Alt Du Behøver At Vide Om Processikkerhedsstyring

Alt Du Behøver At Vide Om Processikkerhedsstyring

Processikkerhedsstyring er en vital procedure til styring af brugen af ​​farlige kemikalier og giftige stoffer. Virksomheder, der bruger potentielt skadelige forbindelser som giftige, reaktive eller brandfarlige væsker eller gasser, bruger processikkerhedsstyring til at implementere effektiv oprydning. Hvis du er interesseret i at implementere et processikkerhedsstyringsprogram, vil du måske lære mere om, hvad de er, og hvordan de fungerer. I denne artikel dækker vi, hvad processikkerhedsledelse er, hvorfor processen er vigtig og de 14 elementer i processikkerhedsledelse.

Relateret: 53 interviewspørgsmål** til sikkerhedsledere**

Hvad er processikkerhedsledelse?

Processikkerhedsstyring er en procedure reguleret af Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Processen giver vejledning til dem, der arbejder med meget farlige kemikalier ved at opbevare, transportere, påføre og skabe dem. Processikkerhedsstyring omfatter typisk 14 forskellige aspekter, som organisationer kan bruge til at forbedre deres sikkerhedsprocedurer og overholde OSHA-retningslinjer.

Hvorfor er processikkerhedsledelse vigtig?

På arbejdspladser, hvor teammedlemmer håndterer kemikalier, kan OSHA kræve processikkerhedsstyring. Ud over at overholde OSHA er disse nogle andre grunde til, at processikkerhedsstyring er vigtig på arbejdspladsen:

 • Forebyg ulykker: Ved at evaluere driften og tilbyde sikkerhedsinformation kan processikkerhedsstyring resultere i dygtigere teammedlemmer og færre arbejdsulykker.

 • Fremme korrekt brug: At uddanne teammedlemmer om de stoffer, de arbejder med, og give specifikke trin til transport og opbevaring af dem, tilskynder til korrekt brug af disse kemikalier, hvilket potentielt kan føre til mindre produktspild og forbedret sikkerhed.

 • Forenkle sikkerhedsprocesser: Ledere kan bruge processikkerhedsstyring til at vejlede dem, når de implementerer sikkerhedspolitikker og -procedurer. Ved at bruge de 14 elementer i processikkerhedsstyring til at informere andre sikkerhedsbeslutninger, kan du forenkle sikkerheden i din organisation.

 • Beskyt teammedlemmer: Processikkerhedsstyring giver organisationer mulighed for at prioritere deres teams sikkerhed og velvære. Dette kan forbedre arbejdsmoralen og reducere omkostningerne i forbindelse med sundhedsnødsituationer og omskoling.

 • Støtte koordinering: Ved at tilskynde til kommunikation mellem alle medlemmer af en organisation understøtter processikkerhedsledelse koordinering mellem ledelsen og andre teammedlemmer.

 • Beskyt offentligheden: Afhængigt af arbejdets art kan implementering af processikkerhedsstyring reducere potentielle risici for offentligheden.

Relateret: Hvad er sikkerhedsledelse?

De 14 elementer i processikkerhedsledelse

Dette er de 14 elementer i processikkerhedsstyring:

1. Behandle sikkerhedsoplysninger

Processikkerhedsinformation opsummerer udstyret og handlingerne under driften. For at overholde OSHAs regler for processikkerhedsledelse skal organisationen videregive alle oplysninger vedrørende kemikalier, de bruger på deres arbejdsplads. Organisationen bør også offentliggøre oplysninger om specifik teknologi, de bruger til processer.

2. Procesfareanalyse

Procesfareanalysen vurderer konsekvenserne af potentielle sikkerhedssvigt på arbejdspladsen. Ingeniører og vedligeholdelseseksperter kan give en grundig analyse af potentielle sikkerhedsfejldata. Gennem denne proces får organisationen anbefalinger og korrigerende handlinger for at reducere risikoen for sikkerhedsfejl.

3. Driftsprocedurer

Hver organisation skal oprette skriftlige driftsproceduredokumenter, der specificerer trinene for sikker drift. Dokumentet kan indeholde trykgrænser, temperaturområder og alarmsystemer for potentielle sikkerhedsfejl. Disse dokumenter bør omfatte procedurer for nødstop og andre scenarier.

4. Træning

Korrekt uddannelse af både nyt og nuværende personale er en vital komponent i processikkerhedsstyring. Organisationen bør uddanne nye teammedlemmer vedrørende sikkerheds- og sundhedsrisici og bedste praksis for at forebygge ulykker og sørge for træningsopdateringer til nuværende personale mindst en gang hvert tredje år. Det er også vigtigt for organisationer at implementere nødøvelser for at forberede alt personale på hidtil usete situationer. Dokumentation af træningssessioner giver organisationen mulighed for at sikre, at du uddanner alt personale om sikkerhedsrisici.

Relateret: Sådan udvikler du en træningsplan for dit team

5. Entreprenører

Eksterne entreprenører kan være vigtige og hyppige elementer i en operation. Det er vigtigt at inkludere information og procedurer for eksterne entreprenører i processikkerhedsstyring, da eksterne entreprenører skal forstå potentielle farer. Hvis entreprenører kan arbejde på stedet i lang tid, kan de have brug for yderligere specifik træning i potentielle farer på arbejdspladsen.

6. Mekanisk integritet

En del af processikkerhedsledelsen er at udføre regelmæssige inspektioner af bestemte systemer, som omfatter:

 • Trykbeholdere
 • Lagertanke
 • Rørsystemer
 • Ventilationssystemer

Kun autoriseret personale eller entreprenører kan udføre disse inspektioner. De, der inspicerer mekanisk integritet, skal også bruge en godkendt testmetode til at udføre inspektioner. Organisationen skal videregive beslutninger afledt af disse inspektioner til OSHA.

Relateret: 11 træk ved succesfulde entreprenører

7. Varmt arbejdstilladelse

Nogle operationer kan kræve højtemperaturværktøjer eller miljøer. Dette kan omfatte svejseudstyr, loddeværktøj og kemisk svejseudstyr. Arbejdere, der bruger højtemperaturværktøjer, skal sikre sig tilladelser fra arbejdsgiveren, før de udfører deres arbejde. Organisationen eller virksomheden skal udsende varme arbejdstilladelser og korrekt dokumentere job, der involverer højtemperaturværktøjer.

8. Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer er en del af processikkerhedsledelse, der omhandler udviklinger eller ændringer for brug af kemikalier eller andre farlige materialer. Ændringer i teknologien, udstyret, procedurerne eller softwaren skal følge en standardændringsprocedure. Effektiv styring af forandringer overvejer:

 • Teknisk grundlag for ændringer
 • Indvirkning på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
 • Ændringer af driftsprocedurer
 • Tidsperiode for ændringen
 • Autorisationskrav

9. Hændelsesundersøgelse

Korrekt processikkerhedsstyring omfatter en hændelsesundersøgelse. Selvom mange aspekter af processikkerhedsstyring sigter mod at undgå hændelser, er det også vigtigt at undersøge dem, når de sker, så du kan implementere forbedringer. For effektiv hændelsesundersøgelse skal du oprette et centraliseret rapporteringssystem til at analysere hændelser, forudsige potentielle problemer og undgå fremtidige hændelser.

10. Overholdelsesrevisioner

En compliance audit er en proces, hvorigennem ledelsen kan bestemme, hvor godt teammedlemmer og kontrahenter følger korrekte procedurer. Du kan udføre compliance audits årligt, men du skal udføre dem mindst hvert tredje år. Det er vigtigt at dokumentere processen og detaljere disse revisioner i omfattende rapporter. Gem de seneste revisionsrapporter, da du muligvis skal have adgang til dem for at bevise korrekt revision.

11. Sikkerhedsgennemgang før opstart

For at overholde OSHA-forventningerne skal teamet gennemgå sikkerhedsprocedurerne, når et arbejdssted begynder arbejdet. Dette er et krav for enten nye eller modificerede faciliteter, der forbereder sig på at starte driften. Dette gælder også for ændringer, der påvirker selv blot en enkelt komponent i en operationel procedure.

12. Beredskabsplanlægning og indsats

Nødplanlægning og -reaktion er komponenten i processikkerhedsstyring, der adresserer nødberedskab. Effektive procedurer for detaljerede nødsituationer for at minimere virkningen af ​​en hændelse eller krise. Beredskabsplanlægning har til formål at reducere skader, begrænse skader på ejendom og beskytte samfundet.

13. Forretningshemmeligheder

En forretningshemmelighed kan være enhver ingrediens eller proces, der gør det muligt for en virksomhed at producere et produkt, der er unikt forskelligt fra eller bedre end dets konkurrenter. For at holde forretningshemmeligheder fortrolige vil virksomheder måske begrænse deres teammedlemmers viden om ingredienser eller procedurer til at producere noget. Men hvis processen eller ingrediensen udgør en sundhedsrisiko for medarbejderen, fastslår processikkerhedsledelsen, at medarbejderen skal kende til risikoen for at overholde sikkerhedsindsatsen.

14. Medarbejderdeltagelse

Opmuntring af medarbejderdeltagelse i alle aspekter af processikkerhedsstyring kan hjælpe dig med at beskytte dine teammedlemmer og dine operationer. For at styring af processikkerhed skal lykkes, skal medarbejderne overholde de procedurer, der er skitseret i styringsplanen for processikkerhed. Teammedlemmer kan være mere tilbøjelige til at deltage, når du giver dem en ordentlig repræsentation under diskussioner relateret til processikkerhedsstyring og -procedurer.

Kaj Holst
Kaj Holst Processikkerhedsstyring er en vital procedure til styring af brugen af farlige kemikalier og giftige stoffer. Virksomheder, der bruger potentielt skadelige forbindelser som giftige, reaktive eller brandfarlige væsker eller gasser, bruger processikkerhedsstyring til at implementere effektiv oprydning. Hvis du er interesseret i at implementere et processikkerhedsstyringsprogram, vil du måske lære mere om, hvad de er, og hvordan de fungerer. I denne artikel dækker vi, hvad processikkerhedsledelse er, hvorfor processen er vigtig og de 14 elementer i processikkerhedsledelse.