11 Petroleum Engineering Jobs For Nyuddannede

Når du er færdiguddannet med en petroleumsingeniøruddannelse, kan du begynde på en spændende karrierevej. Din uddannelse kan give mange professionelle muligheder, men at vælge det bedste petroleumsingeniørfelt er en vigtig beslutning og kan påvirke din langsigtede karriere. At kende de mulige petroleumsingeniørjob, du kan overveje, kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om din fremtid. I denne artikel giver vi trin, du kan følge for at få et petroleumsingeniørjob som nyuddannet, og lister forskellige entry-level jobs at overveje i petroleumsingeniørindustrien.

Relateret: Sådan bliver du en olieingeniør

Sådan får du et petroleumsingeniørjob som nyuddannet

Petroleumsingeniørområdet kan være en lukrativ og konkurrencedygtig sektor for nyuddannede. Her er et par trin, du kan følge for at forberede dig til din karriere som petroleumsingeniør efter endt uddannelse:

1. Bestå de relevante petroleumsingeniøreksamener

Når du er færdiguddannet med din petroleumsingeniøruddannelse, kan du gennemføre Fundamentals of Engineering (FE) eksamen for at blive en professionel ingeniør (PE). Du skal gennemføre FE-eksamenen, før du tager eksamen i principper og praksis for ingeniørvidenskab (PE). Du skal gennemføre begge eksamener for at blive en autoriseret petroleumsingeniør.

Relateret: Sådan finder du et job efter eksamen

2. Få erhvervserfaring

For at blive professionel petroleumsingeniør skal du muligvis have mindst fire års erhvervserfaring. Du kan få denne erhvervserfaring efter at have gennemført FE-eksamenen. Din skole kan hjælpe med at finde et relevant program, der hjælper dig med at få den nødvendige erhvervserfaring.

3. Arbejd med et samarbejdsprogram

Tilmelding til et kooperativt eller co-op-program er en måde at sikre, at du får den nødvendige erfaring til de bedste petroleumsingeniørjob. For at kvalificere dig til et co-op-program skal du have afsluttet din uddannelse i petroleumsingeniør. Et co-op-program vil også give dig adgang til ledere på området, som kan give dig karriererådgivning og hjælpe dig med at komme videre i din karriere. Du kan søge efter co-op-programmer gennem din skole eller online.

4. Søg praktik

At blive praktikant kan også hjælpe dig med at få praktisk erfaring til en karriere inden for petroleumsteknik. Hvis du stadig studerer, kan du kontakte din skoles karriereservicecenter for at hjælpe dig med at finde en praktikplads for yderligere studiepoeng. Er du netop færdiguddannet med en uddannelse som olieingeniør, kan du også søge en relevant praktikplads for at få erhvervserfaring.

Relateret: Følgebrevseksempler for nyuddannede

5. Gå, hvor der er efterspørgsel

De fleste petroleumsingeniører arbejder i olie- og gasudvindingssektoren. Prisen på olie påvirker efterspørgslen efter olieingeniører. At få dit første job som petroleumsingeniør kan være en konkurrencepræget proces. Det kan være nyttigt, hvis du var strategisk omkring din jobansøgningsproces ved at søge stillinger i industrier med efterspørgsel efter olieingeniører. Eksempler på andre sektorer end olie- og gasudvinding, der har brug for petroleumsingeniører, omfatter minedrift og fremstillingssektoren.

Placeringen påvirker også efterspørgslen efter petroleumsingeniører. For eksempel har nogle stater en højere efterspørgsel efter petroleumsingeniører end andre. Derfor kan det være en fordel at fokusere på disse tilstande under din jobsøgningsproces.

6. Maksimer dit netværk

At gå på college for at blive petroleumsingeniør kan give dig adgang til et stort netværk af branchefolk. Du kan bruge dit netværk til at hjælpe dig med at få dit første petroleumsingeniørjob eller til at fremme din karriere. Du kan også bruge professionelle netværksorganisationer, såsom Society of Petroleum Engineers (SPE), ved at deltage i deres arrangementer for at udvide dit netværk eller for at møde rekrutterere.

7. Lær af en mentor

At forbinde med en mentor kan hjælpe dig med at fortsætte med at udvikle dine færdigheder og fremme dine talenter gennem din karriere som olieingeniør. Mentorer kan give nyttige råd og indsigt fra deres branchekendskab og erfaring. En mentor kan også være i stand til at henvise dig til virksomheder, de tidligere har arbejdet for, eller kunder i deres egne organisationer.

Relateret: Komplet guide til at få en mentor

Petroleumsingeniørjob for nyuddannede

Her er de 11 bedste job at overveje, hvis du er nyuddannet petroleumsingeniør:

1. Produktionsoperatør

National gennemsnitsløn: $28.321 om året

Primære opgaver: En produktionsoperatør implementerer sikre og miljørigtige arbejdsmetoder i feltoperationer, såsom brønd- og borepladser og vedligeholdelsesområder. De opsætter produktionsmaskiner og udstyr til at overholde organisationens politikker og sundheds- og sikkerhedsstandarder. De udfører hyppige inspektioner og vedligeholder udstyr for at sikre, at organisationen opretholder sin produktionskapacitet på et højt kvalitetsniveau. En produktionsoperatør kan arbejde sammen med petroleumsingeniører ved opsætning af boremaskineri og -udstyr på et sted.

2. Teknisk laborant

National gennemsnitsløn: $50.089 om året

Primære opgaver: Petroleumsingeniøruddannede har den uddannelsesmæssige baggrund til at blive ingeniørlaborant. En ingeniør laboratorietekniker udfører forskning og udvikling for en række ingeniørområder. De specialiserer sig typisk i et specifikt ingeniørområde og hjælper videnskabsmænd og ingeniører med at implementere teorier og principper inden for deres særlige områder.

3. Specialist i produktionskontrol

National gennemsnitsløn: $59.190 om året

Primære opgaver: Som kvalificeret olieingeniør har du muligvis de tekniske færdigheder og baggrunden til at blive produktionskontrolspecialist. En produktionskontrolspecialist arbejder i en produktionsfacilitet, hvor de overvåger og koordinerer anlæggets produktion for at sikre, at den fungerer problemfrit. De udfører forskning og analyser, udfører risikovurderinger og løser planlægningskonflikter, når de opstår. Derudover overvåger produktionskontrolspecialister den daglige arbejdsgang i produktionsanlægget for at hjælpe kunder med deres ordrer.

4. Ingeniørtekniker

National gennemsnitsløn: $63.553 om året

Primære opgaver: En ingeniørtekniker løser tekniske problemer inden for fremstilling, olie- og gasudvinding, forskning og udvikling, konstruktion og vedligeholdelse gennem tekniske, matematiske og videnskabelige principper. De arbejder typisk med videnskabsmænd og ingeniører. Ingeniørteknikere specialiserer sig normalt i en specifik ingeniørdisciplin, såsom petroleum, biomedicinsk, landbrugs- eller kemiteknik.

5. Supportingeniør

National gennemsnitsløn: $73.897 om året

Primære opgaver: Som petroleumsingeniør har du muligvis den tekniske baggrund og kompetencer til en karriere som supportingeniør. Supportingeniører adresserer kundernes spørgsmål og bekymringer. De fokuserer på spørgsmål rejst af andre afdelinger i deres organisation, såsom drifts- og produktionsafdelingerne. De arbejder i forskellige brancher, lige fra telekommunikation til sundhedspleje. De er eksperter i de produkter, der er udviklet og fremstillet af deres organisation. Støt ingeniører til at undersøge tekniske problemer og hjælpe med at finde løsninger på problemer, kunder kan opleve med organisationens produkter.

6. Petroleumsingeniør

National gennemsnitsløn: $75.372 om året

Primære opgaver: En petroleumsingeniør designer og udvikler metoder til udvinding af olie- og gasforekomster under jordens overflade. De arbejder typisk på brøndsteder, boresteder og på kontorer. Petroleumsingeniører rejser ofte til forskellige arbejdssteder eller for at mødes med oliefeltarbejdere, andre ingeniører og deres kunder. De arbejder normalt på fuld tid og skal muligvis arbejde over, når de reagerer på problemer eller yder operationel hjælp på boresteder.

Relateret: Lær om at være petroleumsingeniør

7. Miljøingeniør

National gennemsnitsløn: $82.792 om året

Primære opgaver: En miljøingeniør bruger deres ingeniør-, kemi-, jordbundsvidenskabelige og biologiske viden og erfaring til at udvikle løsninger på miljøproblemer, såsom genbrug, forureningskontrol og folkesundhed. Miljøingeniører fremsætter også anbefalinger til vedligeholdelse og forbedring af miljøpræstationer. Derudover gennemgår de typisk miljølovgivningen for at afgøre, om en organisation overholder disse lovkrav. For eksempel skal en organisation, der fokuserer på udvinding af gas og olie, overholde relevant miljølovgivning i sin drift.

Relateret: Lær om at være miljøingeniør

8. Metallurg

National gennemsnitsløn: $90.871 om året

Primære opgaver: Hvor en petroleumsingeniør fokuserer på udvinding af olie og gas, er en metallurg en mineralekspert, der har specialiseret sig i at udvinde metaller fra deres malme. De overvåger, udvikler og tester de forskellige processer, der bruges til udvinding af metaller. De hjælper også med støbning og legering af materialer, der bruges til produktion af kommercielle metalprodukter.

9. Produktionsingeniør

National gennemsnitsløn: $91.316 om året

Primære opgaver: Produktionsingeniører er ansvarlige for at håndtere den daglige ledelse af gas- og olieproduktionsoperationer. De hjælper med at maksimere lønsomheden i en organisation ved at øge omsætningen og begrænse driftsomkostningerne.

10. Anlægsingeniør

National gennemsnitsløn: $92.929 om året

Primære opgaver: Anlægsingeniører er ansvarlige for at styre den glatte drift af et anlæg eller et brøndsted. De planlægger og koordinerer de aktiviteter, der har indflydelse på design, ændring, vedligeholdelse og konstruktion af maskineri og udstyr, der anvendes i et industrianlæg eller på et borested.

11. Rådgivende ingeniør

National gennemsnitsløn : $101.759 om året

Primære opgaver: En rådgivende ingeniør indsamler detaljer om kundernes krav og omsætter disse krav til et løsningsdesign på højt niveau. Som følge heraf udvikler rådgivende ingeniører en innovativ plan af høj kvalitet til at forbedre drifts-, vedligeholdelses- og anlægsudgifterne på mange områder, herunder petroleumsteknik, hvor fokus er på udvinding af gas og olie. Derudover hjælper de organisationer med at gøre deres slutprodukter enklere og mere omkostningseffektive.

Bemærk venligst, at ingen af ​​virksomhederne nævnt i denne artikel er tilknyttet Bonjoures.

Jonna Larsen
Jonna Larsen Når du er færdiguddannet med en petroleumsingeniøruddannelse, kan du begynde på en spændende karrierevej. Din uddannelse kan give mange professionelle muligheder, men at vælge det bedste petroleumsingeniørfelt er en vigtig beslutning og kan påvirke din langsigtede karriere. At kende de mulige petroleumsingeniørjob, du kan overveje, kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om din fremtid. I denne artikel giver vi trin, du kan følge for at få et petroleumsingeniørjob som nyuddannet, og lister forskellige entry-level jobs at overveje i petroleumsingeniørindustrien.