17 Egenskaber, Arbejdsgivere Søger Hos Kandidater

17 Egenskaber, Arbejdsgivere Søger Hos Kandidater

At besidde bestemte egenskaber eller egenskaber kan gøre det lettere at få et job. Der er specifikke egenskaber, som arbejdsgiverne ser efter hos jobansøgere og ansatte. At vide, hvad disse kvaliteter er, og hvordan man opnår dem, kan hjælpe med at gøre dig til en bedre kandidat til nye muligheder og forfremmelser. I denne artikel oplister vi 17 egenskaber, som arbejdsgivere leder efter, og hvorfor de er værdifulde.

17 egenskaber arbejdsgivere leder efter

Hvert job kræver unikke sæt færdigheder, men enhver virksomhed kan drage fordel af medarbejdere, der besidder kritiske træk og egenskaber. Her er de vigtigste egenskaber og færdigheder, som arbejdsgiverne ønsker, at du skal have, og hvorfor de er værdifulde:

 1. Integritet
 2. Stærk arbejdsmoral
 3. Kommunikativ
 4. Fleksibel
 5. Teamorienteret
 6. Teknisk kompetent
 7. Fast besluttet
 8. ivrig efter at lære mere
 9. Loyalitet
 10. Problemløsningsevner
 11. Uafhængig
 12. Ambitiøs
 13. Ansvarlig
 14. Målrettet
 15. Selvsikker
 16. Tilpasningsbar
 17. Pålidelig

1. Integritet

Integritet er en af ​​de højest værdsatte egenskaber på arbejdspladsen. At have integritet er at have stærke moralske eller etiske principper. At have integritet kræver, at du er ærlig, opfører dig hæderligt og behandler andre med respekt. Medarbejdere, der besidder integritet, er med til at fremme en professionel kultur og bevare et positivt omdømme for sig selv og virksomheden som helhed.

Når der opstår et problem, kan folk stole på dig. Når du siger, du vil gøre noget, følger du dit engagement. Når nogen beder om din hjælp eller råd, er du åben og ærlig. De med integritet holder sig selv ansvarlige for deres handlinger og kan indrømme deres mangler.

Læs mere: Integritet: Definition og eksempler

2. Stærk arbejdsmoral

Det er let at forstå, hvorfor arbejdsgivere værdsætter hårdtarbejdende medarbejdere. Folk, der arbejder hårdt, viser, at de bekymrer sig om deres job og den virksomhed, de arbejder for. Hårdtarbejdende medarbejdere tager hensyn til deres chefer, kolleger, kunder og klienter. Hårde arbejdere møder tidligt op på arbejde og bliver sent, hvis de har brug for det. De tager deres job seriøst og udfører hver opgave efter bedste evne. Hårdtarbejdende medarbejdere gør mere end nødvendigt, fordi det er dem, de er. Når andre arbejder mindre, arbejder de hårdere, og det sætter arbejdsgiverne pris på.

3. Kommunikativ

Arbejdsgivere leder efter ansøgere og medarbejdere, der har stærke kommunikationsevner. At være i stand til at kommunikere dine ideer samt aktivt lytte til andre gør, at mere arbejde kan udføres hurtigt og effektivt. At være i stand til at tale og lytte effektivt kan sætte dig i stand til at bruge dine kommunikationsevner personligt, i telefonen eller skriftligt. Du er fantastisk til at give og modtage feedback, og kommunikative mennesker kan lettere løse problemer og løse konflikter.

4. Fleksibel

Uanset om du er åben for at arbejde med opgaver fra flere stillinger eller skifte arbejdstid efter behov, nyder arbejdsgiverne fleksibilitet. Du har mere at tilbyde virksomheder og ledelse, fordi du er villig til at arbejde uden for din jobbeskrivelse. Når en kollega melder sig syg, styrer du deres ansvar til det bedste for virksomheden. Når der skal arbejdes ekstra, hjælper du til.

Fleksible medarbejdere arbejder også mere effektivt med kunder og klienter. En sælger kan ændre deres tilgang med en udfordrende kunde. En supportmedarbejder kunne ændre deres tone og bruge mere tid på at tale med en ked kunde. Fleksibilitet hjælper virksomheder på mange måder, og derfor værdsætter arbejdsgiverne det så højt.

5. Teamorienteret

At arbejde som et team er en egenskab, som arbejdsgivere værdsætter højt, fordi teamwork-færdigheder er afgørende for en virksomheds succes. Selv stillinger, der kræver, at medarbejderne arbejder på egen hånd det meste af tiden, skal være i stand til at arbejde som et team på et tidspunkt. Hvis du har brug for yderligere hjælp til en opgave, skal du muligvis stole på at arbejde sammen med mindst én anden person. Mens nogle stillinger kræver, at du arbejder alene, viser det at have et teamorienteret mindset også, at du arbejder for et højere formål og værdsætter den kollektive indsats fra andre i virksomheden.

Teamorienterede medarbejdere er også fremragende udsigter til ledelses- og lederstillinger. Ledere og ledere kræver en teamindsats fra deres kolleger og skal være i stand til at arbejde kollektivt som en enhed for fortsat at udvikle sig.

Læs mere: Teamwork færdigheder: Definition og eksempler

6. Teknisk kompetent

At være teknisk kompetent kan gøre dig til en bedre udsigt til et job på grund af det, du allerede ved om en stilling eller branche. Arbejdsgivere værdsætter teknisk kompetente mennesker, fordi du allerede har lært mange eller alle de færdigheder, du skal bruge for at få succes i stillingen.

Du kan være teknisk kompetent på tre måder:

Overførbar teknisk kompetence

Du kan have branchekompetencer, der kan overføres fra job til job inden for en branche. Dette kan være en færdighed, såsom computerfærdighed eller viden om forsendelse og modtagelse.

Branchespecifik teknisk kompetence

Du kan også have branchefærdigheder, der giver dig mulighed for at forstå mere raffinerede færdigheder til en specifik sektor. Ud over kompetencen til forsendelse og modtagelse forstår du måske også arbejdet med forsendelse og modtagelse i en online-virksomhed.

Beskæftigelsesspecifik teknisk kompetence

Du kan også have tekniske færdigheder, der gælder for et bestemt erhverv. Et eksempel kan være, at du har arbejdet som leder af en forsendelses- og modtageafdeling i en online forretning og er i stand til at forstå softwaren og det daglige ansvar for den specifikke stilling.

7. Bestemt

At være beslutsom går ud over at værdsætte din position nok til at arbejde hårdt. Beslutsomme mennesker gør, hvad der skal til for at få arbejdet gjort. Beslutsomhed betyder, at du har et formål med det, du laver, og har mål og visioner for, hvordan du får udført dit arbejde, og hvordan du vil udvikle dig i en virksomhed. Arbejdsgivere søger efter beslutsomme mennesker, fordi de har en fremadstormende tankegang og gør det nødvendige selv i udfordrende tider.

Læs mere: Nøglefærdigheder på arbejdspladsen: Bestemmelse (definition, tips og eksempler)

8. Ivrig efter at lære mere

Iver efter at lære mere er en værdifuld egenskab, fordi den viser, at du stræber efter ekspertise og ønsker at bevæge dig opad i en virksomhed. Mens nogle medarbejdere gør, hvad der kræves for at tjene en lønseddel, søger ivrige medarbejdere at lære nye færdigheder og bevare viden om forskellige stillinger. Ivrige medarbejdere er nemmere at undervise og kan derfor nå leder- og lederstillinger hurtigere end andre. Hvad arbejdsgivere nyder mest ved ivrige medarbejdere, er deres modtagelighed for ny information og drive til at lytte og lære.

9. Loyal

Loyalitet er en højt værdsat egenskab, som arbejdsgivere leder efter, fordi det hjælper virksomheder med at holde medarbejderne længere. Der er meget ekstra arbejde og kræfter, der skal lægges i, når man skal søge og ansætte nye medarbejdere. Virksomheder med høj medarbejderomsætning bruger mere tid og penge på at ansætte og træne nye medarbejdere, hvorfor loyale kundeemner værdsættes højere end andre.

10. Problemløsning

Arbejdsgivere værdsætter problemløsere på grund af deres evne til at bestemme og analysere et problem, samtidig med at de hurtigt er i stand til at skabe en effektiv løsning. En medarbejder, der kan løse problemer i det daglige, betyder mindre tid, som en leder skal træde til for at finde en løsning. Dem, der løser problemer effektivt, er mere tillid til af arbejdsgiverne, og deres meninger værdsættes på grund af succesfulde problemløsningsresultater.

Relateret: Effektive problemløsningstrin på arbejdspladsen

11. Uafhængig

Uafhængige mennesker kan stå i fred for at udføre deres opgaver, og ledelsen har tillid til at udføre dem effektivt. Selvom mange arbejdsgivere kan lide medarbejdere, der kan arbejde som et team og kommunikere godt med andre, giver det at være selvstændig en medarbejder at arbejde på egen hånd uden at være afhængig af andre for at få det gjort. Uafhængigt arbejde er kun værdifuldt, hvis medarbejderen kan udvise effektiv tidsstyring, kritisk tænkning og problemløsningsevner, som man selv kan stole på.

12. Ambitiøs

I lighed med beslutsomhed viser det at være ambitiøs arbejdsgivere, at du vil gøre, hvad der skal til for at få arbejdet gjort. Du tager dig den ekstra tid til at lære nye processer og besidde nye kompetencer, og du har en vision for fremtiden, der omfatter højere lønnede stillinger og mere ansvar. Udover at have fremtidige mål, relaterer det at være ambitiøs også til din nuværende stilling. Når et nyt projekt eller en ny opgave begynder, sætter du et mål for dig selv, der skubber dig mod succes. Ambitiøse mennesker kan lide at udføre opgaver og arbejde så hurtigt og effektivt, som de kan, for at skabe fremragende resultater.

13. Ansvarlig

Ansvar er en kritisk faktor for succesfulde medarbejdere, og ansættelsesledere og rekrutteringspersonale stræber efter at ansætte troværdige mennesker. Som ansvarlig medarbejder møder du op til tiden, løser dine opgaver som anvist og kommunikerer med ledelsen, når der opstår problemer. Når der opstår problemer under en opgave, som du påbegyndte, tager du det fulde ansvar og kan kommunikere de fejl, du har lavet. Du kan indrømme fejl, når de sker, og tage fuldt ejerskab over de opgaver og pligter, du får.

14. Målrettet

De fleste mennesker har mål, men at være målorienteret betyder, at du er fokuseret på at tage de handlingsrettede skridt, der kræves for at dine mål. Mange virksomheder værdsætter målorienterede mennesker, fordi de stræber efter mere, hvad enten det er mere fornemme stillinger eller mere ansvar. Da hver virksomhed har sit eget sæt af mål og en generel vision for sin virksomhed, giver målfokuserede medarbejdere dem mulighed for at dele deres mål og arbejde for at nå dem sammen. Medarbejdere med mål arbejder hårdere og stræber efter at lære nyt.

15. Selvsikker

Tillid kræver tillid til dine evner og viden. Selvsikre mennesker forstår de færdigheder, de har, og hvor meget de kan gøre baseret på deres færdigheder. Ud over personlige kompetencer kan medarbejdere, der udviser modig tillid, påvirke andre medarbejdere og hele arbejdspladsen positivt. At vise tillid til dig selv og under daglige opgaver kan også få andre mennesker til at føle sig trygge.

Selvtillid kræver, at du forstår dig selv, herunder både dine styrker og svagheder. Positiv selvsnak kan hjælpe medarbejderne til at blive mere sikre på sig selv og fremme en mere positiv arbejdsplads.

Relateret: 10 måder at øge din selvtillid på arbejdspladsen

16. Tilpasningsbar

I lighed med fleksibilitet er tilpasningsevne din evne til at tilpasse sig forandringer. At være fleksibel fokuserer mere på kortsigtede ændringer og behov fra en virksomhed, mens tilpasningsevne fokuserer mere på langsigtede forandringer, der kan påvirke en arbejdsplads markant. Et eksempel på fleksibilitet kan betyde, at man arbejder nogle ekstra timer eller påtager sig en syg medarbejders ansvar, mens vedkommende er fraværende. Et eksempel på tilpasningsevne kunne betyde at få fjernet sin stilling fra virksomheden og at kunne tilpasse sig en helt ny stilling.

Tilpasningsevne er en væsentlig egenskab i virksomheder, der ændrer sig ofte. Når stillinger fjernes, eller en virksomhed foretager omfattende ændringer i sin vision, kan du hurtigt tilpasse dig enhver ændring.

17. Pålidelig

Pålidelige medarbejdere møder op for at arbejde til tiden og yder en konsekvent indsats i alt det arbejde, de udfører. Arbejdsgivere leder efter denne egenskab, fordi det hjælper at være afhængig af en medarbejder og være sikker på, at de vil være i stand til at udføre de opgaver, de får. Når en arbejdsgiver har et projekt eller job, der skal afsluttes på en bestemt tid og op til bestemte standarder, gives disse opgaver til en pålidelig medarbejder. Pålidelige medarbejdere viser konsekvent deres evner, hvilket kan føre til lønforhøjelser og forfremmelser.

Jonna Isaksen
Jonna Isaksen At besidde bestemte egenskaber eller egenskaber kan gøre det lettere at få et job. Der er specifikke egenskaber, som arbejdsgiverne ser efter hos jobansøgere og ansatte. At vide, hvad disse kvaliteter er, og hvordan man opnår dem, kan hjælpe med at gøre dig til en bedre kandidat til nye muligheder og forfremmelser. I denne artikel oplister vi 17 egenskaber, som arbejdsgivere leder efter, og hvorfor de er værdifulde.