10 Risikostyring Jobtitler Og Roller Med Løn

10 Risikostyring Jobtitler Og Roller Med Løn

Mennesker, der arbejder med risikostyring, giver værdifulde værktøjer og råd til de virksomheder, de arbejder for. Disse fagfolk beskytter virksomhedens aktiver og offentlige interesser ved at sikre, at politikker og procedurer overholder regler og standarder inden for etik. Hvis du overvejer en karriere inden for risikostyring, kan viden om de forskellige specialer hjælpe dig med at indsnævre din søgning. I denne artikel definerer vi risikostyring, forklarer de fordele, som disse fagfolk tilføjer til deres arbejdsplads og lister 10 unikke jobtitler og lønninger for roller inden for dette felt.

Hvad er risikostyring?

Risikostyring er en karrierevej, der fokuserer på compliance og strategi. Personer i risikostyringsroller hjælper med at identificere og vurdere faktorer, der kan bidrage til risiko eller ansvar for en virksomhed eller organisation. Risiko på organisationsniveau vedrører normalt økonomi, strategi, drift, informationsteknologi og omdømme. Ansvar vedrører regeringens politik, regulering og lovgivning. Visse karrierer inden for risikostyring og compliance involverer rådgivning om genopretningshandlinger og udvikling af risikostyringsværktøjer og -planer for fremtiden.

Læs mere: Risk Management: A Definitive Guide

Hvorfor er risikostyring vigtig?

Håndtering af risici og compliance er afgørende for virksomheder og virksomheder, fordi det giver mulighed for forberedelse og giver sikkerhed. Grundige risikostyringsplaner, værktøjer og systemer kan beskytte en virksomheds overskud, investeringer og overordnede sociale status. Her er en liste over fire ting, som personer i risikostyringsroller tilbyder de virksomheder, de arbejder for:

  • Dybdeanalyse: Risikomanagere giver en omfattende gennemgang af forslag og projekter. De evaluerer og rapporterer om fordele og eventuelle ulemper, før et projekt starter. Disse rapporter hjælper virksomheder med at træffe informerede beslutninger om implementering.
  • Proaktive planer: Folk i disse roller laver ofte reaktionsplaner forud for uønskede hændelser. De undersøger sandsynligheden for visse begivenheder og sikrer politik og procedure, så en organisation kan være klar i en nødsituation.
  • Omhyggelig undersøgelse: Risiko- og compliance-professionelle undersøger omhyggeligt selskabsretten. De holder sig ajour med brancherelevante love og vedtægter for at sikre, at virksomheder kan fungere med tillid.
  • Bred forbrugerviden: Risikomanagere studerer markedstendenser og forbrugernes købskrav. De rapporterer om disse oplysninger og rådgiver om politik og strategi, så virksomheder kan komme i kontakt med deres kunder og bevare et positivt omdømme.

10 unikke risikostyringsroller

Her er 10 job at overveje for en karriere inden for risiko- og overholdelsesstyring:

1. Specialist i miljøoverholdelse

National gennemsnitsløn: $61.342 om året

Primære opgaver: En specialist i miljøoverholdelse vurderer miljørisikoen ved en virksomheds politikker, procedurer og produktion. De sikrer, at en organisation opererer inden for juridiske retningslinjer. De er ofte ansvarlige for at udføre inspektioner, undersøge virkningerne af forurenende stoffer og skrive rapporter.

2. Tabskontrolkonsulent

National gennemsnitsløn: $75.905 om året

Primære opgaver: Tabskontrolkonsulenter arbejder primært med økonomisk risiko. De beskytter virksomheder mod økonomiske tab i forbindelse med detailsvind, arbejdsulykker og forsikringsansvar. Deres daglige opgaver omfatter ofte at udføre risikovurderinger, evaluere forsikringsskader og designe og implementere finansielle risikorapporter.

3. Compliance konsulent

National gennemsnitsløn: $78.393 om året

Primære opgaver: Compliance-rådgivning er en risikostyringskarriere, der fokuserer på at evaluere og forbedre driften og ledelsesstrategierne i forskellige virksomheder. Denne person studerer love, vedtægter og statslige politikker, der gælder for specifikke brancher. De bruger så den viden til at hjælpe eksterne organisationer. Deres daglige opgaver vil sandsynligvis omfatte at skrive overholdelsesplaner, give kurser og designe virksomhedsspecifikke reguleringsværktøjer eller -programmer.

4. Compliance officer

National gennemsnitsløn: $82.438 om året

Primære opgaver: Overholdelsesansvarlige arbejder i risikostyringsafdelingen i en virksomhed, og de fokuserer på at evaluere og forbedre driften af ​​den specifikke organisation. De studerer og fortolker love, vedtægter og statslige politikker vedrørende den branche, de arbejder i. Deres primære opgaver omfatter at skrive overholdelsesplaner og rapporter, designe regulatoriske værktøjer og rådgive om programimplementering.

5. Risikoanalytiker

National gennemsnitsløn: $93.373 om året

Primære opgaver: Risikoanalytikere hjælper virksomheder med at gennemgå projektforslag. Personer i denne rolle kan arbejde som ekstern konsulent med mange kunder, eller de kan arbejde udelukkende for én institution. De bruger deres viden om jura, politik og samfundsmæssige krav til at analysere forslag og rådgive om, hvorvidt en virksomhed skal ændre et projekt. Deres primære opgaver omfatter at gennemgå dokumenter, udvikle planer, analysere data og skrive afværgerapporter.

Relateret: Fem nøglestrategier til risikobegrænsning (med eksempler)

6. Efterforsker af risiko og overholdelse

National gennemsnitsløn: $96.995 om året

Primære opgaver: Risiko- og compliance-efterforskere udfører undersøgelser af eksterne virksomheder efter påstande om manglende overholdelse. De gennemgår virksomhedens politikker, ledelsesstrategier og overordnede operationer. De læser rapporter lavet af risiko- og overholdelseskonsulenter eller personale og træffer afgørelser om etisk status og ansvar. Deres daglige opgaver omfatter ofte at gennemføre interviews, kompilere data, undersøge præcedens og skrive officielle rapporter.

7. Modelrisikospecialist

National gennemsnitsløn: $105.691 om året

Primære opgaver: En modelrisikospecialist, også kaldet finansiel modelbygger, forudsiger og kvantificerer risiko i økonomiske situationer. De arbejder for virksomheder for at skabe og evaluere finansielle modeller, der identificerer undervurderede værdipapirer, sikrer fremtidige investeringer og øger rentabiliteten. Disse specialister har fremragende viden om skatteret og værdipapirret og bruger den viden til at sikre, at deres modeller overholder retningslinjerne.

8. Regulatory affairs manager

National gennemsnitsløn: $109.931 om året

Primære opgaver: Regulatory affairs managers koordinerer og administrerer en virksomheds produktionsmodel for at sikre, at den overholder love og regler. Disse fagfolk interagerer regelmæssigt med offentlige myndigheder og compliance-inspektionsofficerer. Disse lederes opgaver omfatter at skrive procedurer, udfylde rapporter og indsende ansøgninger.

9. Risikomanager

National gennemsnitsløn: $118.148 om året

Primære opgaver: En risikoansvarlig arbejder i en organisation for at gennemgå og analysere en virksomheds overordnede forretnings-, ledelses- og operationelle funktioner. De bruger deres viden om lovgivningen, politikken og samfundets efterspørgsel til at identificere områder med potentielle risici og udvikle forbedringsplaner. Deres primære opgaver omfatter at udføre revisioner, skrive rapporter, præsentere resultater og udvikle proaktive planer.

Relateret: Financial Risk Management vs Charter Financial Analyst

10. Chief risk officer

National gennemsnitsløn: $133.978 om året

Primære opgaver: En chief risk officer er en virksomhedsleder og kaldes nogle gange en enterprise risk manager. Ligesom andre inden for risikostyring analyserer denne person virksomhedens drift og præsenterer deres resultater. De leder risikostyringsteamet for en hel organisation, og de fortolker, analyserer og prioriterer hvert teammedlems rapporter og resultater.

Ib Lauritsen
Ib Lauritsen Mennesker, der arbejder med risikostyring, giver værdifulde værktøjer og råd til de virksomheder, de arbejder for. Disse fagfolk beskytter virksomhedens aktiver og offentlige interesser ved at sikre, at politikker og procedurer overholder regler og standarder inden for etik. Hvis du overvejer en karriere inden for risikostyring, kan viden om de forskellige specialer hjælpe dig med at indsnævre din søgning. I denne artikel definerer vi risikostyring, forklarer de fordele, som disse fagfolk tilføjer til deres arbejdsplads og lister 10 unikke jobtitler og lønninger for roller inden for dette felt.