationschefen (CIO) og teknologichefen (CTO). I denne artikel diskuterer vi en CIO versus CTO, og hvordan deres roller sammenlignes.

Hvad er en CIO?

En CIO er ansvarlig for den information, der deles og produceres i en virksomhed. De sikrer, at alle forretningsprocesser kører effektivt, ofte med fokus på de enkelte medarbejderes og afdelingers produktivitet. En CIO er også ansvarlig for driften af ​​en organisation sammen med eventuelle kritiske systemer. Sikkerhed er et andet centralt fokusområde for CIO'en, da de skal sikre, at alle virksomhedsoplysninger er sikre og beskyttede.

Selvom meget af CIO'ens fokus er på teknologiske systemer og processer, integrerer denne person også teknologi med andre forretningsfunktioner. De arbejder muligvis tæt sammen med it-afdelingen for at håndtere deres behov, mens de sporer tilgængeligheden og succesraterne i hele organisationen. En succesfuld CIO bruger forskellige målinger til at bestemme deres indvirkning, mens han leder efter måder at forbedre virksomhedens rentabilitet på. Andre nøgleansvar omfatter:

 • Styring af en organisations teknologiske infrastruktur
 • Samarbejde med leverandører og internetudbydere for at forbedre produktiviteten
 • Overvåge IT-professionelle og drift
 • Vurdering af medarbejderes og afdelingers behov
 • Implementering af teknologi til at strømline processer

Relateret: Lær om at være CIO (Chief Information Officer)

Hvad er en CTO?

En CTO bruger også teknologi til at forbedre virksomhedens bundlinje. I stedet for at fokusere på behovene hos interne medarbejdere, er deres fokus på dem uden for virksomheden. De interagerer muligvis mere med kunder eller fokusgrupper for at bestemme behovene hos medlemmer af målgruppen. En CTO interagerer også tæt med udviklingsteamet i en organisation for at sikre, at alle opdateringer og forbedringer af de teknologiske tilbud stemmer overens med eksisterende og potentielle kunders behov.

Andre nøgleansvar for en CTO omfatter:

 • Overvåge alle teknologiske tilbud og produkter fra en virksomhed
 • Samarbejde med leverandører om at levere løsninger
 • Gennemgang og brug af teknologiske produkter
 • At tilpasse produkternes arkitektur til virksomhedens mål
 • Ledelse af udviklings- og ingeniørteams
 • Forøgelse af virksomhedens omsætning

Relateret: Lær om at være CTO (Chief Technology Officer)

Forskelle mellem en CIO vs. CTO

Selvom begge roller omhandler information og teknologi, er deres mål og formål forskellige på flere vigtige måder:

Fokus

En af de vigtigste forskelle mellem en CIO og en CTO er deres fokus. En CIO's fokus er på de interne medarbejdere og afdelinger, der bruger teknologi til at forbedre den måde, folk udfører deres job på. En CTO er også afhængig af teknologi, men deres fokus er eksternt. En CTO vil ofte se på kunder, leverandører og andre eksterne personer, der bruger og køber virksomhedens tilbud for at identificere deres behov og sikre, at de teknologiske produkter forbliver innovative og tiltalende.

Relateret: Hvad er en CIO?

Afdelingsledelse

En CIO vil ofte styre IT-afdelingen i en organisation, mens den integrerer denne afdeling i andre afdelinger på tværs af organisationen. En CTO er ansvarlig for udviklings-, ingeniør- og forsknings- og udviklingsteamene, da deres fokus er på at forbedre produktudbuddet.

Relateret: Sådan bliver du CTO (med ofte stillede spørgsmål)

Indtjening

CIO'en fokuserer også på at forbedre virksomhedens bundlinje, som refererer til en virksomheds nettoomsætning efter at have fratrukket omkostningerne ved at tjene denne indtægt. En CTO fokuserer på den øverste linje, som refererer til den samlede omsætning tjent ved at sælge varer eller tjenester til forbrugere.

Kørende forandring

Både en CTO og CIO kan drive forandring, selvom måden de gør det på er forskellig. Når man driver forandring i en organisation, vil en CIO se på måder at øge produktiviteten blandt de interne medarbejdere og afdelinger. En CTO søger at drive innovation i de produkter, der tilbydes forbrugerne. For at forblive på forkant med branchen skal en virksomhed sikre, at dens produkter fortsætter med at imponere forbrugerne og appellere til deres behov.

Relateret: Hvad gør en Chief Information Officer?

Ligheder mellem en CIO vs. CTO

Både en CIO og en CTO søger at forbedre den måde, en virksomhed fungerer på, for at øge indtjening og omsætning. De kan arbejde sammen for at nå deres individuelle forretningsmål, da den enes succes bidrager til den andens succes. Begge roller administrerer individuelle afdelinger og søger at integrere deres respektive afdelinger for at forbedre driften for forbrugere og interne medarbejdere.

Karrierevej for at blive CIO

Før man bliver CIO, kan en person arbejde inden for IT. Mange af CIO'erne i store virksomheder har en baggrund inden for IT, da en stor del af deres rolle fokuserer på de teknologiprodukter, der bruges i en organisation. Ud over IT-erfaring og -uddannelse skal en CIO også besidde marketing-, kommunikations- og lederevner. Denne person skal være i stand til at kommunikere deres ideer effektivt, lede teams og identificere måder at forbedre processer på.

Mange CIO'er har mindst en bachelorgrad i IT. Nogle, der søger at arbejde i denne rolle på C-niveau, fortsætter med at opnå en mastergrad i IT eller et andet relateret område, såsom marketing eller forretning. Ifølge Bureau of Labor Statistics bør job inden for computer- og informationssystemer stige med 10 % mellem 2019 og 2029, hvilket er meget hurtigere end den gennemsnitlige vækstrate på tværs af alle erhverv. Den gennemsnitlige årsløn for en CIO er $120.830.

Karrierevej for at blive CTO

At blive CTO kræver ofte, at man opfylder visse uddannelseskrav. De fleste CTO'er har et minimum af en bachelorgrad i datalogi eller et beslægtet felt. Stigningen i cybersikkerhedsbekymringer har ført til en stigning i relaterede programmer på mange gymnasier og universiteter, så en aspirerende CTO kan vælge at fokusere deres uddannelse på sikkerhed og databeskyttelse. Mange CTO'er startede med ingeniørvirksomhed eller forskning og udvikling for teknologivirksomheder, og erfaring på jobbet kan give værdifuld indsigt og træning, der vil forberede en person til at arbejde i en rolle på højt niveau.

En CTO skal have stærke forretningsmæssige, organisatoriske, lederskabs- og beslutningsevner. De skal også kommunikere deres ideer til de teams, de leder, samt kommunikere effektivt med eksterne grupper og enkeltpersoner. Nogle CTO'er vælger at fortsætte deres uddannelse og opnå mastergrader i datalogi, cybersikkerhed, forretning eller et andet relateret felt. Bureau of Labor Statistics data om edb- og informationssystemstyringsjob gælder også for CTO-stillinger. Den gennemsnitlige årsløn for en CTO er $131.122.

Tom Brix
Tom Brix Virksomheder på tværs af alle brancher er afhængige af ledere til at håndtere kompleksiteten ved at drive en virksomhed. Professionelle ledere påtager sig forskellige roller og arbejder sammen for at anvende deres færdigheder og ekspertise. To eksempler på stillinger på dette niveau omfatter informationschefen (CIO) og teknologichefen (CTO). I denne artikel diskuterer vi en CIO versus CTO, og hvordan deres roller sammenlignes.