Alt Om ESFJ-personlighedstypen

At lære din personlighedstype at kende kan hjælpe dig med at optimere din karriere og give indsigt i, hvordan du præsterer i bestemte professionelle situationer. Når du skal bestemme, hvilken karrierevej du vil forfølge, skal du overveje aspekterne af din personlighedstype, og hvordan de kan påvirke dine evner. En af personlighedstyperne på Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) er ESFJ, som omfatter personer, der er udadvendte, organiserede, ømhjertede og loyale. I denne artikel udforsker vi egenskaberne ved ESFJ-personligheden og hjælper dig bedst med at fremhæve disse egenskaber i din karriereudvikling.

Hvad står ESFJ for?

The ESFJ personality type stands for Extroverted, Sensing, Feeling and Judging. Those who fall under this category are typically outgoing, organized, tender-hearted and loyal to those they love. Their extroverted nature helps them gain energy from interacting with others, and they often encourage others to be their best.

Overview of the ESFJ personality type

Individuals with the ESFJ personality type tend to deal with situations and people based on how they feel about them or how they align with their personal values. An ESFJ is genuinely and warmly interested in those around them. They use their judging and sensing characteristics to gather more detailed information about others, allowing them to provide more targeted support.

Når de har med mennesker at gøre, har en ESFJ en tendens til at forstå en andens synspunkt mere ægte, ofte på grund af deres evne til at læse andre. ESFJ'er kan lide at være omkring andre mennesker og ønsker at blive elsket af deres jævnaldrende. Den udadvendte karakteristik dominerer personligheden hos en ESFJ, hvilket resulterer i et fokus på at læse andre og samle op på deres behov.

Selvom en ESFJ har et stærkt værdisystem, har de deres egne ideer om, hvordan tingene skal være og vil typisk dele disse meninger frit. ESFJ'er danner typisk deres værdier og moral baseret på verden omkring dem, snarere end hvad der styrer dem på et internt grundlag. Det fællesskab og den kultur, de lever i, spiller ofte en rolle i deres etablerede værdier. De interagerer godt med mennesker, der er villige til at tilpasse sig ESFJs overbevisninger og ønsker.

Selvom de kan lide at være i kontrol, respekterer ESFJ'er også autoritet og følger reglerne. De mener, at andre bør gøre det, og ofte accepterer den etablerede måde i stedet for at vove sig ud på deres egne veje. Behovet for sikkerhed, der er almindeligt blandt denne personlighedstype, driver deres accept af et etableret systems politikker. Som følge heraf opfattes de ofte som blinde tilhængere af regler, og stiller sjældent spørgsmålstegn ved ræsonnementet bag dem.

At være organiseret er vigtigt for en ESFJ, så kaotiske eller spontane situationer kan få dem til at føle sig utilpas. De foretrækker strukturerede miljøer, ikke teoretiske eller abstrakte begreber. En ESFJ har typisk et ønske om at kontrollere omgivelserne omkring sig.

Relateret: Vejledning: 16 personlighedstyper

Styrker ved ESFJ-personlighedstypen

Nogle af de mest almindelige ESFJ-styrker inkluderer:

 • Ægte: ESFJ'er har en ægte interesse i mennesker omkring dem. De bruger deres dømmende og sansende egenskaber til at indsamle mere detaljerede oplysninger om andre, hvilket giver dem mulighed for at give mere følelsesmæssig støtte og forståelse.

 • Empatisk: Disse personer forstår andres perspektiver, hvilket gør dem i stand til nemt at forbinde sig med andre mennesker baseret på følelser, handlinger, personlige baggrunde og erfaringer.

 • Opmuntrende: ESFJ'er kan opmuntre og opbygge andre og hjælpe dem med at få det bedre med sig selv. Gennem omhyggelig observation af dem omkring dem giver ESFJ'er ægte følelsesmæssig støtte og forsøger at få det bedste frem i andre mennesker.

 • Motiveret: ESFJ'er danner typisk deres værdier og moral baseret på verden omkring dem, snarere end hvad der gavner dem personligt. Det samfund og den kultur, de lever i, spiller ofte en rolle i de værdier, de har etableret for sig selv.

 • Organiseret: I alle aspekter af deres personlige og professionelle liv værdsætter ESFJs orden. De kan være tilbøjelige til at stole på etablerede kategorier og foretrækker at følge givne instruktioner.

 • Praktisk: ESFJ'er er ikke alt for følelsesladede, så de kan forblive rolige og fokusere på handlingsrettede løsninger i personlige og professionelle omgivelser.

 • Selvsikker : ESFJ'er kan stå op for sig selv og give udtryk for deres behov, mens de stræber efter at interagere med andre mennesker på en positiv, støttende måde.

 • Generøse: Når ESFJ'er har høje standarder og stærke moralske værdier, er de generøse og villige til at give af det, de har, uanset om det involverer at dele med andre i nød eller give følelsesmæssig støtte.

Svagheder ved ESFJ-personlighedstypen

Nogle af svaghederne ved denne personlighedstype inkluderer:

 • Optagethed af social status: Dette kan begrænse deres evne til at være fordomsfri og kreativ, og det kan også påvirke de beslutninger, de træffer. Andre mennesker vil måske drage fordel af en ESFJs nærende, varme personlighed til at få det, de ønsker, i stedet for at gengælde forholdet.

 • Kritisk over for det utraditionelle: En ESFJ kan være kritisk over for en anden persons usædvanlige eller ukonventionelle adfærd eller handlinger. Frygten for at fremstå anderledes er ofte en reel bekymring.

 • Modvilje mod konflikt: En kamp med konflikt kan få ESFJ til at blive såret og ulykkelig, hvis en anden person kritiserer deres traditioner, overbevisninger eller vaner.

 • Behov for godkendelse: En ESFJ skal føle sig værdsat for deres bidrag og handlinger. Når de føler, at de ikke har modtaget nok anerkendelse eller godkendelse, kan de begynde at fiske efter komplimenter eller søge tryghed for at føle sig værdsat.

ESFJ værdier og motivationer

En ESFJ har et stærkt ønske om at være i kontrol, men dette kan være et positivt aspekt af deres personlighed. For eksempel er de mere tilbøjelige til at organisere deres opgaver og planlægge fremad, hvilket gør dem til fremragende aktiver for et team. ESFJ'er kan også kontrollere deres eget liv omhyggeligt, holde to-do-lister, strenge tidsplaner og lister over mål, de arbejder hen imod i deres personlige og professionelle liv.

Et andet unikt træk ved ESFJ-personlighedstypen er deres naturlige forståelse af andre. De observerer omhyggeligt menneskerne omkring dem, så de kan få det bedste frem i andre. Da ESFJ'er er ægte, støttende og empatiske, bliver folk let tiltrukket af dem.

ESFJ'er er folk-behager af natur, men de er ikke pushovers. ESFJ'er vil generelt stå op for sig selv og få, hvad de har brug for ud af en situation. De nyder simpelthen interaktioner med andre og stræber efter at interagere på en positiv, støttende måde.

Relateret: Sådan finder du de bedste job til dig

ESFJ'er på arbejdspladsen

ESFJ-personlighedstypen trives i en atmosfære, der giver dem mulighed for at fremvise deres evner, interagere med andre og føle sig støttet. Her er nogle indsigter i den slags arbejdsplads, der ville appellere til en ESFJ:

Foretrukne arbejdspladsaktiviteter

En ESFJ kan være et stort aktiv for et teammiljø, fordi de er ekstremt pålidelige og tager deres ansvar alvorligt. En ESFJ er ofte villig til at gå ud af deres måde at hjælpe en kollega, uanset om de løser et problem i deres jobfunktioner eller deres personlige liv. Som et resultat danner en ESFJ ofte stærke bånd på arbejdet, hvilket hjælper dem med at tjene deres team bedst. Ved at bruge empati overvejer de virkningen af ​​deres beslutninger og handlinger på andre, fordi de forstår værdien af ​​at hjælpe et teammedlem i nød for at hjælpe deres team som helhed.

Denne personlighedstype kan lede andre effektivt på grund af deres karismatiske og opmuntrende natur. En ESFJ har empati med andre mennesker effektivt og anvender denne empati for at sikre, at hvert medlem af teamet føler sig holdt af og hørt. I mange tilfælde sætter en ESFJ deres underordnedes behov over deres egne behov, hvorfor de ofte omtales som "tjenende ledere." I en udfordrende situation vil en ESFJ typisk lede efter måder at hjælpe en anden person først.

Foretrukken arbejdsmiljø

For en ESFJ er den ideelle arbejdssituation struktureret, venlig og fri for konflikter. De, der passer ind i denne personlighedstype, trives ofte i karrierer, der giver dem mulighed for at hjælpe mennesker på observerbare og praktiske måder, såvel som i arbejde, der viser resultater og kræver opfølgning.

Professionelle relationer

Når du kommunikerer, er en ESFJ praktisk, men alligevel støttende og villig til at reagere på behovene hos den anden person, der er involveret i samtalen. Tillid er et afgørende aspekt af ESFJs kommunikationsstil, da denne person er sikker på ræsonnementet bag de beslutninger, de træffer. Da en ESFJ også bekymrer sig om de standarder og regler, der accepteres af deres professionelle team, har de en tendens til at holde sig til disse regler, når de kommunikerer for at undgå at overskride.

En ESFJ følger reglerne og mener, at andre også bør gøre det. Behovet for sikkerhed, der er almindeligt blandt denne personlighedstype, driver deres arbejdsmoral, så de er ofte meget produktive medlemmer af et team. De har et stærkt ønske om at være i kontrol, så de er mere tilbøjelige til at organisere deres opgaver ved hjælp af to-do-lister, stramme tidsplaner og målplaner. En ESFJ vil også påtage sig og nyde nye opgaver, især dem der hjælper dem med at skabe struktur og orden.

Bedste karrierer for ESFJ'er

Nogle af de bedste karrierer for ESFJ'er inkluderer dem, der giver dem mulighed for at interagere med andre mennesker og yde støtte på en nærende måde. Her er et par eksempler på potentielle jobmuligheder, der ville passe godt til ESFJ-personlighedstyper:

 • Lærer
 • Vejleder
 • Amme
 • Læge
 • Socialrådgiver

Preben Olesen
Preben Olesen At lære din personlighedstype at kende kan hjælpe dig med at optimere din karriere og give indsigt i, hvordan du præsterer i bestemte professionelle situationer. Når du skal bestemme, hvilken karrierevej du vil forfølge, skal du overveje aspekterne af din personlighedstype, og hvordan de kan påvirke dine evner. En af personlighedstyperne på Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) er ESFJ, som omfatter personer, der er udadvendte, organiserede, ømhjertede og loyale. I denne artikel udforsker vi egenskaberne ved ESFJ-personligheden og hjælper dig bedst med at fremhæve disse egenskaber i din karriereudvikling.